Документ z1557-04, чинний, редакцiя вiд 07.12.2004 (2 сторiнки)
Сторiнка "Законодавство України" сайту Верховної Ради [ 11.03.05 07:10 ]


              
Герб України
        ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
        ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

              Н А К А З

             17.02.2004 N 33

                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   7 грудня 2004 р.
                   за N 1557/10156


       Про затвердження Галузевих технологічних
        нормативів використання питної води
     на підприємствах водопровідно-каналізаційного
            господарства України


   На виконання статті 40 Водного кодексу України ( 213/95-ВР )
та відповідно до Положення про Державний комітет України з питань
житлово-комунального господарства, затвердженого Указом Президента
України від 19 серпня 2002 року N 723 ( 723/2002 ), з метою
забезпечення  впровадження  науково  обґрунтованого нормування
технологічного    використання    води    підприємствами
водопровідно-каналізаційного господарства  (ВКГ) і стимулювання
раціонального використання води при  її  підйомі,  очищенні,
транспортуванні та реалізації споживачам Н А К А З У Ю:

   1. Затвердити Галузеві технологічні нормативи використання
питної  води  на  підприємствах  водопровідно-каналізаційного
господарства України (далі - Галузеві нормативи), що додаються.

   2. Державній  академії  житлово-комунального  господарства
(Г.І. Короткий) організувати  проведення  навчання  з  питань
впровадження зазначених Галузевих нормативів.

   3. Рекомендувати  керівникам  Республіканського  комітету
житлово-комунального господарства Автономної  Республіки  Крим,
управлінь житлово-комунального господарства облдержадміністрацій,
Головного управління комунального і готельного господарства та
туризму Київської міської державної адміністрації, Управління
комунального господарства Севастопольської  міської  державної
адміністрації:

   3.1. Направити в 1 кварталі 2005 року до Державної академії
житлово-комунального  господарства  на  навчання  відповідних
працівників підприємств водопровідно-каналізаційного господарства.

   3.2. Протягом 1 півріччя 2005 року забезпечити проведення
розрахунків технологічних  нормативів  використання  води  на
підприємствах водопровідно-каналізаційного господарства за даними
Галузевими нормативами, погодження з територіальними органами
Мінприроди України, Держводгоспу України і Держкоменергозбереження
України та їх затвердження.

   4. Наказ Держбуду України від 21 липня 1998 року N 161 "Про
Методики розробки технологічних нормативів використання води на
підприємствах водопровідно-каналізаційного господарства України"
вважати таким, що втратив чинність.

   5. Юридичному відділу (М.Г. Агапова) разом з Управлінням
водопровідно-каналізаційного господарства (В.Є. Хомко) направити
цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

   6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Комітету В.П. Рудого.

 Голова Комітету                    Г.М.Семчук


                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Державного комітету
                   України з питань
                   житлово-комунального
                   господарства
                   17.02.2004 N 33

                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   7 грудня 2004 р.
                   за N 1557/10156


         ГАЛУЗЕВІ ТЕХНОЛОГІЧНІ НОРМАТИВИ
      використання питної води на підприємствах
    водопровідно-каналізаційного господарства України


           1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

   1.1. Цей документ установлює Галузеві технологічні нормативи
використання     питної     води     підприємствами
водопровідно-каналізаційного господарства (далі - Галузеві ТНВПВ
ВКГ) та порядок розрахунку Поточних індивідуальних ТНВПВ (далі -
Поточні    ІТНВПВ)    для    конкретних    підприємств
водопровідно-каналізаційного господарства (далі -  підприємств
ВКГ).

   1.2. Документ  упроваджується  з  метою  раціонального
використання води підприємствами ВКГ при її підйомі, очищенні,
транспортуванні та реалізації споживачам.

   1.3. Визначення основних термінів, які вживаються у цьому
документі, наведені у статті 1 Закону України "Про питну воду та
питне водопостачання" ( 2918-14 ) та Порядку розроблення та
затвердження технологічних нормативів використання питної води
(далі - Порядок).
   Інші терміни, які вживаються у цьому документі, мають таке
значення:
   поточний ІТНВПВ у водопровідному господарстві - максимально
допустимий обсяг технологічних витрат води при підйомі, очищенні
та транспортуванні 1000 куб. м (одиниці виміру) води на спорудах і
мережами,  які  знаходяться  на  балансі  або обслуговуються
підприємством, втрат води при її транспортуванні і реалізації
абонентам через дану систему питного водопостачання, витрат питної
води на власні потреби працівників та на утримання території зон
санітарної охорони (далі - ЗСО) і споруд в належному санітарному
стані;
   поточний ІТНВПВ у каналізаційному господарстві - максимально
допустимий обсяг технологічних витрат води при транспортуванні,
очищенні та випуску у водойми 1000 куб. м (одиниці виміру) стічних
вод за допомогою даної системи каналізації, витрат питної води на
власні потреби працівників та на утримання санітарно-захисних зон
(далі - СЗЗ) об'єктів системи каналізації та їх устаткування в
належному санітарному стані;
   поточний ІТНВПВ для підприємства ВКГ -  сумарний  обсяг
поточних ІТНВПВ у водопровідному та каналізаційному господарствах
даного підприємства ВКГ у кубічних метрах на рік, віднесений на
планову подачу води у населений пункт у тисячах кубічних метрів на
рік. Якщо підприємство забезпечує лише водопостачання або лише
водовідведення  у  населеному  пункті,  загальний  ІТНВПВ не
визначають;
   система подачі і розподілу води (далі - система ПРВ) -
насосні станції, водоводи, розподільча водопровідна мережа та
споруди на ній;
   допоміжні об'єкти  водопроводу  (каналізації)  -  об'єкти
підприємства ВКГ, які не включені до основної технологічної схеми
підйому, подачі та очищення води або відведення та очищення
стічних вод (котельні, майстерні, гаражі тощо);
   товарна питна  вода  - питна вода, що подана насосними
станціями в розподільчу водопровідну мережу;
   не товарна вода - вода, яка забрана з джерела водопостачання
та  знаходиться в системі водопостачання на етапах підйому,
очищення та транспортування до її подачі в систему ПРВ.

   1.4. Галузеві ТНВПВ ВКГ на підприємствах ВКГ установлюються у
кубічних метрах використаної води на подачу кожної 1000 куб. м
питної води або на відведення кожної 1000 куб. м зворотних вод.

   1.5. Галузеві ТНВПВ ВКГ поширюються лише на зовнішні мережі
та  споруди  централізованого  питного  водопостачання  та
водовідведення.

   1.6. Галузеві ТНВПВ ВКГ є обов'язковими для застосування при
розробленні Поточних ІТНВПВ на всіх підприємствах і організаціях,
які  забезпечують  централізоване  питне  водопостачання  та
водовідведення у населених пунктах України, незалежно від форм
власності, підпорядкованості та видів діяльності.

   1.7. Галузеві ТНВПВ ВКГ переглядаються кожні 10 років.

        2. ГАЛУЗЕВІ ТЕХНОЛОГІЧНІ НОРМАТИВИ
      ВИКОРИСТАННЯ ПИТНОЇ ВОДИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ
      ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА

   Галузеві ТНВПВ ВКГ за усіма складовими наведені у таблиці
(додаток 1).
   Для визначення деяких складових технологічного нормативу, за
якими необхідно враховувати місцеві умови, наведені математичні
формули для розрахунку технологічних нормативів та їхні граничні
величини.

       3. РОЗРАХУНОК ПОТОЧНИХ ІНДИВІДУАЛЬНИХ
    ТЕХНОЛОГІЧНИХ НОРМАТИВІВ ВИКОРИСТАННЯ ПИТНОЇ ВОДИ
     НА ПІДПРИЄМСТВАХ ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО
      ГОСПОДАРСТВА ЗА ГАЛУЗЕВИМИ ТЕХНОЛОГІЧНИМИ
              НОРМАТИВАМИ

   3.1. Поточний ІТНВПВ для  конкретного  підприємства  ВКГ
розраховується з врахуванням місцевих умов (якість води у джерелі
централізованого водопостачання, склад  водопровідних  споруд,
матеріал, строк служби і протяжність водоводів та водопровідної
мережі, кількість та типи засобів обліку води в абонентів,
гідрогеологічні умови тощо).
   Складові Поточного ІТНВПВ визначаються за Галузевими ТНВПВ
ВКГ, наведеними у додатку 1, та сумуються з водопровідним та
каналізаційним господарствами. При цьому, використання товарної
питної води визначається окремо. Усі необхідні для визначення
складових Поточного ІТНВПВ пояснення подані у відповідних графах
додатка 1.

   3.2. Поточний ІТНВПВ  визначається  як  сума  ІТНВПВ  у
водопровідному та каналізаційному господарствах у кубічних метрах
на рік, віднесених на планову річну подачу питної води у тисячах
кубічних метрів.

   3.3. Без спеціальних додаткових обґрунтувань Поточний ІТНВПВ
для конкретного підприємства ВКГ не повинен перевищувати 300 куб.
м на кожну 1000 куб. м питної води, поданої в систему ПРВ.

   3.4. Поточні  ІТНВПВ  розробляються  кожним підприємством
водопровідно-каналізаційного господарства за Галузевими ТНВПВ ВКГ
і погоджуються та затверджуються згідно з Порядком.

   3.5. Форма  титульного  аркуша Поточних ІТНВПВ та форма
Поточних ІТНВПВ на підприємстві ВКГ наведені у додатку 2.
   У додатку 3 наведений приклад розрахунку Поточного ІТНВПВ для
підприємства ВКГ.

 Начальник Управління
 водопровідно-каналізаційного
 господарства
 Держжитлокомунгоспу України               В.Є.Хомко


                   Додаток 1
                   до розділу 2 Галузевих
                   технологічних нормативів
                   використання питної води
                   на підприємствах
                   водопровідно-каналізаційного
                   господарства України


         ГАЛУЗЕВІ ТЕХНОЛОГІЧНІ НОРМАТИВИ
           використання питної води
          на підприємствах ВКГ України


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N  |  Складові   |                                            |
|з/п | технологічних |            МІСЦЕВІ УМОВИ ТА РОЗРАХУНКОВІ ФОРМУЛИ              |
|   |  нормативів  |                                            |
|   |використання води|                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    1. ТНВВ у водопровідному господарстві, куб. м/1000 куб. м поданої в систему ПРВ питної води       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|1.1 |Технологічні   |                                            |
|   |витрати води   |                                            |
|-----+-----------------+----------------------------------------------------------------------------------------|
|1.1.1|На підйом та   |Покупна|     Підземні джерела  |        Поверхневі джерела         |
|   |очищення води  | вода |-----------------------------+--------------------------------------------------|
|   |(вода не товарна)|    |   Без   |   З    | Контактні   |  Двоступеневе очищення    |
|   |         |    | установок | установками  | освітлювачі  |---------------------------------|
|   |         |    |знезалізнення|знезалізнення |        |Каламутність  |Каламутність  |
|   |         |    |       |        |        |менше 50 мг/л  |більше 50 мг/л |
|   |         |    |       |        |        |Кольоровість  |Кольоровість  |
|   |         |    |       |        |        |менше 50 град. |більше 50 град. |
|   |         |-------+-------------+---------------+----------------+----------------+----------------|
|   |         |    |       |       х|        х|        х|        х|
|   |         |  0  |  10,0   |Не більше 80,0 |Не більше 140,0 |Не більше 100,0 |Не більше 140,0 |
|   |         |----------------------------------------------------------------------------------------|
|   |         |х                                            |
|   |         | - за наявності споруд повторного використання промивних вод наведені нормативи    |
|   |         |  скорочуються у 2,5 рази.                              |
|-----+-----------------+----------------------------------------------------------------------------------------|
|1.1.2|На        |                  Не більше 20,0                   |
|   |транспортування: | У разі додаткових вимог санітарних органів, пов'язаних з неблагополучним санітарним  |
|   |хлорування    |  та епідемічним станом населеного пункту, норматив може бути збільшений до 25,0.   |
|   |і промивання   |                                            |
|   |водоводів    |                                            |
|   |і розподільчої  |                                            |
|   |мережі      |                                            |
|   |(вода товарна)  |                                            |
|-----+-----------------+----------------------------------------------------------------------------------------|
|1.1.3|На допоміжних  |Розраховується за формулою W   = Q   : Q,                      |
|   |об'єктах     |              доп.  доп.                        |
|   |водопроводу   |де W   - норматив технологічних витрат води на допоміжних об'єктах,          |
|   |(вода товарна)  |  доп.                                        |
|   |         |      куб. м/1000 куб. м;                             |
|   |         |  Q   - витрати води на допоміжних об'єктах, розраховані за відповідними       |
|   |         |  доп.                                        |
|   |         |      галузевими нормами, куб. м/рік;                       |
|   |         |  Q -   подача питної води в систему розподілу води, тис. куб. м/рік.        |
|   |         |Норматив не повинен перевищувати 3,0 куб. м/1000 куб. м.                |
|-----+-----------------+----------------------------------------------------------------------------------------|
|1.2 |Втрати води при |Покупна|     Підземні джерела  |        Поверхневі джерела         |
|   |підйомі та    | вода |-----------------------------+--------------------------------------------------|
|   |очищенні     |    |   Без   |   З    | Контактні   |  Двоступеневе очищення    |
|   |(вода не товарна)|    | установок | установками  | освітлювачі  |---------------------------------|
|   |при підйомі та  |    |знезалізнення|знезалізнення |        |Каламутність  |Каламутність  |
|   |транспортуванні |    |       |        |        |менше 50 мг/л  |більше 50 мг/л |
|   |         |    |       |        |        |Кольоровість  |Кольоровість  |
|   |         |    |       |        |        |менше 50 град. |більше 50 град. |
|   |         |-------+--------------------------------------------------------------------------------|
|   |         |  0  |          ТНВВ розраховують за формулою пункту 1.3.1          |
|-----+-----------------+-------+--------------------------------------------------------------------------------|
|   |при очищенні   |  0  |    0   |   20,0   |   20,0    |   20,0   |    20,0   |
|-----+-----------------+----------------------------------------------------------------------------------------|
|1.3 |Втрати води з  |                                            |
|   |системи ПРВ (вода|                                            |
|   |товарна)     |                                            |
|-----+-----------------+----------------------------------------------------------------------------------------|
|1.3.1|з трубопроводів |                                  -          |
|   |         |Розраховується за формулою EW = (525,6 * K * K * L * q * t/24 * V H  : 60) : Q,  |
|   |         |               і        1  і  і       ср.        |
|   |         |                                            |
|   |         |де E - знак суми;                                    |
|   |         |  EW - норматив втрат води з трубопроводів, куб. м/1000 куб. м;            |
|   |         |   і                                         |
|   |         |  525,6 - коефіцієнт для перерахунку величини витоку з л/хвилину у куб. м/рік;     |
|   |         |                                            |
|   |         |  K - коефіцієнт підвищення допустимих витоків після і-го строку експлуатації     |
|   |         |трубопроводів. Приймається для 10 років - 2,5; 20 років - 6,25; 30 років - 12,5;    |
|   |         |40 років і більше - 31,2;                                |
|   |         |  K - коефіцієнт, який враховує геологічні умови (гірська місцевість,         |
|   |         |  1                                          |
|   |         |осідаючі та зсувні ґрунти, підвищена сейсмічність, гірничі виробки, підвищені     |
|   |         |корозійні властивості ґрунтів). Приймається K = 1,25. При відсутності таких умов він |
|   |         |                       1                     |
|   |         |дорівнює 1,0;                                      |
|   |         |  L - загальна довжина трубопроводів з відповідного матеріалу, км;          |
|   |         |  і                                          |
|   |         |  q - допустимі витоки з трубопроводу середнього діаметру (обчисленого        |
|   |         |  і                                          |
|   |         |за середнім перерізом трубопроводів з відповідного матеріалу) довжиною 1 км,      |
|   |         |л/хвилину при тиску 0,60 Мпа. Приймається за табл. 6 СниП 3.05.04-85 "Наружные     |
|   |         |сети и сооружения водоснабжения и канализации. Производство и приемка        |
|   |         |работ";                                         |
|   |         |  t - час подачі води при водопостачанні за затвердженим графіком;           |
|   |         |  H  - середній тиск води у зовнішніх мережах міста, м вод. ст.;           |
|   |         |  ср                                         |
|   |         |  Q - подача питної води в систему розподілу води, тис. куб. м/рік.          |
|   |         |Без додаткових обґрунтувань норматив не повинен перевищувати  200,0          |
|   |         |куб. м/1000 куб. м. При значній протяжності водоводів (більше 25% від усіх       |
|   |         |водопровідних мереж) - не більше 250,0 куб. м/1000 куб. м.               |
|-----+-----------------+----------------------------------------------------------------------------------------|
|1.3.2|з резервуарів  |розраховується за формулою W = 0,003 * 365 * EF  : Q,                |
|   |на розподільчій |              2          рчв                   |
|   |мережі      |де E -знак суми;                                    |
|   |         |  W - норматив втрат води з резервуарів на розподільчій мережі, куб. м/1000 куб. м;  |
|   |         |  2                                          |
|   |         |                                            |
|   |         |  0,003 - допустима величина витоку з резервуару в кубічних метрах на 1        |
|   |         |кв. м змоченої поверхні стін і днища резервуару за 1 добу (згідно з пунктом 7.38    |
|   |         |СНиП 3.05.04-85);                                    |
|   |         |  365 - кількість днів у році;                             |
|   |         |  EF  - сумарна змочена поверхня всіх резервуарів у системі ПРВ при         |
|   |         |   рчв                                        |
|   |         |середньому заповненні водою на висоту 3,5 м, кв. м                   |
|-----+-----------------+----------------------------------------------------------------------------------------|
|1.3.3|з водорозбірних |W = (12 * t * N ) : Q,                                |
|   |колонок     | 3       вк                                   |
|   |         |де W - норматив втрат води з водорозбірних колонок, куб. м/1000 куб. м;        |
|   |         |  3                                          |
|   |         |  12 - кількість ремонтів колонки на рік помножена на середню величину        |
|   |         |витоку з колонки, куб. м;                                |
|   |         |  t - нормативний час усунення витоку, годин (72 години);               |
|   |         |  N  - кількість водорозбірних колонок на системі ПРВ, шт.              |
|   |         |  вк                                         |
|-----+-----------------+----------------------------------------------------------------------------------------|
|1.4 |Необлічені    |                                            |
|   |витрати води   |                                            |
|   |з системи ПРВ  |                                            |
|   |(вода товарна)  |                                            |
|-----+-----------------+----------------------------------------------------------------------------------------|
|1.4.1|на приладах   |Розраховується за формулою W   = 80 * Q  : Q   ,                 |
|   |обліку      |              обл.     обл.  реал.                  |
|   |         |де W   - норматив необлічених витрат води з системи ПРВ на приладах обліку,      |
|   |         |  обл.                                        |
|   |         |куб. м/1000 куб. м;                                   |
|   |         |  80 - статистично встановлена величина недообліку води лічильниками при       |
|   |         |100% реалізації за показаннями лічильників, що знаходяться в експлуатації;       |
|   |         |  Q   - обсяг питної води, реалізованої за показаннями приладів обліку,       |
|   |         |  обл.                                        |
|   |         |тис. куб. м/рік;                                    |
|   |         |  Q   - загальний обсяг реалізованої питної води, тис. куб. м/рік.          |
|   |         |  реал                                        |
|-----+-----------------+----------------------------------------------------------------------------------------|
|1.4.2|на протипожежні |Норматив визначається за пунктами 2.14-2.24 СНиП 2.04.02-84 "Водоснабжение.       |
|   |заходи      |Наружные сети и сооружения", але не більше 6,0 куб. м/1000 куб. м.           |
|-----+-----------------+----------------------------------------------------------------------------------------|
|1.4.3|комерційні втрати|       Приймаються для населених пунктів з населенням, тис. осіб         |
|   |         |----------------------------------------------------------------------------------------|
|   |         |   до 200  |   200-500  |  500-1000  |  1000-2000   |   понад 2000  |
|   |         |----------------+----------------+---------------+------------------+-------------------|
|   |         |    10,0   |   15,0   |   20,0   |    25,0    |    30,0    |
|-----+-----------------+----------------------------------------------------------------------------------------|
|1.5 |Витрати води на |Розраховується за формулою: W  = Q  : Q;                       |
|   |господарсько-  |               гп  гп                          |
|   |питні потреби  |де W  - норматив витрат води на господарсько-питні потреби працівників,        |
|   |працівників   |  гп                                         |
|   |(вода товарна)  |куб. м/1000 куб. м;                                   |
|   |         |  Q  - витрати питної води на господарсько-питні потреби працівників,         |
|   |         |  гп                                         |
|   |         |розраховані за нормами додатка 3 СНиП 2.04.01-85 "Внутренний водопровод и        |
|   |         |канализация зданий" та за кількістю працівників підприємства водопостачання,     |
|   |         |куб. м/рік;                                       |
|   |         |  Q - подача питної води в систему розподілу води, тис. куб. м/рік.          |
+-----+-----------------+----------------------------------------------------------------------------------------|
|1.6 |Витрати води на |Розраховується за формулою: W  = Q  : Q,                      |
|   |утримання ЗСО  |               зсо  зсо                         |
|   |(вода товарна - |де W  - норматив витрат води на утримання ЗСО, куб. м/1000 куб. м;          |
|   |50%, вода не   |  зсо                                         |
|   |товарна - 50%)  |  Q  - витрати води на утримання ЗСО, розраховані за нормами СНиП          |
|   |         |  зсо                                         |
|   |         |2.04.02-84 "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения" та за площею твердих      |
|   |         |покриттів і зелених насаджень у ЗСО, куб. м/рік;                    |
|   |         |  Q - подача питної води в систему розподілу води, тис. куб. м/рік.          |
|   |         |Норматив не повинен перевищувати 1,6 куб. м/1000 куб. м.                |
|-----------------------+----------------------------------------------------------------------------------------|
|     УСЬОГО:   |Норматив визначається як сума окремих складових нормативу.               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               2. ТНВВ у каналізаційному господарстві, куб. м/1000 куб. м             |
|                          пропущених стічних вод                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|2.1 |Технологічні   |                                            |
|   |витрати води   |                                            |
|   |(вода товарна)  |                                            |
|-----+-----------------+----------------------------------------------------------------------------------------|
|2.1.1|на збір та    |Норматив не повинен перевищувати 8,0 куб. м/1000 куб. м                 |
|   |транспортування |                                            |
|   |стічних вод   |                                            |
|-----+-----------------+----------------------------------------------------------------------------------------|
|2.1.2|на очищення   |Норматив не повинен перевищувати 6,0 куб. м/1000 куб. м.                |
|   |стічних вод   |                                            |
|-----+-----------------+----------------------------------------------------------------------------------------|
|2.1.3|на обробку осадів|За наявності вакуум-фільтрів, фільтр-пресів, центропресів, центрифуг та іншого     |
|   |стічних вод   |обладнання для механічного зневоднення осадів - ТНВВ установлюється за проектом     |
|   |         |або технологічним регламентом.                             |
|-----+-----------------+----------------------------------------------------------------------------------------|
|2.1.4|на допоміжних  |Розраховується за формулою W   = Q   : Q ,                     |
|   |об'єктах     |              доп.  доп.  св                     |
|   |каналізації   |де W   - норматив витрат води на допоміжних об'єктах каналізації, куб. м/1000 куб. м;|
|   |         |  доп.                                        |
|   |         |  Q   - витрати питної води на допоміжних об'єктах, розраховані за          |
|   |         |  доп.                                        |
|   |         |відповідними нормами, куб. м/рік;                            |
|   |         |  Q  - пропуск стічних вод, тис. куб. м/рік.                     |
|   |         |  св                                         |
|   |         |Норматив не повинен перевищувати 3,0 куб. м/1000 куб. м.                |
|-----+-----------------+----------------------------------------------------------------------------------------|
|2.2 |Витрати води на |Розраховується за формулою W  = Q  : Q ,                      |
|   |господарсько-  |               гп  гп  св                       |
|   |питні потреби  |де W  - норматив витрат води на господарсько-питні потреби працівників,       |
|   |працівників   |  гп                                         |
|   |(вода товарна)  |куб. м/1000 куб. м;                                   |
|   |         |  Q  - витрати питної води на господарсько-питні потреби працюючих,          |
|   |         |  гп                                         |
|   |         |розраховані за нормами додатка 3 СНиП 2.04.01-85 "Внутренний водопровод и       |
|   |         |канализация зданий" та за кількістю працівників підприємства водовідведення,      |
|   |         |куб. м/рік;                                       |
|   |         |  Q  - пропуск стічних вод, тис.куб.м/рік.                      |
|   |         |  св                                         |
|-----+-----------------+----------------------------------------------------------------------------------------|
|2.3 |Витрати води на |Розраховується за формулою W  = Q  : Q ,                      |
|   |утримання СЗЗ і |              сзз  сзз  св                      |
|   |споруд (вода   |де W  - норматив витрат води на утримання санітарно-захисних зон,           |
|   |товарна)     |  сзз                                         |
|   |         |куб. м/1000 куб. м;                                   |
|   |         |  Q  - витрати води на утримання СЗЗ, розраховані за нормами СНиП 2.04.02-84    |
|   |         |  сзз                                         |
|   |         |"Водоснабжение. Наружные сети и сооружения" та за площею твердих покриттів       |
|   |         |і зелених насаджень у СЗЗ, куб. м/рік;                         |
|   |         |  Q  - пропуск стічних вод, тис. куб. м/рік.  Норматив не повинен          |
|   |         |  св                                         |
|   |         |перевищувати 1,0 куб. м/1000 куб. м.                          |
|-----------------------+----------------------------------------------------------------------------------------|
|      УСЬОГО:   |Норматив визначається як сума окремих складових нормативу.               |
|-----------------------+----------------------------------------------------------------------------------------|
|  Поточний ІТНВПВ на |Норматив визначається як сума обсягів ТНВПВ у водопровідному та каналізаційному    |
|   підприємстві ВКГ |господарствах у кубічних метрах на рік, віднесена на планову подачу питної води    |
|            |у тисячах кубічних метрів на рік.                            |
|            |Загальний ТНВВ товарної води не повинен перевищувати  300,0 куб. м/1000 куб. м.    |
|            |Нормативи можуть бути збільшені лише при відповідному обґрунтуванні (особливо    |
|            |важкі умови експлуатації споруд і мереж, їх надмірна зношеність, невідповідність    |
|            |якості води джерела водопостачання Державному стандарту тощо) та наявності    |
|            |висновку  експертизи спеціалізованих державних науково-дослідних організацій    |
|            |Держжитлокомунгоспу України                               |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Начальник Управління
 водопровідно-каналізаційного
 господарства
 Держжитлокомунгоспу України               В.Є.Хомко


                   Додаток 2
                   до пункту 3.5 Галузевих
                   технологічних нормативів
                   використання питної води
                   на підприємствах
                   водопровідно-каналізаційного
                   господарства України


               ФОРМА
      титульного аркуша Поточних індивідуальних
       технологічних нормативів використання
              питної води

                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Відповідальна особа
                   місцевого органу
                   самоврядування
                   ____________________________
                   (посада, прізвище, ініціали,
                        підпис)

                   МП          Дата


УЗГОДЖЕНО      УЗГОДЖЕНО       УЗГОДЖЕНО
Керівник       Керівник        Керівник
територіального   територіального    територіального органу
органу Мінприроди  органу Держводгоспу  Держенергозбереження
України       України        України
_____________________ __________________  ______________________
(посада, прізвище,  (посада, прізвище,  (посада, прізвище,
ініціали, підпис)  ініціали, підпис)  ініціали, підпис)

 МП     Дата    МП     Дата    МП      Дата


        ПОТОЧНІ ІНДИВІДУАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЧНІ
        НОРМАТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ПИТНОЇ ВОДИ


затверджені        "_____" _________________ 200_ року
на строк до        "_____" _________________ 200_ року
Найменування водокористувача _____________________________________
Реквізити водокористувача ________________________________________
(підприємства, організації,    (код водокористувача
   установи)          згідно із звітністю
               за формою 2-ТП /водгосп/ та ЗКПО)
Управління, об'єднання та ін. ___________________________________
Код   галузі    народного   господарства    згідно   з
ЗКГНГ_____________________
Центральний  орган  виконавчої влади та його код згідно з
СПОДУ_____________
__________________________________________________________________
Область, район ___________________________________________________
Місце знаходження водокористувача ________________________________
Посада  та  телефон   посадової  особи,  що  відповідає
за водокористування ______________________________________________
Керівник підприємства ВКГ ________________________________________
                (прізвище, ініціали, підпис)

   МП       Дата

                 місто, рік


               ФОРМА
     Поточних індивідуальних технологічних нормативів
       використання питної води на підприємстві
      водопровідно-каналізаційного господарства


-----------------------------------------------------------------------
| N  | Складові Поточного   |    Поточний ІТНВПВ      |
| з/п |  індивідуального    |-----------------------------------|
|   |технологічного нормативу |тис. куб. м/рік|куб. м/1000 куб. м |
|   | використання питної води|        |поданої питної води|
|   |   на підприємстві   |---------------+-------------------|
|   |   водопровідно-    |товарна| не  | товарна |  не  |
|   |   каналізаційного   | вода |товарна|  вода  |товарна |
|   |   господарства    |    | вода |     | вода |
|------+--------------------------+-------+-------+----------+--------|
| 1  |     2        |  3 |  4 |   5  |  6  |
|---------------------------------------------------------------------|
|      1. Поточний ІТНВПВ у водопровідному господарстві     |
|---------------------------------------------------------------------|
|1.1. |Технологічні витрати води |    |    |     |    |
|------+--------------------------+-------+-------+----------+--------|
|1.1.1.|на підйом та очистку води |  Х* |    |  Х   |    |
|------+--------------------------+-------+-------+----------+--------|
|1.1.2.|на транспортування води  |    |  Х  |     |  Х  |
|------+--------------------------+-------+-------+----------+--------|
|1.1.3.|на допоміжних об'єктах  |    |  Х  |     |  Х  |
|------+--------------------------+-------+-------+----------+--------|
|1.2. |Втрати води при її підйомі|  Х  |    |  Х   |    |
|   |та очищенні        |    |    |     |    |
|------+--------------------------+-------+-------+----------+--------|
|1.3. |Втрати води з системи ПРВ,|    |  Х  |     |  Х  |
|   |у тому числі:       |    |    |     |    |
|------+--------------------------+-------+-------+----------+--------|
|1.3.1.|через пошкодження     |    |  Х  |     |  Х  |
|   |трубопроводів       |    |    |     |    |
|------+--------------------------+-------+-------+----------+--------|
|1.3.2.|через спорожнення труб для|    |  Х  |     |  Х  |
|   |ремонту          |    |    |     |    |
|------+--------------------------+-------+-------+----------+--------|
|1.3.3.|з водорозбірних колонок  |    |  Х  |     |  Х  |
|------+--------------------------+-------+-------+----------+--------|
|1.3.4.|з резервуарів на мережі  |    |  Х  |     |  Х  |
|------+--------------------------+-------+-------+----------+--------|
|1.4. |Не обліковані витрати води|    |  Х  |     |  Х  |
|   |з системи ПРВ, у т.ч.:  |    |    |     |    |
|------+--------------------------+-------+-------+----------+--------|
|1.4.1.|на приладах обліку    |    |  Х  |     |  Х  |
|------+--------------------------+-------+-------+----------+--------|
|1.4.2.|на протипожежні цілі   |    |  Х  |     |  Х  |
|------+--------------------------+-------+-------+----------+--------|
|1.4.3.|комерційні втрати     |    |  Х  |     |  Х  |
|------+--------------------------+-------+-------+----------+--------|
|1.5. |Витрати води на      |    |  Х  |     |  Х  |
|   |господарсько-питні потреби|    |    |     |    |
|   |працівників водопроводу  |    |    |     |    |
|------+--------------------------+-------+-------+----------+--------|
|1.6. |Витрати води на утримання |    |  Х  |     |  Х  |
|   |ЗСО            |    |    |     |    |
|------+--------------------------+-------+-------+----------+--------|
|   |Усього у пункті 1:    |    |    |     |    |
|---------------------------------------------------------------------|
|   2. Поточний ІТНВПВ у каналізаційному господарстві       |
|---------------------------------------------------------------------|
|2.1. |Технологічні витрати   |    |  Х  |     |  Х  |
|   |питної води:       |    |    |     |    |
|------+--------------------------+-------+-------+----------+--------|
|2.1.1.|на збір та транспортування|    |  Х  |     |  Х  |
|   |стічних вод        |    |    |     |    |
|------+--------------------------+-------+-------+----------+--------|
|2.1.2.|на очищення стічних вод  |    |  Х  |     |  Х  |
|------+--------------------------+-------+-------+----------+--------|
|2.1.3.|на обробку осадів стічних |    |  Х  |     |  Х  |
|   |вод            |    |    |     |    |
|------+--------------------------+-------+-------+----------+--------|
|2.1.4.|на допоміжних об'єктах  |    |  Х  |     |  Х  |
|   |каналізації        |    |    |     |    |
|------+--------------------------+-------+-------+----------+--------|
|2.2. |Витрати води на      |    |  Х  |     |  Х  |
|   |господарсько-питні потреби|    |    |     |    |
|   |працівників каналізації  |    |    |     |    |
|------+--------------------------+-------+-------+----------+--------|
|2.3. |Витрати води на утримання |    |    |     |    |
|   |санітарно-захисних зон і |    |    |     |    |
|   |споруд каналізації    |    |    |     |    |
|------+--------------------------+-------+-------+----------+--------|
|   |Всього у пункті 2:    |    |    |     |    |
-----------------------------------------------------------------------
           3. Поточний ІТНВПВ для підприємства
-----------------------------------------------------------------------
|   Складові Поточного     |тис. куб. м/рік|куб. м/1000 куб. м |
|індивідуального технологічного  |        |поданої питної води|
|нормативу використання питної  |---------------+-------------------|
|  води на підприємстві    |товарна| не  | товарна |  не  |
| водопровідно-каналізаційного  | вода |товарна|  вода  |товарна |
|     господарства      |    | вода |     | вода |
|---------------------------------+-------+-------+----------+--------|
|ІТНВВ у водопровідному      |    |    |     |    |
|господарстві           |    |    |     |    |
|---------------------------------+-------+-------+----------+--------|
|ІТНВВ у каналізаційному     |    |    |     |    |
|господарстві           |    |    |     |    |
|---------------------------------+-------+-------+----------+--------|
|РАЗОМ:              |    |    |     |    |
|---------------------------------+---------------+-------------------|
|Поточний ІТНВПВ для підприємства |        |          |
|(товарної та не товарної води): |        |          |
-----------------------------------------------------------------------
_______________
   Х* - графа не заповнюється через відсутність таких витрат.

 Посадова особа, що відповідає
 за водокористування на підприємстві _____________________________
                   (підпис, прізвище, ініціали)

 Начальник Управління
 водопровідно-каналізаційного
 господарства
 Держжитлокомунгоспу України               В.Є.Хомко


                   Додаток 3
                   до пункту 3.5 Галузевих
                   технологічних нормативів
                   використання питної води
                   на підприємствах
                   водопровідно-каналізаційного
                   господарства України


             Приклад розрахунку
        Поточного ІТНВПВ для підприємства ВКГ


   Вихідні дані:

   1. Населення, яке обслуговується підприємством ВКГ - 220 тис.
осіб.

   2. Планова річна подача води - 31,5 млн. куб. м.

   3. Протяжність розподільчих водопровідних мереж - 307,8 км.

   4. Середній діаметр мереж - 250 мм.

   5. Середній вік мереж - 23 роки.

   6. На  водопровідній мережі встановлено 12 водорозбірних
колонок та 120 пожежних гідрантів.

   7. На балансі підприємства є водоочисні споруди із забором
води з поверхневого джерела потужністю 136,0 тис. куб. м/добу у
складі: насосна станція 1-го підйому, 2 змішувачі, 4 горизонтальні
відстійники, 16 швидких фільтрів, склад коагулянту, 4 резервуари
чистої води загальною ємністю 40 тис. куб. м, насосна станція 2-го
підйому.

   8. Усі житлові будинки (1800 шт.) обладнані засобами обліку
води.

   9. Протяжність каналізаційних мереж 250 км.

   10. На балансі підприємства є каналізаційні очисні споруди
повної біологічної очистки потужністю 100,0 тис. куб. м/добу у
складі: приймальна камера, 4  пісковловлювачі,  4  первинних
відстійники, 6 аеротенків, 4 вторинних відстійники, хлораторна зі
складом хлору, контактні камери та мулові майданчики.

   11. На підприємстві працюють 850 працівників, у т.ч. 120
інженерно-технічних працівників та 730 робітників.

   12. На підприємстві є котельня, гараж на 40 автомашин та
майстерні.


       Поточні індивідуальні технологічні нормативи
        використання питної води на підприємстві
       водопровідно-каналізаційного господарства


-----------------------------------------------------------------------
| N  | Складові Поточного   |    Поточний ІТНВПВ      |
| з/п |  індивідуального    |-----------------------------------|
|   |технологічного нормативу |тис. куб. м/рік|куб. м/1000 куб. м |
|   | використання питної води|        |поданої питної води|
|   |   на підприємстві   |---------------+-------------------|
|   |   водопровідно-    |товарна| не  | товарна |  не  |
|   |   каналізаційного   | вода |товарна|  вода  |товарна |
|   |   господарства    |    | вода |     | вода |
|------+--------------------------+-------+-------+----------+--------|
| 1  |     2        |  3 |  4 |   5  |  6  |
|---------------------------------------------------------------------|
|      1. Поточний ІТНВПВ у водопровідному господарстві     |
|---------------------------------------------------------------------|
|1.1. |Технологічні витрати води | 409,5 |3127,4 |  13,00 | 99,2 |
|------+--------------------------+-------+-------+----------+--------|
|1.1.1.|на підйом та очищення води|  -  |3127,4 |  -   | 99,2 |
|------+--------------------------+-------+-------+----------+--------|
|1.1.2.|на транспортування води  | 315,0 |  -  |  10,0  |  -  |
|------+--------------------------+-------+-------+----------+--------|
|1.1.3.|на допоміжних об'єктах  | 94,5 |  -  |  3,0  |  -  |
|------+--------------------------+-------+-------+----------+--------|
|1.2. |Втрати води при її підйомі|  -  | 630,0 |  -   | 20,0 |
|   |та очищенні        |    |    |     |    |
|------+--------------------------+-------+-------+----------+--------|
|1.3. |Втрати води з системи ПРВ,|3623,3 |  -  | 114,93 |  -  |
|   |у тому числі:       |    |    |     |    |
|------+--------------------------+-------+-------+----------+--------|
|1.3.1.|через пошкодження     |3277,6 |  -  | 104,0  |  -  |
|   |трубопроводів       |    |    |     |    |
|------+--------------------------+-------+-------+----------+--------|
|1.3.2.|через спорожнення труб для| 10,5 |  -  |  0,33 |  -  |
|   |ремонту          |    |    |     |    |
|------+--------------------------+-------+-------+----------+--------|
|1.3.3.|з водорозбірних колонок  | 335,2 |  -  |  10,6  |  -  |
|------+--------------------------+-------+-------+----------+--------|
|1.3.4.|з резервуарів на мережі  |  -  |  -  |  -   |  -  |
|------+--------------------------+-------+-------+----------+--------|
|1.4. |Не обліковані витрати води|3150,0 |  -  | 100,0  |  -  |
|   |з системи ПРВ, у т.ч.:  |    |    |     |    |
|------+--------------------------+-------+-------+----------+--------|
|1.4.1.|на приладах обліку    |2520,0 |  -  |  80,0  |  -  |
|------+--------------------------+-------+-------+----------+--------|
|1.4.2.|на протипожежні цілі   | 157,5 |  -  |  5,0  |  -  |
|------+--------------------------+-------+-------+----------+--------|
|1.4.3.|комерційні втрати     | 472,5 |  -  |  15,0  |  -  |
|------+--------------------------+-------+-------+----------+--------|
|1.5. |Витрати води на      | 12,6 |  -  |  0,4  |  -  |
|   |господарсько-питні потреби|    |    |     |    |
|   |працівників водопроводу  |    |    |     |    |
|------+--------------------------+-------+-------+----------+--------|
|1.6. |Витрати води на утримання | 31,5 |  -  |  1,0  |  -  |
|   |ЗСО            |    |    |     |    |
|------+--------------------------+-------+-------+----------+--------|
|   |Усього у пункті 1:    |7223,9 |3757,4 | 229,3  | 119,2 |
|---------------------------------------------------------------------|
|   2. Поточний ІТНВПВ у каналізаційному господарстві       |
|---------------------------------------------------------------------|
|2.1. |Технологічні витрати   | 504,0 |  -  |  16,0  |  -  |
|   |питної води:       |    |    |     |    |
|------+--------------------------+-------+-------+----------+--------|
|2.1.1.|на збір та транспортування| 252,0 |  -  |  8,0  |  -  |
|   |стічних вод        |    |    |     |    |
|------+--------------------------+-------+-------+----------+--------|
|2.1.2.|на очищення стічних вод  | 189,0 |  -  |  6,0  |  -  |
|------+--------------------------+-------+-------+----------+--------|
|2.1.3.|на обробку осадів стічних |  -  |  -  |  -   |  -  |
|   |вод            |    |    |     |    |
|------+--------------------------+-------+-------+----------+--------|
|2.1.4.|на допоміжних об'єктах  | 63,0 |  -  |  2,0  |  -  |
|   |каналізації        |    |    |     |    |
|------+--------------------------+-------+-------+----------+--------|
|2.2. |Витрати води на      | 31,5 |  -  |  1,0  |  -  |
|   |господарсько-питні потреби|    |    |     |    |
|   |працівників каналізації  |    |    |     |    |
|------+--------------------------+-------+-------+----------+--------|
|2.3. |Витрати води на утримання | 31,5 |  -  |  1,0  |  -  |
|   |санітарно-захисних зон і |    |    |     |    |
|   |споруд каналізації    |    |    |     |    |
|------+--------------------------+-------+-------+----------+--------|
|   |Всього у пункті 2:    | 567,0 |    |  18,0  |  -  |
-----------------------------------------------------------------------
           3. Поточний ІТНВПВ для підприємства
-----------------------------------------------------------------------
|   Складові Поточного     |тис. куб. м/рік|куб. м/1000 куб. м |
|індивідуального технологічного  |        |поданої питної води|
|нормативу використання питної  |---------------+-------------------|
|  води на підприємстві    |товарна| не  | товарна |  не  |
| водопровідно-каналізаційного  | вода |товарна|  вода  |товарна |
|     господарства      |    | вода |     | вода |
|---------------------------------+-------+-------+----------+--------|
|ІТНВВ у водопровідному      |7723,9 |3757,4 | 229,3  | 119,2 |
|господарстві           |    |    |     |    |
|---------------------------------+-------+-------+----------+--------|
|ІТНВВ у каналізаційному     | 567,0 |  -  |  18,0  |  -  |
|господарстві           |    |    |     |    |
|---------------------------------+-------+-------+----------+--------|
|РАЗОМ:              |7790,9 |3757,4 | 247,3  | 119,2 |
|---------------------------------+---------------+-------------------|
|Поточний ІТНВПВ для підприємства |        |          |
|(товарної та не товарної води): |  11548,3  |    366,5    |
-----------------------------------------------------------------------

 Посадова особа, що відповідає
 за водокористування на підприємстві _____________________________
                   (підпис, прізвище, ініціали)

 Дата заповнення

 Начальник Управління
 водопровідно-каналізаційного
 господарства
 Держжитлокомунгоспу України               В.Є.Хомко

Публiкацiї документа:
•  Офіційний вісник України вiд 24.12.2004 - 2004 р., № 49, стор. 217, стаття 3251

Сторiнка "Законодавство України" сайту Верховної Ради © 2005 [ друкувати ]
Hosted by uCoz