Верховна Рада України Кабінет Міністрів України;  Постанова, Порядок  вiд 08.05.1996  № 486 Законодавство України
Документ 486-96-п, редакцiя вiд 24.01.2002  >>
Info Пошук слiв на сторiнцi
Сторiнки:  [ 1 ]


              
Герб України
          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

            П О С Т А Н О В А
          від 8 травня 1996 р. N 486
                Київ

      Про затвердження Порядку визначення розмірів
      і меж водоохоронних зон та режиму ведення
         господарської діяльності в них

     ( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
      N 72 ( 72-2002-п ) від 24.01.2002 )

   Відповідно до статті 87 Водного кодексу України ( 213/95-ВР )
Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

   1. Затвердити Порядок визначення розмірів і меж водоохоронних
зон та режим ведення господарської діяльності в них, що додається.
   2. Державному  комітетові  по  водному  господарству,
Міністерству охорони навколишнього природного  середовища  та
ядерної  безпеки,  Міністерству  сільського  господарства  і
продовольства, Міністерству лісового господарства та Державному
комітетові по земельних ресурсах у тримісячний термін привести
свої нормативні акти у відповідність із цією постановою.

        Перший
   віце-прем'єр-міністр України        П.ЛАЗАРЕНКО


       Міністр
   Кабінету Міністрів України         В.ПУСТОВОЙТЕНКО

   Інд.35

                     ЗАТВЕРДЖЕНИЙ
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 8 травня 1996 р. N 486

               ПОРЯДОК
     визначення розмірів і меж водоохоронних зон та
      режим ведення господарської діяльності в них

   1. Цей Порядок встановлює єдиний правовий механізм визначення
розмірів і меж водоохоронних зон та режим ведення господарської
діяльності в них.
   2. Водоохоронні  зони  встановлюються  для  створення
сприятливого режиму водних об'єктів, попередження їх забруднення,
засмічення і вичерпання, знищення навколоводних рослин і тварин, а
також зменшення коливань стоку вздовж річок, морів та навколо
озер, водосховищ і інших водойм.
   3. До складу водоохоронних зон обов'язково входять заплава
річки, перша надзаплавна тераса, бровки і круті схили берегів, а
також прилеглі балки та яри.
   4. У межах водоохоронних зон виділяються землі прибережних
захисних  смуг  та смуги відведення з особливим режимом їх
використання відповідно до статей 88 - 91 Водного кодексу України
( 213/95-ВР ).
   5. Розміри і межі водоохоронних зон визначаються проектом на
основі нормативно-технічної документації.
   Проекти цих зон розробляються на замовлення органів водного
господарства  та  інших  спеціально  уповноважених  органів,
узгоджуються з органами Мінекоресурсів, Держводгоспу, Держкомзему,
власниками землі, землекористувачами і затверджуються відповідними
місцевими органами державної виконавчої влади та виконавчими
комітетами Рад. ( Абзац другий пункту 5 із змінами, внесеними
згідно з Постановою КМ N 72 ( 72-2002-п ) від 24.01.2002 )
   6. Межі водоохоронних зон встановлюються з урахуванням:
   рельєфу місцевості, затоплення, підтоплення, інтенсивності
берегоруйнування, конструкції інженерного захисту берега;
   цільового  призначення  земель,  що  входять  до складу
водоохоронної зони.
   Враховуючи, що ліси мають значну водоохоронну функцію, межі
водоохоронних зон у них не встановлюються.
   7. Водоохоронна зона має внутрішню і зовнішню межі.
   Внутрішня межа водоохоронної зони збігається з мінімальним
рівнем води у водному об'єкті.
   Зовнішня межа водоохоронної зони, як правило, прив'язується
до наявних контурів сільськогосподарських угідь, шляхів, лісосмуг,
меж заплав, надзаплавних терас, бровок схилів, балок та ярів і
визначається найбільш віддаленою від водного об'єкта лінією:
   затоплення при максимальному повеневому (паводковому) рівні
води, що повторюється один раз за десять років;
   берегоруйнування, меандрування;
   тимчасового та постійного підтоплення земель;
   ерозійної активності;
   берегових схилів і сильноеродованих земель.
   8. Зовнішня межа водоохоронної зони на землях сільських
населених пунктів, землях сільськогосподарського  призначення,
лісового   фонду,   на   територіях   водогосподарських,
лісогосподарських, рибогосподарських підприємств, а також  на
землях інших власників та користувачів визначається з урахуванням:
   зони санітарної охорони джерел питного водопостачання;
   розрахункової зони переробки берегів;
   лісових насаджень, що найбільшою мірою сприяють охороні вод
із зовнішньою межею не менш як 1000 метрів від урізу меженного
рівня води;
   усіх земель відводу на існуючих меліоративних системах, але
не менш як 200 метрів від бровки каналів чи дамб.
   9. Для  гірських  і  передгірських  річок зовнішня межа
водоохоронної зони визначається з урахуванням геоморфологічних та
гідрологічних умов, а також селевих та зсувних явищ.
   10. На землях міст і селищ міського типу розмір водоохоронної
зони, як і прибережної захисної смуги, встановлюється відповідно
до існуючих на час встановлення водоохоронної зони конкретних умов
забудови.
   11. Водоохоронна зона морів, морських заток і лиманів, як
правило, збігається з прибережною захисною смугою і визначається
шириною не менш як 2 кілометри від урізу води.
   12. У водоохоронній зоні дотримується режим регульованої
господарської  діяльності.  На  території  водоохоронної зони
забороняється:
   використання стійких та сильнодіючих пестицидів;
   розміщення кладовищ,  скотомогильників,  звалищ,  полів
фільтрації;
   скидання  неочищених  стічних  вод з використанням балок,
кар'єрів, струмків тощо.
   Прибережні захисні смуги у межах водоохоронної зони можуть
використовуватися для провадження господарської діяльності за
умови обов'язкового виконання вимог, передбачених статтями 89 та
90 Водного кодексу України.
   13. В окремих випадках у водоохоронній зоні може провадитися
добування піску і гравію за межами земель водного фонду на сухій
частині заплави, у праруслах річок за погодженням з органами
Мінекоресурсів, Держводгоспу. ( Абзац перший пункту 13 із змінами,
внесеними згідно  з  Постановою  КМ  N 72 ( 72-2002-п ) від
24.01.2002 )
   Видобування піску та гравію провадиться на підставі дозволів,
що видаються в установленому законодавством порядку.
   14. Виконання  водоохоронних  та  інших  заходів  щодо
впорядкування водоохоронних зон, за винятком земель водного фонду,
покладається на виконавчі комітети Рад, сільськогосподарські,
водогосподарські, рибогосподарські підприємства, а також на інших
власників і землекористувачів.
   15. Контроль за створенням водоохоронних зон і прибережних
захисних смуг, а також за додержанням режиму використання їх
територій здійснюється місцевими органами державної виконавчої
влади, виконавчими комітетами Рад, органами  Мінекоресурсів.
( Пункт 15 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 72
( 72-2002-п ) від 24.01.2002 )


Сторiнки:  [ 1 ]
Пошук  Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...


Час роботи = 0 (0.11)  База = 1/2473  [ Анонiмний | 193.254.227.218 | 1/20 | 2/0.01 Mb ]
 закрити Управлiння комп'ютеризованих систем Апарату Верховної Ради України © 2004
webmaster@rada.gov.ua
вгору 
Hosted by uCoz