ƒокумент z0711-99, редакцi¤ вiд 07.02.2002 (2 сторiнки)
—торiнка "«аконодавство ”крањни" сайту ¬ерховноњ –ади [ 13.03.04 11:17 ]


              
√ерб ”крањни
         ћ≤Ќ≤—“≈–—“¬ќ ‘≤ЌјЌ—≤¬ ” –јѓЌ»
       ƒ≈–∆ј¬Ќј ѕќƒј“ ќ¬ј јƒћ≤Ќ≤—“–ј÷≤я ” –јѓЌ»
         ћ≤Ќ≤—“≈–—“¬ќ ≈ ќЌќћ≤ » ” –јѓЌ»
   ћ≤Ќ≤—“≈–—“¬ќ ќ’ќ–ќЌ» Ќј¬ ќЋ»ЎЌ№ќ√ќ ѕ–»–ќƒЌќ√ќ —≈–≈ƒќ¬»ўј
          “ј яƒ≈–Ќќѓ Ѕ≈«ѕ≈ » ” –јѓЌ»

              Ќ ј   ј «

 N 231/539/118/219 в≥д 01.10.99    «ареЇстровано в ћ≥н≥стерств≥
   м. ињв              юстиц≥њ ”крањни
                   19 жовтн¤ 1999 р.
 vd991001 vn231/539/118/219      за N 711/4004


    ѕро затвердженн¤ ≤нструкц≥њ про пор¤док обчисленн¤ ≥
    справл¤нн¤ збору за спец≥альне використанн¤ водних
    ресурс≥в та збору за користуванн¤ водами дл¤ потреб
        г≥дроенергетики ≥ водного транспорту

     ( ≤з зм≥нами, внесеними зг≥дно з Ќаказом ћ≥нф≥ну
      N 47/20/37/28 ( z0113-02 ) в≥д 23.01.2002 )


   ¬≥дпов≥дно до пункту 2 постанови  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни
в≥д 16 серпн¤ 1999 року N 1494 ( 1494-99-п ) "ѕро затвердженн¤
ѕор¤дку справл¤нн¤ збору за спец≥альне  використанн¤  водних
ресурс≥в  та  збору  за  користуванн¤  водами  дл¤  потреб
г≥дроенергетики ≥ водного транспорту" Ќ ј   ј « ” ™ ћ ќ:

   1. «атвердити ≤нструкц≥ю про пор¤док обчисленн¤ ≥ справл¤нн¤
збору за спец≥альне використанн¤ водних ресурс≥в та збору за
користуванн¤ водами дл¤  потреб  г≥дроенергетики  ≥  водного
транспорту, що додаЇтьс¤.
   2. ”вести в д≥ю ≤нструкц≥ю про  пор¤док  обчисленн¤  ≥
справл¤нн¤ збору за спец≥альне використанн¤ водних ресурс≥в та
збору за користуванн¤ водами дл¤ потреб г≥дроенергетики ≥ водного
транспорту в установленому чинним законодавством пор¤дку.
   3. ¬изнати такою, що втратила чинн≥сть, ≤нструкц≥ю  про
пор¤док обчисленн¤ ≥ сплати платеж≥в за спец≥альне використанн¤
водних ресурс≥в, затверджену наказом √оловноњ державноњ податковоњ
≥нспекц≥њ ”крањни, ћ≥н≥стерства економ≥ки ”крањни, ћ≥н≥стерства
охорони навколишнього природного середовища ”крањни, ƒержавного
ком≥тету ”крањни по водному господарству, ƒержавного ком≥тету
”крањни по геолог≥њ ≥ використанню  надр  в≥д  14.04.94  N
26/50/52/46/48 ( z0129-94 ), зареЇстровану в ћ≥н≥стерств≥ юстиц≥њ
”крањни 09.06.94 N 129/338 (≥з зм≥нами та доповненн¤ми).


 ћ≥н≥стр ф≥нанс≥в ”крањни               ≤.ќ.ћ≥тюков

 √олова ƒержавноњ податковоњ
 адм≥н≥страц≥њ ”крањни                 ћ.я.јзаров

 ћ≥н≥стр економ≥ки ”крањни               ¬.¬.–оговий

 ћ≥н≥стр охорони навколишнього
 природного середовища та
 ¤дерноњ безпеки ”крањни                ¬.я.Ўевчук

                  «атверджено
               Ќаказ ћ≥н≥стерства ф≥нанс≥в ”крањни,
               ƒержавноњ податковоњ адм≥н≥страц≥њ
               ”крањни,
               ћ≥н≥стерства економ≥ки ”крањни,
               ћ≥н≥стерства охорони навколишнього
               природного середовища та ¤дерноњ
               безпеки ”крањни
               01.10.99 N 231/539/118/219

                   «ареЇстровано в ћ≥н≥стерств≥
                   юстиц≥њ ”крањни
                   19 жовтн¤ 1999 р.
                   за N 711/4004

    ≤нструкц≥¤ про пор¤док обчисленн¤ ≥ справл¤нн¤ збору
    за спец≥альне використанн¤ водних ресурс≥в та збору
    за користуванн¤ водами дл¤ потреб г≥дроенергетики ≥
            водного транспорту

           1. «агальн≥ положенн¤

   1.1. ≤нструкц≥¤ про пор¤док обчисленн¤ ≥ справл¤нн¤ збору за
спец≥альне використанн¤ водних ресурс≥в та збору за користуванн¤
водами дл¤ потреб г≥дроенергетики ≥ водного транспорту (дал≥ -
≤нструкц≥¤) розроблена на основ≥ «акон≥в ”крањни "ѕро охорону
навколишнього природного середовища" ( 1264-12 ), "ѕро систему
оподаткуванн¤" ( 1251-12 ), "ѕро державну податкову службу в
”крањн≥" ( 509-12 ), "ѕро пор¤док погашенн¤ зобов'¤зань платник≥в
податк≥в  перед  бюджетами  та державними ц≥льовими фондами"
( 2181-14 ), ¬одного кодексу ”крањни ( 213/95-¬– ), Ѕюджетного
кодексу ”крањни ( 2542-14 ), постанов  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни:
в≥д 10 серпн¤ 1992 року N 459 ( 459-92-п ) "ѕро пор¤док видач≥
дозвол≥в  на  спец≥альне  використанн¤  природних ресурс≥в ≥
встановленн¤  л≥м≥т≥в  використанн¤ ресурс≥в республ≥канського
значенн¤", в≥д 18 травн¤ 1999 року N 836 ( 836-99-п ) "ѕро
затвердженн¤ норматив≥в збору за спец≥альне використанн¤ водних
ресурс≥в  та  збору  за  користуванн¤  водами  дл¤  потреб
г≥дроенергетики ≥ водного транспорту", в≥д 23 липн¤ 1999 року
N 1341 ( 1341-99-п ) "ѕро внесенн¤ зм≥н ≥ доповнень до постанови
 аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни в≥д 18 травн¤ 1999 року N 836", в≥д
16 серпн¤ 1999 року N 1494 ( 1494-99-п ) "ѕро затвердженн¤ ѕор¤дку
справл¤нн¤ збору за спец≥альне використанн¤ водних ресурс≥в та
збору за користуванн¤ водами дл¤ потреб г≥дроенергетики ≥ водного
транспорту". ( ѕункт 1.1 ≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно з Ќаказом
ћ≥нф≥ну N 47/20/37/28 ( z0113-02 ) в≥д 23.01.2002 )
   1.2. ≤нструкц≥¤  обов'¤зкова до виконанн¤ п≥дприЇмствами,
установами та орган≥зац≥¤ми незалежно в≥д форми власност≥, а також
громад¤нами  -  суб'Їктами  п≥дприЇмницькоњ  д≥¤льност≥,  ¤к≥
використовують водн≥ ресурси та користуютьс¤ водами дл¤ потреб
г≥дроенергетики, ≥ п≥дприЇмствами водного транспорту.
   1.3. ≤нструкц≥¤ визначаЇ  Їдиний  пор¤док  обчисленн¤  ≥
справл¤нн¤ збору за спец≥альне використанн¤ водних ресурс≥в та
збору за користуванн¤ водами дл¤ потреб г≥дроенергетики ≥ водного
транспорту (дал≥ - збори), складанн¤ розрахунк≥в, њх поданн¤ до
орган≥в державноњ податковоњ служби та сплату до бюджет≥в.
   1.4. ќбчисленн¤ ≥ справл¤нн¤ збору за скиданн¤ забруднюючих
речовин у водн≥ об'Їкти зд≥йснюЇтьс¤ в≥дпов≥дно до постанови
 аб≥нету ћ≥н≥стр≥в  ”крањни  в≥д 1 березн¤ 1999 року N 303
( 303-99-п ) "ѕро затвердженн¤ ѕор¤дку встановленн¤ норматив≥в
збору  за  забрудненн¤ навколишнього природного середовища ≥
ст¤гненн¤ цього збору".
   1.5. —правл¤нн¤ збору за спец≥альне використанн¤  водних
ресурс≥в  та  збору  за  користуванн¤  водами  дл¤  потреб
г≥дроенергетики ≥ водного транспорту не позбавл¤Ї водокористувач≥в
п≥дземних  вод  в≥д  в≥дшкодуванн¤  витрат  на  проведенн¤
геологорозв≥дувальних роб≥т.
   1.6. —правл¤нн¤ збору за користуванн¤ водами дл¤ потреб
г≥дроенергетики ≥ водного транспорту не позбавл¤Ї водокористувач≥в
в≥д збору за спец≥альне використанн¤ водних ресурс≥в.
   1.7. «б≥р за  спец≥альне  використанн¤  водних  ресурс≥в
справл¤Їтьс¤ за використанн¤ води з водних об'Їкт≥в, що забрана ≥з
застосуванн¤м споруд або техн≥чних пристроњв, та скиданн¤ в них
зворотних вод.
   «б≥р за користуванн¤ водами дл¤  потреб  г≥дроенергетики
справл¤Їтьс¤ за користуванн¤ водою, що пропускаЇтьс¤ через турб≥ни
г≥дроелектростанц≥й  дл¤  виробленн¤  електроенерг≥њ,  а  дл¤
п≥дприЇмств водного транспорту - за користуванн¤ водою п≥д час
експлуатац≥њ водних шл¤х≥в вантажними, самох≥дними, несамох≥дними
та пасажирськими суднами.
   1.8. «б≥р за спец≥альне використанн¤ водних ресурс≥в та зб≥р
за користуванн¤ водами дл¤ потреб г≥дроенергетики ≥ водного
транспорту справл¤Їтьс¤ за водн≥ ресурси загальнодержавного ≥
м≥сцевого значенн¤.
   ѕерел≥к водних  ресурс≥в  м≥сцевого  значенн¤  визначають
ћ≥н≥стерство  охорони  навколишнього природного середовища та
¤дерноњ безпеки ”крањни ≥ ƒержавний ком≥тет ”крањни по водному
господарству ≥ затверджують в≥дпов≥дним наказом щодо перел≥ку
р≥чок та водойм, в≥днесених до водних об'Їкт≥в м≥сцевого значенн¤.

    2. ѕлатники збору за спец≥альне використанн¤ водних
      ресурс≥в та збору за користуванн¤ водами дл¤ потреб
      г≥дроенергетики ≥ водного транспорту

   2.1. ѕлатниками збору за спец≥альне використанн¤  водних
ресурс≥в  та  збору  за  користуванн¤  водами  дл¤  потреб
г≥дроенергетики ≥ водного транспорту Ї п≥дприЇмства, установи та
орган≥зац≥њ незалежно в≥д форми власност≥, њх ф≥л≥њ, в≥дд≥ленн¤,
≥нш≥  в≥докремлен≥ п≥дрозд≥ли, а також громад¤ни - суб'Їкти
п≥дприЇмницькоњ д≥¤льност≥, ¤к≥ використовують водн≥ ресурси та
користуютьс¤  водами  дл¤  потреб  г≥дроенергетики ≥ водного
транспорту (дал≥ - водокористувач≥). ( ѕункт 2.1 ≥з зм≥нами,
внесеними зг≥дно з Ќаказом ћ≥нф≥ну N 47/20/37/28 ( z0113-02 ) в≥д
23.01.2002 )
   2.2. ‘≥л≥њ, представництва, в≥дд≥ленн¤ та ≥нш≥ в≥докремлен≥
п≥дрозд≥ли платник≥в збор≥в (дал≥ - ф≥л≥њ), ¤к≥ мають банк≥вськ≥
рахунки, ведуть окремий бухгалтерський обл≥к своЇњ д≥¤льност≥,
складають  окремий  баланс,  сплачують  збори  за  своњм
м≥сцем податковоњ реЇстрац≥њ (м≥сцем перебуванн¤ на податковому
обл≥ку в органах державноњ податковоњ служби). ( ѕункт 2.2 ≥з
зм≥нами,  внесеними  зг≥дно з Ќаказом ћ≥нф≥ну N 47/20/37/28
( z0113-02 ) в≥д 23.01.2002 )
   2.3. якщо до складу п≥дприЇмства-водокористувача  вход¤ть
ф≥л≥њ, ¤к≥ не мають банк≥вських рахунк≥в, не ведуть окремого
бухгалтерського обл≥ку своЇњ д≥¤льност≥, не складають окремого
балансу, то збори внос¤тьс¤ п≥дприЇмством-водокористувачем, до
складу ¤кого вход¤ть так≥ ф≥л≥њ, за м≥сцем податковоњ реЇстрац≥њ
(м≥сцем перебуванн¤ на податковому обл≥ку в органах державноњ
податковоњ служби) таких ф≥л≥й. ( ѕункт 2.3 ≥з зм≥нами, внесеними
зг≥дно  з  Ќаказом ћ≥нф≥ну N 47/20/37/28 ( z0113-02 ) в≥д
23.01.2002 )
   2.4. ¬≥дпов≥дальн≥сть за своЇчасне та повне внесенн¤ сум
збор≥в несуть платники збор≥в, у склад≥ ¤ких перебувають ф≥л≥њ.

       3. Ћ≥м≥ти використанн¤ водних ресурс≥в

   3.1. ¬одокористувач≥, ¤к≥ зд≥йснюють заб≥р води з водного
об'Їкта або використовують в установленому законодавством пор¤дку
воду,  отриману в≥д ≥нших водокористувач≥в, мають в≥дпов≥дно
дозволи на спец≥альне водокористуванн¤ або договори на поставку
води. ¬одокористувачам у встановленому пор¤дку затверджуютьс¤
л≥м≥ти використанн¤ водних ресурс≥в.
   3.2. Ћ≥м≥ти  затверджуютьс¤ на р≥чний обс¤г використанн¤
водних ресурс≥в на виробнич≥ та ≥нш≥ потреби до 10 с≥чн¤, а дл¤
зрошувального землеробства - до 10 березн¤ поточного року.
   3.3.  вартальн≥  л≥м≥ти  використанн¤  водних  ресурс≥в
розраховуютьс¤ водокористувачами в межах затвердженого р≥чного
л≥м≥ту.
   3.4. Ќе  п≥дл¤гають  л≥м≥туванню  водн≥  ресурси,  що
використовуютьс¤ без вилученн¤ њх з водних об'Їкт≥в (наприклад,
вода, що проходить через турб≥ни √≈—; водн≥ ресурси, ¤кими
користуЇтьс¤ водний транспорт п≥д час експлуатац≥њ водних шл¤х≥в
вантажними, самох≥дними, несамох≥дними та пасажирськими суднами).
   3.5. ќргани ћ≥некобезпеки на м≥сц¤х зобов'¤зан≥ щороку до 20
с≥чн¤  подавати  органам державноњ податковоњ служби перел≥к
водокористувач≥в,  ¤ким  надано  дозволи  на  спец≥альне
водокористуванн¤,  ≥з  зазначенн¤м  терм≥н≥в  њх д≥њ, назви,
м≥сцезнаходженн¤,  ≥дентиф≥кац≥йного коду за ™диним державним
реЇстром п≥дприЇмств та орган≥зац≥й ”крањни (дал≥ - ™ƒ–ѕќ”),
“имчасовим реЇстром ƒержавноњ податковоњ адм≥н≥страц≥њ ”крањни
(дал≥  -  “–ƒѕј”) або номера з ƒержавного реЇстру ф≥зичних
ос≥б-платник≥в податк≥в та ≥нших обов'¤зкових платеж≥в (дал≥ -
ƒ–‘ќ (ф≥зичноњ особи) водокористувача, доведеного водокористувачу
л≥м≥ту на використанн¤ води та джерела водопостачанн¤. ( јбзац
перший пункту 3.5 ≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно з Ќаказом ћ≥нф≥ну
N 47/20/37/28 ( z0113-02 ) в≥д 23.01.2002 )
   ¬одокористувач≥, ¤к≥  отримали  дозволи  на  спец≥альне
водокористуванн¤   та  зд≥йснюють  передачу  води  ≥ншим
водокористувачам, зобов'¤зан≥ щороку до 20 с≥чн¤ подавати органам
державноњ податковоњ служби перел≥к таких водокористувач≥в ≥з
зазначенн¤м назви, м≥сцезнаходженн¤, ≥дентиф≥кац≥йного коду за
™ƒ–ѕќ”, “–ƒѕј” або номера з ƒ–‘ќ (ф≥зичноњ особи) водокористувача,
доведеного водокористувачу л≥м≥ту на використанн¤ води та джерела
водопостачанн¤. ( јбзац другий пункту 3.5 ≥з зм≥нами, внесеними
зг≥дно  з  Ќаказом ћ≥нф≥ну N 47/20/37/28 ( z0113-02 ) в≥д
23.01.2002 )
   ” раз≥ зм≥ни умов водокористуванн¤ органи ћ≥некобезпеки на
м≥сц¤х  та водокористувач≥, ¤к≥ мають дозволи на спец≥альне
водокористуванн¤, у 10-денний терм≥н зобов'¤зан≥ пов≥домити про це
органи державноњ податковоњ служби.
   3.6.  ƒозв≥л на спец≥альне водокористуванн¤ скасовуЇтьс¤
органом, що його видав, за поданн¤м органу державноњ податковоњ
служби у раз≥ невнесенн¤ або внесенн¤ в неповному обс¤з≥ збору за
спец≥альне використанн¤ водних ресурс≥в та збору за користуванн¤
водами дл¤ потреб г≥дроенергетики ≥ водного транспорту прот¤гом
шести м≥с¤ц≥в. ( ≤нструкц≥ю доповнено пунктом 3.6 зг≥дно з Ќаказом
ћ≥нф≥ну N 47/20/37/28 ( z0113-02 ) в≥д 23.01.2002 )

    4. ќб'Їкт обчисленн¤ збору за спец≥альне використанн¤
     водних ресурс≥в та збору за користуванн¤ водами дл¤
     потреб г≥дроенергетики ≥ водного транспорту

   4.1. ќб'Їктом обчисленн¤ збору за спец≥альне використанн¤
водних ресурс≥в Ї фактичний обс¤г води, ¤кий використовують
водокористувач≥, з урахуванн¤м обс¤гу втрат води в њх системах
водопостачанн¤.
   ќб'Їктом обчисленн¤ збору за користуванн¤ водами дл¤ потреб
г≥дроенергетики ≥ водного транспорту Ї:
   обс¤г води, пропущений через турб≥ни г≥дроелектростанц≥й;
   тоннаж (м≥сце) - доба експлуатац≥њ вантажних самох≥дних ≥
несамох≥дних та пасажирських суден.
   4.2. ¬одокористувач≥, ¤к≥ використовують у  встановленому
законодавством пор¤дку воду, отриману в≥д ≥нших водокористувач≥в,
справл¤ють зб≥р до в≥дпов≥дних бюджет≥в за обс¤ги  фактично
використаноњ води з урахуванн¤м обс¤гу втрат води в њх системах
водопостачанн¤.
   4.3. якщо  водокористувач≥  отримують  воду ≥з зм≥шаного
джерела, то вважаЇтьс¤, що так≥ водокористувач≥ використовують
обс¤ги  поверхневих водних об'Їкт≥в ≥ п≥дземних вод у тому
сп≥вв≥дношенн≥, в ¤кому формуЇтьс¤ (наповнюЇтьс¤) таке зм≥шане
джерело. ÷е сп≥вв≥дношенн¤ вказуЇтьс¤ в договорах поставки води ≥
використовуЇтьс¤ при розрахунку  суми  збору  за  спец≥альне
використанн¤ водних ресурс≥в.
   4.4. ѕ≥дприЇмства, ¤к≥ використовують дл¤ потреб охолодженн¤
обладнанн¤ оборотну систему водопостачанн¤, зб≥р до бюджет≥в
внос¤ть за обс¤ги води, використаноњ на п≥дживленн¤ оборотноњ
системи. «а вс≥ ≥нш≥ обс¤ги використаноњ води зб≥р вноситьс¤ на
загальних п≥дставах.
   4.5. ѕри використанн≥ водокористувачами води одночасно дл¤
власних потреб ≥ дл¤ потреб  об'Їкт≥в  соц≥ально-культурного
призначенн¤, житлово-комунального господарства (за вин¤тком обс¤гу
води, переданоњ населенню), п≥дсобного с≥льського ≥  рибного
господарства або ≥нших допом≥жних служб збори до бюджет≥в внос¤ть
за всю фактично використану воду з урахуванн¤м обс¤гу втрат води в
њх системах водопостачанн¤.
   4.6. ќбс¤г використаноњ води визначаЇтьс¤ водокористувачами
самост≥йно на п≥дстав≥ даних первинного обл≥ку за показниками
вим≥рювальних прилад≥в.
   ” раз≥ в≥дсутност≥ вим≥рювальних прилад≥в, ¤к вин¤ток, обс¤г
використаноњ  води  визначаЇтьс¤  за  технолог≥чними  даними
(тривал≥сть  роботи агрегат≥в, обс¤г виробленоњ продукц≥њ чи
наданих послуг, витрати електроенерг≥њ, пропускна спроможн≥сть
водопров≥дних труб за одиницю часу тощо).
   ѕриклади њх обчисленн¤ наведен≥ в розд≥л≥ 1 додатка 1 до ц≥Їњ
≤нструкц≥њ.
   4.7. ” зрошувальному землеробств≥ на державних системах обс¤г
фактично  використаноњ  води  обов'¤зково  п≥дтверджуЇтьс¤
управл≥нн¤ми зрошувальних систем.
   4.8. «б≥р за використанн¤ водних ресурс≥в не справл¤Їтьс¤:
   за воду, що використовуЇтьс¤ дл¤ задоволенн¤  питних  ≥
сан≥тарно-г≥г≥Їн≥чних  потреб  населенн¤,  в  тому числ≥ дл¤
задоволенн¤ виключно власних питних ≥ сан≥тарно-г≥г≥Їн≥чних потреб
п≥дприЇмств, установ, орган≥зац≥й незалежно в≥д форми власност≥ та
громад¤н - суб'Їкт≥в п≥дприЇмницькоњ д≥¤льност≥;
   за воду, що використовуЇтьс¤ дл¤ протипожежних потреб;
   за воду,  що  використовуЇтьс¤  дл¤  потреб  зовн≥шнього
благоустрою територ≥й м≥ст та ≥нших населених пункт≥в;
   за воду, що використовуЇтьс¤ у шахтах дл¤ пилозаглушенн¤;
   за морську воду, кр≥м води з лиман≥в;
   за воду, що забираЇтьс¤ науково-досл≥дними установами дл¤
наукових  досл≥джень у галуз≥ рисос≥¤нн¤ та дл¤ виробництва
ел≥тного нас≥нн¤ рису;
   за воду, що втрачена в маг≥стральних та м≥жгосподарських
каналах зрошувальних систем;
   за п≥дземну  воду,  що вилучаЇтьс¤ з надр дл¤ усуненн¤
шк≥дливоњ  д≥њ  вод  (забрудненн¤,  п≥дтопленн¤,  засоленн¤,
заболоченн¤, зсув тощо);
   за воду, що забираЇтьс¤ п≥дприЇмствами ≥ орган≥зац≥¤ми дл¤
забезпеченн¤ випуску молод≥ ц≥нних промислових вид≥в риб та ≥нших
водних живих ресурс≥в у природн≥ водойми ≥ водосховища.
   «б≥р за користуванн¤ водами дл¤ потреб водного транспорту не
справл¤Їтьс¤ з морського водного транспорту, ¤кий використовуЇ
р≥чковий водний шл¤х виключно дл¤ заходженн¤ з мор¤ у морський
порт, розташований у понизз≥ р≥чки, без використанн¤ спец≥альних
заход≥в забезпеченн¤ судноплавства (попуски води з водосховищ та
шлюзуванн¤).
   Ќе справл¤Їтьс¤  зб≥р  за  користуванн¤  водою  п≥д час
експлуатац≥њ водних шл¤х≥в сто¤нковими, службово-допом≥жними ≥
буксирними суднами та експлуатац≥њ водним транспортом р≥чки ƒунаю.
ѕерел≥к сто¤нкових, службово-допом≥жних суден та буксир≥в наведено
в додатку 6 до ц≥Їњ ≤нструкц≥њ.
   «б≥р за користуванн¤ водами дл¤ потреб г≥дроенергетики не
справл¤Їтьс¤ з г≥дроакумул¤тивних електростанц≥й, ¤к≥ функц≥онують
у комплекс≥ з г≥дроелектростанц≥¤ми.

    5. Ќормативи збору за спец≥альне використанн¤ водних
     ресурс≥в та збору за користуванн¤ водами дл¤ потреб
     г≥дроенергетики ≥ водного транспорту

   5.1. Ќормативи збору за спец≥альне  використанн¤  водних
ресурс≥в установлен≥ окремо дл¤ поверхневих вод, п≥дземних вод;
нормативи збору за користуванн¤ водами дл¤ потреб г≥дроенергетики
≥ водного транспорту встановлен≥ окремо дл¤ потреб г≥дроенергетики
≥ дл¤ водного транспорту. ¬они наведен≥ в додатках до постанов
 аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни в≥д 18 травн¤ 1999 року  N  836
( 836-99-п ) та в≥д 23 липн¤ 1999 року N 1341 ( 1341-99-п ).
   5.2. Ќа пер≥од з 1 с≥чн¤ 2001 р. до 1 с≥чн¤ 2003 р. дл¤
п≥дприЇмств житлового та комунального господарства, включаючи
в≥домч≥,  зб≥р  за  спец≥альне  використанн¤ водних ресурс≥в
обчислюЇтьс¤ ≥з застосуванн¤м коеф≥ц≥Їнта 0,1. ( ѕункт 5.2 в
редакц≥њ  Ќаказу  ћ≥нф≥ну  N  47/20/37/28 ( z0113-02 ) в≥д
23.01.2002 )
   5.3. Ќормативи збору за спец≥альне використанн¤ води  з
поверхневих водних об'Їкт≥в та п≥дземних вод установлюютьс¤ в
коп≥йках за куб≥чний метр; за користуванн¤ водами дл¤ потреб
г≥дроенергетики  - в коп≥йках за 100 куб≥чних метр≥в води,
пропущеноњ через турб≥ни г≥дроелектростанц≥й; за користуванн¤
водою  дл¤ потреб водного транспорту - в коп≥йках за одну
тоннаж-добу експлуатац≥њ вантажних суден та одне  м≥сце-добу
експлуатац≥њ пасажирських суден.
   ƒл¤ теплоелектростанц≥й з пр¤моточною системою водоспоживанн¤
зб≥р за обс¤г води, пропущеноњ через конденсатори турб≥н дл¤
охолодженн¤ конденсату, обчислюЇтьс¤, починаючи з 1 с≥чн¤ 2002 р.,
≥з застосуванн¤м коеф≥ц≥Їнта 0,002. ( ѕункт 5.3 доповнено абзацом
зг≥дно  з  Ќаказом ћ≥нф≥ну N 47/20/37/28 ( z0113-02 ) в≥д
23.01.2002 )
   5.4. ѕри використанн≥ води з лиман≥в та водних ресурс≥в
м≥сцевого  значенн¤ водокористувачами застосовуютьс¤ нормативи
збору, що встановлен≥ дл¤ поверхневих водних об'Їкт≥в в≥дпов≥дно
до показника "≤нш≥ р≥чки".
   5.5. ѕри використанн≥ води з  канал≥в  водокористувачами
застосовуютьс¤  нормативи  збору, що встановлен≥ дл¤ водного
об'Їкта, з ¤кого забираЇтьс¤ вода в канал.
   5.6. ѕри   використанн≥  води  ≥з  зм≥шаних  джерел
водокористувачами застосовуютьс¤ нормативи збору, що встановлен≥
дл¤ джерел (п≥дземн≥, поверхнев≥), ¤кими формуютьс¤ (наповнюютьс¤)
зм≥шан≥ джерела.

   6. ѕор¤док обчисленн¤ збору за спец≥альне використанн¤
     водних ресурс≥в та збору за користуванн¤ водами дл¤
     потреб г≥дроенергетики ≥ водного транспорту

   6.1. ¬одокористувач≥ самост≥йно обчислюють зб≥р за спец≥альне
використанн¤ водних ресурс≥в та зб≥р за користуванн¤ водами дл¤
потреб  г≥дроенергетики  щоквартально наростаючим п≥дсумком з
початку  року, а за користуванн¤ водами дл¤ потреб водного
транспорту - починаючи з I п≥вр≥чч¤.
   6.2. «б≥р  за  спец≥альне  використанн¤  водних ресурс≥в
обчислюЇтьс¤, виход¤чи з обс¤г≥в фактично використаноњ  води
(п≥дземноњ,  поверхневоњ,  отриманоњ  води,  в  установленому
законодавством пор¤дку, в≥д ≥нших водокористувач≥в) з урахуванн¤м
обс¤гу втрат води в њх системах водопостачанн¤, установлених
л≥м≥т≥в, норматив≥в збору та коеф≥ц≥Їнт≥в.
   «а обс¤ги води, переданоњ водокористувачем-постачальником
≥ншим водокористувачам без укладенн¤ з останн≥ми договору про
поставку  води,  зб≥р  обчислюЇтьс¤  ≥  сплачуЇтьс¤  таким
водокористувачем - постачальником. ( ѕункт 6.2 доповнено абзацом
зг≥дно  з  Ќаказом ћ≥нф≥ну N 47/20/37/28 ( z0113-02 ) в≥д
23.01.2002 )
   6.3. ¬одокористувач≥, ¤к≥ отримують воду ≥з зм≥шаних джерел,
зб≥р обчислюють ¤к суму добутк≥в обс¤г≥в фактично використаних з
урахуванн¤м втрат у њх системах водопостачанн¤ з поверхневих
водних об'Їкт≥в на в≥дпов≥дний норматив збору ≥ коеф≥ц≥Їнт та
обс¤г≥в фактично використаних з урахуванн¤м втрат у њх системах
водопостачанн¤ п≥дземних вод на в≥дпов≥дний норматив збору та
коеф≥ц≥Їнт.
   «а понадл≥м≥тне використанн¤ водних ресурс≥в зб≥р обчислюють
за кожним джерелом водопостачанн¤ окремо зг≥дно з встановленими
нормативами збору та коеф≥ц≥Їнт≥в.
   6.4. ¬одокористувач≥, ¤к≥ отримують воду з канал≥в, зб≥р за
спец≥альне використанн¤ водних ресурс≥в обчислюють, виход¤чи з
обс¤г≥в фактично використаноњ води, з урахуванн¤м втрат води в њх
системах водопостачанн¤, установлених л≥м≥т≥в, норматив≥в збору,
¤к≥ встановлен≥ дл¤ водного об'Їкта, з ¤кого забираЇтьс¤ вода в
канал, та коеф≥ц≥Їнт≥в.
   6.5.  ” раз≥ перевищенн¤ водокористувачами встановленого
р≥чного л≥м≥ту використанн¤ водних ресурс≥в зб≥р за спец≥альне
використанн¤  водних  ресурс≥в  обчислюЇтьс¤ ≥ сплачуЇтьс¤ у
п'¤тикратному розм≥р≥, виход¤чи з обс¤г≥в використаноњ води понад
л≥м≥т, норматив≥в збору та коеф≥ц≥Їнт≥в. ( ѕункт 6.5 ≥з зм≥нами,
внесеними зг≥дно з Ќаказом ћ≥нф≥ну N 47/20/37/28 ( z0113-02 ) в≥д
23.01.2002 )
   6.6. ѕ≥дприЇмства г≥дроенергетики зб≥р за користуванн¤ водами
дл¤ потреб г≥дроенергетики обчислюють, виход¤чи з обс¤г≥в води,
пропущеноњ через турб≥ни г≥дроелектростанц≥й, та норматив≥в збору.
   6.7. ѕ≥дприЇмства водного транспорту при експлуатац≥њ водних
шл¤х≥в вантажними, самох≥дними, несамох≥дними суднами зб≥р за
користуванн¤ водами дл¤ потреб водного транспорту обчислюють,
виход¤чи з фактичних даних обл≥ку тоннаж-доби та норматив≥в збору,
а пасажирським судном - з м≥сц¤-доби та норматив≥в збору.
   6.8. ѕ≥дприЇмства г≥дроенергетики та водного транспорту при
спец≥альному використанн≥ водних ресурс≥в та користуванн≥ водами
дл¤ потреб г≥дроенергетики ≥ водного  транспорту  обчислюють
одночасно два збори.
   6.9. ќкрем≥ умовн≥ приклади розрахунк≥в збору за спец≥альне
використанн¤ водних ресурс≥в та збору за користуванн¤ водами дл¤
потреб г≥дроенергетики ≥ водного транспорту наведено в розд≥л≥ 2
додатка 1 до ц≥Їњ ≤нструкц≥њ.

    7. ѕор¤док поданн¤ розрахунк≥в та сплати до бюджет≥в
      збору за спец≥альне використанн¤ водних ресурс≥в та
      збору за користуванн¤ водами дл¤ потреб г≥дроенергетики
      та водного транспорту

   7.1. ѕлатники збору за  спец≥альне  використанн¤  водних
ресурс≥в  та  збору  за  користуванн¤  водами  дл¤  потреб
г≥дроенергетики складають розрахунок накопичувальним п≥дсумком з
початку року за встановленою формою, що наведена в додатку 2 до
ц≥Їњ ≤нструкц≥њ. ѕор¤док його складанн¤ наведений в додатку 3 до
ц≥Їњ ≤нструкц≥њ.
   ѕлатники збору за користуванн¤ водами дл¤ потреб водного
транспорту  складають  розрахунок накопичувальним п≥дсумком з
початку року за встановленою формою, що наведена в додатку 4 до
ц≥Їњ ≤нструкц≥њ. ѕор¤док його складанн¤ наведений в додатку 5 до
ц≥Їњ ≤нструкц≥њ.
( ѕункт 7.1 ≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно з Ќаказом ћ≥нф≥ну
N 47/20/37/28 ( z0113-02 ) в≥д 23.01.2002 )
   7.2.  Ѕазовий податковий (зв≥тний) пер≥од дл¤ збору за
спец≥альне використанн¤ водних ресурс≥в та збору за користуванн¤
водами дл¤ потреб г≥дроенергетики ≥ водного транспорту дор≥внюЇ
календарному кварталу.
   –озрахунки збору за спец≥альне використанн¤ водних ресурс≥в
та збору за користуванн¤ водами дл¤ потреб г≥дроенергетики ≥
водного  транспорту  подаютьс¤  платниками  органам державноњ
податковоњ служби прот¤гом 40 календарних дн≥в, наступних за
останн≥м календарним днем зв≥тного (податкового) кварталу, за
своњм м≥сцем податковоњ реЇстрац≥њ  (м≥сцем  перебуванн¤  на
податковому обл≥ку в органах державноњ податковоњ служби).
   –озрахунок збору за користуванн¤ водами дл¤ потреб водного
транспорту за ≤ квартал не подаЇтьс¤.
   якщо останн≥й день строку поданн¤ розрахунку збору припадаЇ
на вих≥дний або св¤тковий день, то останн≥м днем строку вважаЇтьс¤
наступний за вих≥дним або св¤тковим робочий день.
   якщо в майбутн≥х податкових пер≥одах платник збору самост≥йно
ви¤вл¤Ї помилки, що м≥ст¤тьс¤ у ран≥ше поданому ним розрахунку
збору, то такий платник зобов'¤заний подати новий (уточнений)
розрахунок збору, що м≥стить виправлен≥ показники.
( ѕункт 7.2 в редакц≥њ Ќаказу ћ≥нф≥ну N 47/20/37/28 ( z0113-02 )
в≥д 23.01.2002 )
   7.3. ѕ≥дприЇмства -  власники  водного  транспорту,  ¤к≥
зд≥йснюють спец≥альне використанн¤ водних ресурс≥в та користуютьс¤
водою при експлуатац≥њ водних шл¤х≥в вантажними, самох≥дними,
несамох≥дними ≥ пасажирськими суднами складають два розрахунки
збор≥в (додатки 2 ≥ 4 до ц≥Їњ ≤нструкц≥њ).
   7.4. ѕ≥дприЇмства г≥дроенергетики за спец≥альне використанн¤
водних ресурс≥в та за воду, ¤ка пропускаЇтьс¤ через турб≥ни,
складають  розрахунок  за одн≥Їю формою (додаток 2 до ц≥Їњ
≤нструкц≥њ).
   7.5. –озрахунки збору заповнюютьс¤ ч≥тко, розб≥рливо, ¤кщо Ї
виправленн¤, то вони повинн≥ бути скр≥плен≥ печаткою та п≥дписами
в≥дпов≥дальних ос≥б, в≥дпов≥дн≥ дан≥ (обс¤ги води, нарахована сума
збору тощо), що занос¤тьс¤ до розрахунку, повинн≥ в≥дпов≥дати
таким показникам, ¤к≥ затверджен≥ розрахунком. якщо р¤док не
заповнюЇтьс¤, то проставл¤Їтьс¤ прочерк.
   7.6. «б≥р за спец≥альне використанн¤ водних ресурс≥в та зб≥р
за користуванн¤ водами дл¤ потреб г≥дроенергетики ≥ водного
транспорту сплачуютьс¤ платниками прот¤гом 10 календарних дн≥в,
наступних за останн≥м днем граничного строку поданн¤ розрахунку
збору за своњм м≥сцем податковоњ реЇстрац≥њ (м≥сцем перебуванн¤ на
податковому обл≥ку в органах державноњ податковоњ служби), тобто
прот¤гом 50 календарних дн≥в, наступних за останн≥м календарним
днем зв≥тного (податкового) кварталу.
   «б≥р за користуванн¤ водами дл¤ потреб водного транспорту за
I квартал не сплачуЇтьс¤.
( ѕункт 7.6 в редакц≥њ Ќаказу ћ≥нф≥ну N 47/20/37/28 ( z0113-02 )
в≥д 23.01.2002 )
   7.7. ¬одокористувач≥ в≥дпов≥дно до наказу ƒержавного ком≥тету
статистики ”крањни в≥д 30 вересн¤ 1997 року N 230 ( z0480-97 )
"ѕро затвердженн¤ форм державноњ статистичноњ зв≥тност≥ N 2-“ѕ
(водгосп)", зареЇстрованого ћ≥н≥стерством юстиц≥њ ”крањни 16.10.97
за N 480/2284, складають статистичний зв≥т про використанн¤ води
за формою N 2-“ѕ (водгосп).  оп≥њ статистичноњ зв≥тност≥ подаютьс¤
водокористувачами органам державноњ податковоњ служби одночасно з
подачею форм розрахунк≥в збору за спец≥альне використанн¤ водних
ресурс≥в та збору дл¤ потреб г≥дроенергетики.
   Ќа п≥дстав≥  даних статистичноњ зв≥тност≥ 2-“ѕ (водгосп)
органи державноњ податковоњ служби перев≥р¤ють фактичн≥ обс¤ги
використаноњ води, джерело водопостачанн¤, л≥м≥ти використанн¤
води, втрати води в њх системах водопостачанн¤.
   7.8. ”  межах  установленого  л≥м≥ту зб≥р за спец≥альне
використанн¤ водних ресурс≥в включаЇтьс¤ до  валових  витрат
виробництва, а за понадл≥м≥тне використанн¤ - справл¤Їтьс¤ з
прибутку, що залишаЇтьс¤ у розпор¤дженн≥ водокористувача.
   «б≥р за користуванн¤ водами дл¤ потреб г≥дроенергетики та
водного транспорту повн≥стю включаЇтьс¤  до  валових  витрат
виробництва.
   7.9. «б≥р за  спец≥альне  використанн¤  водних  ресурс≥в
загальнодержавного  значенн¤  та њх понадл≥м≥тне використанн¤
зараховуЇтьс¤ платниками в розм≥р≥ 100 в≥дсотк≥в до ƒержавного
бюджету  ”крањни за њх м≥сцем податковоњ реЇстрац≥њ (м≥сцем
перебуванн¤ на податковому обл≥ку в органах державноњ податковоњ
служби). ( јбзац перший пункту 7.9 ≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно з
Ќаказом ћ≥нф≥ну N 47/20/37/28 ( z0113-02 ) в≥д 23.01.2002 )
   «б≥р за спец≥альне використанн¤ водних ресурс≥в м≥сцевого
значенн¤ та њх понадл≥м≥тне використанн¤ зараховуЇтьс¤ платниками
за  њх  м≥сцем податковоњ реЇстрац≥њ (м≥сцем перебуванн¤ на
податковому обл≥ку в органах державноњ податковоњ служби) в
розм≥р≥ 100 в≥дсотк≥в до бюджет≥в територ≥альних громад. ( јбзац
другий пункту 7.9 ≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно з Ќаказом ћ≥нф≥ну
N 47/20/37/28 ( z0113-02 ) в≥д 23.01.2002 )
   «б≥р за користуванн¤ водами дл¤ потреб г≥дроенергетики ≥
водного транспорту зараховуЇтьс¤ платниками  в  розм≥р≥  100
в≥дсотк≥в до ƒержавного бюджету ”крањни за њх м≥сцем податковоњ
реЇстрац≥њ (м≥сцем перебуванн¤ на податковому обл≥ку в органах
державноњ податковоњ служби). ( јбзац трет≥й пункту 7.9 ≥з
зм≥нами,  внесеними  зг≥дно з Ќаказом ћ≥нф≥ну N 47/20/37/28
( z0113-02 ) в≥д 23.01.2002 )
   7.10. «бори зараховуютьс¤ на рахунки, в≥дкрит≥ в≥дпов≥дно до
код≥в бюджетноњ класиф≥кац≥њ.
   7.11. ќргани  державноњ  податковоњ  служби ведуть обл≥к
платник≥в збору за спец≥альне використанн¤ водних ресурс≥в та
збору за користуванн¤ водами дл¤ потреб г≥дроенергетики ≥ водного
транспорту в≥дпов≥дно до встановленого пор¤дку обл≥ку платник≥в з
урахуванн¤м положень, визначених ц≥Їю ≤нструкц≥Їю.
   7.12. ќргани державноњ податковоњ  служби  ведуть  обл≥к
нарахованих ≥ сплачених сум збору за спец≥альне використанн¤
водних ресурс≥в та збору за користуванн¤ водами дл¤ потреб
г≥дроенергетики ≥ водного транспорту в≥дпов≥дно до встановленого
пор¤дку веденн¤ органами державноњ податковоњ служби оперативного
обл≥ку податк≥в ≥ збор≥в (обов'¤зкових платеж≥в) до бюджет≥в та
державних ц≥льових фонд≥в. ( ѕункт 7.12 ≥з зм≥нами, внесеними
зг≥дно  з  Ќаказом ћ≥нф≥ну N 47/20/37/28 ( z0113-02 ) в≥д
23.01.2002 )
   7.13. ѕоверненн¤ та зарахуванн¤ неправильно сплачених сум
збору за спец≥альне використанн¤ водних ресурс≥в та збору за
користуванн¤  водами  дл¤  потреб  г≥дроенергетики ≥ водного
транспорту зд≥йснюЇтьс¤ зг≥дно з чинним законодавством ”крањни.
   7.14. ѕлатники ф≥ксованого с≥льськогосподарського податку
сплачують зб≥р за спец≥альне використанн¤ водних ресурс≥в (щодо
користуванн¤ водою дл¤ потреб с≥льського господарства) у склад≥
ф≥ксованого с≥льськогосподарського податку. ( ≤нструкц≥ю доповнено
пунктом 7.14 зг≥дно з Ќаказом ћ≥нф≥ну N 47/20/37/28 ( z0113-02 )
в≥д 23.01.2002 )

    8.  онтроль за використанн¤м водних ресурс≥в, станом њх
      обл≥ку, правильн≥стю обчисленн¤ ≥ своЇчасн≥стю сплати
      збору за спец≥альне використанн¤ водних ресурс≥в та
      збору за користуванн¤ водами дл¤ потреб г≥дроенергетики
      та водного транспорту

   8.1.  онтроль за обс¤гами використанн¤ водних ресурс≥в, њх
обл≥ком та достов≥рн≥стю зв≥тних даних про обс¤ги використаноњ
води зд≥йснюють у межах своЇњ компетенц≥њ органи ћ≥некобезпеки,
ƒержавного ком≥тету ”крањни по водному господарству та  ом≥тету
”крањни з питань геолог≥њ та використанн¤ надр.
   8.2.  онтроль за повнотою обчисленн¤ ≥ своЇчасн≥стю сплати до
бюджет≥в збору за спец≥альне використанн¤ водних ресурс≥в та збору
за користуванн¤ водами дл¤ потреб г≥дроенергетики та водного
транспорту зд≥йснюЇтьс¤ органами державноњ податковоњ служби.
   8.3. ƒокументальна перев≥рка правильност≥ обчисленн¤ ≥ сплати
до бюджет≥в збору за спец≥альне використанн¤ водних ресурс≥в та
збору за користуванн¤ водами дл¤ потреб г≥дроенергетики та водного
транспорту зд≥йснюЇтьс¤ органами державноњ податковоњ служби. ѕри
потреб≥ до перев≥рок залучаютьс¤ органи ћ≥некобезпеки, ƒержавного
ком≥тету ”крањни по водному господарству та  ом≥тету ”крањни з
питань геолог≥њ та використанн¤ надр.
   ѕри ви¤вленн≥ порушень достов≥рност≥ ≥  повноти  обс¤г≥в
використанн¤ водних ресурс≥в, ¤к≥ впливають на величину збор≥в,
п≥д час перев≥рок прац≥вниками ћ≥некобезпеки, ƒержавного ком≥тету
”крањни по водному господарству та  ом≥тету ”крањни з питань
геолог≥њ та використанн¤ надр коп≥њ акт≥в перев≥рок направл¤ютьс¤
до в≥дпов≥дних орган≥в державноњ податковоњ служби.

   9. ¬≥дпов≥дальн≥сть ≥ права платник≥в збору за спец≥альне
     використанн¤ водних ресурс≥в та збору за користуванн¤
     водами дл¤ потреб г≥дроенергетики ≥ водного транспорту

   9.1. ¬≥дпов≥дальн≥сть   за   правильн≥сть   обчисленн¤,
своЇчасн≥сть поданн¤ розрахунк≥в ≥ повноту та своЇчасн≥сть сплати
збору за спец≥альне використанн¤ водних ресурс≥в та збору за
користуванн¤  водами  дл¤  потреб  г≥дроенергетики ≥ водного
транспорту несуть платники в≥дпов≥дно до чинного законодавства
”крањни. ( ѕункт 9.1 ≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно з Ќаказом
ћ≥нф≥ну N 47/20/37/28 ( z0113-02 ) в≥д 23.01.2002 )
   9.2. Ўтрафн≥ санкц≥њ та пен¤ застосовуютьс¤ в пор¤дку,
встановленому  чинним законодавством ”крањни. ( ѕункт 9.2 в
редакц≥њ  Ќаказу  ћ≥нф≥ну  N  47/20/37/28 ( z0113-02 ) в≥д
23.01.2002 )
   9.3. ѕлатники  збору  за  спец≥альне використанн¤ водних
ресурс≥в  та  збору  за  користуванн¤  водами  дл¤  потреб
г≥дроенергетики ≥ водного транспорту мають право оскаржити д≥њ
службових ос≥б орган≥в державноњ податковоњ служби в пор¤дку,
встановленому чинним законодавством ”крањни.


                      ƒодаток 1
               до ≤нструкц≥њ про пор¤док обчисленн¤
               ≥ справл¤нн¤ збору за спец≥альне
               використанн¤ водних  ресурс≥в  та
               збору за користуванн¤ водами дл¤
               потреб г≥дроенергетики ≥  водного
               транспорту

   ѕриклади розрахунк≥в збору за спец≥альне використанн¤
   водних ресурс≥в та збору за користуванн¤ водами дл¤
      потреб г≥дроенергетики ≥ водного транспорту

   1. ¬изначенн¤ обс¤гу використаноњ води за непр¤мими методами

   1.1. «а нормативом споживанн¤ води на одиницю продукц≥њ

   Ќорматив розробл¤Їтьс¤  дл¤  даного п≥дприЇмства науковою
орган≥зац≥Їю та затверджуЇтьс¤ органами, що встановлюють л≥м≥т на
спец≥альне використанн¤ водних ресурс≥в.

   ѕриклад 1

   ѕ≥дприЇмство за зв≥тний квартал виробило 100 тонн продукц≥њ.
«г≥дно з нормативом використанн¤ води на виробництво 1 тонни
продукц≥њ потр≥бно 35 куб. м.
   «агальний обс¤г використаноњ води дор≥внюЇ:

          W = 100 х 35 = 3500 куб.м.

   1.2. «а обс¤гом оплати послуг за водопостачанн¤

   ѕриклад 2

   ѕ≥дприЇмство отримало  воду  в≥д  системи  водоканалу
житлово-комунального господарства (чи ≥ншоњ п≥дпор¤дкованост≥)
зг≥дно з платою за послуги водопостачанн¤ в обс¤з≥ 1000 куб. м за
зв≥тний квартал.
   ќбс¤г води дл¤ нарахуванн¤ збору за спец≥альне використанн¤
водних ресурс≥в становить 1000 куб. м.

   1.3. «а обс¤гом витраченоњ електроенерг≥њ

   ѕри забор≥ води насосними станц≥¤ми витрати електроенерг≥њ
контролюютьс¤ зг≥дно з показниками спец≥альних прилад≥в.
   ¬изначенн¤ обс¤гу забору води насосними агрегатами за даними
витрат електроенерг≥њ зд≥йснюютьс¤ за формулою

           E х 367,2 х Nн х Nе
         W = --------------------,
               H

   де: 367,2 - пост≥йний коеф≥ц≥Їнт;
     W   - обс¤г забраноњ води (куб. м);
     E   - витрати електроенерг≥њ за розрахунковий пер≥од
         (к¬т/г);
     H   - розрахунковий тиск насоса (м);
     Nн, Nе - коеф≥ц≥Їнти корисноњ д≥њ (к.к.д.) в≥дпов≥дно до
         насоса та електродвигуна.

   –озрахунков≥ показники H, Nн, Nе берутьс¤ з  матер≥ал≥в
техн≥чного проекту насосноњ станц≥њ та техн≥чних паспорт≥в до них.

   ѕриклад 3

   «г≥дно з документами про сплату за використану електроенерг≥ю
на насосн≥й станц≥њ визначаЇмо, що обс¤г витраченоњ електроенерг≥њ
становить 61800 к¬т/г за зв≥тний квартал.
   «г≥дно з техн≥чним проектом (паспортом) насосноњ станц≥њ ≥
паспортами насоса та двигуна визначаЇмо:
   розрахунковий тиск H = 30 м;
   коеф≥ц≥Їнт корисноњ д≥њ насоса Nн = 0,89;
   коеф≥ц≥Їнт корисноњ д≥њ електродвигуна Nе = 0,87.
   “од≥ зг≥дно ≥з загальною формулою маЇмо:

     61800 х 367,2 х 0,89 х 0,87
   W = --------------------------- = 585705,3 куб.м
          30

   1.4. «а обс¤гом виробленоњ електроенерг≥њ

   ѕри пропусканн≥ води через турб≥нн≥  агрегати  видобуток
електроенерг≥њ контролюЇтьс¤ зг≥дно з показниками спец≥альних
прилад≥в, що й в≥дображаЇ  результат  виробничоњ  д≥¤льност≥
п≥дприЇмства.
    ≥льк≥сть пропущеноњ через турб≥нний агрегат води за даними
виробленоњ електроенерг≥њ обчислюЇтьс¤ за формулою

            367,2 х E
          W = -------------,
            H х Nт х Nг

   де: W - обс¤г пропущеноњ через турб≥нн≥ агрегати води за
       розрахунковий час (куб. м);
     H - середн≥й корисний тиск (м);
   Nт, Nг - коеф≥ц≥Їнти корисноњ д≥њ (к. к. д.) в≥дпов≥дно до
       турб≥ни та генератора;
     ≈ - обс¤г  виробленоњ  електроенерг≥њ  (к¬т/г)  за
       розрахунковий пер≥од.

   –озрахунковий показник корисного тиску води дор≥внюЇ р≥зниц≥
в≥дм≥ток верхнього (вище гребл≥) та нижнього (нижче гребл≥) б'Їф≥в
(р≥вн≥в води) водосховища та витрат тиску на спорудах водоводу
(ірати, трубопроводи тощо).
   ¬≥дм≥тки б'Їф≥в (р≥вн≥в води) водосховища визначаютьс¤ за
даними режимних спостережень або зг≥дно з розрахунком несталого
руху потоку в нижньому б'Їф≥ (зг≥дно з проектними даними).
    .к.д. турб≥ни та генератора визначаютьс¤ за паспортними
даними ≥ дор≥внюють в≥дпов≥дно

       Nт = 0,85 - 0,95 та Nг = 0,96 - 0,98.

   ѕриклад 4

   «г≥дно ≥з зв≥тними документами виробничоњ д≥¤льност≥ √≈— за
розрахунковий м≥с¤ць виробництво електроенерг≥њ становило 310
тис.к¬т/г.
   «г≥дно ≥з режимними даними спостережень в≥дм≥тка води у
верхньому б'Їф≥ (вище гребл≥) становила 65,2 м, а в нижньому б'Їф≥
(нижче гребл≥) - 57,17 м.
   “аким чином, тиск становить:

          H = 65,2 - 57,17 = 8,03 м.

   « урахуванн¤м втрати напору на спорудах водоводу, що дор≥внюЇ
(за проектом) 0,5 м, розрахунковий нап≥р дор≥внюЇ:

           H = 8,03 - 0,5 = 7,53 м.

   «г≥дно з паспортом турб≥ни Nт = 0,876 (дл¤ даного зв≥тного
пер≥оду) та паспортом генератора Nг = 0,97.
   “аким чином,  зг≥дно  ≥з  загальною  формулою розрахунку
пропущеноњ через турб≥ни води маЇмо:

        367,2 х 310000
     W = ------------------- = 17,80 млн.куб.м.
       7,53 х 0,876 х 0,97

   2. ќбчисленн¤ збору за  спец≥альне  використанн¤  водних
ресурс≥в  та  збору  за  користуванн¤  водами  дл¤  потреб
г≥дроенергетики ≥ водного транспорту

   ѕриклад 1

   ѕромислове п≥дприЇмство розташоване в басейн≥ р≥чки ƒн≥про
(„еркаська обл.) та у своњй д≥¤льност≥ використовуЇ водн≥ ресурси
загальнодержавного значенн¤ ≥з зм≥шаного джерела.
   ”становлений л≥м≥т води становить - 1100 куб.м.
   «г≥дно з  даними  первинного обл≥ку води за показниками
вим≥рювальних прилад≥в до зм≥шаного джерела водопостачанн¤ забрано
1200 куб. м води, з них п≥дземноњ води - 500 куб. м, поверхневоњ
води - 700 куб. м.
   «а зв≥тний пер≥од п≥дприЇмство фактично використало водних
ресурс≥в з урахуванн¤м втрат у системах його водопостачанн¤ - 1200
куб.м.
   ѕ≥сл¤ зак≥нченн¤  року  п≥дприЇмство  перевищило  л≥м≥т
використанн¤ водних ресурс≥в на 100 куб. м (1200 - 1100).
   Ќарахована сума збору за спец≥альне використанн¤  водних
ресурс≥в за зв≥тний пер≥од становить:
   з поверхневих водних об'Їкт≥в

      638 куб.м х 4,79 коп./куб.м = 30,56 грн.;

   з п≥дземних вод

      462 куб.м х 4,54 коп./куб.м = 20,97 грн.

   Ќарахована сума збору за спец≥альне використанн¤  водних
ресурс≥в за перевищенн¤ л≥м≥ту води становить:
   з поверхневих водних об'Їкт≥в

     58 куб.м х 4,79 коп./куб.м х 5 = 13,89 грн.;

   з п≥дземних вод

      42 куб. м х 4,54 коп./куб.м х 5 = 9,53 грн.

   ”сього нараховано збору за спец≥альне використанн¤ водних
ресурс≥в з початку року:

   30,56 грн.+ 20,97 грн.+ 13,89 грн.+ 9,53 грн. = 74,95 грн.

   ”сього нараховано збору за спец≥альне використанн¤ водних
ресурс≥в за попередн≥ зв≥тн≥ пер≥оди 56,0 грн.
   ѕ≥дл¤гаЇ сплат≥ в зв≥тному квартал≥ 18,95 грн. (74,95 грн. -
56,0 грн.), у тому числ≥ до ƒержавного бюджету 80% - 14,16 грн.,
до м≥сцевого бюджету 20% - 3,79 грн.

   ѕриклад 2

   ≈лектростанц≥¤ розташована в басейн≥ р≥чки ѕ≥вденний Ѕуг.

   «а зв≥тний пер≥од обс¤г води, пропущений через турб≥ни,
становить 19,06 млн.куб.м.
    р≥м  цього,  електростанц≥¤  маЇ  дозв≥л на спец≥альне
використанн¤  поверхневих водних ресурс≥в м≥сцевого значенн¤.
”становлений л≥м≥т - 200 куб.м.
   «а зв≥тний пер≥од фактично використано  водних  ресурс≥в
м≥сцевого значенн¤ 250 куб.м.
   ѕеревищений л≥м≥т використанн¤ води становить  50  куб.м
(250-200).
   Ќарахована сума збору за користуванн¤ водами дл¤ потреб
г≥дроенергетики з початку року становить:

   19,06 млн.куб.м х 0,98 коп./100 куб.м = 1867,88 грн.

   Ќараховано збору  за  користуванн¤  водами  дл¤  потреб
г≥дроенергетики за попередн≥ зв≥тн≥ пер≥оди - 1400,91 грн.
   ѕ≥дл¤гаЇ сплат≥ збору за користуванн¤ водами дл¤ потреб
г≥дроенергетики 100 в≥дсотк≥в до ƒержавного бюджету в зв≥тному
квартал≥ - 466,97 грн. (1867,88 - 1400,91).
   Ќарахована сума збору за спец≥альне використанн¤ водних
ресурс≥в за зв≥тний пер≥од становить:
   з поверхневих водних об'Їкт≥в

      200 куб.м х 5,54 коп./куб.м = 11,08 грн.

   Ќарахована сума збору за спец≥альне використанн¤  водних
ресурс≥в за перевищенн¤ л≥м≥ту води становить:
   з поверхневих водних об'Їкт≥в

      50 куб.м х 5,54 коп./куб.м х 5 = 13,85 грн.

   ”сього нараховано збору за спец≥альне використанн¤ водних
ресурс≥в з початку року:

        11,08 грн. + 13,85 грн. = 24,93 грн.

   ”сього нараховано збору за спец≥альне використанн¤ водних
ресурс≥в за попередн≥ зв≥тн≥ пер≥оди 18,69 грн.
   ѕ≥дл¤гаЇ сплат≥  збору за спец≥альне використанн¤ водних
ресурс≥в 100% до м≥сцевого бюджету в зв≥тному квартал≥ - 6,24 грн.
(24,93 - 18,69).

   ѕриклад 3

   ¬ ќдеськ≥й  област≥  розташоване  п≥дприЇмство  водного
транспорту, ¤ке експлуатуЇ вантажн≥ самох≥дн≥ ≥ несамох≥дн≥ та
пасажирськ≥ судна.
    р≥м цього, п≥дприЇмство отримало дозв≥л  на  спец≥альне
водокористуванн¤ п≥дземних вод з установленим л≥м≥том 2000 куб. м.
   «а даними обл≥ку з початку року власник експлуатував вантажн≥
самох≥дн≥ ≥ несамох≥дн≥ судна 1215000 тоннаж-д≥б та пасажирськ≥ -
20000 м≥сце-д≥б. Ќа власн≥ виробнич≥ потреби використано 2100 куб.
м води з п≥дземного джерела.
   Ќарахована сума збору  при  експлуатац≥њ  водних  шл¤х≥в
вантажними самох≥дними ≥ несамох≥дними суднами з початку року
становить:

   1215000 тоннаж-д≥б х 1,75 коп. за 1 тоннаж-добу = 21262,5
грн.

   Ќарахована сума збору  при  експлуатац≥њ  водних  шл¤х≥в
пасажирськими суднами з початку року становить:

   20000 м≥сце-д≥б х 0,20 коп. за 1 м≥сце-добу = 40 грн.

   ”сього нараховано збору за користуванн¤ водами дл¤ потреб
водного транспорту з початку року:

       21262,5 грн. + 40 грн. = 21302,5 грн.

   ”сього нараховано збору за користуванн¤ водами дл¤ потреб
водного транспорту за попередн≥й пер≥од - 15570,5 грн.
   —ума збору, що п≥дл¤гаЇ сплат≥ 100 в≥дсотк≥в до ƒержавного
бюджету за зв≥тний пер≥од:

       21302,5 грн. - 15570,5 грн. = 5732 грн.

   Ќарахована сума збору за спец≥альне використанн¤ п≥дземних
водних ресурс≥в у межах л≥м≥ту з початку року становить:

      2000 куб. м х 8,82 коп./куб. м = 17640 грн.

   Ќарахована сума збору за спец≥альне використанн¤ п≥дземних
водних ресурс≥в понад л≥м≥т з початку року становить:

     (100 куб.м. х 8,82 коп./куб.м.) х 5 = 4410 грн.

   ”сього нараховано збору за спец≥альне використанн¤ водних
ресурс≥в з початку року:

        17640 грн. + 4410 грн. = 22050 грн.

   ”сього нараховано за попередн≥й зв≥тний пер≥од - 16537 грн.
   ѕ≥дл¤гаЇ сплат≥ в зв≥тному пер≥од≥ збору за спец≥альне
використанн¤ водних ресурс≥в:

        22050 грн. - 16537 грн. = 5513 грн.,

   у тому числ≥ до ƒержавного бюджету 80 в≥дсотк≥в - 4410 грн.,
до м≥сцевого бюджету 20 в≥дсотк≥в - 1103 грн.

                     ƒодаток 2
               до ≤нструкц≥њ про пор¤док обчисленн¤
               ≥ справл¤нн¤ збору за спец≥альне
               використанн¤ водних  ресурс≥в  та
               збору за користуванн¤ водами дл¤
               потреб г≥дроенергетики ≥  водного
               транспорту

 ƒо органу державноњ податковоњ служби ___________________________
 _________________________________________________________________

 ≤дентиф≥кац≥йний код платника  ---------------------------
 за ™ƒ–ѕќ” “–ƒѕј” або номер з  ---------------------------
 ƒ–‘ќ (ф≥зичноњ особи)

 Ќазва ≥ адреса         ----------------------------
 платника п≥дприЇмства ________ |«агальний розрахунок|   |
 ______________________________ |--------------------+-----|
                 |Ќовий (уточнений)  |   |
                 |розрахунок     |   |
                 ----------------------------

 ѕр≥звище в≥дпов≥дальноњ особи _______________________________

 ≤дентиф≥кац≥йний номер      ---------------------------
 в≥дпов≥дальноњ особи       ---------------------------

 “елефон _______________________

 ¬≥дм≥тка про одержанн¤:
 (вх≥дний N, дата, штамп ƒѕ≤)


              –озрахунок
  збору за спец≥альне використанн¤ водних ресурс≥в та збору
    за користуванн¤ водами дл¤ потреб г≥дроенергетики
     за _________________________________ 199_ р≥к
      (за I квартал, п≥вр≥чч¤, 9 м≥с¤ц≥в та р≥к)

------------------------------------------------------------------------------
|   ѕоказник    |ќдиниц¤ | од | Ќазви водогосподарських систем|”сього|
|           |вим≥ру  |р¤дка|                |   |
|---------------------+---------+-----+-------------------------------+------|
|           |     |   |загально- |загально- |м≥сцевого|  х |
|           |     |   |державного|державного| значенн¤|   |
|           |     |   |значенн¤ | значенн¤ |     |   |
|---------------------+---------+-----+----------+----------+---------+------|
|     1      |  2   | 3 |  4   |  5   |  6  |  7 |
|---------------------+---------+-----+----------+----------+---------+------|
|”становлений р≥чний |куб.м  | 01 |     |     |     |   |
|л≥м≥т використанн¤  |     |   |     |     |     |   |
|водних ресурс≥в   |     |   |     |     |     |   |
|---------------------+---------+-----+----------+----------+---------+------|
|ќбс¤г фактично вико-|куб.м  | 02 |     |     |     |   |
|ристаноњ води з ура-|     |   |     |     |     |   |
|хуванн¤м втрат у сис-|     |   |     |     |     |   |
|темах водопостачанн¤,|     |   |     |     |     |   |
|усього:       |     |   |     |     |     |   |
|---------------------+---------+-----+----------+----------+---------+------|
|у межах установленого|куб.м  | 03 |     |     |     |   |
|р≥чного л≥м≥ту    |     |   |     |     |     |   |
|---------------------+---------+-----+----------+----------+---------+------|
|понад установлений  |куб.м  | 04 |     |     |     |   |
|р≥чний л≥м≥т     |     |   |     |     |     |   |
|(р.02 - р.01)    |     |   |     |     |     |   |
|---------------------+---------+-----+----------+----------+---------+------|
|ќбс¤г води, пропуще-|куб.м  | 05 |     |     |     |   |
|ноњ  через  турб≥ни|     |   |     |     |     |   |
|г≥дроелектростанц≥й |     |   |     |     |     |   |
|---------------------+---------+-----+----------+----------+---------+------|
|Ќормативи збору:   |     | 06 |     |     |     |  х |
|---------------------+---------+-----+----------+----------+---------+------|
|з поверхневих водних |коп./куб.|   |     |     |     |   |
|об'Їкт≥в;      |м    |   |     |     |     |   |
|---------------------+---------+-----+----------+----------+---------+------|
|за п≥дземн≥ води;  |  -"-  |   |     |     |     |   |
|---------------------+---------+-----+----------+----------+---------+------|
|за користуванн¤   |коп./100 |   |     |     |     |   |
|водами дл¤ потреб  |куб.м  |   |     |     |     |   |
|г≥дроенергетики   |     |   |     |     |     |   |
|---------------------+---------+-----+----------+----------+---------+------|
| оеф≥ц≥Їнт, ¤кий зас-|  -   | 07 |     |     |     |  х |
|тосовуЇтьс¤  де¤кими|     |   |     |     |     |   |
|категор≥¤ми  водоко-|     |   |     |     |     |   |
|ристувач≥в дл¤ обчис-|     |   |     |     |     |   |
|ленн¤ збору за спец≥-|     |   |     |     |     |   |
|альне  використанн¤|     |   |     |     |     |   |
|водних ресурс≥в   |     |   |     |     |     |   |
|---------------------+---------+-----+----------+----------+---------+------|
|Ќарахована сума збору|     | 08 |     |     |     |   |
|за спец≥альне вико-|     |   |     |     |     |   |
|ристанн¤ водних ре-|     |   |     |     |     |   |
|сурс≥в у межах уста- |     |   |     |     |     |   |
|новленого р≥чного  |     |   |     |     |     |   |
|л≥м≥ту з початку року|     |   |     |     |     |   |
|(р.03 х р.06 х р.07) |     |   |     |     |     |   |
|---------------------+---------+-----+----------+----------+---------+------|
|Ќарахована сума збору|     | 09 |     |     |     |   |
|за спец≥альне вико-|     |   |     |     |     |   |
|ристанн¤ водних ре-|     |   |     |     |     |   |
|сурс≥в понад установ-|     |   |     |     |     |   |
|лений р≥чний л≥м≥т з |     |   |     |     |     |   |
|початку року     |     |   |     |     |     |   |
|(р.04х р.06 х р.07)х5|     |   |     |     |     |   |
|---------------------+---------+-----+----------+----------+---------+------|
|Ќараховано збору  за|     | 10 |     |     |     |   |
|спец≥альне  викорис-|     |   |     |     |     |   |
|танн¤ водних ресурс≥в|     |   |     |     |     |   |
|з початку року,усього|     |   |     |     |     |   |
|(р.08 + р.09)    |     |   |     |     |     |   |
|---------------------+---------+-----+----------+----------+---------+------|
|а) у т.ч.за спец≥аль-|     | 11 |     |     |     |   |
|не використанн¤ з по-|     |   |     |     |     |   |
|верхневих водних об'-|     |   |     |     |     |   |
|Їкт≥в        |     |   |     |     |     |   |
|---------------------+---------+-----+----------+----------+---------+------|
|б) за спец≥альне ви-|     | 12 |     |     |     |   |
|користанн¤  п≥дзем- |     |   |     |     |     |   |
|них вод       |     |   |     |     |     |   |
|---------------------+---------+-----+----------+----------+---------+------|
|Ќарахована сума збору|     | 13 |  х   |  х   |  х  |   |
|за користуванн¤ вода-|     |   |     |     |     |   |
|ми дл¤ потреб г≥дрое-|     |   |     |     |     |   |
|нергетики з початку|     |   |     |     |     |   |
|року (р.05 х р.06)  |     |   |     |     |     |   |
|---------------------+---------+-----+----------+----------+---------+------|
|”сього   нараховано|     | 14 |     |     |     |   |
|збору за спец≥альне|     |   |     |     |     |   |
|використанн¤  водних|     |   |     |     |     |   |
|ресурс≥в за поперед-|     |   |     |     |     |   |
|н≥й зв≥тний пер≥од* |     |   |     |     |     |   |
|---------------------+---------+-----+----------+----------+---------+------|
|Ќарахована сума збору|     | 15 |  х   |  х   |  х  |   |
|за користуванн¤ вода-|     |   |     |     |     |   |
|ми дл¤ потреб г≥дрое-|     |   |     |     |     |   |
|нергетики за поперед-|     |   |     |     |     |   |
|н≥й зв≥тний пер≥од* |     |   |     |     |     |   |
|---------------------+---------+-----+----------+----------+---------+------|
|Ќараховано     в|     | 16 |     |     |     |   |
|зв≥тному   квартал≥|     |   |     |     |     |   |
|збору за спец≥альне|     |   |     |     |     |   |
|використанн¤  водних|     |   |     |     |     |   |
|ресурс≥в,   усього|     |   |     |     |     |   |
|(р.10 - р.14):    |     |   |     |     |     |   |
|---------------------+---------+-----+----------+----------+---------+------|
|а) у т. ч. до    |     | 17 |     |     |  х  |   |
|ƒержавного бюджету  |     |   |     |     |     |   |
|---------------------+---------+-----+----------+----------+---------+------|
|б) у т. ч. до    |     | 18 |  х   |  х   |     |   |
|м≥сцевого бюджету  |     |   |     |     |     |   |
|---------------------+---------+-----+----------+----------+---------+------|
|Ќараховано     в|     | 19 |     |  х   |  х  |   |
|зв≥тному пер≥од≥ за|     |   |     |     |     |   |
|користуванн¤  водами|     |   |     |     |     |   |
|дл¤ потреб г≥дроенер-|     |   |     |     |     |   |
|гетики (р.13 - р.15) |     |   |     |     |     |   |
|---------------------+---------+-----+----------+----------+---------+------|
|”сього   нараховано|грн.   | 20 |     |     |     |   |
|збору за спец≥альне|     |   |     |     |     |   |
|використанн¤  водних|     |   |     |     |     |   |
|ресурс≥в  за даними|     |   |     |     |     |   |
|ран≥ше    поданого|     |   |     |     |     |   |
|розрахунку,    що|     |   |     |     |     |   |
|уточнюЇтьс¤ (р.  16|     |   |     |     |     |   |
|розрахунку,    що|     |   |     |     |     |   |
|уточнюЇтьс¤) **   |     |   |     |     |     |   |
|---------------------+---------+-----+----------+----------+---------+------|
|”сього   нараховано|грн.   | 21 |     |     |     |   |
|збору за користуванн¤|     |   |     |     |     |   |
|водами  дл¤  потреб|     |   |     |     |     |   |
|г≥дроенергетики  за|     |   |     |     |     |   |
|даними     ран≥ше|     |   |     |     |     |   |
|поданого розрахунку,|     |   |     |     |     |   |
|що уточнюЇтьс¤ (р. 19|     |   |     |     |     |   |
|розрахунку,    що|     |   |     |     |     |   |
|уточнюЇтьс¤) **   |     |   |     |     |     |   |
|---------------------+---------+-----+----------+----------+---------+------|
|—ума збору     за|грн.   | 22 |     |     |     |   |
|спец≥альне      |     |   |     |     |     |   |
|використанн¤  водних|     |   |     |     |     |   |
|ресурс≥в (недоплата),|     |   |     |     |     |   |
|¤ка     зб≥льшуЇ|     |   |     |     |     |   |
|податкове      |     |   |     |     |     |   |
|зобов'¤занн¤    у|     |   |     |     |     |   |
|зв'¤зку       з|     |   |     |     |     |   |
|виправленн¤м помилки|     |   |     |     |     |   |
|(р. 16 - р. 20) **  |     |   |     |     |     |   |
|---------------------+---------+-----+----------+----------+---------+------|
|—ума збору     за|грн.   | 23 |     |     |     |   |
|користуванн¤  водами|     |   |     |     |     |   |
|дл¤      потреб|     |   |     |     |     |   |
|г≥дроенергетики   |     |   |     |     |     |   |
|(недоплата),   ¤ка|     |   |     |     |     |   |
|зб≥льшуЇ  податкове|     |   |     |     |     |   |
|зобов'¤занн¤    у|     |   |     |     |     |   |
|зв'¤зку       з|     |   |     |     |     |   |
|виправленн¤м помилки|     |   |     |     |     |   |
|(р. 19 - р. 21) **  |     |   |     |     |     |   |
|---------------------+---------+-----+----------+----------+---------+------|
|—ума збору     за|грн.   | 24 |     |     |     |   |
|спец≥альне      |     |   |     |     |     |   |
|використанн¤  водних|     |   |     |     |     |   |
|ресурс≥в, ¤ка зменшуЇ|     |   |     |     |     |   |
|податков≥      |     |   |     |     |     |   |
|зобов'¤занн¤    у|     |   |     |     |     |   |
|зв'¤зку       з|     |   |     |     |     |   |
|виправленн¤м помилки|     |   |     |     |     |   |
|(р. 20 - р. 16) **  |     |   |     |     |     |   |
|---------------------+---------+-----+----------+----------+---------+------|
|—ума збору     за|грн.   | 25 |     |     |     |   |
|користуванн¤  водами|     |   |     |     |     |   |
|дл¤      потреб|     |   |     |     |     |   |
|г≥дроенергетики, ¤ка|     |   |     |     |     |   |
|зменшуЇ   податков≥|     |   |     |     |     |   |
|зобов'¤занн¤    у|     |   |     |     |     |   |
|зв'¤зку       з|     |   |     |     |     |   |
|виправленн¤м помилки|     |   |     |     |     |   |
|(р. 21 - р. 19) **  |     |   |     |     |     |   |
|---------------------+---------+-----+----------+----------+---------+------|
|—ума штрафу в розм≥р≥|грн.   | 26 |     |     |     |   |
|10% в≥д     суми|     |   |     |     |     |   |
|недоплати з≥ збору за|     |   |     |     |     |   |
|спец≥альне      |     |   |     |     |     |   |
|використанн¤  водних|     |   |     |     |     |   |
|ресурс≥в       |     |   |     |     |     |   |
|(нараховуЇтьс¤    |     |   |     |     |     |   |
|платником самост≥йно|     |   |     |     |     |   |
|в≥дпов≥дно до пункту|     |   |     |     |     |   |
|17.2 статт≥ 17 «акону|     |   |     |     |     |   |
|”крањни      в≥д|     |   |     |     |     |   |
|21.12.2000 N 2181-III|     |   |     |     |     |   |
|"ѕро     пор¤док|     |   |     |     |     |   |
|погашенн¤ зобов'¤зань|     |   |     |     |     |   |
|платник≥в  податк≥в|     |   |     |     |     |   |
|перед  бюджетами та|     |   |     |     |     |   |
|державними ц≥льовими|     |   |     |     |     |   |
|фондами") (р. 22 х|     |   |     |     |     |   |
|10%) **       |     |   |     |     |     |   |
|---------------------+---------+-----+----------+----------+---------+------|
|—ума штрафу в розм≥р≥|грн.   | 27 |     |     |     |   |
|10% в≥д     суми|     |   |     |     |     |   |
|недоплати з≥ збору за|     |   |     |     |     |   |
|користуванн¤  водами|     |   |     |     |     |   |
|дл¤      потреб|     |   |     |     |     |   |
|г≥дроенергетики   |     |   |     |     |     |   |
|(нараховуЇтьс¤    |     |   |     |     |     |   |
|платником самост≥йно|     |   |     |     |     |   |
|в≥дпов≥дно до пункту|     |   |     |     |     |   |
|17.2 статт≥ 17 «акону|     |   |     |     |     |   |
|”крањни      в≥д|     |   |     |     |     |   |
|21.12.2000 N 2181-III|     |   |     |     |     |   |
|"ѕро     пор¤док|     |   |     |     |     |   |
|погашенн¤ зобов'¤зань|     |   |     |     |     |   |
|платник≥в  податк≥в|     |   |     |     |     |   |
|перед  бюджетами та|     |   |     |     |     |   |
|державними ц≥льовими|     |   |     |     |     |   |
|фондами") (р. 23 х|     |   |     |     |     |   |
|10%) **       |     |   |     |     |     |   |
|---------------------+---------+-----+----------+----------+---------+------|
|«м≥ст помилки: **  | ’   | 28 |’     |’     |’    |’   |
------------------------------------------------------------------------------

_____________________
   * –¤д 14, 15 у I квартал≥ не заповнюютьс¤.
   ** –¤дки 20 - 28 заповнюютьс¤ у раз≥  поданн¤  нового
(уточненого) розрахунку збору, що м≥стить виправлен≥ показники.

ѕрим≥тка. ƒл¤ водних ресурс≥в м≥сцевого значенн¤ 100 в≥дсотк≥в
     збору  за  спец≥альне  використанн¤ водних ресурс≥в
     сплачуЇтьс¤ до м≥сцевого бюджету.
     ¬икористанн¤ води з водного об'Їкта м≥сцевого значенн¤
     обов'¤зково в≥дображаЇтьс¤ в окрем≥й колонц≥.
     «б≥р за користуванн¤ водами дл¤ потреб г≥дроенергетики
     100 в≥дсотк≥в сплачуЇтьс¤ до ƒержавного бюджету.

   ћ.ѕ.

  ер≥вник п≥дприЇмства _____________________ (п≥дпис)
 √оловний бухгалтер   _____________________ (п≥дпис)

 "___" ___________ 199_ р.

( ƒодаток 2 ≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно з Ќаказом ћ≥нф≥ну
N 47/20/37/28 ( z0113-02 ) в≥д 23.01.2002 )

                      ƒодаток 3
               до ≤нструкц≥њ про пор¤док обчисленн¤
               ≥ справл¤нн¤ збору за спец≥альне
               використанн¤ водних  ресурс≥в  та
               збору за користуванн¤ водами дл¤
               потреб г≥дроенергетики ≥  водного
               транспорту

     ѕор¤док складанн¤ розрахунку збору за спец≥альне
     використанн¤ водних ресурс≥в  та  збору  за
     користуванн¤ водами дл¤ потреб г≥дроенергетики

   1. ” спец≥альному пол≥ дл¤ службових в≥дм≥ток про вид
розрахунку, ¤ке розм≥щене у верхн≥й частин≥ першоњ стор≥нки
розрахунку праворуч в≥д в≥дм≥тки про одержанн¤, у р¤дку "«агальний
розрахунок" указуЇтьс¤ позначка (’), ¤кщо подаЇтьс¤ загальний
розрахунок збору. ” раз≥ поданн¤ нового (уточненого) розрахунку,
що м≥стить виправлен≥ показники, позначок у р¤дку не робитьс¤.
   ” р¤дку "Ќовий (уточнений) розрахунок" указуЇтьс¤ позначка
(’), ¤кщо подаЇтьс¤ новий (уточнений) розрахунок збору, що м≥стить
виправлен≥  показники.  ” раз≥ поданн¤ загального розрахунку
позначок у р¤дку не робитьс¤.
   ” раз≥ використанн¤ води з р≥зних джерел (з поверхневих
та/або п≥дземних) у ком≥рках колонок 4 - 6 проставл¤ютьс¤ дан≥ про
використанн¤ води в розр≥з≥ таких джерел.
   ” р¤дку 01 "”становлений р≥чний л≥м≥т використанн¤ водних
ресурс≥в" в≥дображаЇтьс¤ установлений водокористувачев≥ р≥чний
л≥м≥т використанн¤ водних ресурс≥в. ќбс¤г води, пропущений через
турб≥ни, до р¤дка 01 не заноситьс¤, р≥чн≥ л≥м≥ти не надаютьс¤.
( ѕункт 1 в редакц≥њ Ќаказу ћ≥нф≥ну N 47/20/37/28 ( z0113-02 ) в≥д
23.01.2002 )
   2. ” р¤дку 02 "ќбс¤г фактично використаноњ води з урахуванн¤м
втрат у системах водопостачанн¤, усього" в≥дображаЇтьс¤ загальний
обс¤г фактично використаноњ води з урахуванн¤м втрат води в
системах водопостачанн¤ водокористувача наростаючим п≥дсумком за
в≥дпов≥дний пер≥од (квартал, п≥вр≥чч¤, 9 м≥с¤ц≥в, р≥к). ‘актично
використан≥ обс¤ги води з урахуванн¤м втрат води в системах
водопостачанн¤ водокористувача занос¤тьс¤ до р¤дка 02 за даними
первинного обл≥ку за показниками вим≥рювальних прилад≥в. ” раз≥
в≥дсутност≥ вим≥рювальних прилад≥в, ¤к вин¤ток, обс¤г використаноњ
води визначаЇтьс¤ за технолог≥чними даними. ѕриклади визначенн¤
такого обс¤гу води наведено в додатку 1 до ц≥Їњ ≤нструкц≥њ.
   3.  ” р¤дку 03 "” межах установленого р≥чного л≥м≥ту"
в≥дображаЇтьс¤  обс¤г  фактично  використаноњ  води  в межах
установленого р≥чного л≥м≥ту використанн¤ води. ( ѕункт 3 ≥з
зм≥нами,  внесеними  зг≥дно з Ќаказом ћ≥нф≥ну N 47/20/37/28
( z0113-02 ) в≥д 23.01.2002 )
   4.  ”  р¤дку  04  "ѕонад  установлений  р≥чний  л≥м≥т"
в≥дображаЇтьс¤ обс¤г використаноњ води з урахуванн¤м втрат води в
системах њх водопостачанн¤ понад встановленого р≥чного л≥м≥ту ≥
визначаЇтьс¤ ¤к р≥зниц¤ р¤дк≥в 02 ≥ 01. ( ѕункт 4 ≥з зм≥нами,
внесеними зг≥дно з Ќаказом ћ≥нф≥ну N 47/20/37/28 ( z0113-02 ) в≥д
23.01.2002 )
   5. –¤док  05  "ќбс¤г  води,  пропущеноњ  через  турб≥ни
г≥дроелектростанц≥й" заповнюють п≥дприЇмства г≥дроенергетики ≥
в≥дображають   обс¤ги  води,  пропущеноњ  через  турб≥ни
г≥дроелектростанц≥й за даними первинного обл≥ку за показниками
вим≥рювальних прилад≥в.
   6. ” р¤дку 06 "Ќормативи збору: з  поверхневих  водних
об'Їкт≥в; за п≥дземн≥ води; за користуванн¤ водами дл¤ потреб
г≥дроенергетики"  проставл¤ютьс¤  в≥дпов≥дн≥  нормативи,  що
встановлен≥ дл¤ поверхневих водних об'Їкт≥в, п≥дземних вод, за
користуванн¤ водами дл¤ потреб г≥дроенергетики, ≥ навод¤тьс¤ в
додатках 1, 3 до постанови  аб≥нету  ћ≥н≥стр≥в ”крањни в≥д
18 травн¤ 1999 року N 836 та додатку 2 до постанови  аб≥нету
ћ≥н≥стр≥в ”крањни в≥д 23 липн¤ 1999 року N 1341.
   7. ” р¤дку 07 " оеф≥ц≥Їнт, ¤кий застосовуЇтьс¤  де¤кими
категор≥¤ми водокористувач≥в дл¤ обчисленн¤ збору за спец≥альне
використанн¤ водних ресурс≥в" проставл¤ютьс¤ водокористувачами,
¤к≥ використовують водн≥ ресурси дл¤: вирощуванн¤ рибоспадкового
матер≥алу та товарноњ риби в ставках та озерах; виробництва
с≥льськогосподарськоњ продукц≥њ та зрошенн¤; виробництва тепло- та
електроенерг≥њ; житлового та комунального господарства, включаючи
в≥домч≥; вирощуванн¤ рису, в≥дпов≥дн≥ коеф≥ц≥Їнти, що встановлен≥
п. 8 ѕор¤дку справл¤нн¤ збору за спец≥альне використанн¤ водних
ресурс≥в  та  збору  за  користуванн¤  водами  дл¤  потреб
г≥дроенергетики ≥ водного транспорту, затвердженому постановою
 аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни в≥д 16.08.99 N 1494.
   8. ” р¤дку 08 "Ќарахована  сума  збору  за  спец≥альне
використанн¤ водних ресурс≥в в межах установленого р≥чного л≥м≥ту
з початку року" проставл¤Їтьс¤ наростаючим п≥дсумком сума збору за
фактично використану воду в межах установленого р≥чного л≥м≥ту з
початку року, ¤ка розраховуЇтьс¤ ¤к добуток р¤дк≥в 03, 06, 07.
(  ѕункт 8 ≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно з Ќаказом ћ≥нф≥ну
N 47/20/37/28 ( z0113-02 ) в≥д 23.01.2002 )
   9. ”  р¤дку  09  "Ќарахована  сума збору за спец≥альне
використанн¤ водних ресурс≥в понад установлений р≥чний л≥м≥т з
початку року" проставл¤Їтьс¤ наростаючим п≥дсумком нарахована сума
збору за використану воду понад установлений р≥чний л≥м≥т з
початку року, ¤ка розраховуЇтьс¤ ¤к добуток р¤дк≥в (04, 06, 07),
помножений на п'¤ть. ( ѕункт 9 ≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно з
Ќаказом ћ≥нф≥ну N 47/20/37/28 ( z0113-02 ) в≥д 23.01.2002 )
   10. ” р¤дку 10 "Ќараховано збору за спец≥альне використанн¤
водних ресурс≥в з початку року, усього" проставл¤Їтьс¤ нарахована
сума збору з початку року, ¤ка становить суму р¤дк≥в 08 ≥ 09.
   11. ” р¤дку 11 "а) у т.ч. за спец≥альне використанн¤ з
поверхневих  водних об'Їкт≥в" проставл¤Їтьс¤ сума збору, ¤ка
нарахована з початку року за спец≥альне використанн¤ з поверхневих
водних об'Їкт≥в.
   12. ” р¤дку 12 "б) у т.ч. за спец≥альне  використанн¤
п≥дземних вод" проставл¤Їтьс¤ сума збору, ¤ка нарахована з початку
року за спец≥альне використанн¤ п≥дземних вод.
   13. ” р¤дку 13 "Ќарахована сума збору за користуванн¤ водами
дл¤ потреб г≥дроенергетики з  початку  року"  проставл¤Їтьс¤
нарахована  сума  збору  за  користуванн¤ водами дл¤ потреб
г≥дроенергетики з початку року, ¤ка розраховуЇтьс¤ ¤к добуток
р¤дк≥в 05 ≥ 06.
   14. ” р¤дку 14 "”сього нараховано збору за  спец≥альне
використанн¤  водних  ресурс≥в за попередн≥й зв≥тний пер≥од"
проставл¤Їтьс¤ сума збору за спец≥альне використанн¤  водних
ресурс≥в,  що  нарахована за попередн≥й зв≥тний пер≥од. ѕри
складанн≥ розрахунку за I квартал дан≥ до р¤дка 14 не занос¤тьс¤,
за II квартал занос¤тьс¤ дан≥ I кварталу, за III квартал -
п≥вр≥чч¤, за IV квартал - 9 м≥с¤ц≥в.
   15. ” р¤дку 15 "Ќарахована сума збору за користуванн¤ водами
дл¤ потреб г≥дроенергетики  за  попередн≥й  зв≥тний  пер≥од"
проставл¤Їтьс¤ сума збору за користуванн¤ водами дл¤ потреб
г≥дроенергетики, що нарахована за попередн≥й зв≥тний пер≥од. ѕри
складанн≥ розрахунку за I квартал дан≥ до р¤дка 15 не занос¤тьс¤,
за II квартал занос¤тьс¤ дан≥ I кварталу, за III квартал -
п≥вр≥чч¤, за IV квартал - 9 м≥с¤ц≥в.
   16. ” р¤дку 16 "ѕ≥дл¤гаЇ сплат≥ в зв≥тному квартал≥ збору за
спец≥альне використанн¤ водних ресурс≥в, усього" проставл¤Їтьс¤
сума, ¤ка п≥дл¤гаЇ сплат≥ до в≥дпов≥дних бюджет≥в за зв≥тний
квартал ≥ розраховуЇтьс¤ ¤к р≥зниц¤ нарахованих сум збору за
спец≥альне використанн¤ водних ресурс≥в з початку року ≥ за
попередн≥й в≥дпов≥дний зв≥тний пер≥од (р.10 - р.14).
   17. –¤док 17 "а) у т.ч. до державного бюджету" в≥дображаЇ 100
в≥дсотк≥в нарахованоњ суми збору за р. 16 при використанн≥ водних
ресурс≥в загальнодержавного значенн¤. ( ѕункт 17 в редакц≥њ Ќаказу
ћ≥нф≥ну N 47/20/37/28 ( z0113-02 ) в≥д 23.01.2002 )
   18. –¤док 18 "б) до м≥сцевого бюджету" в≥дображаЇ 100
в≥дсотк≥в нарахованоњ суми збору за р. 16 при використанн≥ водних
ресурс≥в м≥сцевого значенн¤. ( ѕункт 18 в редакц≥њ Ќаказу ћ≥нф≥ну
N 47/20/37/28 ( z0113-02 ) в≥д 23.01.2002 )
   19. ” р¤дку 19 "ѕ≥дл¤гаЇ сплат≥ в зв≥тному пер≥од≥ за
користуванн¤ водами дл¤ потреб г≥дроенергетики" проставл¤Їтьс¤
сума, ¤ка п≥дл¤гаЇ сплат≥ до ƒержавного бюджету в зв≥тному
пер≥од≥, ≥ розраховуЇтьс¤ ¤к р≥зниц¤ нарахованих сум збору за
користуванн¤ водами дл¤ потреб г≥дроенергетики з початку року ≥ за
попередн≥й зв≥тний пер≥од.
   20. –¤дки 20 - 28 заповнюютьс¤ у раз≥ поданн¤ нового
(уточненого) розрахунку збору, що м≥стить виправлен≥ показники, з
використанн¤м показник≥в загального розрахунку за в≥дпов≥дний
пер≥од.
   ” раз≥ поданн¤ загального розрахунку р¤дки 20 - 28 розрахунку
не заповнюютьс¤ ≥ в них в≥дпов≥дно проставл¤ютьс¤ прочерки.
   ” р¤дку  20  "”сього  нараховано  збору  за  спец≥альне
використанн¤ водних ресурс≥в за даними ран≥ше поданого розрахунку,
що  уточнюЇтьс¤" проставл¤ютьс¤ показники в≥дпов≥дних ком≥рок
колонок 4, 5, 6 ≥ 7 р¤дка 16 загального розрахунку за пер≥од,
показники ¤кого виправл¤ютьс¤. ( ѕор¤док доповнено пунктом 20
зг≥дно  з  Ќаказом ћ≥нф≥ну N 47/20/37/28 ( z0113-02 ) в≥д
23.01.2002 )
   21. ” р¤дку 21 "”сього нараховано збору за користуванн¤
водами дл¤ потреб г≥дроенергетики за даними ран≥ше поданого
розрахунку, що уточнюЇтьс¤" проставл¤ютьс¤ показники в≥дпов≥дних
ком≥рок колонок 4, 5, 6 ≥ 7 р¤дка 19 загального розрахунку за
пер≥од,  показники  ¤кого виправл¤ютьс¤. ( ѕор¤док доповнено
пунктом 21 зг≥дно з Ќаказом ћ≥нф≥ну N 47/20/37/28 ( z0113-02 ) в≥д
23.01.2002 )
   22. ” р¤дку 22 "—ума збору за спец≥альне використанн¤ водних
ресурс≥в (недоплата), ¤ка зб≥льшуЇ податкове зобов'¤занн¤  в
зв'¤зку з виправленн¤м помилки" проставл¤Їтьс¤ р≥зниц¤ значень
в≥дпов≥дних ком≥рок колонок 4, 5, 6 ≥ 7 р¤дк≥в 16 ≥ 20 нового
(уточненого) розрахунку збору, що м≥стить виправлен≥ показники.
(  ѕор¤док  доповнено  пунктом 22 зг≥дно з Ќаказом ћ≥нф≥ну
N 47/20/37/28 ( z0113-02 ) в≥д 23.01.2002 )
   23. ” р¤дку 23 "—ума збору за користуванн¤ водами дл¤ потреб
г≥дроенергетики (недоплата), ¤ка зб≥льшуЇ податкове зобов'¤занн¤ в
зв'¤зку з виправленн¤м помилки" проставл¤Їтьс¤ р≥зниц¤ значень
в≥дпов≥дних ком≥рок колонок 4, 5, 6 ≥ 7 р¤дк≥в 19 ≥ 21 нового
(уточненого) розрахунку збору, що м≥стить виправлен≥ показники.
(  ѕор¤док  доповнено  пунктом 23 зг≥дно з Ќаказом ћ≥нф≥ну
N 47/20/37/28 ( z0113-02 ) в≥д 23.01.2002 )
   24. ” р¤дку 24 "—ума збору за спец≥альне використанн¤ водних
ресурс≥в, ¤ка зменшуЇ податков≥ зобов'¤занн¤  в  зв'¤зку  з
виправленн¤м помилки" проставл¤Їтьс¤ р≥зниц¤ значень в≥дпов≥дних
ком≥рок колонок 4, 5, 6 ≥ 7 р¤дк≥в 20 ≥ 16 нового (уточненого)
розрахунку   збору,  що  м≥стить  виправлен≥  показники.
(  ѕор¤док  доповнено  пунктом 24 зг≥дно з Ќаказом ћ≥нф≥ну
N 47/20/37/28 ( z0113-02 ) в≥д 23.01.2002 )
   25. ” р¤дку 25 "—ума збору за користуванн¤ водами дл¤ потреб
г≥дроенергетики, ¤ка зменшуЇ податков≥ зобов'¤занн¤ в зв'¤зку з
виправленн¤м помилки" проставл¤Їтьс¤ р≥зниц¤ значень в≥дпов≥дних
ком≥рок колонок 4, 5, 6 ≥ 7 р¤дк≥в 21 ≥ 19 нового (уточненого)
розрахунку збору, що м≥стить виправлен≥ показники. ( ѕор¤док
доповнено пунктом 25 зг≥дно з Ќаказом ћ≥нф≥ну N 47/20/37/28
( z0113-02 ) в≥д 23.01.2002 )
   26. ” р¤дку 26 "—ума штрафу в розм≥р≥ 10% в≥д суми недоплати
з≥  збору  за  спец≥альне  використанн¤  водних  ресурс≥в"
проставл¤Їтьс¤ показник, ¤кий становить 10 в≥дсотк≥в показник≥в
в≥дпов≥дних ком≥рок колонок 4, 5, 6 ≥ 7 за р¤дком 22 нового
(уточненого) розрахунку збору, що м≥стить виправлен≥ показники.
(  ѕор¤док  доповнено  пунктом 26 зг≥дно з Ќаказом ћ≥нф≥ну
N 47/20/37/28 ( z0113-02 ) в≥д 23.01.2002 )
   27. ” р¤дку 27 "—ума штрафу в розм≥р≥ 10% в≥д суми недоплати
з≥ збору за користуванн¤ водами дл¤ потреб г≥дроенергетики"
проставл¤Їтьс¤ показник, ¤кий становить 10 в≥дсотк≥в показник≥в
в≥дпов≥дних ком≥рок колонок 4, 5, 6 ≥ 7 за р¤дком 23 нового
(уточненого) розрахунку збору, що м≥стить виправлен≥ показники.
(  ѕор¤док  доповнено  пунктом 27 зг≥дно з Ќаказом ћ≥нф≥ну
N 47/20/37/28 ( z0113-02 ) в≥д 23.01.2002 )
   28. ”  р¤дку 28 "«м≥ст помилки" платник коротко вказуЇ
причину, ¤ка вплинула на розм≥р податкового зобов'¤занн¤ з≥ збору
за  спец≥альне  використанн¤  водних  ресурс≥в  та збору за
користуванн¤ водами дл¤ потреб г≥дроенергетики. ” ком≥рках колонок
4,  5, 6 ≥ 7 проставл¤ютьс¤ прочерки. ( ѕор¤док доповнено
пунктом 28 зг≥дно з Ќаказом ћ≥нф≥ну N 47/20/37/28 ( z0113-02 ) в≥д
23.01.2002 )

                      ƒодаток 4
               до ≤нструкц≥њ про пор¤док обчисленн¤
               ≥ справл¤нн¤ збору за спец≥альне
               використанн¤ водних  ресурс≥в  та
               збору за користуванн¤ водами дл¤
               потреб г≥дроенергетики ≥  водного
               транспорту

 ƒо органу державноњ податковоњ служби ___________________________
 _________________________________________________________________

 ≤дентиф≥кац≥йний код платника  ---------------------------
 за ™ƒ–ѕќ” “–ƒѕј” або номер з  ---------------------------
 ƒ–‘ќ (ф≥зичноњ особи)            

 Ќазва ≥ адреса         ----------------------------
 платника п≥дприЇмства ________ |«агальний розрахунок|   |
 ______________________________ |--------------------+-----|
                 |Ќовий (уточнений)  |   |
                 |розрахунок     |   |
                 ----------------------------

 ѕр≥звище в≥дпов≥дальноњ особи _______________________________

 ≤дентиф≥кац≥йний номер      ---------------------------
 в≥дпов≥дальноњ особи       ---------------------------

 “елефон _______________________

 ¬≥дм≥тка про одержанн¤:
 (вх≥дний N, дата, штамп ƒѕ≤)

    –озрахунок збору за користуванн¤ водами дл¤ потреб
            водного транспорту
       за ___________________________ 199_ р≥к
         (за п≥вр≥чч¤, 9 м≥с¤ц≥в та р≥к)

-----------------------------------------------------------------------
|          |ќдиниц¤|–¤док|¬антажн≥   |ѕасажирськ≥  |”сього|
|          |вим≥ру |   |самох≥дн≥ ≥ |судна, що   |   |
|          |    |   |несамох≥дн≥ |експлуатуютьс¤|   |
|          |    |   |судна, що  |(м≥сце-доба) |   |
|          |    |   |експлуатую- |       |   |
|          |    |   |тьс¤     |       |   |
|          |    |   |(тоннаж-доба)|       |   |
|-------------------+-------+-----+-------------+--------------+------|
|    1     |  2  | 3 |   4   |   5    |  6 |
|-------------------+-------+-----+-------------+--------------+------|
|‘актичн≥ дан≥ про |    | 01 |       |       |   |
|використанн¤    |    |   |       |       |   |
|власних суден з  |    |   |       |       |   |
|початку року    |    |   |       |       |   |
|-------------------+-------+-----+-------------+--------------+------|
|Ќорматив збору   | грн. | 02 |       |       |  х |
|-------------------+-------+-----+-------------+--------------+------|
|Ќарахована сума  | грн. | 03 |       |       |   |
|збору з початку  |    |   |       |       |   |
|року (р.01 х р.02) |    |   |       |       |   |
|-------------------+-------+-----+-------------+--------------+------|
|Ќараховано за   | грн. | 04 |       |       |   |
|попередн≥й зв≥тний |    |   |       |       |   |
|пер≥од       |    |   |       |       |   |
|-------------------+-------+-----+-------------+--------------+------|
|Ќараховано збору до| грн. | 05 |       |       |   |
|ƒержавного бюджету |    |   |       |       |   |
|за в≥дпов≥дний   |    |   |       |       |   |
|зв≥тний пер≥од   |    |   |       |       |   |
|(р.03 - р.04)   |    |   |       |       |   |
|-------------------+-------+-----+-------------+--------------+------|
|”сього  нараховано|грн.  | 06 |       |       |   |
|збору  за  даними|    |   |       |       |   |
|ран≥ше   поданого|    |   |       |       |   |
|розрахунку,   що|    |   |       |       |   |
|уточнюЇтьс¤ (р. 05|    |   |       |       |   |
|розрахунку,   що|    |   |       |       |   |
|уточнюЇтьс¤) *   |    |   |       |       |   |
|-------------------+-------+-----+-------------+--------------+------|
|—ума     збору|грн.  | 07 |       |       |   |
|(недоплата),  ¤ка|    |   |       |       |   |
|зб≥льшуЇ податкове|    |   |       |       |   |
|зобов'¤занн¤   у|    |   |       |       |   |
|зв'¤зку      з|    |   |       |       |   |
|виправленн¤м    |    |   |       |       |   |
|помилки      |    |   |       |       |   |
|(р. 05 - р. 06) * |    |   |       |       |   |
|-------------------+-------+-----+-------------+--------------+------|
|—ума збору,   ¤ка|грн.  | 08 |       |       |   |
|зменшуЇ  податков≥|    |   |       |       |   |
|зобов'¤занн¤   у|    |   |       |       |   |
|зв'¤зку      з|    |   |       |       |   |
|виправленн¤м    |    |   |       |       |   |
|помилки      |    |   |       |       |   |
|(р. 06 - р. 05) * |    |   |       |       |   |
|-------------------+-------+-----+-------------+--------------+------|
|—ума штрафу    в|грн.  | 09 |       |       |   |
|розм≥р≥  10%  в≥д|    |   |       |       |   |
|суми   недоплати|    |   |       |       |   |
|(нараховуЇтьс¤   |    |   |       |       |   |
|платником     |    |   |       |       |   |
|самост≥йно     |    |   |       |       |   |
|в≥дпов≥дно    до|    |   |       |       |   |
|пункту 17.2 статт≥|    |   |       |       |   |
|17 «акону ”крањни|    |   |       |       |   |
|в≥д   21.12.2000|    |   |       |       |   |
|N 2181-III   "ѕро|    |   |       |       |   |
|пор¤док  погашенн¤|    |   |       |       |   |
|зобов'¤зань    |    |   |       |       |   |
|платник≥в податк≥в|    |   |       |       |   |
|перед бюджетами та|    |   |       |       |   |
|державними     |    |   |       |       |   |
|ц≥льовими фондами")|    |   |       |       |   |
|(р. 07 х 10%) *  |    |   |       |       |   |
|-------------------+-------+-----+-------------+--------------+------|
|«м≥ст помилки: *  | ’  | 10 |     ’ |      ’ | ’  |
-----------------------------------------------------------------------
________________
   * –¤дки  06  -  10 заповнюютьс¤ у раз≥ поданн¤ нового
(уточненого) розрахунку збору, що м≥стить виправлен≥ показники.

   ћ.ѕ.

  ер≥вник п≥дприЇмства _____________________ (п≥дпис)

 √оловний бухгалтер  _____________________ (п≥дпис)

  "___" _______________ 199__ р.

( ƒодаток 4 ≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно з Ќаказом ћ≥нф≥ну
N 47/20/37/28 ( z0113-02 ) в≥д 23.01.2002 )

                      ƒодаток 5
               до ≤нструкц≥њ про пор¤док обчисленн¤
               ≥ справл¤нн¤ збору за спец≥альне
               використанн¤ водних  ресурс≥в  та
               збору за користуванн¤ водами дл¤
               потреб г≥дроенергетики ≥  водного
               транспорту

    ѕор¤док складанн¤ розрахунку збору за користуванн¤
        водами дл¤ потреб водного транспорту

   1. ” спец≥альному пол≥ дл¤ службових в≥дм≥ток про вид
розрахунку, ¤ке розм≥щене у верхн≥й частин≥ першоњ стор≥нки
розрахунку праворуч в≥д в≥дм≥тки про одержанн¤, у р¤дку "«агальний
розрахунок" указуЇтьс¤ позначка (’), ¤кщо подаЇтьс¤ загальний
розрахунок збору. ” раз≥ поданн¤ нового (уточненого) розрахунку,
що м≥стить виправлен≥ показники, позначок у р¤дку не робитьс¤.
( ѕункт 1 доповнено абзацом першим зг≥дно з Ќаказом ћ≥нф≥ну
N 47/20/37/28 ( z0113-02 ) в≥д 23.01.2002 )
   ” р¤дку "Ќовий (уточнений) розрахунок" указуЇтьс¤ позначка
(’), ¤кщо подаЇтьс¤ новий (уточнений) розрахунок збору, що м≥стить
виправлен≥  показники.  ” раз≥ поданн¤ загального розрахунку
позначок у р¤дку не робитьс¤. ( ѕункт 1 доповнено абзацом другим
зг≥дно  з  Ќаказом ћ≥нф≥ну N 47/20/37/28 ( z0113-02 ) в≥д
23.01.2002 )
   ” р¤дку 01 "‘актичн≥ дан≥ про використанн¤ власних суден з
початку року" власниками водного транспорту в≥дображаютьс¤ дан≥
обл≥ку тоннаж-доби, м≥сце-доби експлуатац≥њ суден.
   2. ” р¤дку 02 "Ќорматив збору" проставл¤ютьс¤ нормативи збору
дл¤ потреб водного транспорту, що наведен≥ в додатку 4 до
постанови  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни в≥д 18 травн¤ 1999 року N
836.
   3. ”  р¤дку 03 "Ќарахована сума збору з початку року"
проставл¤Їтьс¤ нарахована сума збору за користуванн¤ водами дл¤
потреб водного транспорту, ¤ка розраховуЇтьс¤ ¤к добуток р¤дк≥в 01
≥ 02.
   4. ” р¤дку 04 "Ќараховано за попередн≥й зв≥тний пер≥од"
проставл¤Їтьс¤ сума збору, що нарахована за попередн≥ зв≥тн≥
пер≥оди з початку року (п≥вр≥чч¤, 9 м≥с¤ц≥в).
   5. ” р¤дку 05 "—ума збору, що п≥дл¤гаЇ сплат≥ до ƒержавного
бюджету за в≥дпов≥дний зв≥тний пер≥од" проставл¤Їтьс¤ сума, ¤ка
розраховуЇтьс¤ ¤к р≥зниц¤ нарахованих сум збору з початку року ≥
попереднього зв≥тного пер≥оду (р.03 - 04).
   6.  –¤дки 06 - 10 заповнюютьс¤ у раз≥ поданн¤ нового
(уточненого) розрахунку збору, що м≥стить виправлен≥ показники, з
використанн¤м показник≥в загального розрахунку за в≥дпов≥дний
пер≥од.
   ” раз≥ поданн¤ загального розрахунку р¤дки 6 - 10 розрахунку
не заповнюютьс¤ ≥ в них в≥дпов≥дно проставл¤ютьс¤ прочерки.
   ” р¤дку 06 "”сього нараховано збору за даними ран≥ше поданого
розрахунку, що уточнюЇтьс¤" проставл¤ютьс¤ показники в≥дпов≥дних
ком≥рок колонок 4, 5 ≥ 6 р¤дка 05 загального розрахунку за пер≥од,
показники ¤кого виправл¤ютьс¤. ( ѕор¤док доповнено пунктом 6
зг≥дно  з  Ќаказом ћ≥нф≥ну N 47/20/37/28 ( z0113-02 ) в≥д
23.01.2002 )
   7. ” р¤дку 07 "—ума збору (недоплата), ¤ка зб≥льшуЇ податкове
зобов'¤занн¤ в зв'¤зку з виправленн¤м помилки" проставл¤Їтьс¤
р≥зниц¤ значень в≥дпов≥дних ком≥рок колонок 4, 5 ≥ 6 р¤дк≥в 05 ≥
06 нового (уточненого) розрахунку збору, що м≥стить виправлен≥
показники. ( ѕор¤док доповнено пунктом 7 зг≥дно з Ќаказом ћ≥нф≥ну
N 47/20/37/28 ( z0113-02 ) в≥д 23.01.2002 )
  8. ” р¤дку 08 "—ума збору, ¤ка зменшуЇ податков≥ зобов'¤занн¤
в зв'¤зку з виправленн¤м помилки" проставл¤Їтьс¤ р≥зниц¤ значень
в≥дпов≥дних ком≥рок колонок 4, 5 ≥ 6 р¤дк≥в 06 ≥ 05 нового
(уточненого) розрахунку збору, що м≥стить виправлен≥ показники.
(  ѕор¤док  доповнено  пунктом  8 зг≥дно з Ќаказом ћ≥нф≥ну
N 47/20/37/28 ( z0113-02 ) в≥д 23.01.2002 )
   9. ” р¤дку 9 "—ума штрафу у розм≥р≥ 10% в≥д суми недоплати"
проставл¤Їтьс¤ показник, ¤кий становить 10 в≥дсотк≥в показник≥в
в≥дпов≥дних ком≥рок колонок 4, 5 ≥ 6 за р¤дком 07 нового
(уточненого) розрахунку збору, що м≥стить виправлен≥ показники.
(  ѕор¤док  доповнено  пунктом  9 зг≥дно з Ќаказом ћ≥нф≥ну
N 47/20/37/28 ( z0113-02 ) в≥д 23.01.2002 )
   10. ”  р¤дку 10 "«м≥ст помилки" платник коротко вказуЇ
причину, ¤ка вплинула на розм≥р податкового зобов'¤занн¤ з≥ збору
за користуванн¤ водами дл¤ потреб водного транспорту. ( ѕор¤док
доповнено пунктом 10 зг≥дно з Ќаказом ћ≥нф≥ну N 47/20/37/28
( z0113-02 ) в≥д 23.01.2002 )


                      ƒодаток 6
               до ≤нструкц≥њ про пор¤док обчисленн¤
               ≥ справл¤нн¤ збору за спец≥альне
               використанн¤ водних  ресурс≥в  та
               збору за користуванн¤ водами дл¤
               потреб г≥дроенергетики ≥  водного
               транспорту

       ѕерел≥к сто¤нкових, службово-допом≥жних
            суден та буксир≥в

   1. Ѕуксирн≥ та службово-допом≥жн≥ судна
   Ѕуксири - теплоходи
   Ѕуксири - пароплави
   —лужбово-допом≥жн≥ та роз'њзн≥ судна
   —удна спецпризначенн¤

   2. —то¤нков≥ судна
   Ќафтоперекачувальн≥ станц≥њ
   ѕлавнафтобази
   ƒебаркадери
   ƒоки плавуч≥
   —удна з механ≥чним обладнанн¤м
   (≥нш≥ сто¤нков≥ судна)

ѕублiкацiњ документа:
•  ќф≥ц≥йний в≥сник ”крањни  N 42, стор. 285  вiд 05.11.1999

—торiнка "«аконодавство ”крањни" сайту ¬ерховноњ –ади © 2004 [ друкувати ]
Hosted by uCoz