ƒокумент z0544-99, редакцi¤ вiд 05.11.2004 (2 сторiнки)
—торiнка "«аконодавство ”крањни" сайту ¬ерховноњ –ади [ 07.10.05 09:00 ]


              
√ерб ”крањни
     ћ≤Ќ≤—“≈–—“¬ќ ќ’ќ–ќЌ» Ќј¬ ќЋ»ЎЌ№ќ√ќ ѕ–»–ќƒЌќ√ќ
       —≈–≈ƒќ¬»ўј “ј яƒ≈–Ќќѓ Ѕ≈«ѕ≈ » ” –јѓЌ»
       ƒ≈–∆ј¬Ќј ѕќƒј“ ќ¬ј јƒћ≤Ќ≤—“–ј÷≤я ” –јѓЌ»

              Ќ ј   ј «

 N 162/379 в≥д 19.07.99        «ареЇстровано в ћ≥н≥стерств≥
   м. ињв              юстиц≥њ ”крањни
                   9 серпн¤ 1999 р.
 vd990719 vn162/379          за N 544/3837

   ѕро затвердженн¤ ≤нструкц≥њ про пор¤док обчисленн¤ та
   сплати збору за забрудненн¤ навколишнього природного
              середовища

   ( ≤з зм≥нами, внесеними зг≥дно з Ќаказом ћ≥некобезпеки
    N 24/37 ( z0091-00 ) в≥д 27.01.2000
                   Ќаказами ћ≥некоресурс≥в
    N  75/76 ( z0245-01 ) в≥д 28.02.2001
    N  6/8 ( z0074-02 ) в≥д 09.01.2002 
                    Ќаказом ћ≥н≥стерства
         охорони навколишнього природного середовища
    N 383/587 ( z1360-04 ) в≥д 07.10.2004 )   Ќа виконанн¤  постанови   аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни "ѕро
затвердженн¤ ѕор¤дку встановленн¤ норматив≥в збору за забрудненн¤
навколишнього природного середовища ≥ ст¤гненн¤ цього збору" в≥д
1 березн¤ 1999 року N 303 ( 303-99-п ) Ќ ј   ј « ” ™ ћ ќ:

   1. «атвердити ≤нструкц≥ю про пор¤док обчисленн¤ та сплати
збору за забрудненн¤ навколишнього природного середовища.
   2. —касувати д≥ю ћетодики визначенн¤ розм≥р≥в  плати  ≥
ст¤гненн¤  платеж≥в  за  забрудненн¤ навколишнього природного
середовища,  затвердженоњ  ћ≥н≥стром  охорони  навколишнього
природного середовища ”крањни 24 травн¤ 1993 року.

 ћ≥н≥стр охорони навколишнього
 природного середовища та
 ¤дерноњ безпеки ”крањни                ¬.я.Ўевчук

 √олова ƒержавноњ податковоњ
 адм≥н≥страц≥њ ”крањни                 ћ.я.јзаров

                     «атверджено
             Ќаказ ћ≥н≥стерства охорони навколишнього
             природного середовища та ¤дерноњ безпеки
             ”крањни, ƒержавноњ      податковоњ
             адм≥н≥страц≥њ ”крањни 19.07.99 N 162/379

              ≤нструкц≥¤
   про пор¤док обчисленн¤ та сплати збору за забрудненн¤
        навколишнього природного середовища


    ( ” текст≥ ≤нструкц≥њ та в додатках до нењ слово
     "ћ≥некобезпеки" зам≥нено словом "ћ≥некоресурс≥в"
     зг≥дно з  Ќаказом  ћ≥некоресурс≥в  N 75/76
     ( z0245-01 ) в≥д 28.02.2001 )

     ( ” текст≥ ≤нструкц≥њ та в додатках до нењ слово
      "ћ≥некоресурс≥в" зам≥нено на слово "ћ≥нприроди 
      ”крањни" зг≥дно з Ќаказом ћ≥н≥стерства охорони 
      навколишнього природного середовища N 383/587 
      ( z1360-04 ) в≥д 07.10.2004 )

  ( ” текст≥ ≤нструкц≥њ та в додатках до нењ слова "суб'Їкти
   п≥дприЇмницькоњ д≥¤льност≥", "додаток 1 до постанови",
   "додаток 2 до постанови", "коригувальний", "коригувальн≥",
   "загальний  розрахунок", "новий (уточнений) розрахунок",
   "розрахунок збору", "розрахунки збору" в ус≥х в≥дм≥нках
   зам≥нено, в≥дпов≥дно, словами "суб'Їкти господарюванн¤",
   "додаток  1 до ѕор¤дку", "додаток  2  до ѕор¤дку",
   "коригуючий",   "коригуюч≥",  "загальний   податковий
   розрахунок",  "уточнювальний  податковий  розрахунок",
   "податковий  розрахунок  збору", "податков≥ розрахунки
   збору"  у  в≥дпов≥дному  в≥дм≥нку зг≥дно  з  Ќаказом
   ћ≥н≥стерства охорони навколишнього природного середовища
   N 383/587 ( z1360-04 ) в≥д 07.10.2004 )


            1. ќсновн≥ положенн¤

   1.1. ÷¤ ≤нструкц≥¤ розроблена на основ≥ «акон≥в ”крањни "ѕро
охорону навколишнього природного середовища" ( 1264-12 ), "ѕро
п≥дприЇмництво" ( 698-12 ), "ѕро м≥сцеве самовр¤дуванн¤ в ”крањн≥"
( 280/97-¬– ), "ѕро систему оподаткуванн¤" ( 1251-12 ), "ѕро
державну податкову службу в ”крањн≥" ( 509-12 ), "ѕро в≥дходи"
( 187/98-¬– ), "ѕро пор¤док погашенн¤ зобов'¤зань платник≥в
податк≥в  перед  бюджетами  та державними ц≥льовими фондами"
( 2181-14 ), на виконанн¤ постанови  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни в≥д
1 березн¤ 1999 року N 303 ( 303-99-п ) "ѕро затвердженн¤ ѕор¤дку
встановленн¤  норматив≥в  збору  за забрудненн¤ навколишнього
природного середовища ≥ ст¤гненн¤ цього збору" (≥з зм≥нами ≥
доповненн¤ми). ( ѕункт 1.1 ≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно з Ќаказом
ћ≥некобезпеки  N  24/37  (  z0091-00  )  в≥д  27.01.2000,
Ќаказами ћ≥некоресурс≥в N 75/76 ( z0245-01 ) в≥д 28.02.2001, N 6/8
( z0074-02 ) в≥д 09.01.2002 )
   1.2. ≤нструкц≥¤ визначаЇ Їдиний на територ≥њ ”крањни пор¤док
обчисленн¤ ≥ сплати збору за забрудненн¤ навколишнього природного
середовища (дал≥ - зб≥р), а також в≥дпов≥дальн≥сть платник≥в за
достов≥рн≥сть даних про обс¤ги викид≥в в атмосферне пов≥тр¤
забруднюючих речовин, скиди забруднюючих речовин безпосередньо у
водн≥ об'Їкти, розм≥щен≥ в≥дходи та за правильн≥сть обчисленн¤,
повноту ≥ своЇчасн≥сть сплати збору.
   1.3. —плата збору не зв≥льн¤Ї його платник≥в в≥д сплати ≥нших
обов'¤зкових платеж≥в, ¤кщо ≥нше не встановлено законодавчими
актами ”крањни та м≥жнародними угодами.
   1.4. «а ц≥Їю ≤нструкц≥Їю обчислюютьс¤ суми збору,  ¤кий
справл¤Їтьс¤ за:
   - викиди в атмосферне пов≥тр¤ забруднюючих речовин (дал≥ -
викиди) стац≥онарними ≥ пересувними джерелами забрудненн¤;
   - скиди забруднюючих речовин безпосередньо у водн≥ об'Їкти
(дал≥ - скиди)*;

________________
   * ”становленн¤ та ст¤гненн¤ плати, ¤ка справл¤Їтьс¤ за скиди
промислових  та  ≥нших  ст≥чних  вод у системи канал≥зац≥њ,
регулюЇтьс¤ нормативно-правовими  актами  ƒержавного  ком≥тету
буд≥вництва, арх≥тектури та житловоњ пол≥тики ”крањни.

   - розм≥щенн¤ в≥дход≥в.

            2. ѕлатники збору

   2.1. ѕлатниками збору Ї суб'Їкти господарюванн¤, незалежно
в≥д форм власност≥, включаючи њх об'Їднанн¤, ф≥л≥њ, в≥дд≥ленн¤ та
≥нш≥ в≥докремлен≥ п≥дрозд≥ли, що не мають статусу юридичноњ особи,
розташован≥ на територ≥њ ≥ншоњ територ≥альноњ громади; бюджетн≥,
громадськ≥ та ≥нш≥ п≥дприЇмства, установи ≥ орган≥зац≥њ; пост≥йн≥
представництва нерезидент≥в, ¤к≥ отримують доходи в ”крањн≥;
громад¤ни, ¤к≥ зд≥йснюють на територ≥њ ”крањни ≥ в межах њњ
континентального шельфу та виключноњ (морськоњ) економ≥чноњ зони
викиди  ≥  скиди забруднюючих речовин у навколишнЇ природне
середовище та розм≥щенн¤ в≥дход≥в.
   2.2. якщо до складу п≥дприЇмств (установ, орган≥зац≥й) -
платник≥в збору вход¤ть ф≥л≥њ, в≥дд≥ленн¤ та ≥нш≥ в≥докремлен≥
п≥дрозд≥ли (дал≥ ф≥л≥њ), ¤к≥ не мають банк≥вських рахунк≥в, не
ведуть  окремого бухгалтерського обл≥ку своЇњ д≥¤льност≥, не
складають окремого балансу, то зб≥р за зд≥йснен≥ цими ф≥л≥¤ми
викиди, скиди ≥ розм≥щен≥ в≥дходи сплачуЇтьс¤ цими п≥дприЇмствами
(установами, орган≥зац≥¤ми). ( ≤нструкц≥ю доповнено пунктом 2.2
зг≥дно  з Ќаказом ћ≥некоресурс≥в N 75/76 ( z0245-01 ) в≥д
28.02.2001 )
   2.3. якщо  платник  перестаЇ функц≥онувати ¤к самост≥йна
юридична особа, то платником збору стаЇ його правонаступник.
   2.4. “еритор≥альн≥ органи ћ≥нприроди ”крањни до 1 грудн¤
року, що передуЇ зв≥тному, подають до орган≥в державноњ податковоњ
служби перел≥к п≥дприЇмств, установ, орган≥зац≥й, громад¤н -
суб'Їкт≥в господарюванн¤, ¤ким в установленому пор¤дку видано
дозволи на викиди, спец≥альне водокористуванн¤ та розм≥щенн¤
в≥дход≥в, а також направл¤ють зм≥ни до перел≥ку до 30 числа
м≥с¤ц¤, наступного за кварталом, у ¤кому вони виникли, за формою,
наведеною в додатку 1 до ≤нструкц≥њ.
   Ќевключенн¤ п≥дприЇмства, установи, орган≥зац≥њ, громад¤нина
- суб'Їкта господарюванн¤ до перел≥ку не зв≥льн¤Ї њх в≥д сплати
збору за забрудненн¤ навколишнього природного середовища.
( ѕункт 2.4 в редакц≥њ Ќаказу ћ≥некоресурс≥в N 75/76 ( z0245-01 )
в≥д  28.02.2001,  в  редакц≥њ  Ќаказу  ћ≥н≥стерства  охорони
навколишнього природного середовища N 383/587 ( z1360-04 ) в≥д
07.10.2004 )

          3. ќб'Їкти обчисленн¤ збору

   3.2. ќб'Їктами обчисленн¤ збору Ї:
   дл¤ стац≥онарних джерел забрудненн¤ - обс¤ги забруднюючих
речовин, ¤к≥ викидаютьс¤ в атмосферне пов≥тр¤ або скидаютьс¤
безпосередньо у водний об'Їкт, та обс¤ги в≥дход≥в, що розм≥щуютьс¤
у спец≥ально в≥дведених дл¤ цього м≥сц¤х чи на об'Їктах;
   дл¤ пересувних  джерел  забрудненн¤  -  обс¤ги  фактично
використаних  вид≥в  пального,  в  результат≥  спаленн¤ ¤ких
утворюютьс¤ забруднююч≥ речовини.

            4. Ќормативи збору

   4.1. Ќормативи збору за забрудненн¤ навколишнього природного
середовища встановлюютьс¤ ¤к ф≥ксован≥ суми в гривн¤х за одиницю
основних забруднюючих речовин та розм≥щених в≥дход≥в ≥ наведен≥ в
таблиц¤х 1.1, 1.7 ≥ 1.9 додатка 1 до ѕор¤дку  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в
”крањни в≥д 1 березн¤ 1999 року N 303 ( 303-99-п ) "ѕро
затвердженн¤ ѕор¤дку встановленн¤ норматив≥в збору за забрудненн¤
навколишнього природного середовища ≥ ст¤гненн¤ цього збору" (дал≥
- додаток 1 до ѕор¤дку).
   4.2. ”раховуючи м≥сцев≥ умови, –ада м≥н≥стр≥в јвтономноњ
–еспубл≥ки  рим, обласн≥,  ињвська та —евастопольська м≥ськ≥ ради
за поданн¤м орган≥в ћ≥нприроди ”крањни можуть зб≥льшувати перел≥к
вид≥в забруднюючих речовин, на ¤к≥ встановлюЇтьс¤ зб≥р за викиди ≥
скиди.
   «а викиди забруднюючих речовин, ¤к≥ не вв≥йшли до таблиц≥ 1.1
додатка 1 до ѕор¤дку, сл≥д застосовувати нормативи збору залежно
в≥д установленого класу небезпечност≥ даноњ забруднюючоњ речовини,
зг≥дно з таблицею 1.2 додатка 1 до ѕор¤дку; за викиди, на ¤к≥ не
встановлено  клас≥в небезпечност≥ (таблиц¤ 1.2 додатка 1 до
ѕор¤дку),  сл≥д  застосовувати  нормативи  збору залежно в≥д
установлених ор≥Їнтовно безпечних р≥вн≥в впливу, зг≥дно з таблицею
1.3 додатка 1 до ѕор¤дку; за викиди, на ¤к≥ не встановлено клас≥в
небезпечност≥ (таблиц¤ 1.2 додатка 1 до ѕор¤дку) та ор≥Їнтовно
безпечних р≥вн≥в впливу (таблиц¤ 1.3 додатка 1 до ѕор¤дку), сл≥д
застосовувати нормативи збору ¤к за викид забруднюючоњ речовини I
класу небезпечност≥ зг≥дно з таблицею 1.2 додатка 1 до ѕор¤дку.
   «а скиди забруднюючих речовин, ¤к≥ не вв≥йшли до таблиц≥ 1.7
додатка 1 до ѕор¤дку, сл≥д застосовувати нормативи збору, ¤к≥
наведен≥ в таблиц≥ 1.8 додатка 1 до ѕор¤дку; за скиди, на ¤к≥ не
встановлено гранично допустимих концентрац≥й (таблиц¤ 1.8) або
ор≥Їнтовно  безпечних  р≥вн≥в  впливу, за гранично допустим≥
концентрац≥њ  беретьс¤  найменша величина гранично допустимих
концентрац≥й, наведена в таблиц≥ 1.8.
   ” раз≥ скиданн¤ забруднюючих речовин в озера, ставки та ≥нш≥
непроточн≥ водн≥ об'Їкти норматив збору, ¤кий справл¤Їтьс¤ за скид
забруднюючих речовин у ц≥ водн≥ об'Їкти, зб≥льшуЇтьс¤ у 1,5 раза.
   ” раз≥ захороненн¤ забруднюючих р≥динних речовин, в≥дход≥в
виробництва та ст≥чних вод у глибок≥ п≥дземн≥ водоносн≥ горизонти,
що не м≥ст¤ть пр≥сних вод, сл≥д застосовувати норматив збору ¤к за
скид забруднюючих речовин в≥дпов≥дно до таблиц≥ 1.7 чи 1.8 додатка
1 до ѕор¤дку ( 303-99-п ) з коеф≥ц≥Їнтом 10.
   4.3. «а розм≥щенн¤ в≥дход≥в, на ¤к≥ не встановлено клас≥в
небезпечност≥, застосовуЇтьс¤ норматив збору ¤к за розм≥щенн¤
в≥дход≥в першого класу небезпечност≥ в розм≥р≥ 55 гривень за
тонну.
   4.4. Ќормативи збору, ¤кий справл¤Їтьс¤ за викиди пересувними
джерелами забрудненн¤, встановлюютьс¤ в залежност≥ в≥д  виду
пального та транспорту (автомоб≥льного, зал≥зничного, морського та
р≥чкового) в≥дпов≥дно до таблиць 1.4 - 1.6 додатка 1 до ѕор¤дку.

       5. Ћ≥м≥ти скид≥в забруднюючих речовин та
            розм≥щенн¤ в≥дход≥в

   ( Ќазва розд≥лу 5 ≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно з Ќаказом
    ћ≥н≥стерства охорони навколишнього природного середовища
    N 383/587 ( z1360-04 ) в≥д 07.10.2004 )


   (  ѕункт  5.1  розд≥лу  5 вилучено на п≥дстав≥ Ќаказу
ћ≥н≥стерства охорони навколишнього природного середовища N 383/587
( z1360-04 ) в≥д 07.10.2004 )


   (  ѕункт  5.2  розд≥лу  5 вилучено на п≥дстав≥ Ќаказу
ћ≥н≥стерства охорони навколишнього природного середовища N 383/587
( z1360-04 ) в≥д 07.10.2004 )


   5.1. ўор≥чн≥ л≥м≥ти скид≥в у водн≥ об'Їкти загальнодержавного
значенн¤ дл¤ первинних водокористувач≥в визначаютьс¤ у дозволах на
спец≥альне  водокористуванн¤,  ¤к≥  видають органи ћ≥нприроди
”крањни.
   ўор≥чн≥ л≥м≥ти скид≥в забруднюючих речовин у водн≥ об'Їкти
м≥сцевого значенн¤ дл¤ первинних водокористувач≥в визначаютьс¤ у
дозволах на спец≥альне водокористуванн¤, ¤к≥ видаютьс¤ м≥сцевими
державними адм≥н≥страц≥¤ми, а в м≥стах обласного значенн¤ -
виконавчими органами рад за погодженн¤м з органами ћ≥нприроди
”крањни.
   ќбс¤ги скид≥в, пов'¤заних з проведенн¤м планового ремонту
канал≥зац≥йних мереж ≥ споруд, включаютьс¤ до загального л≥м≥ту
скид≥в. ќбс¤ги та умови проведенн¤ таких скид≥в погоджуютьс¤ з
органами ћ≥нприроди ”крањни. «б≥р, ¤кий справл¤Їтьс¤ за ц≥ скиди,
нараховуЇтьс¤ ¤к за скиди, що провод¤тьс¤ в межах установлених
л≥м≥т≥в.
   ” раз≥ перевищенн¤ погодженого обс¤гу скид≥в та порушенн¤
умов њх проведенн¤, пов'¤заних з плановим ремонтом канал≥зац≥йних
мереж ≥ споруд, плата обчислюЇтьс¤ ¤к за понадл≥м≥тн≥ скиди, а
збитки,  запод≥¤н≥  навколишньому  природному  середовищу,
в≥дшкодовуютьс¤ в установленому законодавством пор¤дку.
   5.2. ”становленн¤ та ст¤гненн¤ плати, ¤ка справл¤Їтьс¤ за
скиди промислових та ≥нших ст≥чних вод у системи канал≥зац≥њ,
регулюЇтьс¤  нормативно-правовими  актами  ƒержавного ком≥тету
буд≥вництва, арх≥тектури та житловоњ пол≥тики.
   5.3. Ћ≥м≥ти на розм≥щенн¤ в≥дход≥в установлюютьс¤ терм≥ном на
один р≥к ≥ п≥сл¤ затвердженн¤ м≥сцевою державною адм≥н≥страц≥Їю
довод¤тьс¤ до власник≥в в≥дход≥в до першого жовтн¤ поточного року.
Ћ≥м≥ти на утворенн¤ та  розм≥щенн¤  в≥дход≥в  розробл¤ютьс¤,
затверджуютьс¤  ≥  перегл¤даютьс¤  в  пор¤дку,  затвердженому
постановою  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни в≥д 3 серпн¤ 1998 року
N 1218 ( 1218-98-п ).
   5.4. «а понадл≥м≥тн≥ обс¤ги скид≥в забруднюючих речовин та
розм≥щенн¤  в≥дход≥в  зб≥р  обчислюЇтьс¤  ≥  сплачуЇтьс¤  в
п'¤тикратному розм≥р≥. ( ѕункт розд≥лу 5 ≥з зм≥нами, внесеними
зг≥дно з Ќаказом ћ≥н≥стерства охорони навколишнього природного
середовища N 383/587 ( z1360-04 ) в≥д 07.10.2004 )
   5.5. ”  раз≥  в≥дсутност≥  в  платника  затверджених  у
встановленому пор¤дку л≥м≥т≥в скид≥в ≥ розм≥щенн¤ в≥дход≥в зб≥р
обчислюЇтьс¤ ≥ сплачуЇтьс¤ в п'¤тикратному розм≥р≥. ( ѕункт
розд≥лу 5 ≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно з Ќаказом ћ≥н≥стерства
охорони навколишнього природного середовища N 383/587 ( z1360-04 )
в≥д 07.10.2004 )

          6. ѕор¤док обчисленн¤ збору

   6.1. —уми збору, ¤кий справл¤Їтьс¤ за викиди стац≥онарними
джерелами  забрудненн¤  (ѕвс),  обчислюютьс¤ платниками збору
самост≥йно щокварталу наростаючим п≥дсумком з початку  року,
виход¤чи  з  фактичних обс¤г≥в викид≥в, норматив≥в збору та
визначених  за  м≥сцезнаходженн¤м  цих  джерел  коригуючих
коеф≥ц≥Їнт≥в, наведених у таблиц¤х 2.1, 2.2 додатка 2 до ѕор¤дку
встановленн¤ норматив≥в збору  за  забрудненн¤  навколишнього
природного середовища ≥ ст¤гненн¤ цього збору, затвердженого
постановою  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни в≥д 1 березн¤ 1999 року
N 303 ( 303-99-п ) (дал≥ - додаток 2 до ѕор¤дку), ≥ визначаютьс¤
за формулою

              n
        ѕвс = E (ћ≥ x Ќб≥ x  нас x  ф), де
             ≥ = 1;

   ћ≥ - фактичний обс¤г викиду ≥-тоњ забруднюючоњ речовини в
тоннах (т);
   Ќб≥ - норматив збору за тонну ≥-тоњ забруднюючоњ речовини, у
гривн¤х (грн./т);
    нас - коригуючий коеф≥ц≥Їнт, ¤кий встановлюЇтьс¤ залежно в≥д
чисельност≥ жител≥в населеного пункту (наведено в табл. 2.1
додатка 2 до ѕор¤дку ( 303-99-п );
    ф - коригуючий коеф≥ц≥Їнт, ¤кий встановлюЇтьс¤ залежно в≥д
народно-господарського значенн¤ населеного пункту (наведено  в
табл. 2.2 додатка 2 до ѕор¤дку ( 303-99-п ).
( ѕункт 6.1 розд≥лу 6 в редакц≥њ Ќаказу ћ≥н≥стерства охорони
навколишнього природного середовища N 383/587 ( z1360-04 ) в≥д
07.10.2004 )
   6.2. —уми збору, ¤кий справл¤Їтьс¤ за викиди пересувними
джерелами забрудненн¤ (ѕвп), обчислюютьс¤ платниками самост≥йно
щокварталу наростаючим п≥дсумком з початку року, виход¤чи з
к≥лькост≥ фактично використаного пального та його виду,  на
п≥дстав≥ норматив≥в збору за ц≥ викиди ≥ визначених за м≥сцем
податковоњ реЇстрац≥њ платник≥в коригуючих коеф≥ц≥Їнт≥в, наведених
у таблиц¤х 2.1, 2.2 додатка 2 до ѕор¤дку ( 303-99-п ), ≥
визначаютьс¤ за формулою
( јбзац перший пункту 6.2 розд≥лу 6 ≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно з
Ќаказом ћ≥н≥стерства охорони навколишнього природного середовища
N 383/587 ( z1360-04 ) в≥д 07.10.2004 )

         п
     ѕвп = E ћ≥ х Ќб≥ х  нас х  ф,
        ≥ = 1

   де: ћ≥ - к≥льк≥сть використаного пального ≥-того виду, у
тоннах (т);
   Ќб≥ - норматив збору за тонну ≥-того виду пального, у гривн¤х
(грн/т);
    нас - коригуючий коеф≥ц≥Їнт, ¤кий враховуЇ чисельн≥сть
жител≥в населеного пункту, наведено в таблиц≥ 2.1 додатка 2 до
ѕор¤дку;
    ф - коригуючий коеф≥ц≥Їнт, ¤кий враховуЇ народногосподарське
значенн¤ населеного пункту, наведено в таблиц≥ 2.2 додатка 2 до
ѕор¤дку;

   6.3. —уми  збору,  ¤кий  справл¤Їтьс¤  за  скиди  (ѕс),
обчислюютьс¤  платниками  самост≥йно  щоквартально наростаючим
п≥дсумком з початку року на п≥дстав≥ затверджених  л≥м≥т≥в,
виход¤чи  з  фактичних  обс¤г≥в скид≥в, норматив≥в збору та
визначеного   за   м≥сцезнаходженн¤м  джерела  забрудненн¤
коригуючого коеф≥ц≥Їнта, наведеного в таблиц≥ 2.3 додатка 2 до
ѕор¤дку, ≥ визначаютьс¤ за формулою
( јбзац перший пункту 6.3 розд≥лу 6 ≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно з
Ќаказом ћ≥н≥стерства охорони навколишнього природного середовища
N 383/587 ( z1360-04 ) в≥д 07.10.2004 )

        п
     ѕс = E (ћл≥ х Ќб≥ х  рб) + (ћп≥ х Ќб≥ х  рб х  п),
       ≥ = 1

   де: ћл≥ - обс¤г скиду ≥-тоњ забруднюючоњ речовини в межах
л≥м≥ту в тоннах (т);
   ћп≥ -  обс¤г  понадл≥м≥тного скиду (р≥зниц¤ м≥ж обс¤гом
фактичного скиду ≥ л≥м≥ту) ≥-тоњ забруднюючоњ речовини, у тоннах
(т);
   Ќб≥ - норматив збору за тонну ≥-тоњ забруднюючоњ речовини, у
гривн¤х (грн/т);
    рб - рег≥ональний (басейновий) коригуючий коеф≥ц≥Їнт, ¤кий
враховуЇ  територ≥альн≥  еколог≥чн≥  особливост≥,  а  також
еколого-економ≥чн≥  умови функц≥онуванн¤ водного господарства,
наведено в таблиц≥ 2.3 додатка 2 до ѕор¤дку;
    п - коеф≥ц≥Їнт кратност≥ збору за  понадл≥м≥тн≥  скиди
забруднюючих речовин - 5;

   6.4. —уми збору, ¤кий справл¤Їтьс¤ за розм≥щенн¤ в≥дход≥в
(ѕрв), обчислюютьс¤ платниками самост≥йно щокварталу наростаючим
п≥дсумком  з початку року на п≥дстав≥ затверджених л≥м≥т≥в,
виход¤чи з фактичних обс¤г≥в розм≥щенн¤ в≥дход≥в, норматив≥в збору
та коригуючих коеф≥ц≥Їнт≥в, наведених у таблиц¤х 2.4, 2.5 додатка
2 до ѕор¤дку ( 303-99-п ), ≥ визначаютьс¤ за формулою
      п
   ѕрв = E (Ќб≥ х ћл≥ х  т х  о) + ( п х Ќб≥ х ћп≥ х  т х  о),
     ≥ = 1

   де: ћл≥ - обс¤г в≥дход≥в ≥-того виду в межах л≥м≥ту (зг≥дно з
дозволами на розм≥щенн¤), у тоннах (т);
   ћп≥ - обс¤г понадл≥м≥тного розм≥щенн¤ в≥дход≥в (р≥зниц¤ м≥ж
обс¤гом фактичного розм≥щенн¤ в≥дход≥в ≥ л≥м≥том) ≥-того виду, у
тоннах (т);
   Ќб≥ - норматив збору за тонну в≥дход≥в ≥-того виду в межах
л≥м≥ту, у гривн¤х за тонну (грн/т);
    т - коригуючий коеф≥ц≥Їнт, ¤кий враховуЇ розташуванн¤ м≥сц¤
розм≥щенн¤ в≥дход≥в, наведено в таблиц≥ 2.4 додатка 2 до ѕор¤дку;
    о - коригуючий коеф≥ц≥Їнт, ¤кий враховуЇ характер обладнанн¤
м≥сц¤ розм≥щенн¤ в≥дход≥в, наведено в таблиц≥ 2.5. додатка 2 до
ѕор¤дку;
    п - коеф≥ц≥Їнт кратност≥ збору за понадл≥м≥тне розм≥щенн¤
в≥дход≥в - 5.

           7. ѕор¤док сплати збору

   7.1.  ѕлатники  збору  складають  податковий  податковий
розрахунок  збору  за  забрудненн¤  навколишнього  природного
середовища ≥ подають його до органу державноњ податковоњ служби за
м≥сцем податковоњ реЇстрац≥њ (м≥сцеперебуванн¤м на податковому
обл≥ку в органах державноњ податковоњ служби).
( ѕункт 7.1 ≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно з Ќаказом ћ≥некоресурс≥в
N 6/8 ( z0074-02 ) в≥д 09.01.2002, в редакц≥њ Ќаказу ћ≥н≥стерства
охорони навколишнього природного середовища N 383/587 ( z1360-04 )
в≥д 07.10.2004 )
   7.2. Ѕазовий податковий (зв≥тний) пер≥од збору за забрудненн¤
навколишнього  природного  середовища  дор≥внюЇ  календарному
кварталу. 
   ѕодатков≥  розрахунки збору подаютьс¤ платниками органам
державноњ  податковоњ  служби  прот¤гом 40 календарних дн≥в,
наступних за останн≥м календарним днем зв≥тного (податкового)
кварталу,  за  м≥сцем податковоњ реЇстрац≥њ платника (м≥сцем
перебуванн¤ на податковому обл≥ку в органах державноњ податковоњ
служби).
   якщо останн≥й день строку поданн¤ податкового розрахунку
збору припадаЇ на вих≥дний або св¤тковий день, то останн≥м днем
строку вважаЇтьс¤ наступний за вих≥дним або св¤тковим робочий
день.
   ” раз≥ коли у майбутн≥х податкових пер≥одах платник збору
самост≥йно ви¤вл¤Ї помилки, що м≥ст¤тьс¤ у ран≥ше поданому ним
податкового розрахунку збору, такий платник зобов'¤заний подати
уточнювальний податковий розрахунок збору, що м≥стить виправлен≥
показники.


   ( јбзац п'¤тий пункту 7.2 вилучено на п≥дстав≥ Ќаказу
ћ≥н≥стерства охорони навколишнього природного середовища N 383/587
( z1360-04 ) в≥д 07.10.2004 )


   ѕ≥дприЇмства (установи, орган≥зац≥њ), ¤к≥ сплачують зб≥р за
включен≥ до њх складу ф≥л≥њ, визначен≥ в пункт≥ 2.2 ≤нструкц≥њ,
подають податковий розрахунок збору за зд≥йснен≥ такими ф≥л≥¤ми
викиди, скиди ≥ розм≥щен≥ в≥дходи за своњм м≥сцем податковоњ
реЇстрац≥њ (м≥сцем перебуванн¤ на податковому обл≥ку в органах
державноњ податковоњ служби).
   ‘орма податкового податкового розрахунку збору за забрудненн¤
навколишнього природного середовища встановлюЇтьс¤ центральним
податковим органом в≥дпов≥дно до законодавства. ѕлатники збору за
забрудненн¤ навколишнього природного середовища до затвердженн¤
ƒержавною податковою адм≥н≥страц≥Їю ”крањни форми податкового
розрахунку  збору  за  забрудненн¤  навколишнього  природного
середовища подають податков≥ розрахунки за формою, наведеною у
додатку 2 до цього пункту ≤нструкц≥њ. ( јбзац пункту 7.2 в
редакц≥њ Ќаказу ћ≥н≥стерства охорони навколишнього природного
середовища N 383/587 ( z1360-04 ) в≥д 07.10.2004 )
( ѕункт 7.2 ≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно з Ќаказом ћ≥некоресурс≥в
N 6/8 ( z0074-02 ) в≥д 09.01.2002 )
   7.3.  «б≥р  сплачуЇтьс¤ платниками за м≥сцем податковоњ
реЇстрац≥њ (м≥сцем перебуванн¤ на податковому обл≥ку в органах
державноњ  податковоњ  служби) прот¤гом 10 календарних дн≥в,
наступних за останн≥м днем граничного строку поданн¤ податкового
розрахунку збору, тобто прот¤гом 50 календарних дн≥в, наступних за
останн≥м календарним днем зв≥тного (податкового) кварталу. ( ѕункт
7.3 в редакц≥њ Ќаказу ћ≥некоресурс≥в N 6/8 ( z0074-02 ) в≥д
09.01.2002 )
   7.4. ѕ≥дприЇмства (установи, орган≥зац≥њ), до складу ¤ких
уход¤ть ф≥л≥њ, визначен≥ в пункт≥ 2.2 ≤нструкц≥њ, сплачують зб≥р
за зд≥йснен≥ такими ф≥л≥¤ми викиди, скиди ≥ розм≥щен≥ в≥дходи за
своњм  м≥сцем  податковоњ  реЇстрац≥њ (м≥сцем перебуванн¤ на
податковому  обл≥ку  в органах державноњ податковоњ служби).
( ѕункт 7.4 ≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно з Ќаказом ћ≥некоресурс≥в
N 6/8 ( z0074-02 ) в≥д 09.01.2002 )
   7.5. ѕлатники  перераховують суми збору одним плат≥жним
дорученн¤м на рахунки,  в≥дкрит≥  в  територ≥альних  органах
ƒержавного казначейства, ¤к≥ зд≥йснюють розпод≥л цих кошт≥в у
сп≥вв≥дношенн≥,  визначеному  «аконом  ”крањни  "ѕро  охорону
навколишнього природного середовища" ( 1264-12 ).
   —плата розстрочених та в≥дстрочених податкових зобов'¤зань
платник≥в  за збором за забрудненн¤ навколишнього природного
середовища зд≥йснюЇтьс¤ одним плат≥жним дорученн¤м зг≥дно  з
ѕор¤дком  розстроченн¤ та в≥дстроченн¤ податкових зобов'¤зань
платник≥в податк≥в, затвердженим наказом ƒержавноњ податковоњ
адм≥н≥страц≥њ ”крањни в≥д 18 вересн¤ 2001 N 378 ( z0912-01 ) ≥
зареЇстрованим у ћ≥н≥стерств≥ юстиц≥њ ”крањни 29 жовтн¤ 2001 року
за N 912/6103.
( ѕункт 7.5 в редакц≥њ Ќаказу ћ≥н≥стерства охорони навколишнього
природного середовища N 383/587 ( z1360-04 ) в≥д 07.10.2004 )


   ( ѕункт 7.6 вилучено на п≥дстав≥ Ќаказу ћ≥н≥стерства охорони
навколишнього природного середовища N 383/587 ( z1360-04 ) в≥д
07.10.2004 )


   7.6. «б≥р, ¤кий справл¤Їтьс¤ за скиди та розм≥щен≥ в≥дходи в
межах л≥м≥т≥в, в≥дноситьс¤ на валов≥ витрати виробництва та об≥гу,
а за перевищенн¤ цих л≥м≥т≥в - не включаЇтьс¤ до складу валових
витрат платник≥в збору. ( јбзац перший пункту 7.6 ≥з зм≥нами,
внесеними зг≥дно з Ќаказом ћ≥н≥стерства охорони навколишнього
природного середовища N 383/587 ( z1360-04 ) в≥д 07.10.2004 )
   ‘≥зичн≥ особи - суб'Їкти господарюванн¤ включають зб≥р до
складу витрат виробництва (об≥гу).
   «б≥р,  ¤кий  справл¤Їтьс¤  за  викиди  стац≥онарними та
пересувними джерелами забрудненн¤, в≥дноситьс¤ на валов≥ витрати
виробництва  та  об≥гу  в≥дпов≥дно  до  «акону ”крањни "ѕро
оподаткуванн¤ прибутку п≥дприЇмств" ( 334/94-¬– ). ( јбзац трет≥й
пункту 7.6 ≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно з Ќаказом ћ≥н≥стерства
охорони навколишнього природного середовища N 383/587 ( z1360-04 )
в≥д 07.10.2004 )
   ƒл¤ платник≥в - бюджетних орган≥зац≥й зб≥р за забрудненн¤
в≥дноситьс¤ на видатки ≥ передбачаЇтьс¤ в кошторис≥ доход≥в ≥
видатк≥в.
( –озд≥л 7 ≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно з Ќаказом ћ≥некобезпеки
N  24/37  (  z0091-00 ) в≥д 27.01.2000; в редакц≥њ Ќаказу
ћ≥некоресурс≥в N 75/76 ( z0245-01 ) в≥д 28.02.2001 )

    8.  онтроль за обчисленн¤м, своЇчасн≥стю та повнотою
      сплати збору, дотриманн¤м л≥м≥т≥в скид≥в ≥
            розм≥щенн¤ в≥дход≥в

   ( Ќазва розд≥лу 8 ≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно з Ќаказом
    ћ≥н≥стерства охорони навколишнього природного середовища
    N 383/587 ( z1360-04 ) в≥д 07.10.2004 )


   8.1.  онтроль за дотриманн¤м л≥м≥т≥в скид≥в та розм≥щенн¤
в≥дход≥в зд≥йснюЇтьс¤ органами ћ≥нприроди ”крањни. ( ѕункт 8.1 ≥з
зм≥нами,  внесеними  зг≥дно  з  Ќаказом ћ≥н≥стерства охорони
навколишнього природного середовища N 383/587 ( z1360-04 ) в≥д
07.10.2004 )
   8.2.  онтроль  за  правильн≥стю обчисленн¤, повнотою та
своЇчасн≥стю сплати збору за забрудненн¤ навколишнього природного
середовища до бюджету, а також своЇчасн≥стю поданн¤ податкових
розрахунк≥в цього збору зд≥йснюЇтьс¤ органами державноњ податковоњ
служби. ( ѕункт 8.2 ≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно з Ќаказом
ћ≥некобезпеки N 24/37 ( z0091-00 ) в≥д 27.01.2000, в редакц≥њ
Ќаказу ћ≥н≥стерства охорони навколишнього природного середовища
N 383/587 ( z1360-04 ) в≥д 07.10.2004 )
   8.3. ќргани державноњ податковоњ  служби  залучають  за
попередн≥м узгодженн¤м територ≥альн≥ органи ћ≥нприроди ”крањни дл¤
перев≥рки правильност≥ визначенн¤ платниками фактичних обс¤г≥в
викид≥в стац≥онарними джерелами забрудненн¤, скид≥в та розм≥щенн¤
в≥дход≥в. ( ѕункт 8.3 в редакц≥њ Ќаказу ћ≥некоресурс≥в N 75/76
( z0245-01 ) в≥д 28.02.2001, в редакц≥њ Ќаказу ћ≥н≥стерства
охорони навколишнього природного середовища N 383/587 ( z1360-04 )
в≥д 07.10.2004 )
   8.4. ѕоверненн¤ платникам помилково та/або надм≥ру сплачених
сум збору зд≥йснюЇтьс¤ в≥дпов≥дно до законодавства. ( ѕункт 8.4 в
редакц≥њ Ќаказу ћ≥н≥стерства охорони навколишнього природного
середовища N 383/587 ( z1360-04 ) в≥д 07.10.2004 )
   8.5.  ќргани  державноњ  податковоњ служби ведуть обл≥к
платник≥в збору в≥дпов≥дно до ≤нструкц≥њ, затвердженоњ наказом
ƒержавноњ податковоњ адм≥н≥страц≥њ ”крањни в≥д 17.11.98 N 552

( z0791-98 ) ≥ зареЇстрованоњ в ћ≥н'юст≥ ”крањни 14.12.98 за
N  791/3231,  та  з  урахуванн¤м  положень, визначених ц≥Їю
≤нструкц≥Їю. ( ≤нструкц≥ю доповнено пунктом 8.5 зг≥дно з Ќаказом
ћ≥некоресурс≥в N 6/8 ( z0074-02 ) в≥д 09.01.2002 )
   8.6. ќргани  державноњ  податковоњ  служби  ведуть обл≥к
нарахованих ≥ сплачених сум збору в≥дпов≥дно до  ≤нструкц≥њ,
затвердженоњ наказом ƒержавноњ податковоњ адм≥н≥страц≥њ ”крањни
в≥д 03.09.01 N 342 ( z0887-01 ) ≥ зареЇстрованоњ в ћ≥н'юст≥
”крањни 18.10.01 за N 887/6078. ( ≤нструкц≥ю доповнено пунктом 8.6
зг≥дно  з  Ќаказом  ћ≥некоресурс≥в N 6/8 ( z0074-02 ) в≥д
09.01.2002 )

       9. ¬≥дпов≥дальн≥сть ≥ права платник≥в

   9.1. —плата збору не зв≥льн¤Ї платник≥в в≥д в≥дшкодуванн¤
збитк≥в,   запод≥¤них  через  порушенн¤  природоохоронного
законодавства.
   9.2. ѕлатники  несуть  в≥дпов≥дальн≥сть  за  правильн≥сть
обчисленн¤,  повноту  та  своЇчасн≥сть  сплати,  а також за
правильн≥сть складанн¤ ≥ своЇчасн≥сть поданн¤ розрахунк≥в органам
державноњ податковоњ служби та органам ћ≥нприроди ”крањни зг≥дно з
законодавством.
   Ўтрафн≥  санкц≥њ  та  пен¤  застосовуютьс¤  в  пор¤дку,
встановленому чинним законодавством ”крањни.
( ѕункт 9.2 ≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно з Ќаказом ћ≥некоресурс≥в
N 6/8 ( z0074-02 ) в≥д 09.01.2002 )
   9.3. ѕлатники  мають право оскаржити д≥њ посадових ос≥б
орган≥в державноњ податковоњ служби в пор¤дку, встановленому
законодавством ”крањни.

 Ќачальник управл≥нн¤ економ≥ки             ћ.ѕилипчук

                   ƒодаток 1
                   до пункту 2.4 ≤нструкц≥њ
                   про пор¤док обчисленн¤ та
                   сплати збору за забрудненн¤
                   навколишнього природного
                   середовища


               ѕ≈–≈Ћ≤ 
        п≥дприЇмств, установ, орган≥зац≥й,
        громад¤н - суб'Їкт≥в господарюванн¤,
      ¤ким видано дозволи на викиди, спец≥альне
       водокористуванн¤ та розм≥щенн¤ в≥дход≥в


--------------------------------------------------------------------
| NN|   Ќазва   |  ћ≥сце  |≤дентиф≥-|ƒозв≥л |ƒозв≥л на|ƒозв≥л|
|з/п| п≥дприЇмства, |знаходженн¤|кац≥йний | на  |спец≥аль-| на |
|  |  установи,  | (м≥сце  | код за |викиди |  не  |розм≥-|
|  | орган≥зац≥њ | проживанн¤| ™ƒ–ѕќ”, |забруд-|водокори-|щенн¤ |
|  |(пр≥звище, ≥м'¤|громад¤нина| “–ƒѕј” |нюючих |стуванн¤*|в≥дхо-|
|  |та по батьков≥ | - суб'Їкта| (або  |речовин|     | д≥в* |
|  | громад¤нина - | господарю-|≥дентиф≥-|  *  |     |   |
|  |  суб'Їкта  | ванн¤)  |кац≥йний |    |     |   |
|  |господарюванн¤)|      | номер з |    |     |   |
|  |        |      | ƒ–‘ќ  |    |     |   |
|  |        |      |ф≥зичноњ |    |     |   |
|  |        |      | особи) |    |     |   |
|---+---------------+-----------+---------+-------+---------+------|
| 1 |    2    |   3   |  4  |  5  |  6  | 7  |
|---+---------------+-----------+---------+-------+---------+------|
|  |        |      |     |    |     |   |
|---+---------------+-----------+---------+-------+---------+------|
|  |        |      |     |    |     |   |
--------------------------------------------------------------------

  ер≥вник територ≥ального органу
 ћ≥н≥стерства охорони навколишнього
 природного середовища
 ћ.ѕ.                      ѕ≥дпис (пр≥звище)

---------------
   * ”казати терм≥н д≥њ дозволу (число, м≥с¤ць, р≥к)

( ƒодаток 1 в редакц≥њ Ќаказу ћ≥некоресурс≥в N 75/76 ( z0245-01 )
в≥д  28.02.2001,  в  редакц≥њ  Ќаказу  ћ≥н≥стерства  охорони
навколишнього природного середовища N 383/587 ( z1360-04 ) в≥д
07.10.2004 )


   ( ƒодаток 2 вилучено на п≥дстав≥ Ќаказу ћ≥некоресурс≥в
N 75/76 ( z0245-01 ) в≥д 28.02.2001 )

                   ƒодаток 2
                   до пункту 7.2 ≤нструкц≥њ про
                   пор¤док обчисленн¤ та сплати
                   збору за забрудненн¤
                   навколишнього природного
                   середовища (у редакц≥њ наказу
                   ћ≥некоресурс≥в та ƒѕј
                   в≥д 28.02.2001 N 75/76)
                   ( z0245-01 )

 "ѕогоджую правильн≥сть застосуванн¤
 л≥м≥т≥в, коеф≥ц≥Їнт≥в, норматив≥в"
 ”повноважена особа м≥сцевого органу
 ћ≥нприроди ”крањни ________________

 ƒо органу державноњ податковоњ служби   ѕр≥звище в≥дпов≥дальноњ
 ______________________________________  особи _________________
 ≤дентиф≥кац≥йний код платника зг≥дно з  ≤дентиф≥кац≥йний номер
 ™ƒ–ѕќ” _______________________________  в≥дпов≥дальноњ особи
                      _______________________
 Ќазва та адреса п≥дприЇмства       “елефон _______________
 ______________________________________
 ¬≥дм≥тка про одержанн¤:        ----------------------------
 (вх≥дний N, дата, штамп ƒѕ≤)      |«агальний податковий |  |
                    |розрахунок      |  |
                    |---------------------|----|
                    |”точнювальний    |  |
                    |податковий розрахунок|  |
                    |           |  |
                    ----------------------------

   ѕодатковий розрахунок збору за забрудненн¤ навколишнього
           природного середовища
       за __________________________________ р.
    (за перший квартал, п≥вр≥чч¤, дев'¤ть м≥с¤ц≥в, р≥к)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Ќазви    |  Ћ≥м≥ти  |‘актичн≥  |Ќормативи | оеф≥ц≥- | оригуюч≥ |—уми збору, | —уми збору, |«агальн≥ |
|забруднюючих | викид≥в  | обс¤ги  |збору за  |Їнти до |коеф≥ц≥Їнти| обчисленого |обчисленого за | суми  |
|речовин,   |стац≥онарни-|викид≥в,  | викиди,  |норматив-| зг≥дно з | в межах  | понадл≥м≥тн≥ | збору, |
|вид≥в    |   ми   |використа- | скиди,  |≥в збору |додатком 2 | л≥м≥ту,  | викиди, скиди,| (к.8 + |
|пального,  | джерелами | ного   |розм≥щенн¤ | ***  |  до   |к.3 або к. 2 |  розм≥щен≥  | к.9),  |
|виду та класу|забрудненн¤,|пального, |в≥дход≥в*, |(1,5 або |постанови | (¤кщо к.3 |  в≥дходи  | грн.  |
|небезпеки  | скид≥в,  | скид≥в,  | грн./т  | 10)  | ћ ”крањни |б≥льше к.2) х| (заповнюЇтьс¤ |     |
|в≥дход≥в   | розм≥щенн¤ |розм≥щенн¤ | (грн./1  |     |  в≥д  |к.4 х к.5 х |¤кщо к.3 б≥льше|     |
|       |в≥дход≥в, т |в≥дход≥в, т|одиницю **)|     | 01.03.99 | к.6 х к.7, |   к.2),   |     |
|       |      |      |      |     | N 303  |  грн.   | (к.3 - к.2) х|     |
|       |      |      |      |     |      |       | к.4 х к.5 х |     |
|       |      |      |      |     |      |       |к.6 х к.7 х 5, |     |
|       |      |      |      |     |      |       |   грн.   |     |
|-------------+------------+-----------+-----------+---------+-----------+-------------+---------------+---------|
|  1    |   2   |  3   |  4   |  5  | 6 | 7  |   8    |    9   |  10  |
|------------------------------------------------------------------------+-------------+---------------+---------|
|1. Ќараховано збору за викиди стац≥онарними джерелами          |       |        |     |
|забрудненн¤, усього                           |       |        |     |
|------------------------------------------------------------------------+-------------+---------------+---------|
|1.1.     |      |      |      |   х  |   |   |       |        |     |
|-------------+------------+-----------+-----------+---------+-----+-----+-------------+---------------+---------|
|1.2.     |      |      |      |   х  |   |   |       |        |     |
|-------------+------------+-----------+-----------+---------+-----+-----+-------------+---------------+---------|
|1.3.     |      |      |      |   х  |   |   |       |        |     |
|------------------------------------------------------------------------+-------------+---------------+---------|
|2. Ќараховано збору за викиди пересувними джерелами забрудненн¤,    |       |        |     |
|усього                                 |       |        |     |
|------------------------------------------------------------------------+-------------+---------------+---------|
|2.1.     |   х   |      |      |   х  |   |   |       |    х   |     |
|-------------+------------+-----------+-----------+---------+-----+-----+-------------+---------------+---------|
|2.2.     |   х   |      |      |   х  |   |   |       |    х   |     |
|-------------+------------+-----------+-----------+---------+-----+-----+-------------+---------------+---------|
|2.3.     |   х   |      |      |   х  |   |   |       |    х   |     |
|------------------------------------------------------------------------+-------------+---------------+---------|
|3. Ќараховано збору за скиди у водн≥ об'Їкти, усього          |       |        |     |
|------------------------------------------------------------------------+-------------+---------------+---------|
|3.1.     |      |      |      |     |   | х |       |        |     |
|-------------+------------+-----------+-----------+---------+-----+-----+-------------+---------------+---------|
|3.2.     |      |      |      |     |   | х |       |        |     |
|-------------+------------+-----------+-----------+---------+-----+-----+-------------+---------------+---------|
|3.3.     |      |      |      |     |   | х |       |        |     |
|------------------------------------------------------------------------+-------------+---------------+---------|
|4. Ќараховано збору за розм≥щенн¤ в≥дход≥в, усього           |       |        |     |
|------------------------------------------------------------------------+-------------+---------------+---------|
|4.1.     |      |      |      |  х  |   |   |       |        |     |
|-------------+------------+-----------+-----------+---------+-----+-----+-------------+---------------+---------|
|4.2.     |      |      |      |  х  |   |   |       |        |     |
|-------------+------------+-----------+-----------+---------+-----+-----+-------------+---------------+---------|
|4.3.     |      |      |      |  х  |   |   |       |        |     |
|------------------------------------------------------------------------+-------------+---------------+---------|
|5. Ќараховано збору з початку року, усього (р.1 + р.2 + р.3 + р.4)   |       |        |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------|
|у т. ч.: 5.1) до державного бюджету (р.5 х 30%)                            |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------|
|     5.2) до м≥сцевих бюджет≥в (р.5 х 70%)                            |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------|
|     5.3) залишаЇтьс¤ у розпор¤дженн≥ п≥дприЇмства****                      |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------|
|6. Ќараховано збору за попередн≥й зв≥тний пер≥од (квартал, п≥вр≥чч¤, 9 м≥с¤ц≥в), усього        |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------|
|у т. ч.: 6.1) до державного бюджету (р.6 х 30%)                            |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------|
|     6.2) до м≥сцевих бюджет≥в (р.6 х 70%)                            |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------|
|     6.3) залишаЇтьс¤ у розпор¤дженн≥ п≥дприЇмства****                      |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------|
|7. Ќараховано за зв≥тний квартал, усього: (р. 5 - р.6)                        |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------|
|у т.ч.: 7.1) до державного бюджету (р.7 х 30%)                            |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------|
|     7.2) до м≥сцевих бюджет≥в (р.7 х 70%)                            |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------|
|     7.3) залишаЇтьс¤ у розпор¤дженн≥ п≥дприЇмства****                      |     |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
|8. Ќараховано збору за даними ран≥ше поданого     |    |
|розрахунку, що уточнюЇтьс¤, усього (р. 7 розрахунку,  |    |
|що уточнюЇтьс¤) *****                 |    |
|-------------------------------------------------------+--------|
|у т.ч. 8.1) до державного бюджету (р. 8 х 30 %)    |    |
|-------------------------------------------------------+--------|
|    8.2) до м≥сцевих бюджет≥в (р. 8 х 70 %)     |    |
|-------------------------------------------------------+--------|
|    8.3) залишаЇтьс¤  у  розпор¤дженн≥      |    |
|   п≥дприЇмства ****                 |    |
|-------------------------------------------------------+--------|
|9. —ума збору (недоплата), ¤ка зб≥льшуЇ       |    |
|податкове зобов'¤занн¤ в зв'¤зку з виправленн¤м    |    |
|помилки (р. 7 - р. 8) *****              |    |
|-------------------------------------------------------+--------|
|у т.ч. 9.1) п≥дл¤гаЇ сплат≥ до державного       |    |
|бюджету (р. 9 х 30 %)                 |    |
|-------------------------------------------------------+--------|
|    9.2) п≥дл¤гаЇ сплат≥ до м≥сцевих бюджет≥в   |    |
|    (р. 9 х 70 %)                 |    |
|-------------------------------------------------------+--------|
|    9.3) залишаЇтьс¤ у розпор¤дженн≥        |    |
     п≥дприЇмства ****               |    |
|-------------------------------------------------------+--------|
|10. —ума збору, ¤ка зменшуЇ податков≥ зобов'¤занн¤  |    |
|  у зв'¤зку з виправленн¤м помилки          |    |
|  (р. 8 - р. 7) *****                |    |
|-------------------------------------------------------+--------|
|у т.ч. 10.1) до державного бюджету (р. 10 х 30 %)   |    |
|-------------------------------------------------------+--------|
|    10.2) до м≥сцевих бюджет≥в (р. 10 х 70 %)    |    |
|-------------------------------------------------------+--------|
|    10.3) залишаЇтьс¤ у розпор¤дженн≥       |    |
|    п≥дприЇмства ****                |    |
|-------------------------------------------------------+--------|
|11. —ума штрафу в розм≥р≥ 10 % в≥д суми недоплати |    |
|(нараховуЇтьс¤ платником самост≥йно в≥дпов≥дно до   |    |
|пункту 17.2 статт≥ 17 «акону ”крањни в≥д 21.12.2000  |    |
|N 2181-III (2181-14) "ѕро пор¤док погашенн¤ зобов'¤- |    |
|зань платник≥в податк≥в перед бюджетами та державними |    |
|ц≥льовими фондами") (р. 9 х 10%) *****         |    |
|-------------------------------------------------------+--------|
|у т.ч. 11.1) п≥дл¤гаЇ сплат≥ до державного       |    |
|бюджету (р. 11 х 30 %)                 |    |
|-------------------------------------------------------+--------|
|    11.2) п≥дл¤гаЇ сплат≥ до м≥сцевих бюджет≥в   |    |
|    (р. 11 х 70 %)                 |    |
|-------------------------------------------------------+--------|
|12. «м≥ст помилки: *****                |  X  |
------------------------------------------------------------------


 ћ.ѕ.

  ер≥вник       ________     ___________________________
           (п≥дпис)      (пр≥звище та ≥н≥ц≥али)

 √оловний бухгалтер  ________     ___________________________
           (п≥дпис)      (пр≥звище та ≥н≥ц≥али) 

_____________________
   * «г≥дно з додатком  1 до ѕор¤дку  ћ” в≥д 01.03.99 N 303
( 303-99-п ), ≥з зм≥нами, унесеними постановою  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в
”крањни в≥д 27.10.99 N 1984 ( 1984-99-п ), та в≥дпов≥дним р≥шенн¤м
–ади м≥н≥стр≥в јвтономноњ –еспубл≥ки  рим, обласних,  ињвськоњ та
—евастопольськоњ м≥ських рад.
   ** ƒл¤ обладнанн¤ та прилад≥в, що м≥ст¤ть ртуть, елементи з
≥он≥зуючим випром≥нюванн¤м, люм≥несцентних ламп.
   *** ¬икористовуютьс¤ при розрахунку суми збору за скиданн¤
забруднюючих речовин в озера, ставки та ≥нш≥ непроточн≥ водн≥
об'Їкти та за захороненн¤ забруднюючих р≥динних речовин, в≥дход≥в
виробництва та ст≥чних вод у глибок≥ п≥дземн≥ водоносн≥ горизонти,
що не м≥ст¤ть пр≥сних вод.
   **** –¤дки 5.3, 6.3, 7.3, 8.3, 9.3, 10.3 заповнюютьс¤ т≥льки
п≥дприЇмствами г≥рничо-металург≥йного комплексу, ¤к≥ беруть участь
в економ≥чному експеримент≥, що проводитьс¤ з 1 липн¤ 1999 року до
1 с≥чн¤ 2002 року, в≥дпов≥дно до «акону ”крањни в≥д 14 липн¤ 1999
року "ѕро проведенн¤ економ≥чного експерименту на п≥дприЇмствах
г≥рничо-металург≥йного  комплексу  ”крањни" ( 934-14 ). ÷ими
п≥дприЇмствами нараховуЇтьс¤ до державного бюджету 10 в≥дсотк≥в
загальноњ нарахованоњ суми збору, до м≥сцевих бюджет≥в - 20
в≥дсотк≥в загальноњ нарахованоњ суми збору. –ешта - 70 в≥дсотк≥в
загальноњ нарахованоњ суми збору залишаЇтьс¤ у розпор¤дженн≥
п≥дприЇмства дл¤ зд≥йсненн¤ природоохоронних заход≥в.
   ***** –¤дки 8 - 12 заповнюютьс¤ у раз≥ поданн¤ уточнювального
податкового розрахунку збору, що м≥стить виправлен≥ показники.

   1. ” в≥дпов≥дн≥ ком≥рки колонки 1 (к.1) "Ќазви забруднюючих
речовин, вид≥в пального, виду та класу небезпеки в≥дход≥в" р¤дк≥в
1.1, 1.2, 1.3 ≥ т. ≥н. занос¤тьс¤ назви забруднюючих речовин
в≥дпов≥дно до перел≥ку, наведеного в таблиц≥ 1.1 додатка 1 до
ѕор¤дку  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в  ”крањни  в≥д  01.03.99  N  303
( 303-99-п ), ≥з зм≥нами (дал≥ - ѕостанова).
   якщо речовину  в≥дпов≥дними  р≥шенн¤ми  –ади  м≥н≥стр≥в
јвтономноњ  –еспубл≥ки   рим,  обласних,   ињвськоњ   та
—евастопольськоњ  м≥ських рад додатково включено до перел≥ку
основних забруднюючих речовин, на ¤к≥ встановлюЇтьс¤ зб≥р за
викиди,  то  заноситьс¤  назва ц≥Їњ забруднюючоњ речовини з
установленим дл¤ нењ класом небезпечност≥.
   якщо дл¤ такоњ речовини не встановлено класу небезпечност≥,
то заноситьс¤ њњ назва з установленим ор≥Їнтовно безпечним р≥внем
впливу.
   якщо дл¤ даноњ речовини не встановлено класу небезпечност≥ та
ор≥Їнтовно безпечного р≥вн¤ впливу, то заноситьс¤ њњ назва ≥
вказуЇтьс¤ I клас небезпечност≥ (оск≥льки, зг≥дно з ѕостановою
( 303-99-п ), дл¤ таких речовин норматив збору встановлюЇтьс¤ ¤к
за викид речовини I класу небезпечност≥).
   ” в≥дпов≥дн≥ ком≥рки колонки 1 (к.1) р¤дк≥в 2.1, 2.2, 2.3 ≥
т. ≥н. занос¤тьс¤ назви вид≥в пального зг≥дно з таблиц¤ми 1.4 -
1.6 додатка 1 до ѕор¤дку ( 303-99-п ).
   ” в≥дпов≥дн≥ ком≥рки колонки 1 (к.1) р¤дк≥в 3.1, 3.2, 3.3 ≥
т. ≥н. занос¤тьс¤ назви забруднюючих речовин зг≥дно з перел≥ком,
наведеним у таблиц≥ 1.7 додатка 1 до ѕор¤дку ( 303-99-п ).
   якщо речовину  в≥дпов≥дними  р≥шенн¤ми  –ади  м≥н≥стр≥в
јвтономноњ  –еспубл≥ки   рим,  обласних,   ињвськоњ   та
—евастопольськоњ  м≥ських рад додатково включено до перел≥ку
основних забруднюючих речовин, на ¤к≥ встановлюЇтьс¤ зб≥р за
скиди, то заноситьс¤ назва ц≥Їњ забруднюючоњ речовини з указанн¤м
граничнодопустимоњ концентрац≥њ.
   якщо дл¤ даноњ речовини не встановлено граничнодопустимоњ
концентрац≥њ, то заноситьс¤ назва  забруднюючоњ  речовини  ≥
вказуЇтьс¤ найменша величина граничнодопустимоњ концентрац≥њ (до
0,001 мг/л), наведеноњ у таблиц≥ 1.8.
   ” в≥дпов≥дн≥ ком≥рки колонки 1 (к.1) р¤дк≥в 4.1, 4.2, 4.3 ≥
т. ≥н. занос¤тьс¤ назви вид≥в в≥дход≥в ≥ класи њх небезпеки,
наведен≥ в таблиц≥ 1.9 додатка 1 до ѕор¤дку ( 303-99-п ).
   якщо клас небезпеки в≥дход≥в не встановлено, то заноситьс¤
назва виду в≥дход≥в ≥ вказуЇтьс¤ I клас небезпеки (оск≥льки,
зг≥дно з ѕостановою ( 303-99-п ), за розм≥щенн¤ таких в≥дход≥в
норматив збору встановлюЇтьс¤ ¤к за розм≥щенн¤ в≥дход≥в I класу
небезпеки).
   2. ” в≥дпов≥дних ком≥рках колонки 2 (к.2) "Ћ≥м≥ти викид≥в
стац≥онарними джерелами забрудненн¤, скид≥в, розм≥щенн¤ в≥дход≥в"
р¤дк≥в 1.1, 1.2, 1.3 ≥ т. ≥н., 3.1, 3.2, 3.3 ≥ т. ≥н., 4.1, 4.2,
4.3 ≥ т. ≥н. проставл¤ютьс¤ л≥м≥ти викид≥в стац≥онарними джерелами
забрудненн¤, скид≥в забруднюючих речовин, розм≥щенн¤ в≥дход≥в на
р≥к (у тоннах).
   Ќа викиди  забруднюючих  речовин  в  атмосферне  пов≥тр¤
пересувними джерелами л≥м≥ти не встановлюютьс¤ ≥ у в≥дпов≥дних
ком≥рках р¤дк≥в 2.1, 2.2, 2.3 ≥ т. ≥н. не вказуютьс¤.
   3. ” в≥дпов≥дних ком≥рках колонки 3 (к.3) "‘актичн≥ обс¤ги
викид≥в, використаного пального, скид≥в, розм≥щенн¤ в≥дход≥в"
р¤дк≥в 1.1, 1.2, 1.3 ≥ т. ≥н., 2.1, 2.2, 2.3 ≥ т. ≥н., 3.1, 3.2,
3.3 ≥ т. ≥н., 4.1, 4.2, 4.3 тощо проставл¤ютьс¤ фактичн≥ обс¤ги
викид≥в, використаного пального, скид≥в, розм≥щенн¤ в≥дход≥в (у
тоннах).
   ƒан≥ про фактичн≥ обс¤ги вказуютьс¤ на п≥дстав≥:
   за викиди - форм первинноњ документац≥њ (журнали обл≥ку за
формами ѕќƒ-1, ѕќƒ-2, ѕќƒ-3);
   за скиди - форм первинноњ документац≥њ (журнали обл≥ку за
формами ѕќƒ-11, ѕќƒ-12, ѕќƒ-13);
   за розм≥щенн¤ в≥дход≥в - матер≥ально-сировинних  баланс≥в
виробництва;
   за використанн¤  пального  -  первинноњ  документац≥њ
бухгалтерського обл≥ку.
   4. ” в≥дпов≥дних ком≥рках колонки 4 (к.4) "Ќормативи збору за
викиди, скиди, розм≥щенн¤ в≥дход≥в" р¤дк≥в 1.1, 1.2, 1.3 ≥ т. ≥н.
проставл¤ютьс¤ нормативи збору, установлен≥ за викиди забруднюючих
речовин зг≥дно з таблицею 1.1 додатка 1 до ѕор¤дку ( 303-99-п ).
   якщо речовина  в≥дпов≥дними  р≥шенн¤ми  –ади  м≥н≥стр≥в
јвтономноњ   –еспубл≥ки   рим,  обласних,   ињвськоњ  та
—евастопольськоњ м≥ських рад додатково включена до  перел≥ку
основних забруднюючих речовин, на ¤к≥ встановлюЇтьс¤ зб≥р за
викиди, то норматив проставл¤Їтьс¤ залежно в≥д установленого класу
небезпечност≥ даноњ забруднюючоњ речовини зг≥дно з таблицею 1.2
додатка 1 до ѕор¤дку ( 303-99-п ).
   якщо дл¤ такоњ речовини не встановлено класу небезпечност≥,
то вказуЇтьс¤ норматив збору залежно в≥д установленого дл¤ нењ
ор≥Їнтовно безпечного р≥вн¤ впливу зг≥дно з таблицею 1.3 додатка 1
до ѕор¤дку ( 303-99-п ).
   якщо дл¤ даноњ речовини не встановлено класу небезпечност≥ та
ор≥Їнтовно безпечного р≥вн¤ впливу, то вказуЇтьс¤ норматив збору
¤к за викид забруднюючоњ речовини I класу небезпечност≥ в розм≥р≥
381 грн./тонну.
   ” ком≥рках колонки 4 (к.4) р¤дк≥в 2.1, 2.2, 2.3 ≥ т. ≥н.
проставл¤ютьс¤ в≥дпов≥дн≥ нормативи збору, установлен≥ дл¤ вид≥в
пального зг≥дно з таблиц¤ми 1.4, 1.5 ≥ 1.6 додатка 1 до ѕор¤дку
( 303-99-п ).
   ” ком≥рках колонки 4 (к.4) р¤дк≥в 3.1, 3.2, 3.3 ≥ т. д.
проставл¤ютьс¤ в≥дпов≥дн≥ нормативи збору, встановлен≥ за скиди
забруднюючих речовин зг≥дно з таблицею 1.7 додатка 1 до ѕор¤дку
( 303-99-п ).
   якщо речовина  в≥дпов≥дними  р≥шенн¤ми  –ади  м≥н≥стр≥в
јвтономноњ  –еспубл≥ки   рим,  обласних,   ињвськоњ   та
—евастопольськоњ  м≥ських рад додатково включена до перел≥ку
основних забруднюючих речовин, на ¤к≥ встановлюЇтьс¤ зб≥р за
скиди, то вказуЇтьс¤ в≥дпов≥дний норматив збору залежно в≥д
установленоњ граничнодопустимоњ концентрац≥њ зг≥дно з таблицею 1.8
додатка 1 до ѕор¤дку ( 303-99-п ).
   якщо дл¤ такоњ речовини не встановлено граничнодопустимоњ

концентрац≥њ, то вказуЇтьс¤ норматив збору ¤к за скид речовини з
найменшою величиною граничнодопустимоњ концентрац≥њ в розм≥р≥ 2752
грн./тонну.
   ” ком≥рках колонки 4 (к.4) р¤дк≥в 4.1, 4.2, 4.3 ≥ т. ≥н.
проставл¤ютьс¤  в≥дпов≥дн≥  нормативи  збору,  установлен≥ за
розм≥щенн¤ в≥дход≥в залежно в≥д класу њхньоњ небезпеки зг≥дно з
таблицею 1.9 додатка 1 до ѕор¤дку ( 303-99-п ).
   ƒл¤ обладнанн¤ та прилад≥в, що м≥ст¤ть ртуть, елементи з
≥он≥зуючим випром≥нюванн¤м, указуЇтьс¤ норматив збору в розм≥р≥ 55
грн./1 одиницю.
   ƒл¤ люм≥несцентних ламп указуЇтьс¤ норматив збору в розм≥р≥
1 грн./1 одиницю.
   5.  ом≥рки колонки 5 (к.5) " оеф≥ц≥Їнти до норматив≥в збору
(1,5 або 10)" заповнюютьс¤ т≥льки в р¤дках 3.1, 3.2, 3.3 ≥ т. ≥н.
” в≥дпов≥дних ком≥рках указуЇтьс¤ коеф≥ц≥Їнт 1,5 - у раз≥ скиданн¤
забруднюючих речовин в озера, ставки та ≥нш≥ непроточн≥ водн≥
об'Їкти або коеф≥ц≥Їнт 10 - у раз≥ захороненн¤ забруднюючих
речовин, в≥дход≥в виробництва та ст≥чних вод у глибок≥ п≥дземн≥
водоносн≥ горизонти, що не м≥ст¤ть пр≥сних вод.
    ом≥рки колонки 5 (к.5) р¤дк≥в 1.1, 1.2, 1.3 ≥ т. ≥н., 2.1,
2.2, 2.3 ≥ т. ≥н., 4.1, 4.2, 4.3 тощо не заповнюютьс¤.
   6. ” ком≥рках колонок 6 ≥ 7 (к.6 ≥  к.7)  " оригуюч≥
коеф≥ц≥Їнти зг≥дно з додатком 2 до ѕор¤дку  ћ ”крањни в≥д
01.03.99 N 303" р¤дк≥в 1.1, 1.2, 1.3 ≥ т. ≥н., 2.1, 2.2, 2.3 ≥ т.
≥н. проставл¤ютьс¤ в≥дпов≥дн≥ коригуюч≥ коеф≥ц≥Їнти залежно в≥д
чисельност≥ жител≥в (к. 6) та типу населеного пункту (к. 7),
наведен≥ в таблиц¤х 2.1 ≥ 2.2 додатка 2 до ѕор¤дку ( 303-99-п ).
   якщо населений пункт одночасно маЇ промислове значенн¤ та
в≥днесений до курортних, то у в≥дпов≥дних ком≥рках колонки 7 (к.7)
вказуЇтьс¤ коеф≥ц≥Їнт 1,65.
   ” ком≥рках колонки 6 (к.6) р¤дк≥в 3.1, 3.2, 3.3 ≥ т. ≥н.
проставл¤ютьс¤ в≥дпов≥дн≥ рег≥ональн≥ (басейнов≥) коеф≥ц≥Їнти,
наведен≥ в таблиц≥ 2.3 додатка 2 до ѕор¤дку ( 303-99-п ).
    ом≥рки колонки 7 (к.7) р¤дк≥в 3.1, 3.2, 3.3 ≥ т. ≥н. не
заповнюютьс¤.
   ” ком≥рках колонок 6 ≥ 7 (к.6 ≥ к.7) р¤дк≥в 4.1, 4.2, 4.3 ≥
т. ≥н. проставл¤ютьс¤ в≥дпов≥дн≥ коеф≥ц≥Їнти залежно в≥д м≥сц¤
(зони) розм≥щенн¤ в≥дход≥в у навколишньому природному середовищ≥
(к.6) та характеру м≥сц¤ розм≥щенн¤ в≥дход≥в (к.7), наведен≥ у
таблиц¤х 2.4 ≥ 2.5 додатка 2 до ѕор¤дку ( 303-99-п ).
   7. ” ком≥рках колонки 8 (к.8) "—уми збору, обчисленого в
межах л≥м≥ту" р¤дк≥в 1.1, 1.2, 1.3 ≥ т. ≥н., 2.1, 2.2, 2.3 ≥ т.
≥н. 3.1, 3.2, 3.3 ≥ т. ≥н., 4.1, 4.2, 4.3 ≥ т. ≥н. проставл¤ютьс¤
суми збору, обчисленого в межах л≥м≥ту  (у  гривн¤х),  ¤к≥
розраховуютьс¤:
   ¤кщо значенн¤ ком≥рок вищевказаних р¤дк≥в колонки 2 б≥льше
або дор≥внюЇ значенн¤м в≥дпов≥дних ком≥рок цих р¤дк≥в колонки 3 -
¤к добуток значень в≥дпов≥дних ком≥рок даних р¤дк≥в колонок 3, 4,
5, 6 ≥ 7 (к.3 х к.4 х к.5 х к.6 х к.7);
   ¤кщо значенн¤ ком≥рок вищевказаних р¤дк≥в колонки 2 менше
значень в≥дпов≥дних ком≥рок цих р¤дк≥в колонки 3 - ¤к добуток
значень в≥дпов≥дних ком≥рок даних р¤дк≥в колонок 2, 4, 5, 6 ≥ 7
(к.2 х к.4 х к.5 х к.6 х к.7).
   ” ком≥рках колонки 8 (к.8) р¤дк≥в 2.1, 2.2, 2.3 ≥ т. ≥н.
проставл¤ютьс¤ суми збору (у гривн¤х), ¤к≥ розраховуютьс¤ ¤к
добуток значень в≥дпов≥дних ком≥рок цих р¤дк≥в колонок 3, 4, 5, 6
≥ 7 (к.3 х к.4 х к.5 х к.6 х к.7).
   ” ком≥рках колонки 8 (к.8) р¤дк≥в 1, 2, 3, 4 проставл¤ютьс¤
суми значень в≥дпов≥дних ком≥рок р¤дк≥в 1.1, 1.2, 1.3 ≥ т. ≥н.,
2.1, 2.2, 2.3 ≥ т. ≥н., 3.1, 3.2, 3.3 ≥ т. ≥н., 4.1, 4.2, 4.3 ≥ т.
≥н.
   8.  ом≥рки колонки 9 (к.9) "—уми збору, обчисленого за
понадл≥м≥тн≥ викиди, скиди, розм≥щен≥ в≥дходи" р¤дк≥в 1.1, 1.2,
1.3 ≥ т. ≥н., 3.1, 3.2, 3.3 ≥ т. ≥н., 4.1, 4.2, 4.3 ≥ т. ≥н.
заповнюютьс¤, ¤кщо значенн¤ ком≥рок в≥дпов≥дних р¤дк≥в колонки 3
(к.3) перевищують значенн¤ ком≥рок в≥дпов≥дних р¤дк≥в колонки 2
(к.2).
   ” такому раз≥ в ком≥рках колонки 9 (к.9) р¤дк≥в 1.1, 1.2, 1.3
≥ т.≥н., 3.1, 3.2, 3.3 ≥ т. ≥н., 4.1, 4.2, 4.3 ≥ т. ≥н.
проставл¤ютьс¤ суми збору (у гривн¤х), ¤к≥ розраховуютьс¤ ¤к
добуток р≥зниц≥ значень ком≥рок в≥дпов≥дних р¤дк≥в колонок 3 ≥ 2,
значень ком≥рок в≥дпов≥дних р¤дк≥в колонок 4, 5, 6 ≥ 7 та
коеф≥ц≥Їнта кратност≥ 5 [(к.3 - к.2) х к.4 х к.5 х к.6 х к.7] х 5.
   ¬≥дпов≥дн≥ ком≥рки р¤дк≥в 2.1, 2.2, 2.3 ≥ т. ≥н. колонки 9
(к.9) не заповнюютьс¤.
   ” ком≥рках колонки 9 (к.9) р¤дк≥в 1, 2, 3, 4 проставл¤ютьс¤
суми значень ком≥рок в≥дпов≥дних р¤дк≥в 1.1, 1.2, 1.3 ≥ т. ≥н.,
3.1, 3.2, 3.3 ≥ т. ≥н., 4.1, 4.2, 4.3 тощо.
   9. ” ком≥рках колонки 10 (к.10) "«агальн≥ суми збору" р¤дк≥в
1.1, 1.2, 1.3 ≥ т. ≥н., 3.1, 3.2, 3.3 ≥ т. ≥н., 4.1, 4.2, 4.3 ≥ т.
≥н.  проставл¤ютьс¤  загальн≥  суми  збору (у гривн¤х), ¤к≥
розраховуютьс¤ ¤к сума значень ком≥рок в≥дпов≥дних р¤дк≥в колонок
8 ≥ 9 (к.8 + к.9).
   ƒл¤ пересувних джерел значенн¤ ком≥рок колонки 10 р¤дк≥в 2.1,
2.2, 2.3 ≥ т. ≥н. дор≥внюють значенн¤м в≥дпов≥дних ком≥рок колонки
8 цих р¤дк≥в (к.10 = к.8).
   ” ком≥рках колонки 10 (к.10) р¤дк≥в 1, 2, 3, 4 проставл¤ютьс¤
суми значень в≥дпов≥дних ком≥рок р¤дк≥в 1.1, 1.2, 1.3 ≥ т. ≥н.,
2.1, 2.2, 2.3 ≥ т. ≥н., 3.1, 3.2, 3.3 ≥ т. ≥н., 4.1, 4.2, 4.3 ≥ т.
≥н.
   10. ” ком≥рках р¤дка 5 (р.5) "Ќараховано збору з початку
року, усього" колонок 8, 9 ≥ 10 проставл¤ютьс¤ суми збору, ¤к≥
розраховуютьс¤ ¤к сума значень ком≥рок р¤дк≥в 1, 2, 3 ≥ 4
(р.1 + р.2 + р.3 + р.4) в≥дпов≥дних колонок.
   11. ” ком≥рц≥ р¤дка 5.1 (р.5.1) "до державного бюджету"
колонки 10 проставл¤Їтьс¤ 30 в≥дсотк≥в нарахованоњ суми збору з
початку року за значенн¤м ком≥рки р¤дка 5 ц≥Їњ колонки (р.5 к.10 х
30%).
   ѕ≥дприЇмства г≥рничо-металург≥йного комплексу, ¤к≥  беруть
участь в економ≥чному експеримент≥, що проводитьс¤ з 1 липн¤ 1999
року до 1 с≥чн¤ 2002 року в≥дпов≥дно до «акону ”крањни в≥д 14
липн¤ 1999 року "ѕро проведенн¤ економ≥чного експерименту на
п≥дприЇмствах г≥рничо-металург≥йного   комплексу    ”крањни"
( 934-14 ) (дал≥ - п≥дприЇмства г≥рничо-металург≥йного комплексу,
¤к≥ беруть участь в економ≥чному експеримент≥), у ком≥рц≥ р¤дка
5.1 (р.5.1) колонки 10 проставл¤ють 10 в≥дсотк≥в нарахованоњ суми
збору з початку року за р¤дком 5 (р.5 к.10 х 10%).
   12. ” ком≥рц≥ р¤дка 5.2 (р.5.2) "до м≥сцевих бюджет≥в"
колонки 10 проставл¤Їтьс¤ 70 в≥дсотк≥в нарахованоњ суми збору з
початку року за значенн¤м ком≥рки р¤дка 5 ц≥Їњ колонки (р.5 к.10 х
70%).
   ѕ≥дприЇмства г≥рничо-металург≥йного комплексу, ¤к≥  беруть
участь в економ≥чному експеримент≥, у ком≥рц≥ р¤дка 5.2 (р.5.2)
колонки 10 проставл¤ють 20 в≥дсотк≥в нарахованоњ суми збору з
початку року за значенн¤м ком≥рки р¤дка 5 ц≥Їњ колонки (р.5 к.10 х
20%).
   —ума значень ком≥рок р¤дк≥в 5.1 ≥ 5.2 колонки 10 дор≥внюЇ
значенню ком≥рки р¤дка 5 колонки 10 (р.5.1 к.10 + р.5.2 к.10 = р.5
к.10).
   13.  ом≥рка р¤дка 5.3 (р.5.3) "залишаЇтьс¤ у розпор¤дженн≥
п≥дприЇмства" колонки 10 заповнюЇтьс¤ виключно п≥дприЇмствами
г≥рничо-металург≥йного комплексу, ¤к≥ беруть участь в економ≥чному
експеримент≥.
   ” ц≥й ком≥рц≥ проставл¤Їтьс¤ 70 в≥дсотк≥в нарахованоњ суми
збору з початку року за значенн¤м ком≥рки р¤дка 5 колонки 10 (р.5
к.10 х 70%).
   ƒл¤ п≥дприЇмств г≥рничо-металург≥йного комплексу, ¤к≥ беруть
участь в економ≥чному експеримент≥, сума значень ком≥рок р¤дк≥в
5.1, 5.2 ≥ 5.3 колонки 10 дор≥внюЇ значенню ком≥рки р¤дка 5
колонки 10 (р.5.1 к.10 + р.5.2 к.10 + р.5.3 к.10 = р.5 к.10).
   14. ” ком≥рц≥ р¤дка 6 "Ќараховано за попередн≥й зв≥тний
пер≥од (квартал, п≥вр≥чч¤, 9 м≥с¤ц≥в), усього"  колонки  10
проставл¤Їтьс¤ нарахована сума збору за попередн≥й зв≥тний пер≥од
(квартал, п≥вр≥чч¤, 9 м≥с¤ц≥в).
   15. ” ком≥рц≥ р¤дка 6.1 "до державного бюджету" колонки 10
проставл¤Їтьс¤ 30 в≥дсотк≥в нарахованоњ суми збору за попередн≥й
зв≥тний пер≥од (квартал, п≥вр≥чч¤, 9 м≥с¤ц≥в) за значенн¤м ком≥рки
р¤дка 6 ц≥Їњ колонки (р.6 к.10 х 30%).
   ѕ≥дприЇмства г≥рничо-металург≥йного  комплексу, ¤к≥ беруть
участь в економ≥чному експеримент≥, у ком≥рц≥ р¤дка 6.1 (р.6.1)
колонки 10 проставл¤ють 10 в≥дсотк≥в нарахованоњ суми збору за
попередн≥й зв≥тний пер≥од (квартал, п≥вр≥чч¤, 9 м≥с¤ц≥в) за
значенн¤м ком≥рки р¤дка 6 ц≥Їњ колонки (р.6 к.10 х 10%).
   16. ” ком≥рц≥ р¤дка 6.2 "до м≥сцевих бюджет≥в" колонки 10
проставл¤ютьс¤ 70 в≥дсотк≥в нарахованоњ суми збору за попередн≥й
зв≥тний пер≥од (квартал, п≥вр≥чч¤, 9 м≥с¤ц≥в) за значенн¤м ком≥рки
р¤дка 6 ц≥Їњ колонки (р.6 к.10 х 70%).
   ѕ≥дприЇмства г≥рничо-металург≥йного комплексу, ¤к≥  беруть
участь в економ≥чному експеримент≥, у ком≥рц≥ р¤дка 6.2 (р.6.2)
колонки 10 проставл¤ють 20 в≥дсотк≥в нарахованоњ суми збору за
попередн≥й зв≥тний пер≥од (квартал, п≥вр≥чч¤, 9 м≥с¤ц≥в) за
значенн¤м ком≥рки р¤дка 6 ц≥Їњ колонки (р.6 к.10 х 20%).
   —ума значень ком≥рок р¤дк≥в 6.1 ≥ 6.2 колонки 10 дор≥внюЇ
значенню ком≥рки р¤дка 6 ц≥Їњ колонки (р.6.1 к.10 + р.6.2 к.10 =
р.6 к.10).
   17.  ом≥рка  р¤дка  6.3  "залишаЇтьс¤  у  розпор¤дженн≥
п≥дприЇмства" колонки 10 заповнюЇтьс¤ виключно п≥дприЇмствами
г≥рничо-металург≥йного комплексу, ¤к≥ беруть участь в економ≥чному
експеримент≥. ” н≥й проставл¤Їтьс¤ сума збору, що залишена в
розпор¤дженн≥ п≥дприЇмств за попередн≥й зв≥тний пер≥од (квартал,
п≥вр≥чч¤, 9 м≥с¤ц≥в).
   ƒл¤ п≥дприЇмств г≥рничо-металург≥йного комплексу, ¤к≥ беруть
участь в економ≥чному експеримент≥, сума значень ком≥рок р¤дк≥в
6.1, 6.2 ≥ 6.3 колонки 10 дор≥внюЇ значенню ком≥рки р¤дка 6 ц≥Їњ
колонки (р.6.1 к. 10 + р.6.2 к. 10 + р.6.3 к. 10 = р.6 к.10).
   18. ” ком≥рц≥ р¤дка 7 "Ќараховано за зв≥тний квартал, усього"
колонки 10 проставл¤Їтьс¤ сума збору, що розраховуЇтьс¤ ¤к р≥зниц¤
значень ком≥рок р¤дк≥в 5 ≥ 6 колонки 10 (р.5. к.10 - р.6. к.10)
   19. ” ком≥рц≥ р¤дка 7.1 (р.7.1) "до державного бюджету"
колонки 10 проставл¤Їтьс¤ 30 в≥дсотк≥в нарахованоњ суми збору за
зв≥тний квартал за значенн¤м р¤дка 7 ц≥Їњ колонки (р.7 к.10 х
30%).
   ѕ≥дприЇмства г≥рничо-металург≥йного  комплексу, ¤к≥ беруть
участь в економ≥чному експеримент≥, у ком≥рц≥ р¤дка 7.1 (р.7.1)
колонки 10 проставл¤ють 10 в≥дсотк≥в нарахованоњ суми збору за
зв≥тний квартал за значенн¤м ком≥рки р¤дка 7 ц≥Їњ колонки (р.7
к.10 х 10%).
   20. ” ком≥рц≥ р¤дка 7.2 (р.7.2) "до м≥сцевих бюджет≥в"
колонки 10 проставл¤Їтьс¤ 70 в≥дсотк≥в нарахованоњ суми збору за
зв≥тний квартал за значенн¤м ком≥рки р¤дка 7 ц≥Їњ колонки (р.7
к.10 х 70%).
   ѕ≥дприЇмства г≥рничо-металург≥йного комплексу, ¤к≥  беруть
участь в економ≥чному експеримент≥, у ком≥рц≥ р¤дка 7.2 (р.7.2)
колонки 10 проставл¤ють 20 в≥дсотк≥в нарахованоњ суми збору за
зв≥тний квартал за значенн¤м ком≥рки р¤дка 7 ц≥Їњ колонки (р.7
к.10 х 20%).
   —ума значень ком≥рок р¤дк≥в 7.1 ≥ 7.2 колонки 10 дор≥внюЇ
значенню ком≥рки р¤дка 7 ц≥Їњ колонки (р.7.1 к.10 + р.7.2 к.10 =
р.7 к.10).
   21.  ом≥рка р¤дка 7.3 (р.7.3) "залишаЇтьс¤ у розпор¤дженн≥
п≥дприЇмства" колонки 10 заповнюЇтьс¤ виключно п≥дприЇмствами
г≥рничо-металург≥йного комплексу, ¤к≥ беруть участь в економ≥чному
експеримент≥. ¬ н≥й проставл¤Їтьс¤ 70 в≥дсотк≥в нарахованоњ суми
збору за зв≥тний квартал за значенн¤м р¤дка 7 ц≥Їњ колонки (р.7
к.10 х 70%).
   ƒл¤ п≥дприЇмств г≥рничо-металург≥йного комплексу, ¤к≥ беруть
участь в економ≥чному експеримент≥, сума значень ком≥рок р¤дк≥в
7.1, 7.2 ≥ 7.3 колонки 10 дор≥внюЇ значенню ком≥рки р¤дка 7 ц≥Їњ
колонки (р.7.1 к.10 + р.7.2 к.10 + р.7.3 к.10 = р.7 к.10).
   22. ” спец≥альному пол≥ дл¤ службових в≥дм≥ток про вид
розрахунку, ¤ке розм≥щене у верхн≥й частин≥ першоњ стор≥нки
розрахунку праворуч в≥д в≥дм≥тки про одержанн¤, у р¤дку "загальний
податковий розрахунок" робитьс¤ позначка (’), ¤кщо подаЇтьс¤
загальний  податковий  розрахунок  збору.  ”  раз≥  поданн¤
уточнювального  податкового розрахунку, що м≥стить виправлен≥
показники, позначок у р¤дку не робитьс¤.
   ”  р¤дку  "”точнювальний податковий розрахунок" робитьс¤
позначка (’), ¤кщо подаЇтьс¤ уточнювальний податковий розрахунок
збору, що м≥стить виправлен≥ показники. ” раз≥ поданн¤ загального
податкового розрахунку позначок у р¤дку не робитьс¤.
   23. –¤дки 8 - 12 заповнюютьс¤ у раз≥ поданн¤ уточнювального
податкового розрахунку збору, що м≥стить виправлен≥ показники, з
використанн¤м показник≥в загального податкового розрахунку за
в≥дпов≥дний пер≥од.
   ” раз≥ поданн¤ загального податкового розрахунку р¤дки 8 - 12
не заповнюютьс¤ ≥ в них в≥дпов≥дно проставл¤ютьс¤ прочерки.
   24. ” р¤дку 8 "Ќараховано збору за даними ран≥ше поданого
розрахунку, що уточнюЇтьс¤, усього" проставл¤Їтьс¤ в≥дпов≥дно
показник р¤дка 7 загального податкового розрахунку за пер≥од,
показники ¤кого виправл¤ютьс¤.
   ” р¤дках 8.1, 8.2 ≥ 8.3 проставл¤ютьс¤ в≥дпов≥дно показники
р¤дк≥в 7.1, 7.2 ≥ 7.3 загального податкового розрахунку за пер≥од,
показники ¤кого виправл¤ютьс¤.
   25. ” р¤дку 9 "—ума збору (недоплата), ¤ка зб≥льшуЇ податкове
зобов'¤занн¤ в зв'¤зку з виправленн¤м помилки" проставл¤Їтьс¤
р≥зниц¤ значень р¤дк≥в 7 ≥ 8 уточнювального податкового розрахунку
збору, що м≥стить виправлен≥ показники.
   ” р¤дку  9.1  проставл¤Їтьс¤  показник, ¤кий складаЇ 30
в≥дсотк≥в  показника  за р¤дком 9 уточнювального податкового
розрахунку збору, що м≥стить виправлен≥ показники.
   ” р¤дку 9.2 проставл¤Їтьс¤ показник,  ¤кий  складаЇ  70
в≥дсотк≥в  показника  за р¤дком 9 уточнювального податкового
розрахунку збору, що м≥стить виправлен≥ показники.
   –¤док 9.3   заповнюЇтьс¤   виключно   п≥дприЇмствами
г≥рничо-металург≥йного комплексу, ¤к≥ беруть участь в економ≥чному
експеримент≥, ≥ в ньому проставл¤Їтьс¤ 70 в≥дсотк≥в показника за
р¤дком 9 уточнювального податкового розрахунку збору, що м≥стить
виправлен≥ показники.
   26. ” р¤дку 10  "—ума  збору,  ¤ка  зменшуЇ  податкове
зобов'¤занн¤ в зв'¤зку з виправленн¤м помилки" проставл¤Їтьс¤
р≥зниц¤ значень р¤дк≥в 8 ≥ 7 уточнювального податкового розрахунку
збору, що м≥стить виправлен≥ показники.
   ” р¤дку 10.1 проставл¤Їтьс¤ показник, ¤кий  складаЇ  30
в≥дсотк≥в  показника за р¤дком 10 уточнювального податкового
розрахунку збору, що м≥стить виправлен≥ показники.
   ” р¤дку  10.2  проставл¤Їтьс¤ показник, ¤кий складаЇ 70
в≥дсотк≥в  показника за р¤дком 10 уточнювального податкового
розрахунку збору, що м≥стить виправлен≥ показники.
   –¤док 10.3   заповнюЇтьс¤   виключно   п≥дприЇмствами
г≥рничо-металург≥йного комплексу, ¤к≥ беруть участь в економ≥чному
експеримент≥, ≥ в ньому проставл¤Їтьс¤ 70 в≥дсотк≥в показника за
р¤дком 10 уточнювального податкового розрахунку збору, що м≥стить
виправлен≥ показники.
   27. ” р¤дку 11 "—ума штрафу у розм≥р≥ 10 % в≥д суми
недоплати" проставл¤Їтьс¤ показник, ¤кий складаЇ 10 в≥дсотк≥в
показника за р¤дком 9 уточнювального податкового розрахунку збору,
що м≥стить виправлен≥ показники.
   ” р¤дку  11.1  проставл¤Їтьс¤ показник, ¤кий складаЇ 30
в≥дсотк≥в  показника за р¤дком 11 уточнювального податкового
розрахунку збору, що м≥стить виправлен≥ показники.
   ” р¤дку 11.2 проставл¤Їтьс¤ показник, ¤кий  складаЇ  70
в≥дсотк≥в  показника за р¤дком 11 уточнювального податкового
розрахунку збору, що м≥стить виправлен≥ показники.
   28. ” р¤дку 12 "«м≥ст помилки" платник стисло вказуЇ причину,
¤ка вплинула на розм≥р податкового зобов'¤занн¤ з≥ збору за
забрудненн¤ навколишнього природного середовища.

( ƒодаток в редакц≥њ Ќаказу ћ≥некобезпеки N 24/37 ( z0091-00 )
в≥д  27.01.2000;  в  редакц≥њ Ќаказу ћ≥некоресурс≥в N 75/76
( z0245-01 ) в≥д 28.02.2001; ≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно з
Ќаказом ћ≥некоресурс≥в N 6/8 ( z0074-02 ) в≥д 09.01.2002 )

   ( ƒодаток 4 вилучено на п≥дстав≥ Ќаказу ћ≥некоресурс≥в
N 75/76 ( z0245-01 ) в≥д 28.02.2001 )

   ( ƒодаток 5 вилучено на п≥дстав≥ Ќаказу ћ≥некоресурс≥в
N 75/76 ( z0245-01 ) в≥д 28.02.2001 )ѕублiкацiњ документа:
•  ќф≥ц≥йний в≥сник ”крањни вiд 27.08.1999 - 1999 р., є 32, стор. 148

—торiнка "«аконодавство ”крањни" сайту ¬ерховноњ –ади © 2005 [ друкувати ]
Hosted by uCoz