Документи,що пов'язані з даним документом
 
            П О С Т А Н О В А
          від 11 грудня 1996 р. N 1499
                Київ

      Про затвердження переліку водних об'єктів,
       що відносяться до категорії лікувальних

    ( Із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням КМ
     N 402-р ( 402-97-р ) від 21.07.97 )

   Відповідно до статті 62 Водного кодексу України ( 213/95-ВР )
Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є :

   1. Затвердити перелік водних об'єктів, що відносяться до
категорії лікувальних, згідно з додатком.
   Будівництво нових і розміщення діючих підприємств, споруд та
інших об'єктів на території округів і зон санітарної охорони
зазначених водних об'єктів може бути дозволено, обмежено або
заборонено відповідно до статей 93, 96, 98, 104, 105 Водного
кодексу України.

   2. Міністерствам та іншим центральним органам виконавчої
влади, Раді міністрів Автономної  Республіки  Крим,  місцевим
державним адміністріціям, підприємствам, установам і організаціям
вжити заходів до збереження довкілля, запобігання  погіршенню
лікувальних властивостей водних об'єктів.


   Прем'єр-міністр України            П.ЛАЗАРЕНКО

   Інд. 28


                      Додаток
             до постанови Кабінету Міністрів України
                 від 11 грудня 1996 р. N 1499


               ПЕРЕЛІК
   водних об'єктів, що відносяться до категорії лікувальних

————————————————————————————————————————————————————————————————— 
Родовища | Запаси, |Показання  |Родовища |Запаси, |Показання |
мінера-  | куб.ме- |щодо ліку-  |лікува-  |тис.  |щодо ліку-|
льних вод | трів на |вального   |льних   |куб.ме- |вального |
     | добу  |використання*|грязей  |трів  |використа |
     |     |       |     |    |ння*   |
————————————————————————————————————————————————————————————————— 
          Автономна Республіка Крим

Чокрацьке  380   9,10,11,13,  Сакське   4500  9,10,11,
           14       (грязь,       12,13,14
                   ропа)

Феодо-
сійське   185   1.1,1.2,1.3,  Чокрацьке  4600   - " -
           2,3,4,5    (грязь)

Євпато-
рійське   16403  9,10,11,13,14  Булгана-  5000   - " -
                   цьке
                   (грязь)

Сакське   1745   1.1,1.2,1.3,  Джай-теле  32    - " -
           2,3,5,6,7    (грязь)
           

Аджі-Су   220   9,10,11,14   Оленяче   17    - " -
(Чорні                (грязь)
води)   (прогнозні)


Айвазо-   242   1.1,1.2,1.3,  Узунлар   6930   - " -
вське   (прогнозні) 4,5,6,7    (грязь)

Мелаське  10    1.1,1.3,3,4,  Тобечик   5500   - " -
     (прогнозні) 5,6,      (грязь)

Новосе-               Кояське
лівське               (грязь)   3369   - " -
ділянки:
Зернове   1550   1.1-1.3,2,3,  Сасик-
           4        Сиваш
                   (грязь)   976    - " -
Трудове   1552   5,6       Кизил-Яр
                   (грязь)   10000   - " -
Водопійне  1500   9,10,11,13,14  Багайли
                   (грязь)   120    - " -
Іллінське  1552           Бока-
                   льське
                   (грязь)   4     - " -
Сизівське  1008           Джарил-
                   гач
                   (грязь)   3100   - " -
                   Ярилгач
                   (грязь)   5
                   Панське
                   (грязь)   2000   - " -
                            

            Вінницька область

Хмельни-
кське    3120   9,10,11,13,   Войто-    88  9,10,11,12
           14       вецьке       13
                   (торф'я-
                   на грязь)

Мурова-
нокури-
ловецьке  297   не оцінено


Брони-
цьке    543   1.1,1.3,3,4,
           5,6,7

Немирі-   не ви-
вське    значено 1.1, 1.3,3,4,
           5,6, 7

            Волинська область

Журави-
цьке    240   9,10,11,13,14  Тетери-
                   нське
                   (торф'я-
                   на грязь)  198    - " -

Ковель-
ське    90    9,10,11,13,14  Журавицьке  217   - " -
                   (торф'яна
                    грязь)
                   Шацьке    4768   - " -
                   (торф'яна
                   грязь)

           Дніпропетровська область

Міськлі-
карня N11  264   не оцінено    Солоно-
                   лиманське
                   (грязь)   488    - " -

Солоно-
лиманське  350   1.1,1.3,3,9,
           10,11,13,14

Царичан-
ське    190   1.1,1.3,3,4,
           5,6,7

Криворі-
зьке    146   1,3,4,5,6

Новомо-
сковське-1 90    1,3,4,5,6

Новомо-
сковське-2 160   1.1,1.3,4,5,
           6,9,10,11,
           12,13,14

Південно-
Криворі-
зьке    315   9,10,11,13,14

             Донецька область

Новосе-
лівське   173   1.1,1.3,3,4,   Ріпне    123  9,10,11,
           5,6       (грязь,      12,13,14
                   ропа)

Слов'я-
ногірське  143   1,2,3,8     Сліпне   145    - " -
                   (грязь)

Слов'ян-
ське    620   9,10,11,13,   Таганро-   4300   - " -
           14       зька за-
                   тока
                   (грязь)

Західно-
Слов'ян-
ське    89    1.1,1.2,1.3,
           2,3,4,5,6,7

Велико-
анадоль-
ське    505   9,10,11,13,
           14

Кудлю-
цьке    23    1.1,1.2,1.3,
           2,3,4,5,6,7

Ханженкі-
вське    240   1.3,3

Дружкі-
вське    14,49  1.1,1.3,3,4,
           5,6,7

Донецьке  382   9,10,11,13,14
     (прогнозні)

            Житомирська область

Корбуто-
вське    409   9,10,11,13,14


Корости-
шівське   300   9,10,11,13,14
     (прогнозні)

Дениші-
вське    250   9,10,11,13,14

            Закарпатська область

Новопо-
лянське   303   1.1,1.2,2,3,   Синяцьке  10  9,10,11,12
           4,5,7      (торф'я-     13,14
                   на грязь)

Келечін-
ське    501   1.2,3,4,8

Соймин-
ське    743   1.1,1.2,2,3,
           4,5,6

Гірсько-
Тисенське  422   9,10,11,13,
           14
Голубин-
ське    342   1.1,1.2,2,3,
           4,5,6

Синяцьке  90    9,10,11,13,14

Полянське  535   1.1,1.2,2,3,
           4,5, 7

Плосків-
ське    88    1.1,1.2,2,3,
           4,5, 7

Тисенське  103   9,10,11,13,14

Берегів-
ське    871   9,10,11,13,14

Ужгород-
ське    119   1.1,1.2,2,3,
           4,5

Сільське  17    9,10,11,13,14
     (прогнозні)

Шаянське  252   1.1,1.2,2,3,
           4,5,6

            Запорізька область

Кирилів-
ське-1   699   9,10,11,13,14  Бердян-   504  9,10,11,12
                   ська       13,14
                   затока
                   (грязь)

Кирилів-
ське-2   360   1.3,3       Велике   59  9,10,11,12,
                   (грязь,     13,14
                   ропа)

Лазурне   2376   9,10,11,13,14  Червоне   6     - " -
                   (грязь,
                   ропа)

Бердян-
ське-1   500   9,10,11,13,14  Мале    4     - " -
                   (грязь)

Бердян-
ське-2   1156   9,10,11,13,14  Обитічна  251    - " -
                   затока
                   (грязь)
                   гирло    34    - " -
                   р.Тащенак
                   (грязь)
                   Велико-   10    - " -
                   утлоцьке
                   (грязь)
                   Озерянське 5     - " -
                   (грязь)
                   Лікуваль-  13    - " -
                   не (грязь)

          Івано-Франківська область

Черче    100   9,10,11,12,13,  Черче    320  9,10,11,12
           14        (торф'я-     13,14
                   на грязь)

Мізун-
ське    не виз-  4, 7       Долин-   37    - " -
      начено           ське
                   (торф'я-
                   на грязь)

             Київська область

Білоцеркі-
вське    1485   9,10,11,13,14

Конча-
Заспин-
ське    40    9,10,11,13,14

Бровар-
ське    384   1.1,1.3,3,4,
           5, 6

Миронів-
ське    423   9,10,11,13,14

           Кіровоградська область

Олексан-
дрійське-2 25    9,10,11,13,14

Знам'ян-
ське    408   9,10,11,13,14  Болтиське  10  9,10,11,12
                   (торф'я-     13,14
                   на грязь)

Олексан-
дрійське-1 60    9,10,11,13,14  Подірське  423    - " -
(санато-               (торф'я-
рій "Гір-               на грязь)
няк")

            Луганська область

Луганське  1236   9,10,11,13,14

Лиманське  869   9,10,11,13,14

Новопско-
вське    284   9,10,11,13,14

Соснове   36    9,10,11,13,14

Білокура-  не виз- 1.1,1.2,1.3,3,
кинське   начено 4.5,6,7,9,10,
(Центра-      11,13,14
льна ра-
йонна
лікарня)

Кремін-
ське    -"-   9,10,11,13,14

Північно-
Донецьке  -"-   9,10,11,13,14

            Львівська область

Східни-
цьке    65    4        Немирів-  40  9,10,11,12
                   ське       13,14
                   (торф'я-
                   на грязь)

Велико-
любінське  576   9,10,11,13,14  Шкловське  36    - " -
                   (торф'я-
                   на грязь)

Моршин-
ське    69    1.3,3,4,5,    Великолю-  99    - " -
           9,10,11,13,14  бінське
                   (торф'я-
                   на грязь)

Нафтуся   47    4, 7       Нинівське  26    - " -
                   (торф'я-
                   на грязь)

Труска-
вецьке   487   9,10,11,12,13,14 Оболон-   200    - " -
                   ське
                   (торф'я-
                   на грязь)

Під'ялин-
ське    20    не визначено   Кніселів-  1099   - " -
                   ське
                   (торф'я-
                   на грязь)

Верхньо-
синьови-
дське    40    4

Шклов-
ське-1   50    4, 7

Шклов-
ське-2   200   9,10,11,13,14

Немирів-
ське    942   9,10,11,13,14

Шклов-
ське-3   86    1.3, 3

            Миколаївська область

Очаків-
ське    898   1.3,3,9,10,11,  Бейкуське  450  9,10,11,12
           13, 14      (грязь)      13, 14

Коблів-
ське    532   9,10,11,13,14  Тилігуль-  11276   - " -
                   ське
                   (грязь)

Казанкі-
вське    96    9,10,11,13,14

             Одеська область

Одеське-2  2272   9,10,11,13,14  Сасик    8300 9,10,11,12
                   (грязь)      13,14

Одеське-1  173   9,10,11,13,14  Будак    4150   - " -
                   (грязь)

Куяль-
ницьке   1385   1.1-1.3,3,4,   Бурнас   3214   - " -
           5,6,7      (грязь)

Сергії-
вське    729   1.1-1.3,3,4,   Алібей   16986   - " -
           5,6,7      (грязь)

Кароліна-
Бугазьке  1800   9,10,11,13,14  Шагани   6986   - " -
                   (грязь)

Чорномо-
рське    212   1.1,1.3,3,4,   Хаджибай  15210   - " -
           6, 7       (грязь)

Примор-
ське    259   9,10,11,13,14  Куяльник  23848   - " -
     (прогнозні)         (грязь)

            Полтавська область

Миргород-
ське    2127   1.1,1.3,3,4,   Миргород-  14  9,10,11,12
                   ське       13,14
           5,6, 7      (торф'я-
                   на грязь)

Новосан-
жарське   615   9,10,11,13,14  Семирень-  207   - " -
                   ське       
                   (торф'я-
                   на грязь)

Зеньків-
ське    102   1.1,1.3,3,4,   Романів-  158   - " -
           5,6,7      ське
                   (торф'я-
                   на грязь)
Великоба-
гачанське  1300   1.1,1.3,3,4,
           5,6, 7

            Рівненська область

Степан-
ське    950   1.1,1.3,3,4,   Замошшя   7   9,10,11,12
           5,6, 7      (торф'я-     13,14
                   на грязь)

Жобрин-
ське    244   1.1,1.3,3,9,   Погуляйське 77    - " -
           10,11      (торф'я-
                   на грязь)

Корецьке  285   9,10,11,13,14  Вічавське  494    - " -
                   (торф'я-
                   на грязь)

             Сумська область

Токарів-  не виз- 1.1,1.3,3,4,   Кожва-   775  9,10,11,12
ське    начено  5,6,9,10,11,   хівське      13,14
           13,14      (торф'я-
                   на грязь)

Конопкі-
вське    288   не оцінено    Конопкі-  70    - " -
                   вкське
                   (торф'я-
                   на грязь)

Новозбру-
чанське   152   4, 7

            Харківська область

Березів-
ське    1065   4, 7


Рай-Олені-
вське    72    4, 7

            Херсонська область

Залізний
Порт-Хорли 388   9,10,11,13,14  Гопри    96  9,10,11,12
                   (грязь)      13,14

Північно-
Сиваське  33600  9,10,11,13,14  Салькове  501    - " -
                   (грязь)
                   Кругле   132    - " -
                   (грязь)
                   Прокоф'є-
                   вське    97    - " -
                   (грязь)
                   Солоне   4     - " -
                   (грязь)

            Хмельницька область

Збручан-
ське    257   4

Полонське  300   9,10,11,13,14

Маківське  103   4, 7

Теофі-
польське  190   3,11,13

Зайчикі-
вське    388   4, 7

Шепеті-   1162   9,10,11,13,14
вське

Волочи-
нське    10    4, 7

            Черкаська область

Звени-
городське  259   9,10,11,13,14

Мошногір-
ське    530   1.3, 3

Драбів-
ське    86    9,10,11,13,14

Черка-
ське    370   1.1,1.2,1.3,3
           4,5,6,7

Маньків-
ське    720   9,10,11,13,14
     (прогнозні)

            Чернівецька область
Брусни-
цьке    6    1.3, 3, 4
      152   9, 10, 11, 13, 14
     (мінводи
     немирівського
     типу)


Будине-
цьке    83    1.1,1.2,2,3,
           4,5, 6

            Чернігівська область

Ладин-
ське    125   1.1,1.3,3,4,  Острицьке  11   9,10,11,
           5        (торф'яна      12,13,14
                   грязь)


* Цифрове  позначення показань щодо лікувального використання
 водних об'єктів:

           внутрішнє застосування

1  - хронічні гастрити
1.1 - з нормальною секреторною функцією шлунка
1.2 - з підвищеною секреторною функцією шлунка
1.3 - із зниженою секреторною функцією шлунка
2  - неускладнена виразкова хвороба шлунка та дванадцятипалої
   кишки. Хвороби прооперованого шлунка у зв'язку з виразковою
   хворобою шлунка та дванадцятипалої кишки
3  - хронічні коліти і ентероколіти
4  - хронічні захворювання печінки і жовчних шляхів, гепатити,
   дискінезія жовчних шляхів, холецистити ангіохолитеризної
   етіології  без  схильності  до  частих  загострень,
   постхолецистектомічний синдром
5  - хронічні панкреатити
6  - хвороби обміну речовин: цукровий діабет, ожиріння, подагра,
   сечокислий діатез, оксалурія, фосфатурія
7  - хронічні захворювання нирок і сечовивідних шляхів
8  - залізодефіцитна анемія

           зовнішнє застосування

9  - захворювання органів опори і руху
10 - захворювання центральної та периферичної нервової системи
11 - захворювання серцево-судинної системи
12 - захворювання органів травлення
13 - гінекологічні захворювання
14 - захворювання шкіри

( Перелік водних об'єктів із змінами, внесеними  згідно  з
Розпорядженням КМ N 402-р ( 402-97-р ) від 21.07.97 )


       Міністр
   Кабінету Міністрів України          В.ПУСТОВОЙТЕНКО
 

На початок
Hosted by uCoz