ƒокументи,що пов'¤зан≥ з даним документом


 
     ћ≤Ќ≤—“≈–—“¬ќ ќ’ќ–ќЌ» Ќј¬ ќЋ»ЎЌ№ќ√ќ ѕ–»–ќƒЌќ√ќ
       —≈–≈ƒќ¬»ўј “ј яƒ≈–Ќќѓ Ѕ≈«ѕ≈ » ” –јѓЌ»
       ƒ≈–∆ј¬Ќј ѕќƒј“ ќ¬ј јƒћ≤Ќ≤—“–ј÷≤я ” –јѓЌ»

              Ќ ј   ј «

 N 162/379 в≥д 19.07.99        «ареЇстровано в ћ≥н≥стерств≥
   м. ињв              юстиц≥њ ”крањни
                   9 серпн¤ 1999 р.
 vd990719 vn162/379          за N 544/3837

   ѕро затвердженн¤ ≤нструкц≥њ про пор¤док обчисленн¤ та
   сплати збору за забрудненн¤ навколишнього природного
              середовища

   ( ≤з зм≥нами, внесеними зг≥дно з Ќаказом ћ≥некобезпеки
    N 24/37 ( z0091-00 ) в≥д 27.01.200
                    Ќаказом ћ≥некоресурс≥в
    N 75/76 ( z0245-01 ) в≥д 28.02.2001 )


   Ќа виконанн¤  постанови   аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни "ѕро
затвердженн¤ ѕор¤дку встановленн¤ норматив≥в збору за забрудненн¤
навколишнього природного середовища ≥ ст¤гненн¤ цього збору" в≥д
1 березн¤ 1999 року N 303 ( 303-99-п ) Ќ ј   ј « ” ™ ћ ќ:

   1. «атвердити ≤нструкц≥ю про пор¤док обчисленн¤ та сплати
збору за забрудненн¤ навколишнього природного середовища.
   2. —касувати д≥ю ћетодики визначенн¤ розм≥р≥в  плати  ≥
ст¤гненн¤  платеж≥в  за  забрудненн¤ навколишнього природного
середовища,  затвердженоњ  ћ≥н≥стром  охорони  навколишнього
природного середовища ”крањни 24 травн¤ 1993 року.

 ћ≥н≥стр охорони навколишнього
 природного середовища та
 ¤дерноњ безпеки ”крањни                ¬.я.Ўевчук

 √олова ƒержавноњ податковоњ
 адм≥н≥страц≥њ ”крањни                 ћ.я.јзаров

                     «атверджено
             Ќаказ ћ≥н≥стерства охорони навколишнього
             природного середовища та ¤дерноњ безпеки
             ”крањни, ƒержавноњ      податковоњ
             адм≥н≥страц≥њ ”крањни 19.07.99 N 162/379

              ≤нструкц≥¤
   про пор¤док обчисленн¤ та сплати збору за забрудненн¤
        навколишнього природного середовища


    ( ” текст≥ ≤нструкц≥њ та в додатках до нењ слово
     "ћ≥некобезпеки" зам≥нено словом "ћ≥некоресурс≥в"
     зг≥дно з  Ќаказом  ћ≥некоресурс≥в  N 75/76
     ( z0245-01 ) в≥д 28.02.2001 )

            1. ќсновн≥ положенн¤

   1.1. ÷¤ ≤нструкц≥¤ розроблена на основ≥ «акон≥в ”крањни "ѕро
охорону навколишнього природного середовища" ( 1264-12 ), "ѕро
п≥дприЇмництво" ( 698-12 ), "ѕро м≥сцеве самовр¤дуванн¤ в ”крањн≥"
( 280/97-¬– ), "ѕро систему оподаткуванн¤" ( 1251-12 ), "ѕро
державну податкову службу в ”крањн≥" ( 509-12 ), "ѕро в≥дходи"
( 187/98-¬– ), на виконанн¤ постанови  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни
в≥д 1 березн¤ 1999 року N 303 ( 303-99-п ) "ѕро затвердженн¤
ѕор¤дку встановленн¤ норматив≥в збору за забрудненн¤ навколишнього
природного середовища ≥ ст¤гненн¤ цього збору" (≥з зм≥нами ≥
доповненн¤ми). ( ѕункт 1.1 ≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно з Ќаказом
ћ≥некобезпеки  N  24/37  (  z0091-00  )  в≥д  27.01.2000,
Ќаказом ћ≥некоресурс≥в N 75/76 ( z0245-01 ) в≥д 28.02.2001 )
   1.2. ≤нструкц≥¤ визначаЇ Їдиний на територ≥њ ”крањни пор¤док
обчисленн¤ ≥ сплати збору за забрудненн¤ навколишнього природного
середовища (дал≥ - зб≥р), а також в≥дпов≥дальн≥сть платник≥в за
достов≥рн≥сть даних про обс¤ги викид≥в в атмосферне пов≥тр¤
забруднюючих речовин, скиди забруднюючих речовин безпосередньо у
водн≥ об'Їкти, розм≥щен≥ в≥дходи та за правильн≥сть обчисленн¤,
повноту ≥ своЇчасн≥сть сплати збору.
   1.3. —плата збору не зв≥льн¤Ї його платник≥в в≥д сплати ≥нших
обов'¤зкових платеж≥в, ¤кщо ≥нше не встановлено законодавчими
актами ”крањни та м≥жнародними угодами.
   1.4. «а ц≥Їю ≤нструкц≥Їю обчислюютьс¤ суми збору,  ¤кий
справл¤Їтьс¤ за:
   - викиди в атмосферне пов≥тр¤ забруднюючих речовин (дал≥ -
викиди) стац≥онарними ≥ пересувними джерелами забрудненн¤;
   - скиди забруднюючих речовин безпосередньо у водн≥ об'Їкти
(дал≥ - скиди)*;

________________
   * ”становленн¤ та ст¤гненн¤ плати, ¤ка справл¤Їтьс¤ за скиди
промислових  та  ≥нших  ст≥чних  вод у системи канал≥зац≥њ,
регулюЇтьс¤ нормативно-правовими  актами  ƒержавного  ком≥тету
буд≥вництва, арх≥тектури та житловоњ пол≥тики ”крањни.

   - розм≥щенн¤ в≥дход≥в.

            2. ѕлатники збору

   2.1. ѕлатниками збору Ї суб'Їкти п≥дприЇмницькоњ д≥¤льност≥,
незалежно в≥д форм власност≥, включаючи њх об'Їднанн¤, ф≥л≥њ,
в≥дд≥ленн¤ та ≥нш≥ в≥докремлен≥ п≥дрозд≥ли, що не мають статусу
юридичноњ особи, розташован≥ на територ≥њ ≥ншоњ територ≥альноњ
громади; бюджетн≥, громадськ≥ та ≥нш≥ п≥дприЇмства, установи ≥
орган≥зац≥њ; пост≥йн≥ представництва нерезидент≥в, ¤к≥ отримують
доходи в ”крањн≥; громад¤ни, ¤к≥ зд≥йснюють на територ≥њ ”крањни ≥
в межах њњ континентального шельфу та виключноњ  (морськоњ)
економ≥чноњ зони викиди ≥ скиди забруднюючих речовин у навколишнЇ
природне середовище та розм≥щенн¤ в≥дход≥в.
   2.2. якщо до складу п≥дприЇмств (установ, орган≥зац≥й) -
платник≥в збору вход¤ть ф≥л≥њ, в≥дд≥ленн¤ та ≥нш≥ в≥докремлен≥
п≥дрозд≥ли (дал≥ ф≥л≥њ), ¤к≥ не мають банк≥вських рахунк≥в, не
ведуть  окремого бухгалтерського обл≥ку своЇњ д≥¤льност≥, не
складають окремого балансу, то зб≥р за зд≥йснен≥ цими ф≥л≥¤ми
викиди, скиди ≥ розм≥щен≥ в≥дходи сплачуЇтьс¤ цими п≥дприЇмствами
(установами, орган≥зац≥¤ми). ( ≤нструкц≥ю доповнено пунктом 2.2
зг≥дно  з Ќаказом ћ≥некоресурс≥в N 75/76 ( z0245-01 ) в≥д
28.02.2001 )
   2.3. якщо  платник  перестаЇ функц≥онувати ¤к самост≥йна
юридична особа, то платником збору стаЇ його правонаступник.
   2.4.  ќргани  ћ≥некоресурс≥в разом з органами м≥сцевого
самовр¤дуванн¤ або з м≥сцевими державними адм≥н≥страц≥¤ми до 1
грудн¤ року, що передуЇ зв≥тному, направл¤ють органам державноњ
податковоњ  служби  перел≥к  платник≥в  збору за забрудненн¤
навколишнього  природного  середовища,  ¤к≥ зд≥йснюють викиди
стац≥онарними джерелами забрудненн¤, скиди ≥ розм≥щенн¤ в≥дход≥в
(дал≥ перел≥к) за формою, наведеною у додатку 1 до ≤нструкц≥њ, а
також направл¤ють зм≥ни до перел≥ку до 1 числа м≥с¤ц¤, наступного
за кварталом, у ¤кому вони виникли.
   ѕлатники збору, ¤к≥ зд≥йснюють викиди виключно пересувними
джерелами забрудненн¤, без установленн¤ њм л≥м≥т≥в викид≥в, у
перел≥к не включаютьс¤.
   Ќевключенн¤ платника збору в перел≥к не зв≥льн¤Ї його в≥д
сплати збору.
( ѕункт 2.4 в редакц≥њ Ќаказу ћ≥некоресурс≥в N 75/76 ( z0245-01 )
в≥д 28.02.2001 )

          3. ќб'Їкти обчисленн¤ збору

   3.2. ќб'Їктами обчисленн¤ збору Ї:
   дл¤ стац≥онарних джерел забрудненн¤ - обс¤ги забруднюючих
речовин, ¤к≥ викидаютьс¤ в атмосферне пов≥тр¤ або скидаютьс¤
безпосередньо у водний об'Їкт, та обс¤ги в≥дход≥в, що розм≥щуютьс¤
у спец≥ально в≥дведених дл¤ цього м≥сц¤х чи на об'Їктах;
   дл¤ пересувних  джерел  забрудненн¤  -  обс¤ги  фактично
використаних  вид≥в  пального,  в  результат≥  спаленн¤ ¤ких
утворюютьс¤ забруднююч≥ речовини.

            4. Ќормативи збору

   4.1. Ќормативи збору за забрудненн¤ навколишнього природного
середовища встановлюютьс¤ ¤к ф≥ксован≥ суми в гривн¤х за одиницю
основних забруднюючих речовин та розм≥щених в≥дход≥в ≥ наведен≥ в
таблиц¤х 1.1, 1.7 ≥ 1.9 додатка 1 до постанови  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в
”крањни в≥д  1 березн¤ 1999 року N 303 ( 303-99-п ) "ѕро
затвердженн¤ ѕор¤дку встановленн¤ норматив≥в збору за забрудненн¤
навколишнього  природного середовища ≥ ст¤гненн¤ цього збору"
(дал≥ - додаток 1 до постанови).
   4.2. ”раховуючи м≥сцев≥ умови, –ада м≥н≥стр≥в јвтономноњ
–еспубл≥ки  рим, обласн≥,  ињвська та —евастопольська м≥ськ≥ ради
за поданн¤м орган≥в ћ≥некоресурс≥в можуть зб≥льшувати перел≥к
вид≥в забруднюючих речовин, на ¤к≥ встановлюЇтьс¤ зб≥р за викиди ≥
скиди.
   «а викиди забруднюючих речовин, ¤к≥ не вв≥йшли до таблиц≥ 1.1
додатка 1 до постанови, сл≥д застосовувати нормативи збору залежно
в≥д установленого класу небезпечност≥ даноњ забруднюючоњ речовини,
зг≥дно з таблицею 1.2 додатка 1 до постанови; за викиди, на ¤к≥ не
встановлено  клас≥в небезпечност≥ (таблиц¤ 1.2 додатка 1 до
постанови), сл≥д застосовувати нормативи збору  залежно  в≥д
установлених ор≥Їнтовно безпечних р≥вн≥в впливу, зг≥дно з таблицею
1.3 додатка 1 до постанови; за викиди, на ¤к≥ не встановлено
клас≥в небезпечност≥ (таблиц¤ 1.2 додатка 1 до постанови) та
ор≥Їнтовно безпечних р≥вн≥в впливу (таблиц¤ 1.3 додатка 1 до
постанови),  сл≥д застосовувати нормативи збору ¤к за викид
забруднюючоњ речовини I класу небезпечност≥ зг≥дно з таблицею 1.2
додатка 1 до постанови.
   «а скиди забруднюючих речовин, ¤к≥ не вв≥йшли до таблиц≥ 1.7
додатка 1 до постанови, сл≥д застосовувати нормативи збору, ¤к≥
наведен≥ в таблиц≥ 1.8 додатка 1 до постанови; за скиди, на ¤к≥ не
встановлено гранично допустимих концентрац≥й (таблиц¤ 1.8) або
ор≥Їнтовно безпечних р≥вн≥в впливу,  за  гранично  допустим≥
концентрац≥њ  беретьс¤  найменша величина гранично допустимих
концентрац≥й, наведена в таблиц≥ 1.8.
   ” раз≥ скиданн¤ забруднюючих речовин в озера, ставки та ≥нш≥
непроточн≥ водн≥ об'Їкти норматив збору, ¤кий справл¤Їтьс¤ за скид
забруднюючих речовин у ц≥ водн≥ об'Їкти, зб≥льшуЇтьс¤ у 1,5 раза.
   ” раз≥ захороненн¤ забруднюючих р≥динних речовин, в≥дход≥в
виробництва та ст≥чних вод у глибок≥ п≥дземн≥ водоносн≥ горизонти,
що не м≥ст¤ть пр≥сних вод, сл≥д застосовувати норматив збору ¤к за
скид забруднюючих речовин в≥дпов≥дно до таблиц≥ 1.7 чи 1.8 додатка
1 до постанови ( 303-99-п ) з коеф≥ц≥Їнтом 10.
   4.3. «а розм≥щенн¤ в≥дход≥в, на ¤к≥ не встановлено клас≥в
небезпечност≥, застосовуЇтьс¤ норматив збору ¤к за розм≥щенн¤
в≥дход≥в першого класу небезпечност≥ в розм≥р≥ 55 гривень за
тонну.
   4.4. Ќормативи збору, ¤кий справл¤Їтьс¤ за викиди пересувними
джерелами забрудненн¤, встановлюютьс¤ в залежност≥ в≥д  виду
пального та транспорту (автомоб≥льного, зал≥зничного, морського та
р≥чкового) в≥дпов≥дно до таблиць 1.4 - 1.6 додатка 1 до постанови.

    5. Ћ≥м≥ти викид≥в, скид≥в забруднюючих речовин та
            розм≥щенн¤ в≥дход≥в

   5.1. Ћ≥м≥ти  викид≥в  стац≥онарними джерелами забрудненн¤
визначаютьс¤ дл¤ платник≥в збору на п≥дстав≥ затверджених проект≥в
норматив≥в гранично допустимих викид≥в.
   ќргани ћ≥некоресурс≥в встановлюють терм≥ном на п'¤ть рок≥в
щор≥чн≥ л≥м≥ти викид≥в стац≥онарними джерелами забрудненн¤ за
затвердженою ћ≥некоресурс≥в формою ≥ довод¤ть њх платникам збору
до 1 червн¤ попереднього року.
   5.2. ƒл¤ пересувних джерел  забрудненн¤  л≥м≥ти  викид≥в
забруднюючих речовин не встановлюютьс¤.
   5.3. ўор≥чн≥ л≥м≥ти скид≥в у водн≥ об'Їкти загальнодержавного
значенн¤ дл¤ первинних водокористувач≥в визначаютьс¤ у дозволах на
спец≥альне водокористуванн¤, ¤к≥ видають органи ћ≥некоресурс≥в.
   ўор≥чн≥ л≥м≥ти скид≥в забруднюючих речовин у водн≥ об'Їкти
м≥сцевого значенн¤ дл¤ первинних водокористувач≥в визначаютьс¤ у
дозволах на спец≥альне водокористуванн¤, ¤к≥ видаютьс¤ м≥сцевими
державними адм≥н≥страц≥¤ми, а в м≥стах обласного значенн¤ -
виконавчими органами рад за погодженн¤м з органами ћ≥некоресурс≥в.
   ќбс¤ги скид≥в, пов'¤заних з проведенн¤м планового ремонту
канал≥зац≥йних мереж ≥ споруд, включаютьс¤ до загального л≥м≥ту
скид≥в. ќбс¤ги та умови проведенн¤ таких скид≥в погоджуютьс¤ з
органами ћ≥некоресурс≥в. «б≥р, ¤кий справл¤Їтьс¤ за ц≥ скиди,
нараховуЇтьс¤ ¤к за скиди, що провод¤тьс¤ в межах установлених
л≥м≥т≥в.
   ” раз≥ перевищенн¤ погодженого обс¤гу скид≥в та порушенн¤
умов њх проведенн¤, пов'¤заних з плановим ремонтом канал≥зац≥йних
мереж ≥ споруд, плата обчислюЇтьс¤ ¤к за понадл≥м≥тн≥ скиди, а
збитки,  запод≥¤н≥  навколишньому  природному  середовищу,
в≥дшкодовуютьс¤ в установленому законодавством пор¤дку.
   5.4. ”становленн¤ та ст¤гненн¤ плати, ¤ка справл¤Їтьс¤ за
скиди промислових та ≥нших ст≥чних вод у системи канал≥зац≥њ,
регулюЇтьс¤  нормативно-правовими  актами  ƒержавного ком≥тету
буд≥вництва, арх≥тектури та житловоњ пол≥тики.
   5.5. Ћ≥м≥ти на розм≥щенн¤ в≥дход≥в установлюютьс¤ терм≥ном на
один р≥к ≥ п≥сл¤ затвердженн¤ м≥сцевою державною адм≥н≥страц≥Їю
довод¤тьс¤ до власник≥в в≥дход≥в до першого жовтн¤ поточного року.
Ћ≥м≥ти на утворенн¤ та  розм≥щенн¤  в≥дход≥в  розробл¤ютьс¤,
затверджуютьс¤  ≥  перегл¤даютьс¤  в  пор¤дку,  затвердженому
постановою  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни в≥д 3 серпн¤ 1998 року
N 1218 ( 1218-98-п ).
   5.6. «а понадл≥м≥тн≥ обс¤ги викид≥в, скид≥в забруднюючих
речовин та розм≥щенн¤ в≥дход≥в зб≥р обчислюЇтьс¤ ≥ сплачуЇтьс¤ в
п'¤тикратному розм≥р≥.
   5.7. ”  раз≥  в≥дсутност≥  в  платника  затверджених  у
встановленому пор¤дку л≥м≥т≥в викид≥в в≥д стац≥онарних джерел
забрудненн¤, скид≥в ≥ розм≥щенн¤ в≥дход≥в зб≥р обчислюЇтьс¤ ≥
сплачуЇтьс¤ в п'¤тикратному розм≥р≥.

          6. ѕор¤док обчисленн¤ збору

   6.1. —уми збору, ¤кий справл¤Їтьс¤ за викиди стац≥онарними
джерелами забрудненн¤ (ѕвс), обчислюютьс¤ платниками самост≥йно
щокварталу наростаючим п≥дсумком з початку року на п≥дстав≥
затверджених  л≥м≥т≥в, виход¤чи з фактичних обс¤г≥в викид≥в,
норматив≥в збору та коригувальних коеф≥ц≥Їнт≥в, наведених  у
таблиц¤х 2.1, 2.2 додатка 2 до постанови  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в
”крањни в≥д 1 березн¤ 1999 р. N 303 ( 303-99-п ) "ѕро затвердженн¤
ѕор¤дку встановленн¤ норматив≥в збору за забрудненн¤ навколишнього
природного середовища ≥ ст¤гненн¤ цього збору" (дал≥ - додаток 2
до постанови), ≥ визначаютьс¤ за формулою

    п
 ѕвс = E (ћл≥ х Ќб≥ х  нас х  ф) + (ћп≥ х Ќб≥ х  нас х  ф х  п),
   ≥ = 1

   де: ћл≥ - обс¤г викиду ≥-тоњ забруднюючоњ речовини в тоннах у
межах л≥м≥ту (т);
   ћп≥ -  обс¤г понадл≥м≥тного викиду (р≥зниц¤ м≥ж обс¤гом
фактичного викиду ≥ л≥м≥ту) ≥-тоњ забруднюючоњ речовини в тоннах
(т);
   Ќб≥ - норматив збору за тонну ≥-тоњ забруднюючоњ речовини, у
гривн¤х (грн/т);
    нас - коригувальний коеф≥ц≥Їнт, ¤кий враховуЇ чисельн≥сть
жител≥в населеного пункту, наведено в табл. 2.1 додатка 2 до
постанови;
    ф -   коригувальний   коеф≥ц≥Їнт,   ¤кий   враховуЇ
народногосподарське значенн¤ населеного пункту, наведено в табл.
2.2 додатка 2 до постанови;
    п - коеф≥ц≥Їнт кратност≥ збору за понадл≥м≥тний викид в
атмосферу забруднюючих речовин - 5.

   6.2. —уми збору, ¤кий справл¤Їтьс¤ за викиди пересувними
джерелами забрудненн¤ (ѕвп), обчислюютьс¤ платниками самост≥йно
щокварталу наростаючим п≥дсумком з початку року, виход¤чи з
к≥лькост≥ фактично використаного пального та його виду,  на
п≥дстав≥  норматив≥в  збору  за  ц≥  викиди ≥ коригувальних
коеф≥ц≥Їнт≥в, наведених у таблиц¤х 2.1, 2.2 додатка  2  до
постанови ( 303-99-п ), ≥ визначаютьс¤ за формулою

         п
     ѕвп = E ћ≥ х Ќб≥ х  нас х  ф,
        ≥ = 1

   де: ћ≥ - к≥льк≥сть використаного пального ≥-того виду, у
тоннах (т);
   Ќб≥ - норматив збору за тонну ≥-того виду пального, у гривн¤х
(грн/т);
    нас - коригувальний коеф≥ц≥Їнт, ¤кий враховуЇ чисельн≥сть
жител≥в населеного пункту, наведено в таблиц≥ 2.1 додатка 2 до
постанови;
    ф -   коригувальний   коеф≥ц≥Їнт,   ¤кий   враховуЇ
народногосподарське значенн¤ населеного пункту, наведено в таблиц≥
2.2 додатка 2 до постанови;

   6.3. —уми  збору,  ¤кий  справл¤Їтьс¤  за  скиди  (ѕс),
обчислюютьс¤  платниками  самост≥йно  щоквартально наростаючим
п≥дсумком з початку року на п≥дстав≥ затверджених  л≥м≥т≥в,
виход¤чи  з  фактичних  обс¤г≥в скид≥в, норматив≥в збору та
коригувального коеф≥ц≥Їнта, наведеного в таблиц≥ 2.3 додатка 2 до
постанови, ≥ визначаютьс¤ за формулою

        п
     ѕс = E (ћл≥ х Ќб≥ х  рб) + (ћп≥ х Ќб≥ х  рб х  п),
       ≥ = 1

   де: ћл≥ - обс¤г скиду ≥-тоњ забруднюючоњ речовини в межах
л≥м≥ту в тоннах (т);
   ћп≥ -  обс¤г  понадл≥м≥тного скиду (р≥зниц¤ м≥ж обс¤гом
фактичного скиду ≥ л≥м≥ту) ≥-тоњ забруднюючоњ речовини, у тоннах
(т);
   Ќб≥ - норматив збору за тонну ≥-тоњ забруднюючоњ речовини, у
гривн¤х (грн/т);
    рб - рег≥ональний (басейновий) коригувальний коеф≥ц≥Їнт,
¤кий  враховуЇ територ≥альн≥ еколог≥чн≥ особливост≥, а також
еколого-економ≥чн≥ умови функц≥онуванн¤ водного  господарства,
наведено в таблиц≥ 2.3 додатка 2 до постанови;
    п - коеф≥ц≥Їнт кратност≥ збору за  понадл≥м≥тн≥  скиди
забруднюючих речовин - 5;

   6.4. —уми збору, ¤кий справл¤Їтьс¤ за розм≥щенн¤ в≥дход≥в
(ѕрв), обчислюютьс¤ платниками самост≥йно щокварталу наростаючим
п≥дсумком  з початку року на п≥дстав≥ затверджених л≥м≥т≥в,
виход¤чи з фактичних обс¤г≥в розм≥щенн¤ в≥дход≥в, норматив≥в збору
та коригувальних коеф≥ц≥Їнт≥в, наведених у таблиц¤х 2.4, 2.5
додатка 2 до постанови ( 303-99-п ), ≥ визначаютьс¤ за формулою

      п
   ѕрв = E (Ќб≥ х ћл≥ х  т х  о) + ( п х Ќб≥ х ћп≥ х  т х  о),
     ≥ = 1

   де: ћл≥ - обс¤г в≥дход≥в ≥-того виду в межах л≥м≥ту (зг≥дно з
дозволами на розм≥щенн¤), у тоннах (т);
   ћп≥ - обс¤г понадл≥м≥тного розм≥щенн¤ в≥дход≥в (р≥зниц¤ м≥ж
обс¤гом фактичного розм≥щенн¤ в≥дход≥в ≥ л≥м≥том) ≥-того виду, у
тоннах (т);
   Ќб≥ - норматив збору за тонну в≥дход≥в ≥-того виду в межах
л≥м≥ту, у гривн¤х за тонну (грн/т);
    т - коригувальний коеф≥ц≥Їнт, ¤кий враховуЇ розташуванн¤
м≥сц¤ розм≥щенн¤ в≥дход≥в, наведено в таблиц≥ 2.4 додатка 2 до
постанови;
    о - коригувальний коеф≥ц≥Їнт,  ¤кий  враховуЇ  характер
обладнанн¤ м≥сц¤ розм≥щенн¤ в≥дход≥в, наведено в таблиц≥ 2.5.
додатка 2 до постанови;
    п - коеф≥ц≥Їнт кратност≥ збору за понадл≥м≥тне розм≥щенн¤
в≥дход≥в - 5.

           7. ѕор¤док сплати збору

   7.1. –озрахунок збору за забрудненн¤ навколишнього природного
середовища  складають  платники збору, включаючи п≥дприЇмства
г≥рничо-металург≥йного комплексу, ¤к≥ беруть участь в економ≥чному
експеримент≥, що проводитьс¤ з 1 липн¤ 1999 року до 1 с≥чн¤ 2002
року в≥дпов≥дно до «акону ”крањни в≥д 14 липн¤ 1999 року "ѕро
проведенн¤ економ≥чного   експерименту   на   п≥дприЇмствах
г≥рничо-металург≥йного комплексу ”крањни" ( 934-14 ), ≥ подають
розрахунок до органу державноњ податковоњ служби  за  своњм
м≥сцезнаходженн¤м (м≥сцем перебуванн¤ на податковому обл≥ку в
органах державноњ податковоњ служби).
   7.2. –озрахунки збору за перший квартал, п≥вр≥чч¤, дев'¤ть
м≥с¤ц≥в подаютьс¤ платником органу державноњ податковоњ служби до
15  числа  м≥с¤ц¤,  що  настаЇ  за  зв≥тним  кварталом, за
м≥сцезнаходженн¤м платника.
   –озрахунок збору за р≥к подаЇтьс¤ платником до 15 лютого
року, що настаЇ за зв≥тним. ѕлатники, ¤к≥ зд≥йснюють викиди
стац≥онарними джерелами забрудненн¤, скиди та розм≥щенн¤ в≥дход≥в,
попередньо погоджують розрахунок збору за р≥к з територ≥альними
органами ћ≥некоресурс≥в.
   ѕ≥дприЇмства (установи, орган≥зац≥њ), ¤к≥ сплачують зб≥р за
включен≥ до њх складу ф≥л≥њ, визначен≥ в пункт≥ 2.2 ≤нструкц≥њ,
подають розрахунок збору за зд≥йснен≥ такими ф≥л≥¤ми викиди, скиди
≥ розм≥щен≥ в≥дходи за своњм м≥сцезнаходженн¤м (м≥сцем перебуванн¤
на податковому обл≥ку в органах державноњ податковоњ служби).
   –озрахунки збору складаютьс¤ наростаючим п≥дсумком з початку
року. ‘орма розрахунку збору та пор¤док њњ заповненн¤ наведен≥ в
додатку 2 до ≤нструкц≥њ.
   7.3. «б≥р сплачуЇтьс¤ платниками за своњм м≥сцезнаходженн¤м
(м≥сцем перебуванн¤ на податковому обл≥ку в органах державноњ
податковоњ служби) до 20 числа м≥с¤ц¤, що настаЇ за зв≥тним
кварталом, а остаточна сплата збору за зв≥тний р≥к зд≥йснюЇтьс¤ до
20 лютого року, що настаЇ за зв≥тним.
   7.4. ѕ≥дприЇмства (установи, орган≥зац≥њ), до складу ¤ких
уход¤ть ф≥л≥њ, визначен≥ в пункт≥ 2.2 ≤нструкц≥њ, сплачують зб≥р
за зд≥йснен≥ такими ф≥л≥¤ми викиди, скиди ≥ розм≥щен≥ в≥дходи за
своњм м≥сцезнаходженн¤м (м≥сцем перебуванн¤ на податковому обл≥ку
в органах державноњ податковоњ служби).
   7.5. —плата збору зд≥йснюЇтьс¤ платниками двома плат≥жними
дорученн¤ми:  30  в≥дсотк≥в  до  ƒержавного  фонду  охорони
навколишнього природного середовища у склад≥ державного бюджету ≥
70 в≥дсотк≥в до м≥сцевих (с≥льських, селищних, м≥ських) фонд≥в
охорони навколишнього природного середовища з  наступним  њх
розпод≥лом у такому сп≥вв≥дношенн≥:
   20 в≥дсотк≥в загальноњ суми збору - до м≥сцевих фонд≥в
охорони навколишнього природного середовища, що утворюютьс¤ у
склад≥ с≥льських, селищних, м≥ських бюджет≥в, на окрем≥ рахунки;
   50 в≥дсотк≥в загальноњ суми збору - до м≥сцевих фонд≥в
охорони навколишнього природного середовища, що утворюютьс¤ у
склад≥ бюджету јвтономноњ –еспубл≥ки  рим, обласних бюджет≥в, на
окрем≥ рахунки.
   ” м≥стах   иЇв≥  та  —евастопол≥ зазначен≥ 70 в≥дсотк≥в
загальноњ суми збору спр¤мовуютьс¤ до фонд≥в охорони навколишнього
природного середовища, що утворюютьс¤ у склад≥ бюджет≥в м≥ст  иЇва
≥ —евастопол¤, на окрем≥ рахунки.
   7.6. ѕ≥дприЇмства  г≥рничо-металург≥йного  комплексу,  ¤к≥
беруть участь в економ≥чному експеримент≥, що проводитьс¤ з 1
липн¤ 1999 року до 1 с≥чн¤ 2002 року, сплачують зб≥р двома
плат≥жними дорученн¤ми: 10 в≥дсотк≥в до ƒержавного фонду охорони
навколишнього природного середовища у склад≥ державного бюджету ≥
20 в≥дсотк≥в до м≥сцевих (с≥льських, селищних, м≥ських) фонд≥в
охорони  навколишнього  природного середовища з наступним њх
розпод≥лом у такому сп≥вв≥дношенн≥:
   10 в≥дсотк≥в загальноњ суми збору - до м≥сцевих фонд≥в
охорони навколишнього природного середовища, що утворюютьс¤ у
склад≥ с≥льських, селищних, м≥ських бюджет≥в, на окрем≥ рахунки;
   10 в≥дсотк≥в загальноњ суми збору - до м≥сцевих фонд≥в
охорони навколишнього природного середовища, що утворюютьс¤ у
склад≥ бюджету јвтономноњ –еспубл≥ки  рим, обласних бюджет≥в, на
окрем≥ рахунки.
   –ешту 70  в≥дсотк≥в  загальноњ  суми  збору  зазначен≥
п≥дприЇмства  вказують  в окремому р¤дку розрахунку збору ≥
використовують самост≥йно дл¤ виконанн¤ природоохоронних заход≥в.
   ¬≥дпов≥дно до  «акону ”крањни "ѕро охорону навколишнього
природного середовища" ( 1264-12 ) за нец≥льове використанн¤ цих
кошт≥в до п≥дприЇмств застосовуютьс¤ штрафн≥ санкц≥њ у розм≥р≥ 100
в≥дсотк≥в сум, використаних за  нец≥льовим  призначенн¤м,  з
нарахуванн¤м  пен≥ в розм≥р≥ 120 в≥дсотк≥в обл≥ковоњ ставки
Ќац≥онального банку ”крањни.
   7.7. «б≥р,  ¤кий  справл¤Їтьс¤  за  викиди стац≥онарними
джерелами забрудненн¤, скиди та розм≥щен≥ в≥дходи в межах л≥м≥т≥в,
в≥дноситьс¤  на  валов≥ витрати виробництва та об≥гу, а за
перевищенн¤ цих л≥м≥т≥в - не включаЇтьс¤ до складу валових витрат
платник≥в збору.
   ‘≥зичн≥ особи - суб'Їкти п≥дприЇмницькоњ д≥¤льност≥ включають
зб≥р до складу витрат виробництва (об≥гу).
   «б≥р, ¤кий справл¤Їтьс¤ за викиди пересувними  джерелами
забрудненн¤, в≥дноситьс¤ на валов≥ витрати виробництва та об≥гу
в≥дпов≥дно до «акону  ”крањни  "ѕро  оподаткуванн¤  прибутку
п≥дприЇмств" ( 334/94-¬– ).
   ƒл¤ платник≥в - бюджетних орган≥зац≥й зб≥р за забрудненн¤
в≥дноситьс¤ на видатки ≥ передбачаЇтьс¤ в кошторис≥ доход≥в ≥
видатк≥в.
( –озд≥л 7 ≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно з Ќаказом ћ≥некобезпеки
N  24/37  (  z0091-00 ) в≥д 27.01.2000; в редакц≥њ Ќаказу
ћ≥некоресурс≥в N 75/76 ( z0245-01 ) в≥д 28.02.2001 )

    8.  онтроль за обчисленн¤м, своЇчасн≥стю та повнотою
    сплати збору, дотриманн¤м л≥м≥т≥в викид≥в, скид≥в ≥
            розм≥щенн¤ в≥дход≥в

   8.1.  онтроль за правильн≥стю обчисленн¤ збору, дотриманн¤м
л≥м≥т≥в викид≥в, скид≥в та розм≥щенн¤ в≥дход≥в  зд≥йснюЇтьс¤
органами ћ≥некоресурс≥в.
   8.2.  онтроль за своЇчасн≥стю та повнотою сплати  збору
зд≥йснюЇтьс¤ органами державноњ податковоњ служби. ( ѕункт 8.2 ≥з
зм≥нами,  внесеними  зг≥дно з Ќаказом ћ≥некобезпеки N 24/37
( z0091-00 ) в≥д 27.01.2000 )
   8.3. ƒокументальн≥  перев≥рки правильност≥ обчисленн¤  та
повноти сплати збору зд≥йснюютьс¤ органами державноњ податковоњ
служби. ƒо перев≥рок, при потреб≥, залучаютьс¤ за попередн≥м
узгодженн¤м територ≥альн≥ органи та ≥нспекц≥њ ћ≥некоресурс≥в.
( ѕункт 8.3 в редакц≥њ Ќаказу ћ≥некоресурс≥в N 75/76 ( z0245-01 )
в≥д 28.02.2001 )
   8.4. ѕоверненн¤ та зарахуванн¤ неправильно сплачених сум
збору проводитьс¤ ≥з в≥дпов≥дних фонд≥в охорони навколишнього
природного середовища зг≥дно з законодавством ”крањни.

       9. ¬≥дпов≥дальн≥сть ≥ права платник≥в

   9.1. —плата збору не зв≥льн¤Ї платник≥в в≥д в≥дшкодуванн¤
збитк≥в,   запод≥¤них  через  порушенн¤  природоохоронного
законодавства.
   9.2. ѕлатники  несуть  в≥дпов≥дальн≥сть  за  правильн≥сть
обчисленн¤ та своЇчасну сплату збору, а також за правильн≥сть
складанн¤ ≥ своЇчасн≥сть поданн¤ розрахунк≥в органам державноњ
податковоњ  служби  та  органам  ћ≥некоресурс≥в  зг≥дно  з
законодавством.
   ” раз≥ несвоЇчасноњ сплати збору невнесена сума (недоплата)
ст¤гуЇтьс¤ з нарахуванн¤м пен≥ в установленому законодавством
пор¤дку.
   9.3. ѕлатники  мають право оскаржити д≥њ посадових ос≥б
орган≥в державноњ податковоњ служби в пор¤дку, встановленому
законодавством ”крањни.

 Ќачальник управл≥нн¤ економ≥ки             ћ.ѕилипчук

                   ƒодаток 1
                   до пункту 2.4 ≤нструкц≥њ про
                   пор¤док обчисленн¤ та сплати
                   збору за забрудненн¤
                   навколишнього природного
                   середовища (у редакц≥њ наказу
                   ћ≥некоресурс≥в та ƒѕј
                   в≥д 28.02.2001 N 75/76)
                   ( z0245-01 )

           ѕерел≥к платник≥в збору
    за забрудненн¤ навколишнього природного середовища
        в _______________________________

---------------------------------------------------------------------------
| N | Ќазва |ёридична | ћ≥сце |≤дентиф≥кац≥й-|  «б≥р   |”становлен≥ |
|з/п|платника| адреса |≥ дата |  ний код  |справл¤Їтьс¤ | л≥м≥ти**  |
|  | збору |     |реЇстра-| платника за |  за*   |      |
|  |    |     | ц≥њ  |  ™ƒ–ѕќ”   |       |      |
|---+--------+---------+--------+--------------+-------------+------------|
| 1 |  2  |  3   |  4  |   5    |   6    |  7    |
|---+--------+---------+--------+--------------+-------------+------------|
|  |    |     |    |       |       |      |
|---+--------+---------+--------+--------------+-------------+------------|
|  |    |     |    |       |       |      |
|---+--------+---------+--------+--------------+-------------+------------|
|  |    |     |    |       |       |      |
---------------------------------------------------------------------------

 √олова районноњ державноњ    ”повноважена особа
 адм≥н≥страц≥њ          територ≥ального органу
 (м≥ський голова***)       ћ≥некоресурс≥в
 _________________________    ______________________

 ћ. п.              ћ. п.
 ѕ≥дпис (пр≥звище)        ѕ≥дпис (пр≥звище)

________________
   * ”казати, за що справл¤Їтьс¤ зб≥р: викиди стац≥онарними
джерелами забрудненн¤, скиди, розм≥щенн¤ в≥дход≥в.
   ** ”казати, на що встановлено л≥м≥ти: викиди стац≥онарними
джерелами забрудненн¤, скиди, розм≥щенн¤ в≥дход≥в.
   *** ƒл¤ м≥ст республ≥канського, обласного значенн¤.

( ƒодаток 1 в редакц≥њ Ќаказу ћ≥некоресурс≥в N 75/76 ( z0245-01 )
в≥д 28.02.2001 )

   ( ƒодаток 2 вилучено на п≥дстав≥ Ќаказу ћ≥некоресурс≥в
N 75/76 ( z0245-01 ) в≥д 28.02.2001 )


                   ƒодаток 2
                   до пункту 7.2 ≤нструкц≥њ про
                   пор¤док обчисленн¤ та сплати
                   збору за забрудненн¤
                   навколишнього природного
                   середовища (у редакц≥њ наказу
                   ћ≥некоресурс≥в та ƒержавна
                   податкова адм≥н≥страц≥¤
                   в≥д 28.02.2001 N 75/76)
                   ( z0245-01 )

 "ѕогоджую правильн≥сть застосуванн¤
 л≥м≥т≥в, коеф≥ц≥Їнт≥в, норматив≥в"
 ”повноважена особа м≥сцевого органу
 ћ≥некоресурс≥в _______________________

 ƒо органу державноњ податковоњ служби   ѕр≥звище в≥дпов≥дальноњ
 ______________________________________  особи _________________
 ≤дентиф≥кац≥йний код платника зг≥дно з  ≤дентиф≥кац≥йний номер
 ™ƒ–ѕќ” _______________________________  в≥дпов≥дальноњ особи
                      _______________________
 Ќазва та адреса п≥дприЇмства       “елефон _______________
 ______________________________________
 ¬≥дм≥тка про одержанн¤:
 (вх≥дний N, дата, штамп ƒѕ≤)

     –озрахунок збору за забрудненн¤ навколишнього
           природного середовища
      за __________________________________ року
    (за перший квартал, п≥вр≥чч¤, дев'¤ть м≥с¤ц≥в, р≥к)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Ќазви    |  Ћ≥м≥ти  |‘актичн≥  |Ќормативи | оеф≥ц≥- | оригуюч≥ |—уми збору, | —уми збору, |«агальн≥ |
|забруднюючих | викид≥в  | обс¤ги  |збору за  |Їнти до |коеф≥ц≥Їнти| обчисленого |обчисленого за | суми  |
|речовин,   |стац≥онарни-|викид≥в,  | викиди,  |норматив-| зг≥дно з | в межах  | понадл≥м≥тн≥ | збору, |
|вид≥в    |   ми   |використа- | скиди,  |≥в збору |додатком 2 | л≥м≥ту,  | викиди, скиди,| (к.8 + |
|пального,  | джерелами | ного   |розм≥щенн¤ | ***  |  до   |к.3 або к. 2 |  розм≥щен≥  | к.9),  |
|виду та класу|забрудненн¤,|пального, |в≥дход≥в*, |(1,5 або |постанови | (¤кщо к.3 |  в≥дходи  | грн.  |
|небезпеки  | скид≥в,  | скид≥в,  | грн./т  | 10)  | ћ ”крањни |б≥льше к.2) х| (заповнюЇтьс¤ |     |
|в≥дход≥в   | розм≥щенн¤ |розм≥щенн¤ | (грн./1  |     |  в≥д  |к.4 к.5 к.6 |¤кщо к.3 б≥льше|     |
|       |в≥дход≥в, т |в≥дход≥в, т|одиницю **)|     | 01.03.99 |  к.7,   |   к.2),   |     |
|       |      |      |      |     | N 303  |  грн.   | (к.3 - к.2) |     |
|       |      |      |      |     |      |       | к.4 к.5 к.6 |     |
|       |      |      |      |     |      |       | к.7 5) грн. |     |
|-------------+------------+-----------+-----------+---------+-----------+-------------+---------------+---------|
|  1    |   2   |  3   |  4   |  5  | 6 | 7  |   8    |    9   |  10  |
|------------------------------------------------------------------------+-------------+---------------+---------|
|1. Ќараховано збору за викиди стац≥онарними джерелами          |       |        |     |
|забрудненн¤, усього                           |       |        |     |
|------------------------------------------------------------------------+-------------+---------------+---------|
|1.1.     |      |      |      |   х  |   |   |       |        |     |
|-------------+------------+-----------+-----------+---------+-----+-----+-------------+---------------+---------|
|1.2.     |      |      |      |   х  |   |   |       |        |     |
|-------------+------------+-----------+-----------+---------+-----+-----+-------------+---------------+---------|
|1.3.     |      |      |      |   х  |   |   |       |        |     |
|------------------------------------------------------------------------+-------------+---------------+---------|
|2. Ќараховано збору за викиди пересувними джерелами забрудненн¤,    |       |        |     |
|усього                                 |       |        |     |
|------------------------------------------------------------------------+-------------+---------------+---------|
|2.1.     |   х   |      |      |   х  |   |   |       |    х   |     |
|-------------+------------+-----------+-----------+---------+-----+-----+-------------+---------------+---------|
|2.2.     |   х   |      |      |   х  |   |   |       |    х   |     |
|-------------+------------+-----------+-----------+---------+-----+-----+-------------+---------------+---------|
|2.3.     |   х   |      |      |   х  |   |   |       |    х   |     |
|------------------------------------------------------------------------+-------------+---------------+---------|
|3. Ќараховано збору за скиди у водн≥ об'Їкти, усього          |       |        |     |
|------------------------------------------------------------------------+-------------+---------------+---------|
|3.1.     |      |      |      |     |   | х |       |        |     |
|-------------+------------+-----------+-----------+---------+-----+-----+-------------+---------------+---------|
|3.2.     |      |      |      |     |   | х |       |        |     |
|-------------+------------+-----------+-----------+---------+-----+-----+-------------+---------------+---------|
|3.3.     |      |      |      |     |   | х |       |        |     |
|------------------------------------------------------------------------+-------------+---------------+---------|
|4. Ќараховано збору за розм≥щенн¤ в≥дход≥в, усього           |       |        |     |
|------------------------------------------------------------------------+-------------+---------------+---------|
|4.1.     |      |      |      |  х  |   |   |       |        |     |
|-------------+------------+-----------+-----------+---------+-----+-----+-------------+---------------+---------|
|4.2.     |      |      |      |  х  |   |   |       |        |     |
|-------------+------------+-----------+-----------+---------+-----+-----+-------------+---------------+---------|
|4.3.     |      |      |      |  х  |   |   |       |        |     |
|------------------------------------------------------------------------+-------------+---------------+---------|
|5. Ќараховано збору з початку року, усього (р.1 + р.2 + р.3 + р.4)   |       |        |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------|
|у т. ч.: 5.1 до державного бюджету (р.5 х 30%)                            |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------|
|5.2 до м≥сцевих бюджет≥в (р.5 х 70%)                                 |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------|
|5.3 залишаЇтьс¤ у розпор¤дженн≥ п≥дприЇмства****                           |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------|
|6. Ќараховано збору за попередн≥й зв≥тний пер≥од (квартал, п≥вр≥чч¤, 9 м≥с¤ц≥в), усього        |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------|
|у т. ч.: 6.1 до державного бюджету (р.6 х 30%)                            |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------|
|6.2 до м≥сцевих бюджет≥в (р.6 х 70%)                                 |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------|
|6.3 залишаЇтьс¤ у розпор¤дженн≥ п≥дприЇмства****                           |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------|
|7. Ќараховано за зв≥тний квартал, усього: (р. 5 - р.6)                        |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------|
|у т.ч.:  7.1 до державного бюджету (р.7 х 30%)                            |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------|
|7.2 до м≥сцевих бюджет≥в (р.7 х 70%)                                 |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------|
|7.3 залишаЇтьс¤ у розпор¤дженн≥ п≥дприЇмства****                           |     |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ћ.п.

  ер≥вник          ѕ≥дпис      ѕр≥звище та ≥н≥ц≥али

 √оловний бухгалтер     ѕ≥дпис      ѕр≥звище та ≥н≥ц≥али

_____________________
   * «г≥дно з додатком 1 до постанови  ћ” в≥д 01.03.99 N 303
( 303-99-п ), ≥з зм≥нами, унесеними постановою  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в
”крањни в≥д 27.10.99 N 1984 ( 1984-99-п ), та в≥дпов≥дним р≥шенн¤м
–ади м≥н≥стр≥в јвтономноњ –еспубл≥ки  рим, обласних,  ињвськоњ та
—евастопольськоњ м≥ських рад.
   ** ƒл¤ обладнанн¤ та прилад≥в, що м≥ст¤ть ртуть, елементи з
≥он≥зуючим випром≥нюванн¤м, люм≥несцентних ламп.
   *** ¬икористовуютьс¤ при розрахунку суми збору за скиданн¤
забруднюючих речовин в озера, ставки та ≥нш≥ непроточн≥ водн≥
об'Їкти та за захороненн¤ забруднюючих р≥динних речовин, в≥дход≥в
виробництва та ст≥чних вод у глибок≥ п≥дземн≥ водоносн≥ горизонти,
що не м≥ст¤ть пр≥сних вод.
   **** –¤дки 5.3, 6.3, 7.3 заповнюютьс¤ т≥льки п≥дприЇмствами
г≥рничо-металург≥йного комплексу, ¤к≥ беруть участь в економ≥чному
експеримент≥, що проводитьс¤ з 1 липн¤ 1999 року до 1 с≥чн¤ 2002
року, в≥дпов≥дно до «акону ”крањни в≥д 14 липн¤ 1999 року "ѕро
проведенн¤   економ≥чного  експерименту  на  п≥дприЇмствах
г≥рничо-металург≥йного комплексу ”крањни" (  934-14  ).  ÷ими
п≥дприЇмствами нараховуЇтьс¤ до державного бюджету 10 в≥дсотк≥в
загальноњ нарахованоњ суми збору, до м≥сцевих бюджет≥в - 20
в≥дсотк≥в загальноњ нарахованоњ суми збору. –ешта - 70 в≥дсотк≥в
загальноњ нарахованоњ суми збору залишаЇтьс¤ у розпор¤дженн≥
п≥дприЇмства дл¤ зд≥йсненн¤ природоохоронних заход≥в.

   1. ” в≥дпов≥дн≥ ком≥рки колонки 1 (к.1) "Ќазви забруднюючих
речовин, вид≥в пального, виду та класу небезпеки в≥дход≥в" р¤дк≥в
1.1, 1.2, 1.3 ≥ т. ≥н. занос¤тьс¤ назви забруднюючих речовин
в≥дпов≥дно до перел≥ку, наведеного в таблиц≥ 1.1 додатка 1 до
постанови  аб≥нету  ћ≥н≥стр≥в  ”крањни  в≥д  01.03.99  N 303
( 303-99-п ), ≥з зм≥нами (дал≥ - ѕостанова).
   якщо речовину  в≥дпов≥дними  р≥шенн¤ми  –ади  м≥н≥стр≥в
јвтономноњ  –еспубл≥ки   рим,  обласних,   ињвськоњ   та
—евастопольськоњ  м≥ських рад додатково включено до перел≥ку
основних забруднюючих речовин, на ¤к≥ встановлюЇтьс¤ зб≥р за
викиди,  то  заноситьс¤  назва ц≥Їњ забруднюючоњ речовини з
установленим дл¤ нењ класом небезпечност≥.
   якщо дл¤ такоњ речовини не встановлено класу небезпечност≥,
то заноситьс¤ њњ назва з установленим ор≥Їнтовно безпечним р≥внем
впливу.
   якщо дл¤ даноњ речовини не встановлено класу небезпечност≥ та
ор≥Їнтовно безпечного р≥вн¤ впливу, то заноситьс¤ њњ назва ≥
вказуЇтьс¤ I клас небезпечност≥ (оск≥льки, зг≥дно з ѕостановою
( 303-99-п ), дл¤ таких речовин норматив збору встановлюЇтьс¤ ¤к
за викид речовини I класу небезпечност≥).
   ” в≥дпов≥дн≥ ком≥рки колонки 1 (к.1) р¤дк≥в 2.1, 2.2, 2.3 ≥
т. ≥н. занос¤тьс¤ назви вид≥в пального зг≥дно з таблиц¤ми 1.4 -
1.6 додатка 1 до ѕостанови ( 303-99-п ).
   ” в≥дпов≥дн≥ ком≥рки колонки 1 (к.1) р¤дк≥в 3.1, 3.2, 3.3 ≥
т. ≥н. занос¤тьс¤ назви забруднюючих речовин зг≥дно з перел≥ком,
наведеним у таблиц≥ 1.7 додатка 1 до ѕостанови ( 303-99-п ).
   якщо речовину  в≥дпов≥дними  р≥шенн¤ми  –ади  м≥н≥стр≥в
јвтономноњ  –еспубл≥ки   рим,  обласних,   ињвськоњ   та
—евастопольськоњ  м≥ських рад додатково включено до перел≥ку
основних забруднюючих речовин, на ¤к≥ встановлюЇтьс¤ зб≥р за
скиди, то заноситьс¤ назва ц≥Їњ забруднюючоњ речовини з указанн¤м
граничнодопустимоњ концентрац≥њ.
   якщо дл¤ даноњ речовини не встановлено граничнодопустимоњ
концентрац≥њ, то заноситьс¤ назва  забруднюючоњ  речовини  ≥
вказуЇтьс¤ найменша величина граничнодопустимоњ концентрац≥њ (до
0,001 мг/л), наведеноњ у таблиц≥ 1.8.
   ” в≥дпов≥дн≥ ком≥рки колонки 1 (к.1) р¤дк≥в 4.1, 4.2, 4.3 ≥
т. ≥н. занос¤тьс¤ назви вид≥в в≥дход≥в ≥ класи њх небезпеки,
наведен≥ в таблиц≥ 1.9 додатка 1 до ѕостанови ( 303-99-п ).
   якщо клас небезпеки в≥дход≥в не встановлено, то заноситьс¤
назва виду в≥дход≥в ≥ вказуЇтьс¤ I клас небезпеки (оск≥льки,
зг≥дно з ѕостановою ( 303-99-п ), за розм≥щенн¤ таких в≥дход≥в
норматив збору встановлюЇтьс¤ ¤к за розм≥щенн¤ в≥дход≥в I класу
небезпеки).
   2. ” в≥дпов≥дних ком≥рках колонки 2 (к.2) "Ћ≥м≥ти викид≥в
стац≥онарними джерелами забрудненн¤, скид≥в, розм≥щенн¤ в≥дход≥в"
р¤дк≥в 1.1, 1.2, 1.3 ≥ т. ≥н., 3.1, 3.2, 3.3 ≥ т. ≥н., 4.1, 4.2,
4.3 ≥ т. ≥н. проставл¤ютьс¤ л≥м≥ти викид≥в стац≥онарними джерелами
забрудненн¤, скид≥в забруднюючих речовин, розм≥щенн¤ в≥дход≥в на
р≥к (у тоннах).
   Ќа викиди  забруднюючих  речовин  в  атмосферне  пов≥тр¤
пересувними джерелами л≥м≥ти не встановлюютьс¤ ≥ у в≥дпов≥дних
ком≥рках р¤дк≥в 2.1, 2.2, 2.3 ≥ т. ≥н. не вказуютьс¤.
   3. ” в≥дпов≥дних ком≥рках колонки 3 (к.3) "‘актичн≥ обс¤ги
викид≥в, використаного пального, скид≥в, розм≥щенн¤ в≥дход≥в"
р¤дк≥в 1.1, 1.2, 1.3 ≥ т. ≥н., 2.1, 2.2, 2.3 ≥ т. ≥н., 3.1, 3.2,
3.3 ≥ т. ≥н., 4.1, 4.2, 4.3 тощо проставл¤ютьс¤ фактичн≥ обс¤ги
викид≥в, використаного пального, скид≥в, розм≥щенн¤ в≥дход≥в (у
тоннах).
   ƒан≥ про фактичн≥ обс¤ги вказуютьс¤ на п≥дстав≥:
   за викиди - форм первинноњ документац≥њ (журнали обл≥ку за
формами ѕќƒ-1, ѕќƒ-2, ѕќƒ-3);
   за скиди - форм первинноњ документац≥њ (журнали обл≥ку за
формами ѕќƒ-11, ѕќƒ-12, ѕќƒ-13);
   за розм≥щенн¤ в≥дход≥в - матер≥ально-сировинних  баланс≥в
виробництва;
   за використанн¤  пального  -  первинноњ  документац≥њ
бухгалтерського обл≥ку.
   4. ” в≥дпов≥дних ком≥рках колонки 4 (к.4) "Ќормативи збору за
викиди, скиди, розм≥щенн¤ в≥дход≥в" р¤дк≥в 1.1, 1.2, 1.3 ≥ т. ≥н.
проставл¤ютьс¤ нормативи збору, установлен≥ за викиди забруднюючих
речовин зг≥дно з таблицею 1.1 додатка 1 до ѕостанови ( 303-99-п ).
   якщо речовина  в≥дпов≥дними  р≥шенн¤ми  –ади  м≥н≥стр≥в
јвтономноњ   –еспубл≥ки   рим,  обласних,   ињвськоњ  та
—евастопольськоњ м≥ських рад додатково включена до  перел≥ку
основних забруднюючих речовин, на ¤к≥ встановлюЇтьс¤ зб≥р за
викиди, то норматив проставл¤Їтьс¤ залежно в≥д установленого класу
небезпечност≥ даноњ забруднюючоњ речовини зг≥дно з таблицею 1.2
додатка 1 до ѕостанови ( 303-99-п ).
   якщо дл¤ такоњ речовини не встановлено класу небезпечност≥,
то вказуЇтьс¤ норматив збору залежно в≥д установленого дл¤ нењ
ор≥Їнтовно безпечного р≥вн¤ впливу зг≥дно з таблицею 1.3 додатка 1
до ѕостанови ( 303-99-п ).
   якщо дл¤ даноњ речовини не встановлено класу небезпечност≥ та
ор≥Їнтовно безпечного р≥вн¤ впливу, то вказуЇтьс¤ норматив збору
¤к за викид забруднюючоњ речовини I класу небезпечност≥ в розм≥р≥
381 грн./тонну.
   ” ком≥рках колонки 4 (к.4) р¤дк≥в 2.1, 2.2, 2.3 ≥ т. ≥н.
проставл¤ютьс¤ в≥дпов≥дн≥ нормативи збору, установлен≥ дл¤ вид≥в
пального зг≥дно з таблиц¤ми 1.4, 1.5 ≥ 1.6 додатка 1 до ѕостанови
( 303-99-п ).
   ” ком≥рках колонки 4 (к.4) р¤дк≥в 3.1, 3.2, 3.3 ≥ т. д.
проставл¤ютьс¤ в≥дпов≥дн≥ нормативи збору, встановлен≥ за скиди
забруднюючих речовин зг≥дно з таблицею 1.7 додатка 1 до ѕостанови
( 303-99-п ).
   якщо речовина  в≥дпов≥дними  р≥шенн¤ми  –ади  м≥н≥стр≥в
јвтономноњ  –еспубл≥ки   рим,  обласних,   ињвськоњ   та
—евастопольськоњ  м≥ських рад додатково включена до перел≥ку
основних забруднюючих речовин, на ¤к≥ встановлюЇтьс¤ зб≥р за
скиди, то вказуЇтьс¤ в≥дпов≥дний норматив збору залежно в≥д
установленоњ граничнодопустимоњ концентрац≥њ зг≥дно з таблицею 1.8
додатка 1 до ѕостанови ( 303-99-п ).
   якщо дл¤ такоњ речовини не встановлено граничнодопустимоњ
концентрац≥њ, то вказуЇтьс¤ норматив збору ¤к за скид речовини з
найменшою величиною граничнодопустимоњ концентрац≥њ в розм≥р≥ 2752
грн./тонну.
   ” ком≥рках колонки 4 (к.4) р¤дк≥в 4.1, 4.2, 4.3 ≥ т. ≥н.
проставл¤ютьс¤  в≥дпов≥дн≥  нормативи  збору,  установлен≥ за
розм≥щенн¤ в≥дход≥в залежно в≥д класу њхньоњ небезпеки зг≥дно з
таблицею 1.9 додатка 1 до ѕостанови ( 303-99-п ).
   ƒл¤ обладнанн¤ та прилад≥в, що м≥ст¤ть ртуть, елементи з
≥он≥зуючим випром≥нюванн¤м, указуЇтьс¤ норматив збору в розм≥р≥ 55
грн./1 одиницю.
   ƒл¤ люм≥несцентних ламп указуЇтьс¤ норматив збору в розм≥р≥
1 грн./1 одиницю.
   5.  ом≥рки колонки 5 (к.5) " оеф≥ц≥Їнти до норматив≥в збору
(1,5 або 10)" заповнюютьс¤ т≥льки в р¤дках 3.1, 3.2, 3.3 ≥ т. ≥н.
” в≥дпов≥дних ком≥рках указуЇтьс¤ коеф≥ц≥Їнт 1,5 - у раз≥ скиданн¤
забруднюючих речовин в озера, ставки та ≥нш≥ непроточн≥ водн≥
об'Їкти або коеф≥ц≥Їнт 10 - у раз≥ захороненн¤ забруднюючих
речовин, в≥дход≥в виробництва та ст≥чних вод у глибок≥ п≥дземн≥
водоносн≥ горизонти, що не м≥ст¤ть пр≥сних вод.
    ом≥рки колонки 5 (к.5) р¤дк≥в 1.1, 1.2, 1.3 ≥ т. ≥н., 2.1,
2.2, 2.3 ≥ т. ≥н., 4.1, 4.2, 4.3 тощо не заповнюютьс¤.
   6. ” ком≥рках колонок 6 ≥ 7 (к.6 ≥  к.7)  " оригуюч≥
коеф≥ц≥Їнти зг≥дно з додатком 2 до постанови  ћ ”крањни в≥д
01.03.99 N 303" р¤дк≥в 1.1, 1.2, 1.3 ≥ т. ≥н., 2.1, 2.2, 2.3 ≥ т.
≥н. проставл¤ютьс¤ в≥дпов≥дн≥ коригуюч≥ коеф≥ц≥Їнти залежно в≥д
чисельност≥ жител≥в (к. 6) та типу населеного пункту (к. 7),
наведен≥ в таблиц¤х 2.1 ≥ 2.2 додатка 2 до ѕостанови ( 303-99-п ).
   якщо населений пункт одночасно маЇ промислове значенн¤ та
в≥днесений до курортних, то у в≥дпов≥дних ком≥рках колонки 7 (к.7)
вказуЇтьс¤ коеф≥ц≥Їнт 1,65.
   ” ком≥рках колонки 6 (к.6) р¤дк≥в 3.1, 3.2, 3.3 ≥ т. ≥н.
проставл¤ютьс¤ в≥дпов≥дн≥ рег≥ональн≥ (басейнов≥) коеф≥ц≥Їнти,
наведен≥ в таблиц≥ 2.3 додатка 2 до ѕостанови ( 303-99-п ).
    ом≥рки колонки 7 (к.7) р¤дк≥в 3.1, 3.2, 3.3 ≥ т. ≥н. не
заповнюютьс¤.
   ” ком≥рках колонок 6 ≥ 7 (к.6 ≥ к.7) р¤дк≥в 4.1, 4.2, 4.3 ≥
т. ≥н. проставл¤ютьс¤ в≥дпов≥дн≥ коеф≥ц≥Їнти залежно в≥д м≥сц¤
(зони) розм≥щенн¤ в≥дход≥в у навколишньому природному середовищ≥
(к.6) та характеру м≥сц¤ розм≥щенн¤ в≥дход≥в (к.7), наведен≥ у
таблиц¤х 2.4 ≥ 2.5 додатка 2 до ѕостанови ( 303-99-п ).
   7. ” ком≥рках колонки 8 (к.8) "—уми збору, обчисленого в
межах л≥м≥ту" р¤дк≥в 1.1, 1.2, 1.3 ≥ т. ≥н., 2.1, 2.2, 2.3 ≥ т.
≥н. 3.1, 3.2, 3.3 ≥ т. ≥н., 4.1, 4.2, 4.3 ≥ т. ≥н. проставл¤ютьс¤
суми збору, обчисленого в межах л≥м≥ту  (у  гривн¤х),  ¤к≥
розраховуютьс¤:
   ¤кщо значенн¤ ком≥рок вищевказаних р¤дк≥в колонки 2 б≥льше
або дор≥внюЇ значенн¤м в≥дпов≥дних ком≥рок цих р¤дк≥в колонки 3 -
¤к добуток значень в≥дпов≥дних ком≥рок даних р¤дк≥в колонок 3, 4,
5, 6 ≥ 7 (к.3 х к.4 х к.5 х к.6 х к.7);
   ¤кщо значенн¤ ком≥рок вищевказаних р¤дк≥в колонки 2 менше
значень в≥дпов≥дних ком≥рок цих р¤дк≥в колонки 3 - ¤к добуток
значень в≥дпов≥дних ком≥рок даних р¤дк≥в колонок 2, 4, 5, 6 ≥ 7
(к.2 х к.4 х к.5 х к.6 х к.7).
   ” ком≥рках колонки 8 (к.8) р¤дк≥в 2.1, 2.2, 2.3 ≥ т. ≥н.
проставл¤ютьс¤ суми збору (у гривн¤х), ¤к≥ розраховуютьс¤ ¤к
добуток значень в≥дпов≥дних ком≥рок цих р¤дк≥в колонок 3, 4, 5, 6
≥ 7 (к.3 х к.4 х к.5 х к.6 х к.7).
   ” ком≥рках колонки 8 (к.8) р¤дк≥в 1, 2, 3, 4 проставл¤ютьс¤
суми значень в≥дпов≥дних ком≥рок р¤дк≥в 1.1, 1.2, 1.3 ≥ т. ≥н.;
2.1, 2.2, 2.3 ≥ т. ≥н.; 3.1, 3.2, 3.3 ≥ т. ≥н.; 4.1, 4.2, 4.3 ≥ т.
≥н.
   8.  ом≥рки колонки 9 (к.9) "—уми збору, обчисленого за
понадл≥м≥тн≥ викиди, скиди, розм≥щен≥ в≥дходи" р¤дк≥в 1.1, 1.2,
1.3 ≥ т. ≥н., 3.1, 3.2, 3.3 ≥ т. ≥н., 4.1, 4.2, 4.3 ≥ т. ≥н.
заповнюютьс¤, ¤кщо значенн¤ ком≥рок в≥дпов≥дних р¤дк≥в колонки 3
(к.3) перевищують значенн¤ ком≥рок в≥дпов≥дних р¤дк≥в колонки 2
(к.2).
   ” такому раз≥ в ком≥рках колонки 9 (к.9) р¤дк≥в 1.1, 1.2, 1.3
≥ т.≥н., 3.1, 3.2, 3.3 ≥ т. ≥н., 4.1, 4.2, 4.3 ≥ т. ≥н.
проставл¤ютьс¤ суми збору (у гривн¤х), ¤к≥ розраховуютьс¤ ¤к
добуток р≥зниц≥ значень ком≥рок в≥дпов≥дних р¤дк≥в колонок 3 ≥ 2,
значень ком≥рок в≥дпов≥дних р¤дк≥в колонок 4, 5, 6 ≥ 7 та
коеф≥ц≥Їнта кратност≥ 5 [(к.3 - к.2) х к.4 х к.5 х к.6 х к.7] х 5.
   ¬≥дпов≥дн≥ ком≥рки р¤дк≥в 2.1, 2.2, 2.3 ≥ т. ≥н. колонки 9
(к.9) не заповнюютьс¤.
   ” ком≥рках колонки 9 (к.9) р¤дк≥в 1, 2, 3, 4 проставл¤ютьс¤
суми значень ком≥рок в≥дпов≥дних р¤дк≥в 1.1, 1.2, 1.3 ≥ т. ≥н.;
3.1, 3.2, 3.3 ≥ т. ≥н.; 4.1, 4.2, 4.3 тощо.
   9. ” ком≥рках колонки 10 (к.10) "«агальн≥ суми збору" р¤дк≥в
1.1, 1.2, 1.3 ≥ т. ≥н., 3.1, 3.2, 3.3 ≥ т. ≥н., 4.1, 4.2, 4.3 ≥ т.
≥н.  проставл¤ютьс¤  загальн≥  суми  збору (у гривн¤х), ¤к≥
розраховуютьс¤ ¤к сума значень ком≥рок в≥дпов≥дних р¤дк≥в колонок
8 ≥ 9 (к.8 + к.9).
   ƒл¤ пересувних джерел значенн¤ ком≥рок колонки 10 р¤дк≥в 2.1,
2.2, 2.3 ≥ т. ≥н. дор≥внюють значенн¤м в≥дпов≥дних ком≥рок колонки
8 цих р¤дк≥в (к.10 = к.8).
   ” ком≥рках колонки 10 (к.10) р¤дк≥в 1, 2, 3, 4 проставл¤ютьс¤
суми значень в≥дпов≥дних ком≥рок р¤дк≥в 1.1, 1.2, 1.3 ≥ т. ≥н.;
2.1, 2.2, 2.3 ≥ т. ≥н.; 3.1, 3.2, 3.3 ≥ т. ≥н.; 4.1, 4.2, 4.3 ≥ т.
≥н.
   10. ” ком≥рках р¤дка 5 (р.5) "Ќараховано збору з початку
року, усього" колонок 8, 9 ≥ 10 проставл¤ютьс¤ суми збору, ¤к≥
розраховуютьс¤ ¤к сума значень ком≥рок р¤дк≥в 1, 2, 3 ≥ 4
(р.1 + р.2 + р.3 + р.4) в≥дпов≥дних колонок.
   11. ” ком≥рц≥ р¤дка 5.1 (р.5.1) "до державного бюджету"
колонки 10 проставл¤Їтьс¤ 30 в≥дсотк≥в нарахованоњ суми збору з
початку року за значенн¤м ком≥рки р¤дка 5 ц≥Їњ колонки (р.5 к.10 х
30%).
   ѕ≥дприЇмства г≥рничо-металург≥йного комплексу, ¤к≥  беруть
участь в економ≥чному експеримент≥, що проводитьс¤ з 1 липн¤ 1999
року до 1 с≥чн¤ 2002 року в≥дпов≥дно до «акону ”крањни в≥д 14
липн¤ 1999 року "ѕро проведенн¤ економ≥чного експерименту на
п≥дприЇмствах г≥рничо-металург≥йного   комплексу    ”крањни"
( 934-14 ) (дал≥ - п≥дприЇмства г≥рничо-металург≥йного комплексу,
¤к≥ беруть участь в економ≥чному експеримент≥), у ком≥рц≥ р¤дка
5.1 (р.5.1) колонки 10 проставл¤ють 10 в≥дсотк≥в нарахованоњ суми
збору з початку року за р¤дком 5 (р.5 к.10 х 10%).
   12. ” ком≥рц≥ р¤дка 5.2 (р.5.2) "до м≥сцевих бюджет≥в"
колонки 10 проставл¤Їтьс¤ 70 в≥дсотк≥в нарахованоњ суми збору з
початку року за значенн¤м ком≥рки р¤дка 5 ц≥Їњ колонки (р.5 к.10 х
70%).
   ѕ≥дприЇмства г≥рничо-металург≥йного комплексу, ¤к≥  беруть
участь в економ≥чному експеримент≥, у ком≥рц≥ р¤дка 5.2 (р.5.2)
колонки 10 проставл¤ють 20 в≥дсотк≥в нарахованоњ суми збору з
початку року за значенн¤м ком≥рки р¤дка 5 ц≥Їњ колонки (р.5 к.10 х
20%).
   —ума значень ком≥рок р¤дк≥в 5.1 ≥ 5.2 колонки 10 дор≥внюЇ
значенню ком≥рки р¤дка 5 колонки 10 (р.5.1 к.10 + р.5.2 к.10 = р.5
к.10).
   13.  ом≥рка р¤дка 5.3 (р.5.3) "залишаЇтьс¤ у розпор¤дженн≥
п≥дприЇмства" колонки 10 заповнюЇтьс¤ виключно п≥дприЇмствами
г≥рничо-металург≥йного комплексу, ¤к≥ беруть участь в економ≥чному
експеримент≥.
   ” ц≥й ком≥рц≥ проставл¤Їтьс¤ 70 в≥дсотк≥в нарахованоњ суми
збору з початку року за значенн¤м ком≥рки р¤дка 5 колонки 10 (р.5
к.10 х 70%).
   ƒл¤ п≥дприЇмств г≥рничо-металург≥йного комплексу, ¤к≥ беруть
участь в економ≥чному експеримент≥, сума значень ком≥рок р¤дк≥в
5.1, 5.2 ≥ 5.3 колонки 10 дор≥внюЇ значенню ком≥рки р¤дка 5
колонки 10 (р.5.1 к.10 + р.5.2 к.10 + р.5.3 к.10 = р.5 к.10).
   14. ” ком≥рц≥ р¤дка 6 "Ќараховано за попередн≥й зв≥тний
пер≥од (квартал, п≥вр≥чч¤, 9 м≥с¤ц≥в), усього"  колонки  10
проставл¤Їтьс¤ нарахована сума збору за попередн≥й зв≥тний пер≥од
(квартал, п≥вр≥чч¤, 9 м≥с¤ц≥в).
   15. ” ком≥рц≥ р¤дка 6.1 "до державного бюджету" колонки 10
проставл¤Їтьс¤ 30 в≥дсотк≥в нарахованоњ суми збору за попередн≥й
зв≥тний пер≥од (квартал, п≥вр≥чч¤, 9 м≥с¤ц≥в) за значенн¤м ком≥рки
р¤дка 6 ц≥Їњ колонки (р.6 к.10 х 30%).
   ѕ≥дприЇмства г≥рничо-металург≥йного  комплексу, ¤к≥ беруть
участь в економ≥чному експеримент≥, у ком≥рц≥ р¤дка 6.1 (р.6.1)
колонки 10 проставл¤ють 10 в≥дсотк≥в нарахованоњ суми збору за
попередн≥й зв≥тний пер≥од (квартал, п≥вр≥чч¤, 9 м≥с¤ц≥в) за
значенн¤м ком≥рки р¤дка 6 ц≥Їњ колонки (р.6 к.10 х 10%).
   16. ” ком≥рц≥ р¤дка 6.2 "до м≥сцевих бюджет≥в" колонки 10
проставл¤ютьс¤ 70 в≥дсотк≥в нарахованоњ суми збору за попередн≥й
зв≥тний пер≥од (квартал, п≥вр≥чч¤, 9 м≥с¤ц≥в) за значенн¤м ком≥рки
р¤дка 6 ц≥Їњ колонки (р.6 к.10 х 70%).
   ѕ≥дприЇмства г≥рничо-металург≥йного комплексу, ¤к≥  беруть
участь в економ≥чному експеримент≥, у ком≥рц≥ р¤дка 6.2 (р.6.2)
колонки 10 проставл¤ють 20 в≥дсотк≥в нарахованоњ суми збору за
попередн≥й зв≥тний пер≥од (квартал, п≥вр≥чч¤, 9 м≥с¤ц≥в) за
значенн¤м ком≥рки р¤дка 6 ц≥Їњ колонки (р.6 к.10 х 20%).
   —ума значень ком≥рок р¤дк≥в 6.1 ≥ 6.2 колонки 10 дор≥внюЇ
значенню ком≥рки р¤дка 6 ц≥Їњ колонки (р.6.1 к.10 + р.6.2 к.10 =
р.6 к.10).
   17.  ом≥рка  р¤дка  6.3  "залишаЇтьс¤  у  розпор¤дженн≥
п≥дприЇмства" колонки 10 заповнюЇтьс¤ виключно п≥дприЇмствами
г≥рничо-металург≥йного комплексу, ¤к≥ беруть участь в економ≥чному
експеримент≥. ” н≥й проставл¤Їтьс¤ сума збору, що залишена в
розпор¤дженн≥ п≥дприЇмств за попередн≥й зв≥тний пер≥од (квартал,
п≥вр≥чч¤, 9 м≥с¤ц≥в).
   ƒл¤ п≥дприЇмств г≥рничо-металург≥йного комплексу, ¤к≥ беруть
участь в економ≥чному експеримент≥, сума значень ком≥рок р¤дк≥в
6.1, 6.2 ≥ 6.3 колонки 10 дор≥внюЇ значенню ком≥рки р¤дка 6 ц≥Їњ
колонки (р.6.1 к. 10 + р.6.2 к. 10 + р.6.3 к. 10 = р.6 к.10).
   18. ” ком≥рц≥ р¤дка 7 "Ќараховано за зв≥тний квартал, усього"
колонки 10 проставл¤Їтьс¤ сума збору, що розраховуЇтьс¤ ¤к р≥зниц¤
значень ком≥рок р¤дк≥в 5 ≥ 6 колонки 10 (р.5. к.10 - р.6. к.10)
   19. ” ком≥рц≥ р¤дка 7.1 (р.7.1) "до державного бюджету"
колонки 10 проставл¤Їтьс¤ 30 в≥дсотк≥в нарахованоњ суми збору за
зв≥тний квартал за значенн¤м р¤дка 7 ц≥Їњ колонки (р.7 к.10 х
30%).
   ѕ≥дприЇмства г≥рничо-металург≥йного  комплексу, ¤к≥ беруть
участь в економ≥чному експеримент≥, у ком≥рц≥ р¤дка 7.1 (р.7.1)
колонки 10 проставл¤ють 10 в≥дсотк≥в нарахованоњ суми збору за
зв≥тний квартал за значенн¤м ком≥рки р¤дка 7 ц≥Їњ колонки (р.7
к.10 х 10%).
   20. ” ком≥рц≥ р¤дка 7.2 (р.7.2) "до м≥сцевих бюджет≥в"
колонки 10 проставл¤Їтьс¤ 70 в≥дсотк≥в нарахованоњ суми збору за
зв≥тний квартал за значенн¤м ком≥рки р¤дка 7 ц≥Їњ колонки (р.7
к.10 х 70%).
   ѕ≥дприЇмства г≥рничо-металург≥йного комплексу, ¤к≥  беруть
участь в економ≥чному експеримент≥, у ком≥рц≥ р¤дка 7.2 (р.7.2)
колонки 10 проставл¤ють 20 в≥дсотк≥в нарахованоњ суми збору за
зв≥тний квартал за значенн¤м ком≥рки р¤дка 7 ц≥Їњ колонки (р.7
к.10 х 20%).
   —ума значень ком≥рок р¤дк≥в 7.1 ≥ 7.2 колонки 10 дор≥внюЇ
значенню ком≥рки р¤дка 7 ц≥Їњ колонки (р.7.1 к.10 + р.7.2 к.10 =
р.7 к.10).
   21.  ом≥рка р¤дка 7.3 (р.7.3) "залишаЇтьс¤ у розпор¤дженн≥
п≥дприЇмства" колонки 10 заповнюЇтьс¤ виключно п≥дприЇмствами
г≥рничо-металург≥йного комплексу, ¤к≥ беруть участь в економ≥чному
експеримент≥. ¬ н≥й проставл¤Їтьс¤ 70 в≥дсотк≥в нарахованоњ суми
збору за зв≥тний квартал за значенн¤м р¤дка 7 ц≥Їњ колонки (р.7
к.10 х 70%).
   ƒл¤ п≥дприЇмств г≥рничо-металург≥йного комплексу, ¤к≥ беруть
участь в економ≥чному експеримент≥, сума значень ком≥рок р¤дк≥в
7.1, 7.2 ≥ 7.3 колонки 10 дор≥внюЇ значенню ком≥рки р¤дка 7 ц≥Їњ
колонки (р.7.1 к.10 + р.7.2 к.10 + р.7.3 к.10 = р.7 к.10).

( ƒодаток в редакц≥њ Ќаказу ћ≥некобезпеки N 24/37 ( z0091-00 )
в≥д  27.01.2000;  в  редакц≥њ Ќаказу ћ≥некоресурс≥в N 75/76
( z0245-01 ) в≥д 28.02.2001 )

 
   ( ƒодаток 4 вилучено на п≥дстав≥ Ќаказу ћ≥некоресурс≥в
N 75/76 ( z0245-01 ) в≥д 28.02.2001 )

   ( ƒодаток 5 вилучено на п≥дстав≥ Ќаказу ћ≥некоресурс≥в
N 75/76 ( z0245-01 ) в≥д 28.02.2001 )


 

Ќа початок
Hosted by uCoz