ƒокументи,що пов'¤зан≥ з даним документом

ѕро затвердженн¤ ≤нструкц≥њ про пор¤док зд≥йсненн¤ перев≥рок суб'Їкт≥в, що використовують водн≥ ресурси або виконують господарську д≥¤льн≥сть у межах водоохоронних зон , z0126-01 , 29.01.2001

 
    ƒ≈–∆ј¬Ќ»…  ќћ≤“≈“ ” –јѓЌ» ѕќ ¬ќƒЌќћ” √ќ—ѕќƒј–—“¬”

              Ќ ј   ј «


 N 22 в≥д 29.01.2001         «ареЇстровано в ћ≥н≥стерств≥
                   юстиц≥њ ”крањни
                   9 лютого 2001 р.
                   за N 126/5317


       ѕро затвердженн¤ ≤нструкц≥њ про пор¤док
   зд≥йсненн¤ перев≥рок суб'Їкт≥в, що використовують водн≥
     ресурси або виконують господарську д≥¤льн≥сть у
           межах водоохоронних зон


   ¬≥дпов≥дно до  пункту 5 ѕоложенн¤ про ƒержавний ком≥тет
”крањни по водному господарству, затвердженого ”казом ѕрезидента
”крањни в≥д 14 липн¤ 2000 р. N 898 ( 898/2000 ), Ќ ј   ј « ” ё:

   1. «атвердити ≤нструкц≥ю про пор¤док зд≥йсненн¤ перев≥рок
суб'Їкт≥в, що використовують  водн≥  ресурси  або  виконують
господарську д≥¤льн≥сть у межах водоохоронних зон (додаЇтьс¤).
   2. ёридичному в≥дд≥лу (ё. —мовж) у 5-денний терм≥н подати
наказ на державну реЇстрац≥ю в ћ≥н≥стерство юстиц≥њ ”крањни в
установленому пор¤дку.
   3. ”правл≥нню  комплексного  використанн¤ водних ресурс≥в
(ћ. Ѕабич), ”правл≥нню справами (ћ.  ƒемковська)  забезпечити
тиражуванн¤  ≤нструкц≥њ  дл¤ п≥дв≥домчих орган≥зац≥й, на ¤к≥
покладено контроль за рац≥ональним використанн¤м, охороною та
в≥дтворенн¤м водних ресурс≥в.
   4. ќрганам  ƒержводгоспу,  що  зд≥йснюють  контроль  за
рац≥ональним  використанн¤м,  охороною та в≥дтворенн¤м водних
ресурс≥в, забезпечити виконанн¤ вимог ≤нструкц≥њ.
   5.  онтроль за виконанн¤м наказу покласти на «аступника
√олови  ом≥тету  .јл≥Їва.

 √олова ком≥тету                      ¬.’орЇв

                      «атверджено
                 Ќаказ ƒержавного ком≥тету ”крањни
                   по водному господарству
                     29.01.2001 N 22

                   «ареЇстровано в ћ≥н≥стерств≥
                   юстиц≥њ ”крањни
                   9 лютого 2001 р.
                   за N 126/5317

              ≤нструкц≥¤
 про пор¤док зд≥йсненн¤ перев≥рок суб'Їкт≥в, що використовують
    водн≥ ресурси або виконують господарську д≥¤льн≥сть
          у межах водоохоронних зон


           I. «агальн≥ положенн¤

   1.1. ÷¤ ≤нструкц≥¤ розроблена на п≥дстав≥ «акону ”крањни про
охорону навколишнього природного середовища ( 1264-12 ), ¬одного
 одексу ”крањни ( 213/95-¬– ),  одексу ”крањни про адм≥н≥стративн≥
правопорушенн¤ ( 80731-10, 80732-10 ) ѕоложенн¤ про ƒержавний
ком≥тет ”крањни по водному господарству, затвердженого ”казом
ѕрезидента ”крањни в≥д 14 липн¤ 2000 р. N 898 ( 898/2000 ).
   1.2. ≤нструкц≥¤ встановлюЇ пор¤док  зд≥йсненн¤  перев≥рок
п≥дприЇмств, установ та орган≥зац≥й (дал≥ - суб'Їкт≥в) незалежно
в≥д форм власност≥ ≥ вид≥в господарськоњ д≥¤льност≥ (суб'Їкт≥в) з
дотриманн¤ ними вимог законодавства щодо використанн¤, охорони та
в≥дтворенн¤ водних ресурс≥в.
   1.3. ¬имог ≤нструкц≥њ повинн≥ дотримуватись органи системи
ƒержводгоспу ”крањни, що зд≥йснюють контроль за рац≥ональним
використанн¤м, охороною та в≥дтворенн¤м водних ресурс≥в.
   1.4. ƒл¤ плануванн¤ перев≥рок ≥ зд≥йсненн¤ контролю  за
дотриманн¤м  водного  законодавства  органи ƒержводгоспу, ¤к≥
зд≥йснюють контроль за рац≥ональним використанн¤м, охороною та
в≥дтворенн¤м водних ресурс≥в, дл¤ своЇњ зони д≥¤льност≥ провод¤ть
паспортизац≥ю, складають в≥домост≥ про д≥юч≥  суб'Їкти,  ¤к≥
внасл≥док  своЇњ  д≥¤льност≥  негативно впливають або можуть
потенц≥йно впливати на стан водних ресурс≥в (додаток 1), та
в≥домост≥ про об'Їкти, ¤к≥ будуютьс¤ на земл¤х водного фонду
(додаток 2). ѕри складанн≥ цих в≥домостей враховуютьс¤ види
д≥¤льност≥ та об'Їкти, що становл¤ть еколог≥чну небезпеку, перел≥к
¤ких затверджено постановою  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в  ”крањни  в≥д
27.07.95 N 554 ( 554-95-п ).
   ” перел≥к суб'Їкт≥в, що контролюютьс¤ органами ƒержводгоспу
”крањни, включаютьс¤ суб'Їкти, розташован≥ на земл¤х водного фонду
(кр≥м земель водного фонду, зайн¤тих мор¤ми та островами на них),
за погодженн¤м з в≥дпов≥дним територ≥альним органом ћ≥н≥стерства
еколог≥њ та природних ресурс≥в ”крањни, а також ус≥ суб'Їкти зони
д≥¤льност≥ в≥дпов≥дного органу ƒержводгоспу, ¤к≥ зв≥тують про
використанн¤ вод за формою державноњ статистичноњ зв≥тност≥ 2-“ѕ
(водгосп), затвердженоњ  наказом ƒержкомстату ”крањни 30.09.97
N 230 ( z0480-97 ) та зареЇстрованоњ в ћ≥н≥стерств≥ юстиц≥њ
”крањни 16.10.97 за N 480/2284.
   1.5. ќсоба, що зд≥йснюЇ перев≥рку, зобов'¤зана мати при соб≥
посв≥дченн¤,  а  при  перев≥рц≥ режимних об'Їкт≥в ≥ допуск,
оформлений у встановленому пор¤дку, ≥ подавати ц≥ документи на
вимогу прац≥вник≥в контрольно-пропускних пункт≥в ≥ адм≥н≥страц≥њ
об'Їкта.
   ѕри перев≥рц≥ необх≥дно дотримуватись правил чинного етикету
та враховувати  економ≥чний  стан  суб'Їкт≥в  господарюванн¤,
намагатис¤ запоб≥гати зривам њхньоњ виробничоњ д≥¤льност≥ шл¤хом
застосуванн¤ ≥нших заход≥в впливу, давати зрозум≥л≥ та ч≥тк≥
вказ≥вки  ≥  рекомендац≥њ, намагатис¤ давати корисн≥ поради,
зд≥йснювати перев≥рку на високому профес≥йному р≥вн≥, висувати
лише реальн≥ вимоги, мати бажанн¤ розгл¤нути компром≥с щодо
вир≥шенн¤ водогосподарських  проблем,  бути  вимогливим  щодо
забезпеченн¤ дотриманн¤ водного законодавства, ¤кщо кер≥вництво
суб'Їкта не намагаЇтьс¤ ≥ не маЇ бажанн¤ пол≥пшити ситуац≥ю.

           2. ѕлануванн¤ перев≥рок

   2.1. ѕерев≥рка  суб'Їкт≥в  зд≥йснюЇтьс¤  за  календарним
граф≥ком,  ¤кий  Ї  складовою  частиною р≥чного (п≥вр≥чного,
квартального) плану роб≥т в≥дпов≥дного органу ƒержводгоспу. ѕри
складанн≥ плану перев≥рок визначаютьс¤ пр≥оритетн≥ суб'Їкти на
основ≥ на¤вноњ ≥нформац≥њ про фактичний чи можливий негативний
вплив на стан водних ресурс≥в.
    р≥м планових перев≥рок  можуть  проводитись  позапланов≥
перев≥рки.
   2.2. ѕерев≥рки провод¤тьс¤ зг≥дно ≥з завданн¤м, у ¤кому
зазначено мету ≥ пор¤док проведенн¤ запланованоњ перев≥рки.
   «авданн¤ на перев≥рку затверджуЇтьс¤ кер≥вником в≥дпов≥дного
органу ƒержводгоспу, ¤кий проводить перев≥рку.

          3. ѕ≥дготовка до перев≥рки

   ќсоба, ¤ка  проводить  перев≥рку,  перед  њњ  початком
зобов'¤зана:
   3.1. ќзнайомитись з документами та матер≥алами щодо суб'Їкта,
¤кий п≥дл¤гаЇ перев≥рц≥, зокрема:
   дозволом на спец≥альне водокористуванн¤;
   матер≥алами попередн≥х перев≥рок;
   матер≥алами статистичноњ зв≥тност≥ використанн¤ води - 2“ѕ
(водгосп), на¤вною  ≥нформац≥Їю  щодо  технолог≥њ  виробничих
процес≥в,  пов'¤заних  з  використанн¤м  водних ресурс≥в, що
зд≥йснюютьс¤ на суб'Їкт≥;
   р≥шенн¤ми орган≥в   виконавчоњ   влади,  наказами  та
розпор¤дженн¤ми ƒержводгоспу, що стосуютьс¤ питань використанн¤,
охорони та в≥дтворенн¤ водних ресурс≥в.
   3.2. ¬изначити обс¤г перев≥рки, оц≥нити витрати часу на
проведенн¤ перев≥рки та конкретн≥ терм≥ни њњ проведенн¤.
   3.3. ѕогодити з кер≥вництвом суб'Їкта терм≥ни початку ≥
зак≥нченн¤ перев≥рки та пор¤дку њњ проведенн¤, а також терм≥н
п≥дготовки суб'Їктом необх≥дноњ зв≥тност≥, обл≥ковоњ та техн≥чноњ
документац≥њ.
   якщо в≥домо чи Ї п≥дозра,  що  суб'Їкт  порушуЇ  умови
спец≥ального  водокористуванн¤  або  порушуЇ  вимоги  водного
законодавства,  перев≥рка  зд≥йснюЇтьс¤  без  попереднього
пов≥домленн¤. ” таких випадках кер≥вництво суб'Їкта спов≥щаЇтьс¤
про перев≥рку одразу п≥сл¤ прибутт¤ посадовоњ особи, що зд≥йснюЇ
перев≥рку.

           4. ѕерев≥рка суб'Їкта

   4.1. ѕ≥сл¤  прибутт¤  на п≥дприЇмство, в орган≥зац≥ю чи
установу особа, що проводить перев≥рку, зобов'¤зана:
   ознайомити адм≥н≥страц≥ю ≥з завданн¤м ≥ терм≥нами проведенн¤
перев≥рки;
   одержати в≥д  адм≥н≥страц≥њ  необх≥дну  дл¤  перев≥рки
документац≥ю ≥ з'¤сувати, хто з посадових ос≥б уповноважений
адм≥н≥страц≥Їю бути безпосередньо присутн≥м при перев≥рц≥;
   дотримуватись установлених правил внутр≥шнього розпор¤дку на
суб'Їкт≥ ≥ особливо правил техн≥ки безпеки.
   4.2. ѕерев≥рка починаЇтьс¤ з ознайомленн¤ ≥з  структурою
виробництва, технолог≥Їю та використанн¤м у н≥й водних ресурс≥в.
   4.3. ќгл¤д виробництва ≥ його  територ≥й  та  елемент≥в
зд≥йснюЇтьс¤ обов'¤зково в супровод≥ уповноваженоњ адм≥н≥страц≥Їю
посадовоњ особи об'Їкта, що перев≥р¤Їтьс¤.
   4.4. ѕерев≥р¤ючий ознайомлюЇтьс¤ з:
   матер≥алами дозволу на спец≥альне водокористуванн¤;
   на¤вн≥стю журнал≥в первинного обл≥ку використанн¤ води;
   на¤вн≥стю водовим≥рювальних прилад≥в ≥ пристроњв та на¤вн≥стю
засоб≥в контролю за ¤к≥стю вод;
   зв≥тною документац≥Їю з питань використанн¤ водних ресурс≥в,
матер≥алами плати за використанн¤ води;
   в≥домчими нормативами та методичними документами з питань
використанн¤ водних ресурс≥в;
   наказами та розпор¤дженн¤ми орган≥зац≥њ вищого р≥вн¤  та
адм≥н≥страц≥њ ≥ станом њх виконанн¤ щодо питань веденн¤ водного
господарства;
   на¤вн≥стю в≥дпов≥дного  п≥дрозд≥лу  чи  посадових  ос≥б,
в≥дпов≥дальних за стан використанн¤, охорони та в≥дтворенн¤ водних
ресурс≥в;
   станом виконанн¤ заход≥в  з  усуненн¤  порушень  водного
законодавства, ви¤влених при попередн≥х перев≥рках;
   дозволами на введенн¤ в д≥ю або освоЇнн¤ нових технолог≥й чи
процес≥в, ¤кщо таке в≥дбулос¤ п≥сл¤ попередньоњ перев≥рки;
   на¤вн≥стю журналу  реЇстрац≥њ  надзвичайних  ситуац≥й  чи
випадк≥в екстремально високих р≥вн≥в забрудненн¤ водних джерел,
викликаних виробничою д≥¤льн≥стю даного суб'Їкта;
   станом дотриманн¤  умов господарськоњ д≥¤льност≥ у межах
прибережних смуг та водоохоронних зон;
   на¤вн≥стю розроблених заход≥в щодо запоб≥ганн¤ авар≥¤м та
л≥кв≥дац≥њ шк≥дливих еколог≥чних насл≥дк≥в.

    5. ќсобливост≥ перев≥рки окремих вид≥в д≥¤льност≥

   5.1. ѕерев≥рка водогосподарськоњ д≥¤льност≥
   5.1.1. « питань економ≥њ та рац≥онального використанн¤ води:
   на¤вн≥сть дозвол≥в на спец≥альне чи орендне водокористуванн¤
та стан дотриманн¤ умов, визначених цими дозволами;
   використанн¤ води за призначенн¤м;
   стан дотриманн¤ установлених л≥м≥т≥в забору води;
   виконанн¤ заход≥в  щодо  економного  використанн¤  водних
ресурс≥в;
   орган≥зац≥¤ системи первинного обл≥ку витрат води.  —тан
веденн¤  журнал≥в  обл≥ку води за формами ѕќƒ-11 ≥ ѕќƒ-13,
затвердженими наказом ƒержкомстату  ”крањни  27.07.98  N  264
( v0264202-98 );
   обладнанн¤ водозабор≥в  поверхневих  ≥  п≥дземних  вод
контрольно-вим≥рювальною апаратурою ≥ над≥йн≥сть њњ роботи;
   на¤вн≥сть спец≥альних дозвол≥в (л≥ценз≥й) на користуванн¤
надрами дл¤ розробки родовищ п≥дземних вод;
   на¤вн≥сть проектно-техн≥чноњ документац≥њ  на  водозаб≥рн≥
споруди ≥ водопров≥дну мережу, акт≥в прийманн¤ њх в експлуатац≥ю,
погодженн¤ цих документ≥в у встановленому пор¤дку;
   техн≥чний стан водозабор≥в ≥ водопров≥дноњ мереж≥, оц≥нка
ступен¤ зношеност≥ обладнанн¤.
   5.1.2. « питань охорони водних ресурс≥в в≥д забрудненн¤ та
засм≥ченн¤:
   на¤вн≥сть погоджених ≥ затверджених у встановленому пор¤дку
зон ≥ по¤с≥в сан≥тарноњ охорони водозабор≥в централ≥зованого
водопостачанн¤, винесенн¤ њх меж у натуру, додержанн¤ сан≥тарного
режиму на цих територ≥¤х в≥дпов≥дно до д≥ючих норм ≥ правил
охорони джерел водопостачанн¤;
   на¤вн≥сть очисних споруд  промислових,  господарських  та
зливових сток≥в, самост≥йних випуск≥в ст≥чних вод у водойми,
р≥чки, на рельЇф, пол¤ ф≥льтрац≥њ чи накопичувач≥ та на¤вн≥сть
погодженоњ в установленому пор¤дку техн≥чноњ документац≥њ на ц≥
споруди та акт≥в прийманн¤ њх в експлуатац≥ю;
   на¤вн≥сть дозвол≥в на скиданн¤ ст≥чних вод, затверджених
л≥м≥т≥в та граничнодопустимих скид≥в (дал≥ - √ƒ—), стан дотриманн¤
умов водов≥дведенн¤, встановлених цими дозволами;
   техн≥чний стан водовипуск≥в, очисних споруд ≥ канал≥зац≥йноњ
мереж≥,  оц≥нка  ступен¤  зношеност≥  обладнанн¤,  додержанн¤
проектного режиму експлуатац≥њ, фактичне навантаженн¤ в пор≥вн¤нн≥
з проектним, ефективн≥сть роботи очисних споруд (¤к≥сть очищенн¤
ст≥чних вод), стан видаленн¤, складуванн¤ та утил≥зац≥њ твердого
осаду;
   виконанн¤ заход≥в з пол≥пшенн¤ ¤кост≥ вод та заход≥в щодо
впор¤дкуванн¤ територ≥њ та утриманн¤ њњ в належному стан≥;
   зд≥йсненн¤ заход≥в щодо  запоб≥ганн¤  забрудненню  водних
об'Їкт≥в дощовими та сн≥говими водами, що в≥двод¤тьс¤ з територ≥њ;
   зд≥йсненн¤ л≥сомел≥оративних, агротехн≥чних, г≥дротехн≥чних
заход≥в щодо охорони вод в≥д вичерпанн¤ та забрудненн¤;
   веденн¤ обл≥ку скинутих у водн≥ об'Їкти зворотних вод ≥
забруднюючих речовин та контролю за ¤к≥стю цих вод (на¤вн≥сть
лаборатор≥њ та св≥доцтва про њњ атестац≥ю, обладнанн¤, методик ≥
т.≥н.). ќбладнанн¤   водовипуск≥в   контрольно-вим≥рювальною
апаратурою, ступ≥нь над≥йност≥ њњ роботи.
   5.1.3. « питань господарськоњ д≥¤льност≥ на земл¤х водного
фонду (кр≥м земель водного фонду, зайн¤тих мор¤ми та островами на
них):
   на¤вн≥сть затвердженого в установленому  пор¤дку  проекту
водоохоронноњ  зони  та прибережноњ захисноњ смуги (у межах
населених пункт≥в);
   на¤вн≥сть державного  акта,  ¤кий даЇ право на пост≥йне
користуванн¤ земл¤ми водного фонду, або договору, ¤кий даЇ право
на тимчасове користуванн¤ земельними д≥л¤нками на земл¤х водного
фонду;
   на¤вн≥сть спец≥ал≥зованоњ  служби  догл¤ду  за  водними
об'Їктами,  прибережними  захисними  смугами,  г≥дротехн≥чними
спорудами та п≥дтриманн¤ њх у належному стан≥;
   стан виконанн¤ заход≥в щодо охорони земель водного фонду в≥д
ероз≥њ, п≥дтопленн¤, забрудненн¤ в≥дходами виробництва;
   чи мають м≥сце заборонен≥  види  д≥¤льност≥  на  земл¤х
прибережних захисних смуг, зокрема: розорюванн¤ земель, збер≥ганн¤
та застосуванн¤ пестицид≥в ≥ добрив, влаштуванн¤ л≥тн≥х табор≥в
дл¤ худоби, буд≥вництво будь-¤ких споруд, влаштуванн¤ звалищ
см≥тт¤, гноЇсховищ, накопичувач≥в в≥дход≥в виробництва, пол≥в
ф≥льтрац≥њ,  митт¤  ≥ обслуговуванн¤ транспортних засоб≥в та
техн≥ки;
   на¤вн≥сть м≥сць добуванн¤ п≥ску ≥ грав≥ю в межах земель
водного фонду, у прируслов≥й частин≥ та на заплав≥, на¤вн≥сть
погоджень з в≥дпов≥дними державними органами в установленому
пор¤дку та дозвол≥в на веденн¤ цих роб≥т;
   стан забудови  в межах прибережних захисних смуг (дач≥,
гараж≥, автосто¤нки), на¤вн≥сть погодженоњ та затвердженоњ в
установленому  пор¤дку  проектно-техн≥чноњ документац≥њ на це
буд≥вництво;
   на¤вн≥сть дозвол≥в на проведенн¤ роб≥т на земельних д≥л¤нках
дна  р≥чок,  озер,  водосховищ,  пов'¤заних  з  буд≥вництвом
г≥дротехн≥чних споруд, поглибленн¤м дна, видобуванн¤м корисних
копалин, прокладенн¤м кабел≥в, трубопровод≥в, ≥нших комун≥кац≥й,
бурових та геологорозв≥дувальних роб≥т;
   на¤вн≥сть зсув≥в, обвал≥в берег≥в, захаращенн¤ русел водойм
см≥тт¤м та поваленими деревами;
   стан дотриманн¤ встановлених режим≥в роботи водосховищ та
г≥дротехн≥чних споруд та правил њх експлуатац≥њ;
   стан посадки, догл¤ду ≥ охорони л≥с≥в у смугах в≥дведенн¤
канал≥в, г≥дротехн≥чних  та  ≥нших  споруд  м≥жгосподарського
значенн¤.
   5.1.4. « питань достов≥рност≥ статистичноњ зв≥тност≥ щодо
використанн¤ водних ресурс≥в:
   у зв≥т≥ за формою 2-“ѕ (водгосп) ( z0480-97 )  перев≥р¤ютьс¤
основн≥ балансов≥ сп≥вв≥дношенн¤  м≥ж забором, використанн¤м,
передачею ≥ скидом ст≥чних вод;
   перев≥р¤Їтьс¤ систематичн≥сть запис≥в витрат води в журналах
первинного обл≥ку за формами ѕќƒ-11 та ѕќƒ-13 ( v0264202-98 ),
правильн≥сть п≥дсумк≥в витрат за кожний м≥с¤ць ≥ в ц≥лому за р≥к
та в≥дпов≥дн≥сть  даних  журнал≥в даним форми 2-“ѕ (водгосп)
( z0480-97 );
   проводитьс¤ пор≥вн¤нн¤ даних зв≥т≥в,  що  подавались  до
ф≥нансових орган≥в щодо об'Їм≥в забраноњ з джерел водопостачанн¤
води, за ¤ку сплачувались платеж≥ (збори), а також аналог≥чноњ
≥нформац≥њ щодо в≥дведенн¤ ст≥чних вод з даними форми зв≥тност≥
2-“ѕ (водгосп) ( z0480-97 );
   перев≥р¤Їтьс¤ правильн≥сть в≥днесенн¤ ст≥чних вод до т≥Їњ чи
≥ншоњ категор≥њ;
   перев≥р¤Їтьс¤ стан  дотриманн¤ ≥нструкц≥њ щодо заповненн¤
форми 2-“ѕ  (водгосп)  (  z0480-97  ),  затвердженоњ наказом
ƒержкомстату ”крањни.
   5.1.5. —уб'Їкт≥в, що зд≥йснюють буд≥вництво в межах водного
фонду:
   на¤вн≥сть документац≥њ на буд≥вництво, зокрема: акта вибору
майданчика, дозволу на спец≥альне водокористуванн¤, державного
акту на право власност≥ або право користуванн¤ земельною д≥л¤нкою,
р≥шень орган≥в державноњ виконавчоњ влади щодо об'Їкта, ¤кий
будуЇтьс¤;
   упевнитись, що буд≥вництво, реконструкц≥¤ або  розширенн¤
об'Їкта ведутьс¤ за проектом, погодженим у встановленому пор¤дку;
   з'¤сувати в≥домчу  належн≥сть  замовника  ≥  генп≥др¤дноњ
буд≥вельноњ орган≥зац≥њ, њх вищ≥ ≥нстанц≥њ, повн≥ найменуванн¤,
поштову адресу, ф≥нансов≥ установи;
   з'¤сувати встановлен≥  терм≥ни  введенн¤  в д≥ю головних
виробничих ≥ водоохоронних об'Їкт≥в;
   з'¤сувати, чи забезпечено буд≥вництво водоохоронних об'Їкт≥в
ф≥нансуванн¤м у необх≥дному обс¤з≥;
   ознайомитись безпосередньо  на буд≥вельному майданчику ≥з
станом буд≥вництва водоохоронних споруд ≥ оц≥нити стан виконанн¤
буд≥вельно-монтажних роб≥т (у натур≥ та в грошових витратах);
   перев≥рити виконанн¤ граф≥ка буд≥вельно-монтажних роб≥т ≥
освоЇнн¤  кап≥тальних  вкладень  на буд≥вництво водоохоронних
об'Їкт≥в; у р≥к уведенн¤ основних потужностей в експлуатац≥ю
перев≥рити,  чи забезпечуютьс¤ вони в≥дпов≥дними потужност¤ми
водоохоронних об'Їкт≥в;
   у пусковий  пер≥од  перев≥рити  готовн≥сть водоохоронного
об'Їкта, ус≥х його вузл≥в та комун≥кац≥й до пуску, а також
на¤вн≥сть ≥ готовн≥сть контрольно-вим≥рювальноњ апаратури.
   5.1.6. « питань запоб≥ганн¤ авар≥йним забрудненн¤м водних
об'Їкт≥в та у раз≥ екстремально високого р≥вн¤ њх забрудненн¤.
   ѕерев≥рц≥ п≥дл¤гають  ус≥  випадки  авар≥йних  скид≥в
забруднюючих речовин у водн≥ об'Їкти та виникненн¤ екстремально
високих р≥вн≥в њх забрудненн¤.
    ритер≥њ екстремально високого р≥вн¤ забрудненн¤ поверхневих
≥ п≥дземних вод визначаЇтьс¤ ћ≥некоресурс≥в в≥дпов≥дно до чинного
законодавства.
   ” раз≥ екстремально високого р≥вн¤  забрудненн¤  водного
джерела особа, що зд≥йснюЇ перев≥рку:
   оц≥нюЇ приблизно можливе джерело забрудненн¤;
   обстежуЇ (самост≥йно або в склад≥ створеноњ ком≥с≥њ) джерело
екстремально високого р≥вн¤ забрудненн¤ (за на¤вност≥ даних про це
джерело), орган≥зовуЇ в≥дб≥р проб води на анал≥з, з'¤совуЇ причину
авар≥њ;
   визначаЇ об'Їми скиду забруднюючих речовин;
   орган≥зовуЇ контроль за розповсюдженн¤м (перем≥щенн¤м) зони
забрудненн¤;
   оц≥нюЇ прогноз можливих насл≥дк≥в забрудненн¤ та  вживаЇ
заход≥в  щодо  пов≥домленн¤  адм≥н≥страц≥њ  водозабор≥в, щодо
необх≥дност≥ њх захисту (тимчасового призупиненн¤ роботи);
   видаЇ приписи на проведенн¤ роб≥т з припиненн¤ (скороченн¤)
скид≥в забруднюючих речовин та ≥нш≥ види роб≥т;
   орган≥зовуЇ контроль  за виконанн¤м заход≥в з л≥кв≥дац≥њ
насл≥дк≥в екстремально високого забрудненн¤;
   визначаЇ розм≥р збитк≥в, завданих держав≥ внасл≥док порушенн¤
водного законодавства, ≥ застосовуЇ в≥дпов≥дн≥ санкц≥њ щодо винних
посадових ос≥б;
   зд≥йснюЇ повторну перев≥рку  п≥сл¤  л≥кв≥дац≥њ  насл≥дк≥в
авар≥йного забрудненн¤ водного об'Їкта.

        6. ќформленн¤ результат≥в перев≥рки

   6.1. ѕерев≥рка суб'Їкт≥в, що використовують водн≥ ресурси або
виконують господарську д≥¤льн≥сть, що впливаЇ на стан водних
ресурс≥в, зак≥нчуЇтьс¤ складанн¤м документ≥в ≥ насамперед акта
перев≥рки стану дотриманн¤ вимог водного законодавства (додаток
3).
   6.2. —кладанн¤ акта перев≥рки, ¤к первинного документа Ї
обов'¤зковим, за вин¤тком ви¤влених очевидних протизаконних д≥й
окремих ос≥б (митт¤ транспорту чи висипанн¤ см≥тт¤ у недозволених
м≥сц¤х, вилив чи розлив нафтопродукт≥в, пошкодженн¤ споруд та
пристроњв), коли посадова особа, що зд≥йснюЇ перев≥рку, може
обмежитись  складанн¤м  протоколу  про  порушенн¤  водного
законодавства.
   6.3. ƒо акта перев≥рки додаютьс¤ (при потреб≥ ≥ на¤вност≥)
пор≥вн¤льн≥ таблиц≥, граф≥ки, схеми, оформлен≥ належним чином,
п≥дписан≥  оф≥ц≥йними  посадовими  особами  суб'Їкт≥в,  що
перев≥р¤ютьс¤.
   6.4. јкт  перев≥рки  складаЇтьс¤  в трьох прим≥рниках ≥
п≥дписуЇтьс¤ ус≥ма учасниками перев≥рки (особою, що зд≥йснюЇ
перев≥рку,  учасниками  перев≥рки,  присутн≥ми при перев≥рц≥,
в≥дпов≥дальним  прац≥вником,  призначеним  кер≥вником   чи
громад¤нином, ¤кий зд≥йснюЇ п≥дприЇмницьку д≥¤льн≥сть, дл¤ участ≥
в перев≥рц≥).
   6.5. ≤з зм≥стом акта ознайомлюЇтьс¤ кер≥вник п≥дприЇмства,
установи, орган≥зац≥њ (громад¤нин, ¤кий зд≥йснюЇ п≥дприЇмницьку
д≥¤льн≥сть), що перев≥р¤Їтьс¤. ” раз≥ незгоди з актом ц¤ особа маЇ
право додати до акта свою особисту думку.
   Ќа¤вн≥сть особистоњ думки не може бути причиною невиконанн¤
вимог посадовоњ особи, що зд≥йснюЇ перев≥рку щодо  усуненн¤
порушень водного законодавства.
   6.6. якщо ви¤влен≥ незначн≥ порушенн¤ водного законодавства,
¤к≥ не призвели до забрудненн¤ водойм б≥льше граничнодопустимих
концентрац≥й ≥ не завдали збитк≥в, то протокол про адм≥н≥стративн≥
правопорушенн¤ не складаЇтьс¤, а орган ƒержводгоспу, що зд≥йснював
перев≥рку, обмежуЇтьс¤ виданн¤м обов'¤зкового до виконанн¤ припису
(додаток 4) з указ≥вкою терм≥н≥в виконанн¤.
   6.7. якщо ви¤влен≥ порушенн¤ призвели до забрудненн¤ водойм
б≥льше граничнодопустимих концентрац≥й або завдан≥ збитки, то
особа, що зд≥йснюЇ перев≥рку, зобов'¤зана скласти протокол про
адм≥н≥стративне  правопорушенн¤  дл¤  прит¤гненн¤  винних  до
адм≥н≥стративноњ в≥дпов≥дальност≥.
   6.8. ѕри  ви¤вленн≥  систематичних  порушень  водного
законодавства, умов та дозвол≥в на водокористуванн¤ особа, що
зд≥йснюЇ   перев≥рку,   уносить   пропозиц≥ю  в≥дпов≥дному
територ≥альному органу ћ≥некоресурс≥в щодо обмеженн¤, тимчасовоњ
заборони  (зупиненн¤)  чи  припиненн¤  д≥¤льност≥  суб'Їкта
господарюванн¤ або його окремих д≥л¤нок (виробництв, технолог≥чних
процес≥в) у встановленому пор¤дку (додаток 5).
   6.9. ѕри потреб≥ анулюванн¤ дозвол≥в на спецводокористуванн¤,
на буд≥вельн≥, днопоглиблювальн≥ ≥ вибухов≥ роботи, видобуванн¤
п≥ску, грав≥ю, прокладанн¤ кабел≥в,  трубопровод≥в  й  ≥нших
комун≥кац≥й  на  земл¤х  водного  фонду  в≥дпов≥дний  орган
ƒержводгоспу, що зд≥йснював перев≥рку, уносить  поданн¤  про
припиненн¤ д≥њ або анулюванн¤ дозволу до того органу, ¤кий видав
цей дозв≥л (додаток 6).
   6.10. якщо суб'Їктом господарюванн¤ допущен≥ неодноразов≥
порушенн¤ вимог водного законодавства, що створюють загрозу дл¤
здоров'¤ людей чи значно зашкоджують водним ресурсам, - орган
ƒержводгоспу в триденний строк з дн¤ ви¤вленн¤ порушенн¤ направл¤Ї
матер≥али в органи прокуратури. ” раз≥ потреби зд≥йснити додатково
перев≥рку, зробити розрахунок розм≥ру запод≥¤ноњ шкоди тощо так≥
матер≥али надсилаютьс¤ до орган≥в прокуратури в строк не б≥льше
дес¤ти дн≥в.
   ”казан≥ матер≥али  повинн≥  м≥стити  вичерпн≥  в≥домост≥,
необх≥дн≥ дл¤ розгл¤ду справи (додаток 7).
   6.11. јкт перев≥рки обговорюЇтьс¤ у кер≥вника п≥дприЇмства,
орган≥зац≥њ, установи (а при потреб≥ за участю в≥дпов≥дальних
ос≥б) чи з громад¤нином, ¤кий зд≥йснюЇ п≥дприЇмницьку д≥¤льн≥сть ≥
вручаЇтьс¤ цим особам дл¤ виконанн¤. ѕри в≥дмов≥ прийн¤тт¤ акта
перев≥рки коп≥¤ акта передаЇтьс¤ через канцел¤р≥ю або надсилаЇтьс¤
поштою рекомендованим листом.
   ѕерший прим≥рник  акта  перев≥рки  залишаЇтьс¤  в орган≥
ƒержводгоспу, що зд≥йснював перев≥рку.
   6.12. якщо  перев≥ркою ви¤влений факт запод≥¤нн¤ збитк≥в
держав≥ внасл≥док порушенн¤ водного законодавства, то  орган
ƒержводгоспу, що зд≥йснював перев≥рку, визначаЇ розм≥р цих збитк≥в
за д≥ючими методиками та вживаЇ заход≥в з в≥дшкодуванн¤ њх в
установленому пор¤дку.
   6.13. ќсоба, що зд≥йснювала перев≥рку, подаЇ в 3-денний
терм≥н  кер≥внику  в≥дпов≥дного органу ƒержводгоспу зв≥т про
результати перев≥рки з пропозиц≥¤ми щодо подальших д≥й з усуненн¤
ви¤влених порушень водного законодавства.
   6.14. ¬иконанн¤ припис≥в, виданих при перев≥рц≥, та санкц≥й,
застосованих  за  порушенн¤  водного  законодавства,  орган
ƒержводгоспу, що зд≥йснював перев≥рку,  бере  п≥д  пост≥йний
контроль.

 Ќачальник ”правл≥нн¤ комплексного
 використанн¤ водних ресурс≥в               ћ.Ѕабич

                         ƒодаток 1
                     до пункту 1.4 ≤нструкц≥њ
                     про пор¤док зд≥йсненн¤
                     перев≥рок суб'Їкт≥в, що
                     використовують   водн≥
                     ресурси  або виконують
                     господарську д≥¤льн≥сть
                     у межах  водоохоронних
                     зон

              ¬≥дом≥сть
     про суб'Їкти, що використовують водн≥ ресурси
     або виконують господарську д≥¤льн≥сть у межах
        водоохоронних зон, уз¤тих на обл≥к

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
        (найменуванн¤ органу ƒержводгоспу)

------------------------------------------------------------------
| N |√алузь|  ѕовне  | ћ≥сце  |  оротка | ¬плив (можливий |
|з/п |   |найменуванн¤|використа-| характе- | вплив) на стан |
|  |   |п≥дприЇмст- |  нн¤  | ристика |водних об'Їкт≥в, |
|  |   |  ва,   | водного |виробничоњ| водоохоронних |
|  |   |орган≥зац≥њ,| об'Їкта |д≥¤льност≥|зон, прибережних |
|  |   | установи, |     |     | захисних смуг |
|  |   | поштова  |     |     | (скиди ст≥чних |
|  |   |  адреса  |     |     | вод, основн≥  |
|  |   |      |     |     |  забруднююч≥  |
|  |   |      |     |     |  речовини,  |
|  |   |      |     |     | накопичувач≥, |
|  |   |      |     |     |пол¤ ф≥льтрац≥њ, |
|  |   |      |     |     | заборонен≥ види |
|  |   |      |     |     | д≥¤льност≥ ≥  |
|  |   |      |     |     |   т.≥н.)   |
|----+------+------------+----------+----------+-----------------|
| 1 | 2  |   3   |  4   |  5   |    6    |
------------------------------------------------------------------


  ер≥вник органу ƒержводгоспу
 __________________________         _________________
     (пр≥звище)               (п≥дпис)

                         ƒодаток 2
                     до пункту 1.4 ≤нструкц≥њ
                     про пор¤док зд≥йсненн¤
                     перев≥рок суб'Їкт≥в, що
                     використовують   водн≥
                     ресурси  або виконують
                     господарську д≥¤льн≥сть
                     у межах  водоохоронних
                     зон

              ¬≥дом≥сть
  об'Їкт≥в, буд≥вництво ¤ких ведетьс¤ на земл¤х водного фонду
            у зон≥ д≥¤льност≥

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
        (найменуванн¤ органу ƒержводгоспу)

-------------------------------------------------------------------------------------
| N | Ќазва  |ѕерел≥к  |ѕроектна | ошторисна| —троки  |Ќайме- |ƒжерела| им ≥  |
|з/п|об'Їкта, |водоохо- | потуж- | варт≥сть |буд≥вництва|нуванн¤|ф≥нан- |коли  |
|  |  що   | ронних  | н≥сть  | водоохо- | водоохо- |генп≥д-|суванн¤|пого-  |
|  |будуЇтьс¤,|об'Їкт≥в |водоохо- | ронних  | ронних  |р¤дноњ |    |джена  |
|  | адреса, |(заход≥в),|ронних  |об'Їкт≥в | об'Їкт≥в |орган≥-|    | та   |
|  |м≥сце роз-|що перед- |об'Їкт≥в,|(заход≥в) | (заход≥в) |зац≥њ |    |затвер- |
|  |ташуванн¤ | бачено  |заход≥в |  у   |-----------|    |    | джена |
|  |     | побуду- |(у в≥дпо-| тис.грн. | поча|к≥- |    |    |проектна|
|  |     | вати   | в≥дних |     | ток |нець |    |    |докумен-|
|  |     |(зд≥йс-  |одиниц¤х)|     |   |   |    |    |тац≥¤  |
|  |     | нити)  |     |     |   |   |    |    |    |
|---+----------+----------+---------+----------+-----+-----+-------+-------+--------|
| 1 |   2  |   3  |   4  |   5  | 6 | 7 |  8  |  9  |  10  |
-------------------------------------------------------------------------------------

  ер≥вник органу ƒержводгоспу

 __________________________         _________________
     (пр≥звище)                (п≥дпис)

                          ƒодаток 3
                     до пункту 6.1 ≤нструкц≥њ
                     про пор¤док зд≥йсненн¤
                     перев≥рок суб'Їкт≥в, що
                     використовують   водн≥
                     ресурси  або виконують
                     господарську д≥¤льн≥сть
                     у межах  водоохоронних
                     зон

    ƒержавний ком≥тет ”крањни по водному господарству

__________________________________________________________________
    (найменуванн¤ органу ƒержводгоспу та його рекв≥зити)
__________________________________________________________________


                јкт
   перев≥рки стану дотриманн¤ вимог водного законодавства

"____" ______________ 200__ р.     _______________________
                    (м≥сце складанн¤ акта)

Ќазва об'Їкта ____________________________________________________
__________________________________________________________________
јдреса ___________________________________________________________
__________________________________________________________________
ѕоточний рахунок _________________________________________________
__________________________________________________________________
         (рекв≥зити ф≥нансовоњ установи)
¬ища орган≥зац≥¤ _________________________________________________
јдреса ___________________________________________________________

ћ≥н≥стерство (≥нший центральний орган виконавчоњ влади) __________
__________________________________________________________________
 ер≥вник п≥дприЇмства, орган≥зац≥њ, установи (громад¤нин, ¤кий
зд≥йснюЇ п≥дприЇмницьку д≥¤льн≥сть) ______________________________
__________________________________________________________________
     (пр≥звище, ≥м'¤, по батьков≥, номер телефону)
«аступник ________________________________________________________
        (пр≥звище, ≥м'¤, по батьков≥, номер телефону)
ќсоба, ¤ка в≥дпов≥даЇ за використанн¤ та охорону водних ресурс≥в
__________________________________________________________________
 (пр≥звище, ≥м'¤, по батьков≥, номер телефону, номер наказу про
          покладенн¤ в≥дпов≥дальност≥)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
ѕосадова особа, ¤ка зд≥йснила перев≥рку __________________________
__________________________________________________________________
       (посада, пр≥звище, ≥м'¤, по батьков≥.
__________________________________________________________________
якщо перев≥рка зд≥йснювалась ком≥с≥Їю, - перерахувати вс≥х член≥в
              ком≥с≥њ)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
«а участю ________________________________________________________
       (посада, пр≥звище, ≥м'¤ та по батьков≥ представника
__________________________________________________________________
     п≥дприЇмства, орган≥зац≥њ, установи, суб'Їкта
          п≥дприЇмницькоњ д≥¤льност≥)

Ќа п≥дстав≥ статей 13 та 19 ¬одного  одексу ”крањни, ѕоложенн¤ про
ƒержавний ком≥тет ”крањни по водному господарству, затвердженого
”казом ѕрезидента ”крањни в≥д 14 липн¤ 2000 N 898, проведено
перев≥рку дотриманн¤ вимог водного законодавства.

   ѕ≈–≈¬≤– ќё ¬—“јЌќ¬Ћ≈Ќќ:
Ќа¤вн≥сть дозвол≥в на спецводокористуванн¤ (на веденн¤ буд≥вельних
роб≥т чи зд≥йсненн¤ ≥ншоњ виробничоњ д≥¤льност≥) _________________
__________________________________________________________________
         (ким ≥ коли виданий, строк д≥њ,
__________________________________________________________________
           особлив≥ умови дозвол≥в)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
—тан виконанн¤ вимог дозвол≥в ____________________________________
                  (виконанн¤ особливих умов,
__________________________________________________________________
 дотриманн¤ встановлених концентрац≥й скиду шк≥дливих речовин,
__________________________________________________________________
       умов веденн¤ господарськоњ д≥¤льност≥)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

¬плив виробничоњ д≥¤льност≥ на стан водного об'Їкта ______________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

—тан веденн¤ обл≥ку використанн¤ води ____________________________
               (на¤вн≥сть ≥ заповненн¤ типових форм
__________________________________________________________________
    первинноњ обл≥ковоњ документац≥њ ѕќƒ-11, ѕќƒ-13)

—тан дотриманн¤ встановлених л≥м≥т≥в використанн¤ води ___________
__________________________________________________________________
 (в≥дпов≥дн≥сть об'Їм≥в використаноњ води затвердженим л≥м≥там)
__________________________________________________________________

—татистична зв≥тн≥сть 2-“ѕ - водгосп _____________________________
__________________________________________________________________
      (дотриманн¤ встановленого пор¤дку зв≥тност≥,
__________________________________________________________________
 виб≥ркова перев≥рка достов≥рност≥ њњ, в≥дпов≥дн≥сть платеж≥в за
        фактично використан≥ об'Їми води,
__________________________________________________________________
       дотриманн¤ д≥ючих норматив≥в платеж≥в

¬иконанн¤ заход≥в щодо рац≥онального використанн¤ води ___________
__________________________________________________________________
 (економ≥¤, впровадженн¤ оборотного ≥ повторного водопостачанн¤,
__________________________________________________________________
 використанн¤ дл¤ побутових ≥ промислових потреб очищених ст≥чних
             вод ≥ т. ≥н.)
’≥д буд≥вництва   водоохоронних  споруд,  виконанн¤  ≥нших
водоохоронних  заход≥в __________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

—тан дотриманн¤ умов  обмеженоњ  (регульованоњ)  господарськоњ
д≥¤льност≥ на земл¤х водного фонду _______________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

¬≥домост≥ з ≥нших питань, що перев≥р¤лись _______________________
__________________________________________________________________
    (попередженн¤ авар≥й, л≥кв≥дац≥¤ насл≥дк≥в авар≥й,
    техн≥чний стан споруд, систем, пристроњв ≥ т.≥н.)
¬≥домост≥ про стан виконанн¤ припис≥в попередн≥х перев≥рок (¤кщо
так≥ були) _______________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

   « метою усуненн¤ ви¤влених недол≥к≥в,  порушень  водного
законодавства, норм ≥ правил використанн¤ та охорони водних
ресурс≥в (¤кщо так≥ недол≥ки ≥ порушенн¤ були) видано припис.
   ”жит≥ санкц≥њ за порушенн¤ водного законодавства ___________
__________________________________________________________________
   (складено протокол про адм≥н≥стративне правопорушенн¤
__________________________________________________________________
    на посадову особу, пр≥звище, ≥м'¤ та по батьков≥,
__________________________________________________________________
   буде пред'¤влена претенз≥¤ щодо в≥дшкодуванн¤ збитк≥в,
__________________________________________________________________
    матер≥али будуть передан≥ до орган≥в прокуратури,
__________________________________________________________________
    порушуватиметьс¤ питанн¤ про анулюванн¤ дозвол≥в,
__________________________________________________________________
   тимчасове призупиненн¤ виробничоњ д≥¤льност≥ ≥ т. ≥н.)

ѕерев≥рку пров≥в (провели)
___________________    _______________    __________________
   (посада)        (п≥дпис)        (пр≥звище)

___________________    _______________    __________________
   (посада)        (п≥дпис)        (пр≥звище)

___________________    _______________    __________________
   (посада)        (п≥дпис)        (пр≥звище)


   ” перев≥рц≥  брали  участь  представники  п≥дприЇмства,
орган≥зац≥њ, установи, суб'Їкта п≥дприЇмницькоњ д≥¤льност≥

___________________    _______________    __________________
   (посада)        (п≥дпис)        (пр≥звище)

___________________    _______________    __________________
   (посада)        (п≥дпис)        (пр≥звище)

___________________    _______________    __________________
   (посада)        (п≥дпис)        (пр≥звище)


   « актом ≥ додатками ознайомивс¤ й уз¤в до виконанн¤.

    ер≥вник (заступник)  п≥дприЇмства,  орган≥зац≥њ, установи
(громад¤нин, ¤кий зд≥йснюЇ п≥дприЇмницьку д≥¤льн≥сть)


"___"______________200__  __________    ________________
              (п≥дпис)       (пр≥звище)

                         ƒодаток 4
                     ƒо пункту 6.6 ≤нструкц≥њ
                     про пор¤док зд≥йсненн¤
                     перев≥рок суб'Їкт≥в, що
                     використовують   водн≥
                     ресурси  або виконують
                     господарську д≥¤льн≥сть
                     у  межах водоохоронних
                     зон

    ƒержавний ком≥тет ”крањни по водному господарству

__________________________________________________________________
    (найменуванн¤ органу ƒержводгоспу та його рекв≥зити)
__________________________________________________________________


               ѕрипис

"___"_________ 200__ р.             N __________


 ер≥внику п≥дприЇмства, установи, орган≥зац≥њ (громад¤нину, ¤кий
зд≥йснюЇ п≥дприЇмницьку д≥¤льн≥сть) ______________________________
                  (повне найменуванн¤ ≥ поштов≥
__________________________________________________________________
    рекв≥зити п≥дприЇмства, орган≥зац≥њ, установи, ≥ншоњ
__________________________________________________________________
 юридичноњ особи, пр≥звище, ≥м'¤ та по батьков≥ громад¤нина,
       ¤кий зд≥йснюЇ п≥дприЇмницьку д≥¤льн≥сть)

ѕри перев≥рц≥ додержанн¤ вимог водного законодавства, норм ≥
правил у галуз≥ використанн¤ ≥ охорони водних ресурс≥в, дотриманн¤
правил експлуатац≥њ водогосподарських споруд ≥ пристроњв, режиму
господарськоњ д≥¤льност≥ у межах водоохоронних зон на (в) ________
_________________________________________________________________,
  (найменуванн¤ п≥дприЇмства, орган≥зац≥њ, установи, суб'Їкта
          господарськоњ д≥¤льност≥)

акт перев≥рки в≥д  "_____"__________ 200__ р.,

”—“јЌќ¬Ћ≈Ќќ: _____________________________________________________
__________________________________________________________________
       (указати ви¤влен≥ порушенн¤ та недол≥ки,
__________________________________________________________________
      ¤к≥ потребують ужитт¤ заход≥в до усуненн¤,
__________________________________________________________________
   з посиланн¤м на в≥дпов≥дн≥ статт≥ законодавчих та ≥нших
          нормативно-правових акт≥в)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

   Ќа основ≥ викладеного та, керуючись статт¤ми 44 та 110
¬одного  одексу ”крањни, ѕоложенн¤м про ƒержавний  ом≥тет ”крањни
по водному господарству, затвердженим ”казом ѕрезидента ”крањни
в≥д 14 липн¤ 2000 р. N 898,

ѕ–»ѕ»—”ё:
------------------------------------------------------------------
|N з/п|    «м≥ст припису    |  “ерм≥н  | ќбгрунтуванн¤ |
|   |              | виконанн¤ |  вимоги   |
|-----+----------------------------+-------------+---------------|
| 1 |       2       |   3   |    4    |
|-----+----------------------------+-------------+---------------|
|-----+----------------------------+-------------+---------------|
|-----+----------------------------+-------------+---------------|
------------------------------------------------------------------

   ƒаний припис Ї обов'¤зковим до виконанн¤. ” раз≥  його
невиконанн¤ чи недотриманн¤ визначених терм≥н≥в виконанн¤ винн≥
особи будуть прит¤гнен≥ до в≥дпов≥дальност≥ зг≥дно з чинним
законодавством.
ѕро виконанн¤ припису пропонуЇтьс¤ пов≥домити до "___"_____200_ р.
__________________________________________________________________
    (найменуванн¤ органу ƒержводгоспу та його адреса)
__________________________________________________________________


   ѕосадова особа органу ƒержводгоспу __________________________
                          (посада,
__________________________________________________________________
         пр≥звище, ≥м'¤ та по батьков≥,
__________________________________________________________________
        найменуванн¤ органу ƒержводгоспу)

                      ______________________
                         (п≥дпис)


   ѕрипис вручено "____"_________200__ р.
__________________________________________________________________
  (посада, пр≥звище, ≥м'¤ та по батьков≥ особи, ¤ка отримала
               припис)
__________________________________________________________________

                      ______________________
                         (п≥дпис)

ѕрипис над≥слано листом з пов≥домленн¤м "___"________ 200__ р.
__________________________________________________________________
 (найменуванн¤ та адреса п≥дприЇмства, орган≥зац≥њ, установи,
        суб'Їкту господарськоњ д≥¤льност≥)
__________________________________________________________________

                         ƒодаток 5
                     до пункту 6.8 ≤нструкц≥њ
                     про пор¤док зд≥йсненн¤
                     перев≥рок суб'Їкт≥в, що
                     використовують   водн≥
                     ресурси  або виконують
                     господарську д≥¤льн≥сть
                     у межах  водоохоронних
                     зон

    ƒержавний ком≥тет ”крањни по водному господарству
__________________________________________________________________
   (найменуванн¤ органу ƒержводгоспу та його рекв≥зити)
__________________________________________________________________

               ____________________________________
               (найменуванн¤ територ≥ального органу
                          ћ≥некоресурс≥в
                __________________________________
                     та його адреса)

"____"_________________200___р.            N _________


              ѕропозиц≥¤
     про обмеженн¤, тимчасову заборону (зупиненн¤),
     припиненн¤ д≥¤льност≥ суб'Їкт≥в господарюванн¤
      у зв'¤зку з порушенн¤м водного законодавства


__________________________________________________________________
  (найменуванн¤ органу ƒержводгоспу, що зд≥йснював перев≥рку
        дотриманн¤ водного законодавства)
у пер≥од ___________________ зд≥йснив перев≥рку дотриманн¤ вимог
      (дата перев≥рки)
водного законодавства на _________________________________________
        (найменуванн¤ п≥дприЇмства, орган≥зац≥њ, установи,
__________________________________________________________________
  ≥ншого суб'Їкта господарюванн¤, адреса та п≥дпор¤дкуванн¤)
≥ встановив так≥ порушенн¤ вимог водного законодавства ___________
__________________________________________________________________
(викласти суть порушень, њх причини й еколог≥чн≥ насл≥дки, вплив
          на стан водних об'Їкт≥в,
__________________________________________________________________
 назви порушених законодавчих акт≥в чи нормативних документ≥в)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

   ” зв'¤зку з викладеним та, враховуючи, що ран≥ше вжит≥ заходи
адм≥н≥стративного впливу не привели до усуненн¤ порушень, ________
__________________________________________________________________
   (перел≥чити заходи адм≥н≥стративного впливу, що ран≥ше
           застосовувались ≥ коли
__________________________________________________________________
та заходи,  що зд≥йснювались суб'Їктом, щодо усуненн¤ порушень
водного законодавства)
≥ керуючись ѕоложенн¤м про ƒержавний ком≥тет ”крањни по водному
господарству, затвердженим ”казом ѕрезидента ”крањни в≥д 14 липн¤
2000 р. N 898/2000, та статтею 15 ¬одного  одексу ”крањни ________
__________________________________________________________________
        (найменуванн¤ органу ƒержводгоспу)
вносить пропозиц≥ю прийн¤ти р≥шенн¤ про __________________________
                  (обмеженн¤, тимчасову заборону,
__________________________________________________________________
      зупинку чи припиненн¤ д≥¤льност≥ терм≥ном,
__________________________________________________________________
найменуванн¤ п≥дприЇмства, орган≥зац≥њ, установи, ≥ншого суб'Їкта
             господарюванн¤)
ѕро прийн¤тт¤ р≥шенн¤ просимо пов≥домити _________________________
__________________________________________________________________
        (найменуванн¤ органу ƒержводгоспу)


ƒодатки:

1.  оп≥¤ акта перев≥рки в≥д "___"________200__ р.
2.  оп≥њ попередн≥х припис≥в, протокол≥в про  адм≥н≥стративн≥
правопорушенн¤, пропозиц≥й, вимог ≥ т. ≥н.


    ер≥вник органу ƒержводгоспу
   _______________________        _____________________
      (пр≥звище)              (п≥дпис)

                         ƒодаток 6
                     до пункту 6.9 ≤нструкц≥њ
                     про пор¤док зд≥йсненн¤
                     перев≥рок суб'Їкт≥в, що
                     використовують   водн≥
                     ресурси  або виконують
                     господарську д≥¤льн≥сть
                     у межах  водоохоронних
                     зон


    ƒержавний ком≥тет ”крањни по водному господарству
__________________________________________________________________
   (найменуванн¤ органу ƒержводгоспу та його рекв≥зити)
__________________________________________________________________

               ____________________________________
              (найменуванн¤ органу державноњ влади,
               ____________________________________
                  ¤кий видав дозв≥л на спец≥альне
                         водокористуванн¤,
               ____________________________________
               дозв≥л на проведенн¤ роб≥т на земл¤х
                          водного фонду
               ____________________________________
                чи господарську д≥¤льн≥сть у межах
               ____________________________________
                        водоохоронних зон)

"____"__________200__ р.              N _________


               ѕоданн¤
       про припиненн¤ д≥њ (анулюванн¤) дозволу

__________________________________________________________________
  (найменуванн¤ органу ƒержводгоспу, що зд≥йснював перев≥рку)
у пер≥од ___________________ зд≥йснив перев≥рку дотриманн¤ умов
      (дата перев≥рки)
дозволу: _________________________________________________________
       (на спецводокористуванн¤, проведенн¤ буд≥вельних,
           днопоглиблювальних,
__________________________________________________________________
вибухових роб≥т, видобуванн¤ п≥ску, грав≥ю, прокладенн¤ кабел≥в,
             трубопровод≥в,
__________________________________________________________________
      ≥нших комун≥кац≥й на земл¤х водного фонду,
__________________________________________________________________
    господарську д≥¤льн≥сть у межах водоохоронних зон)

виданого _________________________________________________________
     (найменуванн¤ органу державноњ влади, ¤кий видав дозв≥л,
__________________________________________________________________
           дата видач≥, терм≥н д≥њ)

п≥дприЇмству, установ≥,   орган≥зац≥њ,   ≥ншому   суб'Їкту
господарюванн¤ ___________________________________________________
        (найменуванн¤, поштова адреса, п≥дпор¤дкован≥сть)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

≥ встановив так≥ порушенн¤ умов цього дозволу ____________________
__________________________________________________________________
(викласти суть порушень умов дозволу, насл≥дки, до ¤ких призвело
         чи може призвести це порушенн¤)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

   ” зв'¤зку з викладеним та, враховуючи, що ран≥ше вжит≥ заходи
адм≥н≥стративного впливу не призвели до усуненн¤ порушень умов
дозволу __________________________________________________________
      (перел≥чити заходи, ¤кщо вони застосовувались)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
≥ керуючись ѕоложенн¤м про ƒержавний ком≥тет ”крањни по водному
господарству, затвердженим ”казом ѕрезидента ”крањни в≥д 14 липн¤
2000 р. N 898 та статт¤ми 55, 56, 86 та 89 ¬одного  одексу ”крањни
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
        (найменуванн¤ органу ƒержводгоспу)
уносить поданн¤ про ______________________________________________
        (тимчасово припинити д≥ю дозволу ≥ на ¤кий терм≥н,
__________________________________________________________________
       анулювати дозв≥л, перегл¤нути умови)
п≥дприЇмству, орган≥зац≥њ,   установ≥,   ≥ншому   суб'Їкту
господарюванн¤ ___________________________________________________
        (найменуванн¤, поштова адреса, п≥дпор¤дкован≥сть)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

   ѕро прийн¤тт¤ р≥шенн¤ просимо пов≥домити ____________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
        (найменуванн¤ органу ƒержводгоспу)

   ƒодатки:
   1.  оп≥¤ акта перев≥рки.
   2.  оп≥њ погоджень умов дозвол≥в.
   3.  оп≥њ попередн≥х припис≥в, протокол≥в про адм≥н≥стративн≥
    правопорушенн¤, пропозиц≥й, вимог ≥ т.≥н.

    ер≥вник органу ƒержводгоспу
   ____________________            ________________
     (пр≥звище)                 (п≥дпис)

                         ƒодаток 7
                      до   пункту   6.10
                      ≤нструкц≥њ про пор¤док
                      зд≥йсненн¤  перев≥рок
                      суб'Їкт≥в,      що
                      використовують  водн≥
                      ресурси або виконують
                      господарську д≥¤льн≥сть
                      у межах водоохоронних
                      зон

            ѕерел≥к матер≥ал≥в,
        що подаютьс¤ до орган≥в прокуратури
           органами ƒержводгоспу,
      при порушенн≥ вимог водного законодавства

   1. ѕри порушенн≥ вимог водного законодавства громад¤нами:
   протокол про адм≥н≥стративне правопорушенн¤, оформлений у
в≥дпов≥дност≥ до вимог ст. 256  одексу ”крањни про адм≥н≥стративн≥
правопорушенн¤ ( 80732-10 );
   супров≥дний лист,  п≥дписаний  кер≥вником  чи заступником
кер≥вника (за розпод≥лом обов'¤зк≥в) органу ƒержводгоспу ”крањни,
у ¤кому наводитьс¤ короткий зм≥ст ви¤вленого порушенн¤, вимоги
¤кого нормативного акту порушен≥ (конкретн≥ статт≥ чи пункти),
статт¤  рим≥нального  одексу ”крањни ( 2001-05, 2002-05 ), ¤ка
передбачаЇ в≥дпов≥дальн≥сть за дане порушенн¤;
   у раз≥ повторного, на прот¤з≥ року, аналог≥чного порушенн¤,
¤кщо за так≥ д≥њ вже було застосовано адм≥н≥стративне ст¤гненн¤,
направл¤ютьс¤  коп≥њ  протоколу  та  постанови про попереднЇ
накладенн¤ адм≥н≥стративного ст¤гненн¤;
   розрахунок у раз≥ на¤вност≥ розм≥ру запод≥¤ноњ шкоди, ¤к≥ при
цьому застосовувались методики, такси, ≥нш≥ нормативн≥ матер≥али з
посиланн¤м на конкретн≥ статт≥ (пункти)цих документ≥в, коли ≥ ким
вони затверджен≥, хто пров≥в розрахунок (посада та пр≥звище).
   2. ѕри порушенн≥ вимог водного законодавства установами,
п≥дприЇмствами та орган≥зац≥¤ми:
   супров≥дний лист;
   документи (акт  перев≥рки,  дов≥дка,   протокол   про
адм≥н≥стративне  правопорушенн¤),  у  ¤ких  заф≥ксован≥ факти
порушенн¤ водного законодавства;
   повну назву   господарства,   п≥дприЇмства,   установи,
орган≥зац≥њ, його поштову адресу, пр≥звище та посаду особи,
в≥дпов≥дальну за водоохоронну д≥¤льн≥сть;
   список ос≥б, ¤к≥ несуть в≥дпов≥дальн≥сть за скоЇне порушенн¤,
њх посади (при потреб≥ - виписку з наказу про призначенн¤ та коп≥ю
посадовоњ ≥нструкц≥њ);
   в≥домост≥ про невиконанн¤ припис≥в, постанов про обмеженн¤,
призупиненн¤ (тимчасово) њх д≥¤льност≥;
   к≥льк≥сть скинутих  у  водойми  забруднюючих  речовин  ≥
встановлен≥ величини граничнодопустимих скид≥в (√ƒ—);
   ступ≥нь забрудненн¤ водойм з указаними величинами в одиниц¤х
граничнодопустимих концентрац≥й (√ƒ ) ≥  пер≥оду  (часу)  њх
перевищенн¤;
   письмов≥ по¤сненн¤   посадових   ос≥б,   ¤к≥   несуть
в≥дпов≥дальн≥сть за порушенн¤, у раз≥ в≥дмови в≥д по¤снень - акт
про в≥дмову в≥д по¤снень;
   розрахунок при на¤вност≥ розм≥ру запод≥¤ноњ шкоди, ¤к≥ при
цьому застосовувались методики, такси, ≥нш≥ нормативн≥ документи з
посиланн¤м на њх конкретн≥ статт≥ (пункти), коли ≥ ким вони
затверджен≥, хто пров≥в розрахунок (посада та пр≥звище).
 

Ќа початок
Hosted by uCoz