√ерб ”крањни
   ћ≤Ќ≤—“≈–—“¬ќ ќ’ќ–ќЌ» Ќј¬ ќЋ»ЎЌ№ќ√ќ ѕ–»–ќƒЌќ√ќ —≈–≈ƒќ¬»ўј
          “ј яƒ≈–Ќќѓ Ѕ≈«ѕ≈ » ” –јѓЌ»

              Ќ ј   ј «

 N 55 в≥д 07.06.95          «ареЇстровано в ћ≥н≥стерств≥
   м. ињв              юстиц≥њ ”крањни
                   12 липн¤ 1995 року
 vd950607 vn55            за N 214/750


      ѕро затвердженн¤ ≤нструкц≥њ про зд≥йсненн¤
         державноњ еколог≥чноњ експертизи


   ¬≥дпов≥дно до  «акону ”крањни "ѕро еколог≥чну експертизу"
( 45/95-вр ) та на виконанн¤ п.3 ѕостанови ¬ерховноњ –ади ”крањни
в≥д 09.02.95 р. N 46/95-вр ≥ п.3 дорученн¤  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в
”крањни в≥д 10.03.95 р. N 4355/1, N 4354/3, Ќ ј   ј « ” ё:

   1. «атвердити ≤нструкц≥ю про зд≥йсненн¤ державноњ еколог≥чноњ
експертизи, що додаЇтьс¤.
   2. ¬изнати таким, що втратив чинн≥сть, наказ ћ≥нприроди
”крањни в≥д 20.09.94 року N 89 ( z0283-94 ).
   3. ѕодати ≤нструкц≥ю зазначену в п.1 цього наказу на державну
реЇстрац≥ю до ћ≥н≥стерства юстиц≥њ ”крањни.
   4. ”правл≥нню   державноњ   еколог≥чноњ   експертизи
( алиновський —.¬.)  та  —екретар≥ату  (ƒанил¤к ќ.√.) п≥сл¤
реЇстрац≥њ у ћ≥нюст≥  ”крањни  забезпечити розсилку ≤нструкц≥њ
експертним п≥дрозд≥лам ћ≥некобезпеки ”крањни на м≥сц¤х.
   5.  ер≥вникам орган≥в ћ≥некобезпеки  ”крањни  на  м≥сц¤х
забезпечити дотриманн¤ вимог ≤нструкц≥њ при зд≥йсненн≥ державноњ
еколог≥чноњ експертизи.
   6.  онтроль за виконанн¤м наказу доручити першому заступнику
ћ≥н≥стра Ўевчуку ¬.я.

 ћ≥н≥стр                        ё. остенко

                        «атверджено
                   наказом ћ≥н≥стерства охорони
                   навколишнього   природного
                   середовища та ¤дерноњ безпеки
                   ”крањни   в≥д   7 червн¤
                   1995 року N 55

              ≤нструкц≥¤
     про зд≥йсненн¤ державноњ еколог≥чноњ експертизи

          –озд≥л 1. «агальн≥ положенн¤

   1.1. ÷¤ ≤нструкц≥¤  регламентуЇ  пор¤док  орган≥зац≥њ  ≥
безпосереднього  проведенн¤  державноњ  еколог≥чноњ експертизи
органами ћ≥н≥стерства охорони навколишнього природного середовища
та ¤дерноњ безпеки ”крањни (ћ≥некобезпеки ”крањни) ≥ призначена
дл¤  використанн¤  його  еколого-експертними  п≥дрозд≥лами,
спец≥ал≥зованими установами та орган≥зац≥¤ми.
   1.2. ќрган≥зац≥¤  ≥  безпосереднЇ  проведенн¤  державноњ
еколог≥чноњ експертизи зд≥йснюЇтьс¤ уповноваженими на те органами
ћ≥некобезпеки ”крањни  -  ”правл≥нн¤м  державноњ  еколог≥чноњ
експертизи, еколого-експертними п≥дрозд≥лами ƒержавного ком≥тету
охорони навколишнього природного середовища та природних ресурс≥в
јвтономноњ  –еспубл≥ки   рим, ƒержавних управл≥нь еколог≥чноњ
безпеки в област¤х, м≥стах  иЇв≥ та —евастопол≥, ƒержавними
≥нспекц≥¤ми охорони „орного ≥ јзовського мор≥в ћ≥некобезпеки
”крањни.

   –озд≥л 2. ѕроведенн¤ державноњ еколог≥чноњ експертизи
 екологоекспертними п≥дрозд≥лами, спец≥ал≥зованими установами
       та орган≥зац≥¤ми ћ≥некобезпеки ”крањни

   2.1. ƒержавна еколог≥чна експертиза може проводитись:
   1) Ѕезпосередньо    еколого-експертними    п≥дрозд≥лами
ћ≥некобезпеки ”крањни ≥ його орган≥в на м≥сц¤х з урахуванн¤м ≥ на
основ≥  представлених  за  њх  завданн¤ми робочих матер≥ал≥в
попередньоњ оц≥нки в≥дпов≥дноњ проектноњ документац≥њ чи проект≥в
висновк≥в  державноњ  еколог≥чноњ  експертизи,  п≥дготовлених
науковими  центрами  цього  ћ≥н≥стерства,  ≥ншими  науковими,
проектно-розв≥дувальними   спец≥ал≥зованими   орган≥зац≥¤ми,
лаборатор≥¤ми, творчими колективами, групами, ф≥рмами.
   ѕопередн¤ оц≥нка  в≥дпов≥дноњ  проектноњ  документац≥њ не
доручаЇтьс¤ орган≥зац≥¤м, ¤к≥ розробл¤ли матер≥али оц≥нки впливу
запроектованоњ д≥¤льност≥ на навколишнЇ середовище або брали
участь у њх п≥дготовц≥.
   2) —пец≥ал≥зованими установами та орган≥зац≥¤ми ћ≥некобезпеки
”крањни - ”крањнським науковим центром охорони вод, ”крањнським
науковим центром еколог≥њ мор¤, ћ≥жв≥домчим еколог≥чним центром, а
також тими, що працюють на замовленн¤ ћ≥н≥стерства - ”крањнським
науковим центром техн≥чноњ еколог≥њ та ≥ншими - за оф≥ц≥йними
дорученн¤ми ћ≥некобезпеки чи його м≥сцевих орган≥в, ¤к≥ повинн≥
затверджувати п≥дготовлен≥ ними висновки, ¤к висновки державноњ
еколог≥чноњ експертизи.
   3) —пец≥ально створюваними ком≥с≥¤ми ћ≥некобезпеки ”крањни ≥
його орган≥в на м≥сц¤х (в тому числ≥ - сп≥льно з органами та
установами ћ≥н≥стерства охорони здоров'¤ ”крањни) ≥з залученн¤м
представник≥в орган≥в державноњ виконавчоњ влади, спец≥ал≥ст≥в
науково-досл≥дних, проектно-конструкторських, ≥нших установ та
орган≥зац≥й, вищих навчальних заклад≥в, громадськост≥, експерт≥в
м≥жнародних орган≥зац≥й.
   4) —амост≥йно, еколого-експертними п≥дрозд≥лами ћ≥некобезпеки
”крањни та його орган≥в на м≥сц¤х, без попередньоњ оц≥нки ≥ншими
орган≥зац≥¤ми, створенн¤ ком≥с≥й ≥ залученн¤ представник≥в ≥нших
установ ≥ заклад≥в.
   2.2. ¬иб≥р конкретного шл¤ху проведенн¤ державноњ еколог≥чноњ
експертизи у кожному окремому випадку зд≥йснюЇтьс¤ кер≥вництвом
еколого-експертних п≥дрозд≥л≥в ћ≥некобезпеки ”крањни  ≥  його
м≥сцевих орган≥в.
   2.3. Ќезалежно в≥д шл¤ху проведенн¤ державноњ еколог≥чноњ
експертизи, еколого-експертн≥ п≥дрозд≥ли повинн≥ (у випадках, коли
йдетьс¤ про об'Їкти, ¤к≥ можуть негативно впливати на здоров'¤
людей)  враховувати  висновки  державноњ сан≥тарно-г≥г≥Їн≥чноњ
експертизи ћ≥н≥стерства охорони здоров'¤ ”крањни, що проводитьс¤
експертними     п≥дрозд≥лами     заклад≥в    державноњ
сан≥тарно-еп≥дем≥олог≥чноњ служби, а в особливо складних випадках
- ком≥с≥¤ми, що утворюютьс¤ головним державним сан≥тарним л≥карем,
зд≥йснювати взаЇмне погодженн¤ п≥дход≥в до оц≥нки т≥Їњ чи ≥ншоњ
документац≥њ,  сп≥впрацювати  з  ними  в  будь-¤к≥й  ≥нш≥й
взаЇмоприйн¤тн≥й форм≥ з метою забезпеченн¤ узгодженост≥ позиц≥й
орган≥в ћ≥некобезпеки ”крањни та ћ≥н≥стерства охорони здоров'¤
”крањни.

   –озд≥л 3. ќрган≥зац≥¤ проведенн¤ державноњ еколог≥чноњ
        експертизи проектноњ документац≥њ

   3.1. ѕ≥д  проектною документац≥Їю сл≥д розум≥ти державн≥
≥нвестиц≥йн≥ програми та проекти, проекти схем  розвитку  ≥
розм≥щенн¤ продуктивних сил, розвитку окремих галузей народного
господарства, проекти генеральних план≥в населених пункт≥в, схем
районного  плануванн¤,  техн≥ко-економ≥чн≥  обгрунтуванн¤  ≥
розрахунки, проекти ≥ робоч≥ проекти на буд≥вництво нових та
розширенн¤,  реконструкц≥ю,  техн≥чне  переозброЇнн¤  д≥ючих
п≥дприЇмств, проекти законодавчих та ≥нших нормативно-правових
акт≥в, що регулюють в≥дносини в галуз≥ охорони навколишнього
природного середовища, д≥¤льност≥, що може негативно впливати на
стан навколишнього природного середовища та ≥ншу передпланову,
передпроектну та проектно-кошторисну документац≥ю.
   3.2. ¬  процес≥ експертноњ оц≥нки проектноњ документац≥њ
визначаЇтьс¤ ступ≥нь еколог≥чного ризику ≥ безпеки запланованоњ
д≥¤льност≥  та  в≥дпов≥дн≥сть об'Їкт≥в еколог≥чноњ експертизи
вимогам еколог≥чного законодавства, сан≥тарним ≥  буд≥вельним
нормам,  правилам,  даЇтьс¤  оц≥нка  ефективност≥,  повноти,
обгрунтованост≥ та достатност≥ заход≥в щодо охорони навколишнього
природного середовища.
   3.3. ¬изначенн¤ конкретних орган≥зац≥й-виконавц≥в роботи по
п≥дготовц≥ робочих матер≥ал≥в попередньоњ оц≥нки проект≥в або
спец≥ал≥зованих установ ћ≥некобезпеки ”крањни чи орган≥зац≥й, що
працюють на його замовленн¤, ¤ким даютьс¤ оф≥ц≥йн≥ дорученн¤
ћ≥н≥стерства або його м≥сцевих орган≥в на проведенн¤ державноњ
еколог≥чноњ  експертизи  конкретноњ  документац≥њ, входить до
компетенц≥њ   кер≥вник≥в   еколого-експертних   п≥дрозд≥л≥в
ћ≥некобезпеки ”крањни ≥ його м≥сцевих орган≥в.
   3.4. «авданн¤ еколого-експертних п≥дрозд≥л≥в ћ≥некобезпеки
”крањни ≥ його орган≥в на м≥сц¤х ≥ншим орган≥зац≥¤м на п≥дготовку
робочих матер≥ал≥в попередньоњ оц≥нки проектноњ документац≥њ або
на  п≥дготовку  безпосередньо  проект≥в  висновк≥в  державноњ
еколог≥чноњ експертизи оформл¤ютьс¤ в письмов≥й форм≥ у вигл¤д≥
оф≥ц≥йних  лист≥в, ¤к≥ п≥дписуютьс¤ кер≥вниками ћ≥некобезпеки
”крањни або його орган≥в на м≥сц¤х ≥ визначають конкретн≥ умови
виконанн¤ в≥дпов≥дноњ роботи.
   3.5. ѕ≥дготовка  робочих  матер≥ал≥в  попередньоњ  оц≥нки
проектноњ документац≥њ чи проект≥в висновк≥в державноњ еколог≥чноњ
експертизи  за  завданн¤ми  еколого-експертних  п≥дрозд≥л≥в
ћ≥некобезпеки ”крањни або його орган≥в на м≥сц¤х зд≥йснюЇтьс¤ за
домовлен≥стю (в тому числ≥ ≥ на  догов≥рних  засадах)  м≥ж
замовниками документац≥њ ≥ орган≥зац≥¤ми, що готують вказан≥
робоч≥ матер≥али чи проекти висновк≥в державноњ  еколог≥чноњ
експертизи  або  м≥ж  цими  орган≥зац≥¤ми  ≥  безпосередньо
ћ≥некобезпеки ”крањни чи його органами на м≥сц¤х.
   3.6. ќплата  роб≥т  по  п≥дготовц≥  робочих  матер≥ал≥в
попередньоњ оц≥нки проектноњ документац≥њ або проект≥в висновк≥в
державноњ   еколог≥чноњ  експертизи  за  договорами  м≥ж
орган≥зац≥¤ми-виконавц¤ми ≥  ћ≥некобезпеки  ”крањни  чи  його
м≥сцевими   органами   зд≥йснюЇтьс¤  за  рахунок  кошт≥в
республ≥канського позабюджетного фонду  охорони  навколишнього
природного  середовища або в≥дпов≥дних м≥сцевих позабюджетних
фонд≥в.
   3.7. ѕри  проведенн≥  державноњ  еколог≥чноњ  експертизи
спец≥ально створюваними ком≥с≥¤ми ћ≥некобезпеки ”крањни чи його
орган≥в на м≥сц¤х ≥з залученн¤м позаштатних експерт≥в, кер≥вник
експертноњ ком≥с≥њ ≥ в≥дпов≥дальний секретар призначаютьс¤, ¤к
правило, ≥з складу спец≥ал≥ст≥в еколого-експертних п≥дрозд≥л≥в
ћ≥некобезпеки.
   3.8. ѕри  проведенн≥  державноњ  еколог≥чноњ  експертизи
безпосередньо  еколого-експертними  п≥дрозд≥лами  ћ≥некобезпеки
”крањни чи його м≥сцевих орган≥в, в раз≥ потреби, до оц≥нки
документац≥њ можуть залучатис¤ спец≥ал≥сти ≥нших  структурних
п≥дрозд≥л≥в цього ћ≥н≥стерства чи його м≥сцевих орган≥в.
   –≥шенн¤ про це, за поданн¤м кер≥вник≥в еколого-експертних
п≥дрозд≥л≥в, приймаЇтьс¤ кер≥вниками ћ≥некобезпеки ”крањни або
його орган≥в на м≥сц¤х.
   ѕри позитивному вир≥шенн≥ питанн¤ щодо погодженн¤ проектноњ
документац≥њ,  на  проханн¤  п≥дрозд≥л≥в  м≥сцевих  орган≥в
ћ≥н≥стерства  охорони  навколишнього природного середовища та
¤дерноњ безпеки ”крањни, ¤к≥ займаютьс¤ нормуванн¤м  викид≥в
п≥дприЇмств в атмосферне пов≥тр¤, еколого-експертн≥ п≥дрозд≥ли
можуть  пропонувати  проектувальникам  передавати  п≥дрозд≥лам
нормуванн¤ дискети з ≥нформац≥Їю про параметри джерел викид≥в
забруднюючих речовин в атмосферне пов≥тр¤, записаною за програмою
" онвертор". ÷¤ ≥нформац≥¤ буде використовуватис¤ дл¤ створенн¤
бази даних по джерелах викид≥в забруднюючих речовин в атмосферу з
метою видач≥ дозвол≥в та л≥м≥т≥в на викид забруднюючих речовин
п≥сл¤ вводу в експлуатац≥ю в≥дпов≥дних об'Їкт≥в.
   3.9. ѕ≥дготовлен≥  робоч≥  матер≥али  попередньоњ  оц≥нки
проектноњ документац≥њ  або  проекти  висновк≥в  п≥дписуютьс¤
безпосередн≥ми  авторами-виконавц¤ми ≥ кер≥вниками установ чи
орган≥зац≥й, що њх готували. ¬иконан≥ з њх урахуванн¤м ≥ на њх
основ≥  висновки  державноњ  еколог≥чноњ експертизи в≥зуютьс¤
в≥дпов≥дальними  за  них  спец≥ал≥стами  та  кер≥вниками
еколого-експертних п≥дрозд≥л≥в ≥ п≥дписуютьс¤ уповноваженими на те
кер≥вниками ћ≥некобезпеки ”крањни чи його в≥дпов≥дних орган≥в на
м≥сц¤х (заступником м≥н≥стра, √оловою ƒержавного ком≥тету охорони
навколишнього природного  середовища  та  природних  ресурс≥в
јвтономноњ –еспубл≥ки  рим чи його заступником, начальниками чи
заступниками начальник≥в ƒержавних управл≥нь еколог≥чноњ безпеки в
област¤х, м≥стах  иЇв≥ та —евастопол≥, ƒержавних ≥нспекц≥й охорони
„орного ≥ јзовського мор≥в). ѕ≥дписанн¤ висновк≥в  державноњ
еколог≥чноњ  експертизи  в≥дпов≥дними  кер≥вниками  Ї  њх
затвердженн¤м, п≥сл¤ чого висновки стають обов'¤зковими  дл¤
виконанн¤.
   «атвердженн¤ висновк≥в ≥ набутт¤ ними статусу  висновк≥в
державноњ еколог≥чноњ експертизи може зд≥йснюватись також ≥ шл¤хом
розм≥щенн¤ в≥дпов≥дного грифу про це  на  титульних  листах
висновк≥в.  ѕри  цьому затвердженн¤ зд≥йснюЇтьс¤ вищесто¤щими
(пор≥вн¤но з  тими,  хто  безпосередньо  п≥дписав  висновок)
кер≥вниками ћ≥некобезпеки чи, в≥дпов≥дно, ƒержавного ком≥тету
охорони навколишнього природного середовища та природних ресурс≥в
јвтономноњ  –еспубл≥ки   рим, ƒержавних управл≥нь еколог≥чноњ
безпеки в област¤х, м≥стах  иЇв≥ та —евастопол≥,  ƒержавних
≥нспекц≥й охорони „орного ≥ јзовського мор≥в ћ≥некобезпеки.
   3.10. ¬ раз≥ потреби, проекти висновк≥в (щодо  особливо
важливих,  складних,  еколог≥чно небезпечних об'Їкт≥в) до њх
п≥дписанн¤ ≥ затвердженн¤ можуть попередньо обговорюватись на
зас≥данн¤х  експертних  чи  консультативних  рад  еколог≥чноњ
експертизи, ¤к≥ можуть  утворюватись  при  еколого-експертних
п≥дрозд≥лах орган≥в ћ≥некобезпеки ”крањни.
   3.11. ” випадку обгрунтованоњ незгоди  еколого-експертних
п≥дрозд≥л≥в орган≥в системи ћ≥некобезпеки ”крањни з п≥дготовленими
за њх завданн¤ми ≥ншими орган≥зац≥¤ми  робочими  матер≥алами
попередньоњ оц≥нки проектноњ документац≥њ чи проектами висновк≥в
державноњ еколог≥чноњ експертизи ц≥ матер≥али повертаютьс¤ њх
авторам дл¤ доопрацюванн¤ ≥ внесенн¤ необх≥дних коректив.
   3.12. ¬исновки еколог≥чноњ експертизи складаютьс¤ з вступноњ,
констатуючоњ та заключноњ частин ≥ оформл¤ютьс¤ у дов≥льн≥й форм≥
з включенн¤м до них даних та ≥нформац≥њ, ¤ка обумовлена статтею 43
«акону ”крањни "ѕро еколог≥чну експертизу" ( 45/95-вр ).
   3.13. ѕ≥дготовлен≥ висновки державноњ еколог≥чноњ експертизи
повинн≥ зводитис¤ до трьох можливих вар≥ант≥в:
   1) ƒокументац≥¤ розроблена в ц≥лому в≥дпов≥дно до вимог
природоохоронного законодавства, д≥ючих нормативних документ≥в
позитивно оц≥нюЇтьс¤ (погоджуЇтьс¤). ѕри потреб≥ погодженн¤ може
обумовлюватись певними умовами щодо додаткового опрацюванн¤ де¤ких
питань, внесенн¤ коректив ≥ т.≥н., виконанн¤ ¤ких не потребуЇ
суттЇвих доробок, витрат кошт≥в, часу ≥ може бути перев≥рене
еколого-експертними п≥дрозд≥лами в робочому пор¤дку.
   2) ƒокументац≥¤, що не в повн≥й м≥р≥ в≥дпов≥даЇ вимогам
природоохоронного законодавства ≥ д≥ючих нормативних документ≥в
(вказуютьс¤ конкретн≥ причини), повертаЇтьс¤ (направл¤Їтьс¤) на
доопрацюванн¤. ѕри цьому повинн≥ точно формулюватис¤ позиц≥њ,
стосовно ¤ких необх≥дна доробка, суттЇве коригуванн¤, зд≥йсненн¤
додаткових  проектних  проробок,  що,  по  можливост≥,  маЇ
обгрунтовуватис¤ посиланн¤м на в≥дпов≥дн≥ статт≥ законодавчих
акт≥в, пункти ≥ положенн¤ державних буд≥вельних норм, ≥нших
нормативних  ≥  ≥нструктивно-методичних  документ≥в.  —трок
доопрацюванн¤ встановлюЇтьс¤ за домовлен≥стю стор≥н.
   3) ƒокументац≥¤, реал≥зац≥¤ проектних р≥шень ¤коњ вступить у
суперечн≥сть з вимогами природоохоронного законодавства ≥  Ї
неприйн¤тною з природоохоронноњ точки зору, оц≥нюЇтьс¤ негативно ≥
в≥дхил¤Їтьс¤ в≥д погодженн¤.
   ѕринципово негативна  оц≥нка  повинна  бути  максимально
обгрунтованою (в тому числ≥ положенн¤ми в≥дпов≥дних законодавчих ≥
нормативних документ≥в).
   „≥тка ≥ ¤сна оц≥нка документац≥њ у висновках  державноњ
еколог≥чноњ  експертизи  (за  одним з вказаних вар≥ант≥в) Ї
обов'¤зковою. ¬исновок, що не маЇ такоњ оц≥нки, не може бути
п≥дписаний  чи  затверджений уповноваженими на те посадовими
особами.
   3.14. ¬исновки  державноњ  еколог≥чноњ експертизи повинн≥
друкуватис¤ на оф≥ц≥йних бланках орган≥в ћ≥некобезпеки ”крањни та
скр≥плюватись гербовою печаткою на п≥дпис≥ уповноваженого на те
кер≥вника або на гриф≥ затвердженн¤ (коли висновок друкуЇтьс¤ не
на бланках) ≥ мати в≥дпов≥дн≥ рекв≥зити - реЇстрац≥йн≥ (вих≥дн≥)
номери ≥ дати.

 –озд≥л 4. –озмежуванн¤ компетенц≥њ еколого-експертних орган≥в
   системи ћ≥н≥стерства охорони навколишнього природного
       середовища та ¤дерноњ безпеки ”крањни

   4.1. ƒо  компетенц≥њ  ”правл≥нн¤  державноњ  еколог≥чноњ
експертизи  ћ≥н≥стерства  охорони  навколишнього  природного
середовища  та  ¤дерноњ  безпеки ”крањни входить орган≥зац≥¤
зд≥йсненн¤ державноњ еколог≥чноњ експертизи чи безпосереднЇ њњ
проведенн¤ по:
   1) “ехн≥ко-економ≥чних обгрунтуванн¤х,  техн≥ко-економ≥чних
розрахунках ≥ проектах (робочих проектах) на буд≥вництво нових ≥
розвиток д≥ючих промислових п≥дприЇмств та ≥нших господарських
об'Їкт≥в загальнодержавного значенн¤, ¤к≥ в≥днос¤тьс¤ до ѕерел≥ку
вид≥в д≥¤льност≥ та об'Їкт≥в, що становл¤ть п≥двищену еколог≥чну
небезпеку ≥ затверджуютьс¤  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни.
   ѕитанн¤ орган≥зац≥њ  проведенн¤  державноњ  еколог≥чноњ
експертизи  документац≥њ  по  рад≥ац≥йно-небезпечних  об'Їктах
вир≥шуютьс¤ сп≥льно ”правл≥нн¤м державноњ еколог≥чноњ експертизи
та јдм≥н≥страц≥Їю ¤дерного регулюванн¤ ћ≥некобезпеки ”крањни.
   2) ” вс≥х видах програм та схем  розвитку  ≥  розм≥щенн¤
продуктивних сил, галузей народного господарства ≥ промисловост≥,
проектах генеральних план≥в населених пункт≥в, схем районного
плануванн¤,  ≥нш≥й  проектно-планувальн≥й  документац≥њ,  ¤ка
затверджуЇтьс¤ ¬ерховною –адою ”крањни або  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в
”крањни.
   3) ћатер≥алах пропозиц≥й  м≥н≥стерств  ≥  в≥домств  щодо
розм≥щенн¤ нових, розширенн¤ та реконструкц≥њ, консервац≥њ та
л≥кв≥дац≥њ д≥ючих п≥дприЇмств ≥ об'Їкт≥в -  за  дорученн¤ми
ѕрезидента, ¬ерховноњ –ади,  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни.
   4) ѕроектах законодавчих та ≥нших нормативно-правових акт≥в,
що регулюють в≥дносини в галуз≥ забезпеченн¤ еколог≥чноњ (в тому
числ≥ рад≥ац≥йноњ) безпеки, охорони навколишнього  природного
середовища ≥ використанн¤ природних ресурс≥в, д≥¤льност≥, що може
негативно впливати на стан навколишнього природного середовища та
здоров'¤ людей.
   5) ѕроектах державних буд≥вельних норм, в≥домчих буд≥вельних
норм,  рег≥ональних  буд≥вельних  норм, ≥нструкц≥й, вказ≥вок,
положень та ≥н. под≥бних документ≥в в частин≥ регламентац≥њ ними
розробки  природоохоронних питань; проектах еталон≥в розд≥л≥в
оц≥нки впливу запроектованоњ д≥¤льност≥ на навколишнЇ середовище у
склад≥ документац≥њ р≥зних стад≥й проектуванн¤.
   6) ƒокументац≥њ по впровадженню нових технолог≥й ≥ техн≥ки
(проектах  буд≥вництва досл≥дно-промислових установок, окремих
цех≥в, виробництв, технолог≥чних л≥н≥й чи д≥льниць та ≥нших
матер≥алах, ¤к≥ можуть бути до них прир≥вн¤н≥) у тих видах
д≥¤льност≥ та на об'Їктах, що вход¤ть до перел≥ку таких, ¤к≥
становл¤ть п≥двищену еколог≥чну небезпеку  (п≥сл¤ попередньоњ
оц≥нки м≥сцевими  органами  ћ≥н≥стерства охорони навколишнього
природного середовища та ¤дерноњ безпеки ”крањни) - п.9.1 - п.9.5
ц≥Їњ ≤нструкц≥њ.
   7) ћатер≥алах реЇстрац≥њ пестицид≥в ≥ агрох≥м≥кат≥в (сп≥льно
з ƒержавною м≥жв≥домчою ком≥с≥Їю ”крањни у справах випробувань та
реЇстрац≥њ засоб≥в захисту та регул¤тор≥в росту рослин ≥ добрив -
”крдержх≥мком≥с≥Їю).
   8) ≈колог≥чних ситуац≥¤х, що склалис¤ в окремих населених
пунктах чи рег≥онах (у випадках, коли р≥шенн¤ про проведенн¤
еколог≥чноњ оц≥нки ситуац≥њ прийн¤те  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни).
    р≥м того,  ”правл≥нн¤  державноњ  еколог≥чноњ експертизи
ћ≥н≥стерства охорони навколишнього природного  середовища  та
¤дерноњ безпеки ”крањни у пор¤дку виб≥ркового контролю за ¤к≥стю
проектноњ документац≥њ та висновк≥в м≥сцевих еколого-експертних
п≥дрозд≥л≥в  може,  при  потреб≥,  вимагати  направленн¤  до
ћ≥некобезпеки дл¤ зд≥йсненн¤ державноњ еколог≥чноњ експертизи
будь-¤ких  проектних матер≥ал≥в ≥ документац≥њ незалежно в≥д
на¤вност≥ висновк≥в по них, ран≥ше  п≥дготовлених  м≥сцевими
органами ћ≥некобезпеки ”крањни.
   ” таких випадках остаточними висновками державноњ еколог≥чноњ
експертизи  вважаютьс¤  висновки, орган≥зац≥¤ п≥дготовки ¤ких
забезпечена вищесто¤щим органом.
   4.2. ƒо компетенц≥њ еколого-експертних п≥дрозд≥л≥в м≥сцевих
орган≥в ћ≥некобезпеки ”крањни (за вин¤тком ƒержавних ≥нспекц≥й
охорони „орного ≥ јзовського мор≥в ћ≥некобезпеки ”крањни - п.4.3
ц≥Їњ ≤нструкц≥њ) входить орган≥зац≥¤ зд≥йсненн¤ ≥ безпосереднЇ
проведенн¤ державноњ еколог≥чноњ експертизи по:
   1) ¬с≥х     техн≥ко-економ≥чних     обгрунтуванн¤х,
техн≥ко-економ≥чних розрахунках ≥ проектах (робочих проектах)
д≥¤льност≥ та об'Їкт≥в, ¤к≥ становл¤ть п≥двищену  еколог≥чну
небезпеку  зг≥дно  з перел≥ком, що затверджуЇтьс¤  аб≥нетом
ћ≥н≥стр≥в ”крањни (в  обов'¤зковому  пор¤дку),  за  вин¤тком
в≥днесених  до  компетенц≥њ  ”правл≥нн¤ державноњ еколог≥чноњ
експертизи ћ≥некобезпеки ”крањни.  р≥м того, за документац≥Їю,
реал≥зац≥¤  проектних  р≥шень  ¤коњ  може,  з  точки  зору
еколого-експертних п≥дрозд≥л≥в м≥сцевих орган≥в ћ≥некобезпеки,
негативно впливати на стан навколишнього природного середовища, у
кожному конкретному випадку за р≥шенн¤м цих п≥дрозд≥л≥в.
   ѕри проведенн≥  еколог≥чноњ  експертизи документац≥њ щодо
рад≥ац≥йно-небезпечних об'Їкт≥в склад експертних ком≥с≥й, виб≥р
конкретних  орган≥зац≥й  дл¤  п≥дготовки  робочих  матер≥ал≥в
попередньоњ оц≥нки проектноњ документац≥њ чи проект≥в висновк≥в
державноњ  еколог≥чноњ  експертизи  ≥ сам≥ проекти висновк≥в
державноњ еколог≥чноњ експертизи п≥дл¤гають погодженню в кожному
конкретному  випадку  з  јдм≥н≥страц≥Їю  ¤дерного регулюванн¤
ћ≥некобезпеки ”крањни.
   2) ћатер≥алах  ус≥х  вид≥в  схем  ≥  програм  розвитку
народногосподарського комплексу област≥, м≥ста, району, з точки
зору њх в≥дпов≥дност≥ вимогам природоохоронного законодавства.
   3) √енеральних  планах,  проектах  районного  плануванн¤,
плануванн¤ прим≥ських ≥ зелених зон м≥ст, схемах генеральних
план≥в промислових вузл≥в, схемах розм≥щенн¤  п≥дприЇмств  у
промислових вузлах ≥ промислових районах, схемах впор¤дкуванн¤
промисловоњ забудови.
   4) ƒокументац≥њ по впровадженню нових технолог≥й ≥ техн≥ки, в
галуз¤х д≥¤льност≥ та на об'Їктах, ¤к≥ вход¤ть до перел≥ку таких,
що становл¤ть п≥двищену еколог≥чну небезпеку (в обов'¤зковому
пор¤дку), з п≥дготовкою т≥льки попередн≥х висновк≥в, а також тих,
що можуть (з точки зору орган≥в ћ≥некобезпеки ”крањни) негативно
впливати на  стан  навколишнього  природного  середовища,  з
п≥дготовкою остаточних висновк≥в - п.9.1 - п.9.5 ц≥Їњ ≤нструкц≥њ.
   5) ƒокументац≥њ по впровадженню нових матер≥ал≥в ≥ речовин в
галуз¤х д≥¤льност≥ та на об'Їктах, ¤к≥ вход¤ть до перел≥ку таких,
що становл¤ть п≥двищену еколог≥чну небезпеку (в обов'¤зковому
пор¤дку),  а  також  тих, що можуть (з точки зору орган≥в
ћ≥некобезпеки ”крањни) негативно впливати на стан навколишнього
природного середовища (за вин¤тком пестицид≥в ≥ агрох≥м≥кат≥в) -
п.10.1 - п.10.6 ц≥Їњ ≤нструкц≥њ.
    р≥м того, в≥дпов≥дно до р≥шень ”р¤ду јвтономноњ –еспубл≥ки
 рим, м≥сцевих –ад народних депутат≥в чи њх виконавчих ком≥тет≥в,
еколого-експертн≥  п≥дрозд≥ли  м≥сцевих  орган≥в ћ≥некобезпеки
”крањни  можуть  орган≥зовувати  (сп≥льно  з  в≥дпов≥дними
≥нспекц≥йними п≥дрозд≥лами ћ≥некобезпеки) роботу по експертн≥й
оц≥нц≥ еколог≥чних ситуац≥й, що склалис¤ в окремих населених
пунктах ≥ рег≥онах, п.7.1 - п.7.5 ц≥Їњ ≤нструкц≥њ, а також на
д≥ючих об'Їктах та комплексах, що мають значний негативний вплив
на стан навколишнього природного середовища,  п.8.1 - п.8.5 ц≥Їњ
≤нструкц≥њ.
   “ака робота може зд≥йснюватись одним ≥з шл¤х≥в, вказаних у
розд≥л≥ 2 ц≥Їњ ≤нструкц≥њ.
   4.3. ƒо компетенц≥њ ƒержавних ≥нспекц≥й охорони „орного ≥
јзовського мор≥в ћ≥некобезпеки ”крањни входить:
   1) ќрган≥зац≥¤  зд≥йсненн¤  та  безпосереднЇ  проведенн¤
державноњ еколог≥чноњ експертизи техн≥ко-економ≥чних обгрунтувань,
техн≥ко-економ≥чних розрахунк≥в ≥ проект≥в (робочих проект≥в)
д≥¤льност≥ та об'Їкт≥в, ¤к≥ становл¤ть п≥двищену  еколог≥чну
небезпеку  зг≥дно  з перел≥ком, що затверджуЇтьс¤  аб≥нетом
ћ≥н≥стр≥в ”крањни, п≥дконтрольних ƒержавним ≥нспекц≥¤м охорони
„орного ≥ јзовського мор≥в зг≥дно з положенн¤м про них (в
обов'¤зковому пор¤дку), в тому числ≥ -  в  портах  та  на
судноремонтних заводах, а також тих, що можуть негативно впливати
на стан навколишнього природного  середовища  -  у  кожному
конкретному випадку за визначенн¤м ƒержавних ≥нспекц≥й охорони
„орного ≥ јзовського мор≥в (по  об'Їктах  загальнодержавного
значенн¤, орган≥зац≥¤ експертизи документац≥њ ¤ких входить до
компетенц≥њ ћ≥некобезпеки ”крањни  -  за  дорученн¤ми  цього
ћ≥н≥стерства).
   2) ”часть у державн≥й еколог≥чн≥й експертиз≥ документац≥њ по
об'Їктах,  що  можуть  негативно впливати на стан мор¤ (за
в≥дпов≥дними поданн¤ми ƒержавного ком≥тету охорони навколишнього
природного середовища та природних ресурс≥в јвтономноњ –еспубл≥ки
 рим, ƒержавних управл≥нь еколог≥чноњ безпеки в  приморських
област¤х).
   4.4. ≈колого-експертн≥  п≥дрозд≥ли   м≥сцевих   орган≥в
ћ≥н≥стерства  охорони  навколишнього природного середовища та
¤дерноњ безпеки ”крањни при проведенн≥ державноњ еколог≥чноњ
експертизи повинн≥ використовувати дан≥, ¤к≥ накопичуютьс¤ в
рег≥ональних (обласних) банках даних, що створюютьс¤ зг≥дно з
проектом державноњ системи еколог≥чного мон≥торингу.

    –озд≥л 5. ѕриродоохоронн≥ показники, що оц≥нюютьс¤
     при зд≥йсненн≥ державноњ еколог≥чноњ експертизи

   як правило, документац≥¤ може вважатис¤ такою, що в≥дпов≥даЇ
сучасним природоохоронним вимогам, ¤кщо нею передбачаЇтьс¤:
   5.1. ¬дале, з еколог≥чноњ точки зору, розм≥щенн¤ промислового
чи ≥ншого господарського об'Їкта, ¤ке не порушуЇ меж ≥снуючих
територ≥й природно-запов≥дного фонду, њх охоронних зон, земель, що
резервуютьс¤ з метою подальшого запов≥данн¤, ц≥нних ландшафт≥в; не
потребуЇ зайн¤тт¤ територ≥й, перспективних дл¤ розробки родовищ
корисних копалин, зайн¤тт¤ значних (б≥льше 10 га) площ л≥с≥в I-оњ
групи, орних земель, багатор≥чних насаджень, замиву чи засипки
акватор≥й  природних водойм ≥ штучних водоймищ, переносу чи
спр¤мленн¤ д≥л¤нок русел р≥к, обвалуванн¤ заплав  р≥чок  та
виконанн¤ на них г≥дромел≥оративних роб≥т, що можуть суттЇво
зм≥нити природний стан цих територ≥й; враховуЇ характеристики рози
в≥тр≥в щодо найближчих с≥льських населених пункт≥в ≥ м≥ськоњ
житловоњ забудови.
   5.2.  омпактне,  рац≥ональне  розташуванн¤  виробничих,
адм≥н≥стративних, енергетичних й ≥нших об'Їкт≥в  на  обран≥й
територ≥њ, що дозвол¤Ї не порушувати зайвих площ земель ≥ економно
використовувати земельн≥ ресурси.
   5.3. «астосуванн¤  досконалих  енергозбер≥гаючих, мало- ≥
безв≥дходних,  нересурсоЇмких  технолог≥й  виробництва,  що
забезпечують  комплексне,  максимально  повне  використанн¤
м≥неральних ≥ б≥олог≥чних ресурс≥в (особливо корисних копалин).
   5.4. –ац≥ональне ≥ економне використанн¤ водних ресурс≥в,
створенн¤ водооборотних цикл≥в, повторно-посл≥довне використанн¤
води у виробничому процес≥, забезпеченн¤ ефективноњ очистки вс≥х
вид≥в ст≥чних вод (в тому числ≥ поверхневих - з територ≥њ
п≥дприЇмства) до показник≥в, що дають можлив≥сть направленн¤ њх
дл¤ поповненн¤ водооборотних цикл≥в чи гарантують безперешкодне
прийн¤тт¤ дл¤ остаточноњ очистки на загальном≥ськ≥ очисн≥ споруди
(застосуванн¤ рац≥ональних ≥ економних технолог≥й зрошенн¤ на
мел≥оративних  системах,  зд≥йсненн¤  заход≥в по попередженню
забрудненн¤ поверхневих ≥ п≥дземних вод дренажним стоком).
   5.5. «астосуванн¤     високоефективних,    досконалих
пилогазоочисних  споруд,  здатних  забезпечити  неперевищенн¤
встановлених  показник≥в  гранично  допустимих  концентрац≥й
забруднюючих речовин в атмосфер≥  на  меж≥  нормативноњ  чи
розрахунковоњ сан≥тарно-захисноњ зони та в районах прилеглоњ
житловоњ забудови.
   5.6. «абезпеченн¤ максимально можливоњ утил≥зац≥њ вс≥х вид≥в
в≥дход≥в, що утворюютьс¤ на п≥дприЇмств≥ в процес≥ його виробничоњ
д≥¤льност≥  (в тому числ≥ шл¤хом передач≥ њх дл¤ наступноњ
переробки ≥ використанн¤ на ≥нш≥ п≥дприЇмства ≥ об'Їкти), чи
еколог≥чно безпечного њх похованн¤.
   5.7. ћаксимально  можливе  збереженн¤  ≥снуючих  зелених
насаджень, в≥дновленн¤ порушених ≥ створенн¤ нових, виконанн¤
заход≥в по охорон≥ тваринного св≥ту (включаючи рибоохоронн≥ заходи
на водозаб≥рних спорудах).
   5.8. Ќад≥йний захист довк≥лл¤ в≥д шк≥дливого впливу ф≥зичних
фактор≥в - шуму, в≥брац≥њ, електромагн≥тних пол≥в, ультра- та
≥нфразвуку ≥ таке ≥нше.

      –озд≥л 6. ¬имоги до складу документац≥њ, що
      подаЇтьс¤ на державну еколог≥чну експертизу

   ≈колого-експертними п≥дрозд≥лами ћ≥некобезпеки ”крањни ≥ його
м≥сцевих орган≥в приймаЇтьс¤ дл¤ еколог≥чноњ оц≥нки документац≥¤,
¤ка м≥стить:
   6.1. «агальну  ≥нформац≥ю  про  об'Їкт  проектуванн¤  ≥
передбачуван≥  проектн≥  р≥шенн¤  (¤к  правило,  -  загальна
по¤снювальна записка).
   6.2. —тислий  виклад  сут≥ проекту (паспорт чи конспект
проекту).
   6.3. –озд≥л (том, частину, главу ≥ т.≥н.) - ќц≥нка впливу
запроектованоњ д≥¤льност≥ на стан оточуючого середовища.
   ¬казаний розд≥л розробл¤Їтьс¤ зг≥дно з вимогами державних
буд≥вельних норм ”крањни - ѕроектуванн¤. —клад ≥ зм≥ст матер≥ал≥в
оц≥нки впливу на навколишнЇ середовище (ќ¬Ќ—) при проектуванн≥ ≥
буд≥вництв≥ п≥дприЇмств, будинк≥в ≥ споруд. ќсновн≥ положенн¤
проектуванн¤.  ƒЅЌ  ј.2.2.-1-95,  ¤к≥  затверджен≥  наказами
ƒержкомм≥стобудуванн¤ ”крањни в≥д 28 лютого 1995 року N 37 та
ћ≥некобезпеки ”крањни в≥д 5 кв≥тн¤ 1995 року N 9 ≥ введен≥ в д≥ю
з 1 липн¤ 1995 року.
   6.4. «а¤ву про оч≥куван≥ (передбачуван≥) еколог≥чн≥ насл≥дки
запроектованоњ (запланованоњ) д≥¤льност≥ - ¤к результат матер≥ал≥в
оц≥нки впливу запроектованоњ д≥¤льност≥ на стан навколишнього
середовища.
    р≥м того,  залежно  в≥д потреби, у кожному конкретному
випадку, на вимогу спец≥ал≥ст≥в еколого-експертних п≥дрозд≥л≥в
орган≥в ћ≥некобезпеки ”крањни повинн≥ надаватись дл¤ розгл¤ду
будь-¤к≥ ≥нш≥ частини (розд≥ли) проектноњ документац≥њ, включаючи
розрахунки, обгрунтуванн¤ й ≥нш≥ матер≥али, що не вход¤ть до
складу проекту, але збер≥гаютьс¤ в проектн≥й орган≥зац≥њ.
   ƒо документац≥њ, що передаЇтьс¤ дл¤ зд≥йсненн¤ еколог≥чноњ
експертизи повинн≥ додаватис¤ коп≥њ вс≥х погоджень ≥ висновк≥в
за≥нтересованих орган≥зац≥й, отриманих ран≥ше, а також техн≥чних
умов.
   ≈колого-експертн≥ п≥дрозд≥ли орган≥в ћ≥некобезпеки ”крањни
повинн≥  звертати  увагу  на на¤вн≥сть висновк≥в (погоджень)
проектних орган≥зац≥й, на ¤к≥ покладен≥  функц≥њ  зд≥йсненн¤
територ≥альноњ  д≥¤льност≥  (зг≥дно з державними буд≥вельними
нормами ”крањни - ѕоложенн¤ про територ≥альну д≥¤льн≥сть  у
буд≥вництв≥.  ƒЅЌ ”крањни 361-92, ¤к≥ затверджен≥ постановою
ƒержбуду ”крањни в≥д 25 березн¤ 1992 року) ≥, при потреб≥,
вимагати њх представленн¤.
    р≥м того, на вимогу еколого-експертних п≥дрозд≥л≥в орган≥в
ћ≥некобезпеки ”крањни мають також представл¤тис¤ висновки в≥домчоњ
експертизи  орган≥зац≥й замовник≥в та м≥сцевих орган≥в влади
(районного, м≥ського р≥вн¤ - при експертиз≥ на р≥вн≥ област≥ чи
јвтономноњ –еспубл≥ки  рим; обласного чи јвтономноњ –еспубл≥ки
 рим р≥вн¤ - при експертиз≥ ”правл≥нн¤м державноњ еколог≥чноњ
експертизи ћ≥некобезпеки ”крањни).
   ѕрактичне проведенн¤  державноњ  еколог≥чноњ  експертизи
документац≥њ щодо вид≥в д≥¤льност≥ та об'Їкт≥в, що становл¤ть
п≥двищену еколог≥чну небезпеку,  зг≥дно  з  перел≥ком,  ¤кий
затверджуЇтьс¤  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни, проводитьс¤ п≥сл¤
оголошенн¤ замовником через засоби масовоњ ≥нформац≥њ «а¤ви про
еколог≥чн≥ насл≥дки д≥¤льност≥.
   «амовники проектноњ  документац≥њ,  а  також  проектн≥
орган≥зац≥њ зобов'¤зан≥ вносити в документац≥ю зм≥ни, пов'¤зан≥ з
введенн¤м в д≥ю (п≥сл¤ завершенн¤ проектних роб≥т чи проведенн¤
експертизи) нових нормативних акт≥в щодо охорони навколишнього
природного середовища.

      –озд≥л 7. ≈кспертиза еколог≥чних ситуац≥й
            на певних територ≥¤х

   7.1. Ќеобх≥дн≥сть ≥ доц≥льн≥сть експертноњ оц≥нки еколог≥чноњ
ситуац≥њ, що склалас¤ в окремих населених пунктах ≥ рег≥онах,
визначаЇтьс¤   аб≥нетом  ћ≥н≥стр≥в ”крањни, ”р¤дом јвтономноњ
–еспубл≥ки  рим, м≥сцевими –адами народних депутат≥в чи  њх
виконавчими ком≥тетами.
   7.2. ѕрактичне виконанн¤ такоњ оц≥нки з п≥дготовкою проекту
можливого експертного висновку доручаЇтьс¤, ¤к правило, науковим
центрам ћ≥некобезпеки ”крањни, ≥ншим науково-досл≥дним ≥ проектним
спец≥ал≥зованим орган≥зац≥¤м, асоц≥ац≥¤м, центрам, ф≥рмам, ¤к≥
мають необх≥дн≥ можливост≥ ≥ досв≥д под≥бноњ д≥¤льност≥. ¬иб≥р
конкретного   виконавц¤   зд≥йснюЇтьс¤   еколого-експертними
п≥дрозд≥лами ћ≥некобезпеки чи його м≥сцевих орган≥в.
   7.3. ≈кспертна  оц≥нка  еколог≥чноњ  ситуац≥њ  повинна
виконуватис¤ на догов≥рних засадах м≥ж зац≥кавленими сторонами за
рахунок кошт≥в ƒержавного бюджету, бюджету јвтономноњ –еспубл≥ки
 рим, м≥сцевих бюджет≥в - залежно в≥д того, ¤кий орган приймав
р≥шенн¤ про проведенн¤ такоњ експертизи, а також за рахунок кошт≥в
в≥дпов≥дних позабюджетних фонд≥в охорони навколишнього природного
середовища.
   7.4. ¬ процес≥ експертноњ оц≥нки еколог≥чноњ ситуац≥њ:
   1) Ќа основ≥ на¤вних фондових даних, ≥нформац≥њ м≥сцевих
орган≥в  ћ≥н≥стерства  охорони  здоров'¤,  ƒержкомг≥дромету,
ƒержкомгеолог≥њ,  ≥нших  м≥н≥стерств  ≥ в≥домств, результат≥в
спец≥ально проведених анал≥з≥в ≥ досл≥джень уточнюЇтьс¤ реальний
стан еколог≥чноњ обстановки на певн≥й м≥сцевост≥ (забруднен≥сть
пов≥тр¤ного басейну, поверхневих ≥ п≥дземних вод, грунт≥в тощо);
   2) ¬становлюютьс¤  причини  стану,  що склавс¤, вклад у
забрудненн¤ ≥ деградац≥ю довк≥лл¤ окремих промислових п≥дприЇмств
й ≥нших господарських об'Їкт≥в (залежно в≥д валових об'Їм≥в њх
викид≥в в атмосферу ≥ скид≥в ст≥чних вод, ≥нгред≥Їнтного складу
забруднень, обс¤г≥в промислових й ≥нших в≥дход≥в, ступеню њх
небезпечност≥);
   3) –озробл¤ютьс¤  пропозиц≥њ  щодо  можливих  заход≥в по
забезпеченню стаб≥л≥зац≥њ й наступного поступового покращенн¤
еколог≥чноњ ситуац≥њ ¤к на окремих п≥дприЇмствах та об'Їктах, так
≥ на територ≥њ (в≥дпов≥дного м≥ста, району тощо) в ц≥лому.
   7.5. ‘актично вс≥ д≥њ по еколог≥чн≥й експертиз≥ ситуац≥њ на
певних територ≥¤х аналог≥чн≥ тим, що виконуютьс¤ при розробц≥
спец≥ал≥зованими орган≥зац≥¤ми матер≥ал≥в “ер —ќѕ - територ≥альних
комплексних схем охорони природи, в зв'¤зку з чим доц≥льно, по
можливост≥, залучати до експертноњ оц≥нки еколог≥чних ситуац≥й
орган≥зац≥њ, ¤к≥ мають досв≥д роботи над “ер —ќѕ.

         –озд≥л 8. ≈колог≥чна експертиза
         д≥ючих об'Їкт≥в та комплекс≥в

   8.1. ѕитанн¤ про доц≥льн≥сть еколог≥чноњ експертизи д≥ючих
об'Їкт≥в та комплекс≥в може розгл¤датис¤ в≥дпов≥дно до р≥шень
 аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни, ”р¤ду јвтономноњ –еспубл≥ки  рим,
м≥сцевих –ад народних депутат≥в чи њх виконавчих ком≥тет≥в.
   8.2. ќрган≥зац≥¤  такоњ  експертизи повинна зд≥йснюватис¤
сп≥льно еколого-експертними й ≥нспекц≥йними п≥дрозд≥лами орган≥в
ћ≥некобезпеки  ”крањни  ≥  може  доручатись  спец≥ал≥зованим
орган≥зац≥¤м, що мають досв≥д п≥дготовки еколог≥чних паспорт≥в
п≥дприЇмств, обстеженн¤ ≥ оц≥нки ситуац≥й на д≥ючих виробництвах,
¤к≥ повинн≥ готувати  робоч≥  матер≥али  попередньоњ  оц≥нки
еколог≥чного стану того чи ≥ншого об'Їкта або проекти висновк≥в з
цього питанн¤ ≥ передавати њх органам ћ≥некобезпеки ”крањни.
   8.3. «алежно в≥д того, ¤к≥ органи приймали р≥шенн¤ про
проведенн¤ таких експертиз, робота повинна ф≥нансуватис¤  за
рахунок кошт≥в ƒержавного бюджету, бюджету јвтономноњ –еспубл≥ки
 рим, м≥сцевих бюджет≥в, а також в≥дпов≥дних позабюджетних фонд≥в
охорони навколишнього природного середовища.
   8.4. ¬   процес≥  еколог≥чноњ  оц≥нки д≥ючих об'Їкт≥в та
комплекс≥в:
   1) ви¤вл¤ютьс¤ на¤вн≥ джерела  забрудненн¤  атмосфери  -
стац≥онарн≥ (орган≥зован≥), неорган≥зован≥ ≥ пересувн≥; джерела
забрудненн¤ водойм - технолог≥чн≥ процеси виробництва, цехи,
д≥л¤нки ≥ установки, де утворюютьс¤ забруднен≥ ст≥чн≥ води;
джерела забрудненн¤ грунт≥в ≥ п≥дземних вод - м≥сц¤ утворенн¤ ≥
складуванн¤ промислових в≥дход≥в;
   2) визначаЇтьс¤ на¤вн≥сть ≥ ефективн≥сть д≥њ природоохоронних
очисних споруд ≥ устаткуванн¤, ¤к≥ зад≥¤н≥ на п≥дприЇмств≥ дл¤
забезпеченн¤ попередженн¤ негативного впливу джерел забрудненн¤ на
довк≥лл¤;
   3) формулюютьс¤  пропозиц≥њ  щодо  доц≥льност≥  зм≥ни
технолог≥чних процес≥в; реконструкц≥њ, ремонту чи повноњ зам≥ни
очисних  споруд  ≥  установок;  монтажу  нових  додаткових
пилогазоочисних установок ≥ споруд дл¤ очистки забруднених ст≥чних
вод; зд≥йсненн¤ додаткових заход≥в по утил≥зац≥њ чи еколог≥чно
безпечному похованню промислових й ≥нших в≥дход≥в; проведенню
заход≥в по упор¤дкуванню, благоустрою ≥ озелененню територ≥њ
п≥дприЇмства, орган≥зац≥њ сан≥тарно-захисноњ зони (¤кщо об'Їкт нею
не забезпечений) та забезпеченню дотриманн¤ њњ статусу.
   8.5. якщо йдетьс¤ про еколог≥чну експертизу д≥ючого об'Їкта,
що в≥дноситьс¤ до таких, ¤к≥ становл¤ть п≥двищену еколог≥чну
небезпеку,  обов'¤зковою умовою њњ проведенн¤ Ї забезпеченн¤
п≥дготовки кер≥вництвом об'Їкта ≥ його власником матер≥ал≥в оц≥нки
впливу господарськоњ д≥¤льност≥ на навколишнЇ середовище, ¤к≥ ≥
повинн≥ бути об'Їктом такоњ експертизи.

      –озд≥л 9. ≈колог≥чна експертиза документац≥њ
      по впровадженню новоњ техн≥ки ≥ технолог≥њ

   9.1. ≈колог≥чна експертиза документац≥њ по впровадженню новоњ
техн≥ки ≥ технолог≥њ зд≥йснюЇтьс¤ шл¤хом  експертноњ  оц≥нки
матер≥ал≥в (проект≥в) њх створенн¤ ≥ практичного впровадженн¤ на
нових ≥ д≥ючих п≥дприЇмствах (п≥д документац≥Їю по впровадженню
новоњ техн≥ки ≥ технолог≥й сл≥д розум≥ти в основному проекти
буд≥вництва досл≥дно-промислових (експериментальних) установок,
цех≥в, виробництв, д≥льниць, л≥н≥й ≥ таке ≥нше, а також матер≥али,
що за своњм зм≥стом ≥ призначенн¤м можуть бути прир≥вн¤н≥ до
вказаних проект≥в).
   9.2. ƒокументац≥¤ по впровадженню новоњ техн≥ки ≥ технолог≥й
п≥дл¤гаЇ обов'¤зков≥й державн≥й еколог≥чн≥й експертиз≥ лише в тому
випадку, ¤кщо ц≥ технолог≥њ ≥ техн≥ка стосуютьс¤ д≥¤льност≥ та
об'Їкт≥в, що становл¤ть п≥двищену еколог≥чну небезпеку. ¬ ус≥х
≥нших випадках р≥шенн¤ про необх≥дн≥сть проведенн¤ державноњ
еколог≥чноњ експертизи приймаЇтьс¤ у кожному конкретному випадку
еколого-експертними п≥дрозд≥лами орган≥в ћ≥некобезпеки ”крањни.
   9.3. ¬  процес≥ експертизи обов'¤зково оц≥нюютьс¤ т≥льки
показники, що стосуютьс¤ забезпеченн¤  охорони  навколишнього
природного  середовища  в≥д  забрудненн¤  ≥  рац≥ональност≥
використанн¤ природних ресурс≥в (п.п. 5.1 - 5.8 ц≥Їњ ≤нструкц≥њ),
вс≥ ≥нш≥ - економ≥чн≥, техн≥чн≥ ≥ так дал≥ - до уваги можуть не
братис¤.
   9.4. ѕри  проведенн≥  под≥бноњ  експертизи завданн¤ щодо
п≥дготовки робочих матер≥ал≥в попередньоњ оц≥нки  в≥дпов≥дноњ
документац≥њ  чи  проект≥в  висновк≥в  державноњ  еколог≥чноњ
експертизи доц≥льно давати, за домовлен≥стю, м≥сцевим проектним ≥
проектно-конструкторським орган≥зац≥¤м, а також вищим учбовим
закладам  (чи  окремим групам њх спец≥ал≥ст≥в)  в≥дпов≥дно
розробкам проф≥лю.
   9.5. ≈колог≥чна експертиза документац≥њ по впровадженню новоњ
техн≥ки ≥ технолог≥њ у видах д≥¤льност≥ та на об'Їктах, ¤к≥
вход¤ть до перел≥ку таких, що становл¤ть п≥двищену еколог≥чну
небезпеку, зд≥йснюЇтьс¤ у дв≥ стад≥њ.
   ƒокументац≥¤ оц≥нюЇтьс¤ попередньо на р≥вн≥ м≥сцевих орган≥в
ћ≥некобезпеки  ”крањни,  на  територ≥њ  п≥дв≥домч≥й  ¤ким
передбачаЇтьс¤ первинне впровадженн¤ новоњ технолог≥њ чи техн≥ки,
≥ проходить остаточну експертизу на р≥вн≥ ”правл≥нн¤ державноњ
еколог≥чноњ експертизи ћ≥некобезпеки.
   ¬ ус≥х  ≥нших  випадках  -  в  одну  стад≥ю, на р≥вн≥
еколого-експертних п≥дрозд≥л≥в м≥сцевих орган≥в  ћ≥некобезпеки
”крањни.

     –озд≥л 10. ≈колог≥чна експертиза документац≥њ
      по впровадженню нових матер≥ал≥в ≥ речовин

   10.1. “ака  експертиза  може  проводитись  т≥льки  за
документац≥Їю на впровадженн¤ нових матер≥ал≥в ≥ речовин, але не
за њх зразками.
   10.2. ≈колог≥чна  експертиза документац≥њ по впровадженню
нових матер≥ал≥в ≥ речовин обов'¤зково проводитьс¤ у тих випадках,
коли вони призначен≥ дл¤ застосуванн¤ у видах д≥¤льност≥ та на
об'Їктах, що становл¤ть п≥двищену еколог≥чну небезпеку.
   10.3. ћ≥сцевим органам ћ≥некобезпеки ”крањни, на територ≥њ
областей  ¤ких  передбачаЇтьс¤  первинне  застосуванн¤  нових
матер≥ал≥в  ≥  речовин, доц≥льно доручати п≥дготовку робочих
матер≥ал≥в попередньоњ оц≥нки документац≥њ по њх впровадженню (за
вин¤тком вказаних у п.10.4 ц≥Їњ ≤нструкц≥њ) чи проект≥в можливих
висновк≥в державноњ еколог≥чноњ експертизи по н≥й тим науковим,
науково-досл≥дним  й ≥ншим орган≥зац≥¤м ≥ установам, ¤к≥ за
основним проф≥лем своЇњ д≥¤льност≥ мають необх≥дн≥ дл¤ цього
можливост≥.
   10.4. ѕ≥дготовка висновк≥в державноњ еколог≥чноњ експертизи
за матер≥алами реЇстрац≥њ пестицид≥в ≥ агрох≥м≥кат≥в зд≥йснюЇтьс¤
”правл≥нн¤м державноњ еколог≥чноњ експертизи ћ≥некобезпеки ”крањни
на п≥дстав≥ й з урахуванн¤м результат≥в розгл¤ду та оц≥нки њх
еколог≥чною експертною групою, створеною  ћ≥некобезпеки,  ¤ка
розгл¤даЇ в≥дпов≥дн≥ матер≥али за поданн¤м ”крдержх≥мком≥с≥њ.
ќплата роб≥т зд≥йснюЇтьс¤ ”крдержх≥мком≥с≥Їю.
   10.5. ≈колог≥чна оц≥нка документац≥њ по впровадженню нових
матер≥ал≥в ≥ речовин повинна пол¤гати у ви¤вленн≥ на¤вност≥ (чи
в≥дсутност≥)  впливу  на  навколишнЇ природне середовище цих
матер≥ал≥в ≥ речовин в процес≥ њх виробництва,  практичного
використанн¤ ≥ застосуванн¤, встановленн≥ характеру, ≥нтенсивност≥
≥ можливих насл≥дк≥в (пр¤мих ≥ опосередкованих) такого впливу (в
раз≥ його на¤вност≥), а також припустимост≥ впровадженн¤ вказаних
матер≥ал≥в ≥ речовин, та умов цього впровадженн¤, дотриманн¤ ¤ких
повинно бути забезпечено.
   10.6. ѕри еколог≥чн≥й експертиз≥ документац≥њ по впровадженню
нових матер≥ал≥в ≥ речовин обов'¤зково повинна враховуватис¤
можлив≥сть ≥ повнота утил≥зац≥њ невикористаних залишк≥в  цих
матер≥ал≥в ≥ речовин чи њх еколог≥чно-безпечного похованн¤ п≥сл¤
зак≥нченн¤ розрахункового строку використанн¤.

    –озд≥л 11. —троки проведенн¤ державноњ еколог≥чноњ
        експертизи ≥ терм≥н д≥њ њњ висновку

   11.1. ѕри  проведенн≥  державноњ  еколог≥чноњ  експертизи
безпосередньо  еколого-експертними  п≥дрозд≥лами  ћ≥некобезпеки
”крањни,  п≥дготовц≥  робочих  матер≥ал≥в  попередньоњ оц≥нки
проектноњ  документац≥њ  чи  проект≥в  експертних  висновк≥в
спец≥ал≥зованими установами та орган≥зац≥¤ми ћ≥некобезпеки, строк
проведенн¤ експертизи не повинен перевищувати 45 календарних дн≥в.
   ¬ раз≥ потреби, за р≥шенн¤м еколого-експертних п≥дрозд≥л≥в
ћ≥некобезпеки ≥ його орган≥в на м≥сц¤х, строк може продовжуватис¤
до 60 дн≥в.
   ” вин¤ткових випадках, залежно в≥д складност≥ проблеми - до
120 дн≥в.
    онкретн≥ терм≥ни п≥дготовки робочих матер≥ал≥в попередньоњ
оц≥нки проектноњ документац≥њ чи проект≥в експертних висновк≥в
залученими до цього орган≥зац≥¤ми визначаютьс¤ у кожному окремому
випадку договорами м≥ж виконавц¤ми ≥ замовниками експертизи.
   11.2. ѕри проведенн≥ державноњ еколог≥чноњ експертизи  з
урахуванн¤м попереднього експертного розгл¤ду документац≥њ ≥ншими
(не  п≥дпор¤дкованими  ћ≥некобезпеки  ”крањни)  науковими,
проектно-вишукувальними    спец≥ал≥зованими   орган≥зац≥¤ми,
лаборатор≥¤ми, творчими колективами, групами, ф≥рмами ≥ таке ≥нше
чи  спец≥ально  створеними  м≥жгалузевими  еколого-експертними
ком≥с≥¤ми, терм≥н зд≥йсненн¤ експертизи - до 90 календарних дн≥в.
   11.3. ѕри   розгл¤д≥  еколого-експертними  п≥дрозд≥лами
ћ≥некобезпеки ”крањни ≥ його орган≥в  на  м≥сц¤х  проектноњ
документац≥њ, доопрацьованоњ ≥ в≥дкоригованоњ зг≥дно з вимогами
ран≥ше виданих висновк≥в державноњ еколог≥чноњ експертизи, строки
п≥дготовки остаточних висновк≥в державноњ еколог≥чноњ експертизи -
до 30 календарних дн≥в.
   11.4. “ерм≥н д≥њ позитивного висновку державноњ еколог≥чноњ
експертизи - 3 роки в≥д дн¤ його видач≥.
   ѕринципово негативний  висновок  (коли реал≥зац≥¤ проекту
експертизи визнана недопустимою) - безстроковий.
   ¬исновок, зг≥дно  з  ¤ким  документац≥¤  направлена  на
доопрацюванн¤, д≥Ї до того часу, доки вимоги еколого-експертного
п≥дрозд≥лу орган≥в ћ≥некобезпеки не будуть виконан≥.

      –озд≥л 12. «в≥тн≥сть з питань орган≥зац≥њ ≥
      проведенн¤ державноњ еколог≥чноњ експертизи

   12.1. ≈колого-експертн≥  п≥дрозд≥ли  м≥сцевих   орган≥в
ћ≥некобезпеки  ”крањни  зв≥тують  перед ”правл≥нн¤м державноњ
еколог≥чноњ експертизи ћ≥некобезпеки раз на р≥к за п≥дсумками
експертноњ  д≥¤льност≥ кожного поточного року. «в≥ти повинн≥
надходити до ћ≥некобезпеки ”крањни не п≥зн≥ше 20 с≥чн¤ наступного
за зв≥тним року.
   12.2. «в≥ти складаютьс¤ з табличних форм N 1 ≥ N 2 (додатки
N 1 ≥ N 2) ≥ по¤снювальноњ записки.
   ƒо форми N 2 занос¤тьс¤ дан≥ щодо проект≥в, реал≥зац≥¤ ¤ких
визнана недопустимою (але не тих, що повернен≥ на доопрацюванн¤).
” по¤снювальн≥й записц≥ навод¤тьс¤ дан≥ щодо типових недол≥к≥в
проектноњ документац≥њ, ¤ка розгл¤далась; претенз≥њ до конкретних
проектних орган≥зац≥й; даютьс¤ по¤сненн¤ щодо позиц≥њ експерт≥в
стосовно тих чи ≥нших об'Їкт≥в; пропозиц≥њ з питань орган≥зац≥њ,
проведенн¤ ≥ покращанн¤ експертноњ роботи.

     –озд≥л 13. ƒокументи, що використовуютьс¤ при
      проведенн≥ державноњ еколог≥чноњ експертизи

   ≈колого-експертн≥ п≥дрозд≥ли    ћ≥н≥стерства    охорони
навколишнього природного середовища та ¤дерноњ безпеки ”крањни ≥
його м≥сцевих орган≥в у своњй робот≥ використовують законодавч≥
акти ”крањни, ”кази ѕрезидента, постанови ≥ р≥шенн¤ ¬ерховноњ
–ади,   аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни, д≥юч≥ буд≥вельн≥ норми ≥
правила,  державн≥  буд≥вельн≥   норми   ”крањни,   ≥нш≥
нормативно-техн≥чн≥  та  ≥нструктивно-методичн≥  документи, що
регламентують питанн¤ проектуванн¤ ≥ експертизи.
   ѕри цьому сл≥д керуватис¤ вит¤гом з ѕерел≥ку нормативних
документ≥в у галуз≥ буд≥вництва, що д≥ють на територ≥њ ”крањни,
¤кий  затверджений  наказом  ћ≥нбударх≥тектури  ”крањни  в≥д
27.04.93 року N 46 (доведений до м≥сцевих орган≥в ћ≥некобезпеки
листом  в≥д 11.11.93 року N 18-5-837), а також  аналог≥чними
перел≥ками, що будуть додатково видаватис¤ ƒержкомм≥стобудуванн¤.


                      ƒодаток N 1
                 до ≤нструкц≥њ  про  зд≥йсненн¤
                 державноњ еколог≥чноњ експертизи,
                 затвердженоњ наказом ћ≥н≥стерства
                 охорони навколишнього природного
                 середовища та  ¤дерноњ  безпеки
                 ”крањни в≥д 7 червн¤ 1995 року
                 N 55

          «агальн≥ результати роботи
        по державн≥й еколог≥чн≥й експертиз≥
                            ‘орма N 1
ЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧ
|NN | –озгл¤нуто матер≥ал≥в   |  ≥льк≥сть |  Ќе погоджено  |
|  |              |      |ЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧ|
|  |              |      |  ќдиниць   | % |
|ЧЧЧ+ЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧ+ЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧ+ЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧ+ЧЧЧЧ|
|1. | всього          |      |        |  |
|ЧЧЧ+ЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧ+ЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧ+ЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧ+ЧЧЧЧ|
|  |     з них:      |      |        |  |
|1.1|ѕроектних матер≥ал≥в (схем,|      |        |  |
|  |генеральних план≥в, техн≥- |      |        |  |
|  |ко-економ≥чних обгрунтувань|      |        |  |
|  |(розрахунк≥в), проект≥в ≥ |      |        |  |
|  |т.≥н.)           |      |        |  |
|ЧЧЧ+ЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧ+ЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧ+ЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧ+ЧЧЧЧ|
|1.2|ƒокументац≥њ по впрова-  |      |        |  |
|  |дженню новоњ техн≥ки ≥   |      |        |  |
|  |технолог≥й         |      |        |  |
|ЧЧЧ+ЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧ+ЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧ+ЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧ+ЧЧЧЧ|
|2. |ћатер≥ал≥в вибору земель- |      |        |  |
|  |них д≥л¤нок        |      |        |  |
|  |              | _________ | __________  |  |
|  |              | ѕри цьому | ѕри цьому  |  |
|  |              | погоджено:| не погоджено |  |
|  |              |      | (збережено): |  |
|  |              |  р≥лл≥, |  р≥лл≥,   |  |
|  |              | ______ га;| ______ га;  |  |
|  |              |(в т.ч. в |        |  |
|  |              |тимчасове |        |  |
|  |              |користу-  |        |  |
|  |              |ванн¤)   |        |  |
|  |              |  л≥с≥в  |  л≥с≥в   |  |
|  |              | 1 групи, |  1 групи,  |  |
|  |              | ______ га | ______ га  |  |
|  |              |(в т.ч. в |        |  |
|  |              |тимчасове |        |  |
|  |              |користу-  |        |  |
|  |              |ванн¤)   |        |  |
ЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧ
   ѕроведено експертиз ≥з залученн¤м ≥нших сторонн≥х орган≥зац≥й
   (за  дорученн¤ми  еколого-експертних  п≥дрозд≥л≥в орган≥в
   ћ≥некобезпеки)_______________________________________________
    ом≥с≥¤ми з позаштатних експерт≥в____________________________

   ѕрим≥тка: —ума показник≥в за пунктами 1.1 ≥ 1.2 повинна
        дор≥внювати показнику пункту 1.


                      ƒодаток N 2
                 до ≤нструкц≥њ  про  зд≥йсненн¤
                 державноњ еколог≥чноњ експертизи,
                 затвердженоњ наказом ћ≥н≥стерства
                 охорони навколишнього природного
                 середовища та  ¤дерноњ  безпеки
                 ”крањни в≥д 7 червн¤  1995 року
                 N 55

          ѕерел≥к в≥дхилених проект≥в
                            ‘орма N 2
ЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧ
|NN | ѕроект  | «амовник  |√енпроекту- |  ѕричини | ѕрим≥тка |
|пп |     |      | вальник  | в≥дхиленн¤ |     |
|ЧЧЧ+ЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧ+ЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧ+ЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧ+ЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧ+ЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧ|
| 1 |   2  |   3   |   4   |   5   |  6   |
ЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧ


—торiнка "«аконодавство ”крањни" сайту ¬ерховноњ –ади
<< ѕќ¬≈–Ќ”“»—я
Hosted by uCoz