артка документа “екст документа: 45/95-вр  редакц≥¤ в≥д 06.04.2000  ƒокумент дл¤ друку

√ерб ”крањни
           « ј   ќ Ќ ”   – ј ѓ Ќ »

          ѕро еколог≥чну експертизу


( ¬≥домост≥ ¬ерховноњ –ади (¬¬–), 1995, N 8, ст.54 )

( ¬водитьс¤ в д≥ю ѕостановою ¬– N 46/95-вр в≥д 09.02.95,
 ¬¬–, 1995, N 8, ст.55 )

( ≤з зм≥нами, внесеними зг≥дно ≥з «аконом
 N 1642-III ( 1642-14 ) в≥д 06.04.2000, ¬¬–, 2000, N 27, ст.213 )


  ( ” текст≥ «акону слова "ћ≥н≥стерство охорони навколишнього
   природного середовища та ¤дерноњ  безпеки ”крањни"  та
   "ћ≥н≥стерство охорони здоров'¤ ”крањни" в ус≥х в≥дм≥нках
   зам≥нено в≥дпов≥дно словами "спец≥ально  уповноважений
   центральний орган виконавчоњ влади з питань еколог≥њ
   та  природних ресурс≥в" та "спец≥ально  уповноважений
   центральний орган  виконавчоњ влади з питань охорони
   здоров'¤" у в≥дпов≥дних в≥дм≥нках, а слова "народних
   депутат≥в"   виключено    зг≥дно   ≥з   «аконом
   N 1642-III ( 1642-14 ) в≥д 06.04.2000 )

             – о з д ≥ л I

            «ј√јЋ№Ќ≤ ѕќЋќ∆≈ЌЌя

   —татт¤ 1. ≈колог≥чна експертиза в ”крањн≥

   ≈колог≥чна експертиза в ”крањн≥ - вид науково-практичноњ
д≥¤льност≥  спец≥ально  уповноважених  державних  орган≥в,
еколого-експертних формувань та об'Їднань громад¤н, що грунтуЇтьс¤
на м≥жгалузевому еколог≥чному досл≥дженн≥, анал≥з≥ та оц≥нц≥
передпроектних, проектних та ≥нших матер≥ал≥в чи  об'Їкт≥в,
реал≥зац≥¤ ≥ д≥¤ ¤ких може негативно впливати або впливаЇ на стан
навколишнього природного середовища, ≥ спр¤мована на п≥дготовку
висновк≥в  про  в≥дпов≥дн≥сть  запланованоњ  чи  зд≥йснюваноњ
д≥¤льност≥  нормам  ≥  вимогам  законодавства  про  охорону
навколишнього природного середовища, рац≥ональне використанн¤ ≥
в≥дтворенн¤ природних ресурс≥в, забезпеченн¤ еколог≥чноњ безпеки.
( —татт¤ 1 ≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно ≥з «аконом N 1642-III
( 1642-14 ) в≥д 06.04.2000 )

   —татт¤ 2. «аконодавство про еколог≥чну експертизу

   ¬≥дносини в галуз≥ еколог≥чноњ експертизи регулюютьс¤ цим
«аконом, «аконом ”крањни "ѕро охорону навколишнього природного
середовища" ( 1264-12 ) та ≥ншими актами законодавства ”крањни.

   —татт¤ 3. «авданн¤ законодавства про еколог≥чну експертизу

   «авданн¤м законодавства про  еколог≥чну  експертизу  Ї
регулюванн¤ сусп≥льних в≥дносин в галуз≥ еколог≥чноњ експертизи
дл¤ забезпеченн¤ еколог≥чноњ безпеки, охорони  навколишнього
природного середовища, рац≥онального використанн¤ ≥ в≥дтворенн¤
природних ресурс≥в, захисту еколог≥чних прав та ≥нтерес≥в громад¤н
≥ держави.

   —татт¤ 4. ћета еколог≥чноњ експертизи

   ћетою еколог≥чноњ експертизи Ї запоб≥ганн¤ негативному впливу
антропогенноњ д≥¤льност≥ на стан  навколишнього  природного
середовища та здоров'¤ людей, а також оц≥нка ступен¤ еколог≥чноњ
безпеки господарськоњ д≥¤льност≥ та еколог≥чноњ ситуац≥њ  на
окремих територ≥¤х ≥ об'Їктах.

   —татт¤ 5. ќсновн≥ завданн¤ еколог≥чноњ експертизи

   ќсновними завданн¤ми еколог≥чноњ експертизи Ї:
   1) визначенн¤ ступен¤ еколог≥чного ризику  ≥  безпеки
запланованоњ чи зд≥йснюваноњ д≥¤льност≥;
   2) орган≥зац≥¤ комплексноњ, науково обгрунтованоњ оц≥нки
об'Їкт≥в еколог≥чноњ експертизи;
   3) встановленн¤ в≥дпов≥дност≥ об'Їкт≥в експертизи вимогам
еколог≥чного законодавства, буд≥вельних норм ≥ правил; ( ѕункт 3
статт≥ 5 ≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно ≥з «аконом N 1642-III
( 1642-14 ) в≥д 06.04.2000 )
   4) оц≥нка впливу д≥¤льност≥ об'Їкт≥в еколог≥чноњ експертизи
на стан навколишнього природного середовища, ≥ ¤к≥сть природних
ресурс≥в; ( ѕункт 4 статт≥ 5 ≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно ≥з
«аконом N 1642-III ( 1642-14 ) в≥д 06.04.2000 )
   5) оц≥нка ефективност≥,  повноти,  обгрунтованост≥  та
достатност≥ заход≥в щодо охорони  навколишнього  природного
середовища; ( ѕункт 5 статт≥ 5 ≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно ≥з
«аконом N 1642-III ( 1642-14 ) в≥д 06.04.2000 )
   6) п≥дготовка об'Їктивних, всеб≥чно обгрунтованих висновк≥в
еколог≥чноњ експертизи.

   —татт¤ 6. ќсновн≥ принципи еколог≥чноњ експертизи

   ќсновними принципами еколог≥чноњ експертизи Ї:
   1) гарантуванн¤ безпечного дл¤ житт¤ та здоров'¤ людей
навколишнього природного середовища;
   2) збалансован≥сть      еколог≥чних,    економ≥чних,
медико-б≥олог≥чних ≥ соц≥альних  ≥нтерес≥в  та  врахуванн¤
громадськоњ думки;
   3) наукова обгрунтован≥сть, незалежн≥сть,  об'Їктивн≥сть,
комплексн≥сть, вар≥антн≥сть, превентивн≥сть, гласн≥сть;
   4) еколог≥чна безпека, територ≥ально-галузева ≥ економ≥чна
доц≥льн≥сть  реал≥зац≥њ  об'Їкт≥в  еколог≥чноњ  експертизи,
запланованоњ чи зд≥йснюваноњ д≥¤льност≥;
   5) державне регулюванн¤;
   6) законн≥сть.

   —татт¤ 7. ќб'Їкти еколог≥чноњ експертизи

   ќб'Їктами еколог≥чноњ експертизи Ї проекти законодавчих та
≥нших нормативно-правових  акт≥в,  передпроектн≥,  проектн≥
матер≥али, документац≥¤ по впровадженню новоњ техн≥ки, технолог≥й,
матер≥ал≥в, речовин, продукц≥њ, реал≥зац≥¤ ¤ких може призвести до
порушенн¤ еколог≥чних норматив≥в, негативного впливу на стан
навколишнього природного середовища.
   ≈колог≥чн≥й експертиз≥ можуть п≥дл¤гати еколог≥чн≥ ситуац≥њ,
що склалис¤ в окремих населених пунктах ≥ рег≥онах, а також д≥юч≥
об'Їкти та комплекси, що мають значний негативний вплив на стан
навколишнього природного середовища.
   ¬≥йськов≥, оборонн≥ та ≥нш≥ об'Їкти, ≥нформац≥¤ про ¤к≥
становить державну таЇмницю, п≥дл¤гають еколог≥чн≥й експертиз≥
в≥дпов≥дно до цього «акону та ≥нших спец≥альних законодавчих акт≥в
”крањни.
( —татт¤ 7 ≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно ≥з «аконом N 1642-III
( 1642-14 ) в≥д 06.04.2000 )

   —татт¤ 8. «агальн≥ вимоги щодо проведенн¤ еколог≥чноњ
        експертизи

   ƒо документац≥њ на об'Їкти еколог≥чноњ експертизи додаютьс¤
обгрунтуванн¤ щодо забезпеченн¤ еколог≥чноњ безпеки запланованоњ
чи зд≥йснюваноњ д≥¤льност≥ з комплексною  еколого-економ≥чною
оц≥нкою ≥снуючого чи передбачуваного впливу на стан навколишнього
природного  середовища,  оц≥нкою  еколог≥чного  ризику  та з
альтернативними прогнозними вар≥антами зменшенн¤ цього впливу.
( „астина перша статт≥ 8 ≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно ≥з «аконом
N 1642-III ( 1642-14 ) в≥д 06.04.2000 )
   ќсоби, ¤к≥ передають документац≥ю на об'Їкти еколог≥чноњ
експертизи, в раз≥ необх≥дност≥ орган≥зують  ≥  ф≥нансують
проведенн¤ додаткових досл≥джень, пошукових ≥ експертних роб≥т,
забезпечують гласн≥сть ≥ враховують громадську  думку  щодо
запланованоњ чи зд≥йснюваноњ д≥¤льност≥, гарантують достов≥рн≥сть
попередньоњ оц≥нки впливу на навколишнЇ природне середовище, що
в≥дображаЇтьс¤  в  «а¤в≥ про еколог≥чн≥ насл≥дки д≥¤льност≥.
( „астина друга статт≥ 8 ≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно ≥з «аконом
N 1642-III ( 1642-14 ) в≥д 06.04.2000 )

   —татт¤ 9. —уб'Їкти еколог≥чноњ експертизи

   —уб'Їктами еколог≥чноњ експертизи Ї:
   1) —пец≥ально уповноважений центральний орган виконавчоњ
влади з питань еколог≥њ та природних ресурс≥в, його органи на
м≥сц¤х, створюван≥ ними спец≥ал≥зован≥ установи, орган≥зац≥њ та
еколого-експертн≥ п≥дрозд≥ли чи ком≥с≥њ;
   ( ѕункт 2 статт≥ 9 виключено на п≥дстав≥ «акону N 1642-III
( 1642-14 ) в≥д 06.04.2000 )
   3) ≥нш≥ державн≥ органи, м≥сцев≥ –ади ≥ органи виконавчоњ
влади на м≥сц¤х в≥дпов≥дно до законодавства;
   4) громадськ≥ орган≥зац≥њ еколог≥чного  спр¤муванн¤  чи
створюван≥ ними спец≥ал≥зован≥ формуванн¤;
   5) ≥нш≥ установи, орган≥зац≥њ та п≥дприЇмства, в тому числ≥
≥ноземн≥ юридичн≥ ≥ ф≥зичн≥ особи, ¤к≥ залучаютьс¤ до проведенн¤
еколог≥чноњ експертизи;
   6) окрем≥ громад¤ни в пор¤дку, передбаченому цим «аконом та
≥ншими актами законодавства.

   —татт¤ 10. √ласн≥сть еколог≥чноњ експертизи

   «амовники еколог≥чноњ експертизи об'Їкт≥в, що в процес≥
реал≥зац≥њ (буд≥вництва, експлуатац≥њ тощо) можуть  негативно
впливати на стан навколишнього природного середовища, зобов'¤зан≥
оголосити  через  засоби  масовоњ  ≥нформац≥њ про проведенн¤
еколог≥чноњ експертизи у спец≥альн≥й «а¤в≥ про еколог≥чн≥ насл≥дки
д≥¤льност≥. ( „астина перша статт≥ 10 ≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно
≥з «аконом N 1642-III ( 1642-14 ) в≥д 06.04.2000 )
   ≈колого-експертн≥ органи чи формуванн¤ п≥сл¤  завершенн¤
еколог≥чноњ експертизи пов≥домл¤ють про њњ висновки через засоби
масовоњ ≥нформац≥њ.

   —татт¤ 11. ”часть громадськост≥ в процес≥ еколог≥чноњ
        експертизи

   « метою врахуванн¤ громадськоњ думки суб'Їкти еколог≥чноњ
експертизи провод¤ть публ≥чн≥ слуханн¤ або в≥дкрит≥ зас≥данн¤.
   ”часть громадськост≥ в процес≥ еколог≥чноњ експертизи може
зд≥йснюватись шл¤хом виступ≥в у засобах масовоњ  ≥нформац≥њ,
поданн¤ письмових зауважень, пропозиц≥й ≥ рекомендац≥й, включенн¤
представник≥в громадськост≥ до складу експертних ком≥с≥й, груп по
проведенню громадськоњ еколог≥чноњ експертизи.
   ѕ≥дготовка висновк≥в еколог≥чноњ експертизи ≥  прийн¤тт¤
р≥шень щодо подальшоњ реал≥зац≥њ (використанн¤, застосуванн¤,
експлуатац≥њ тощо) об'Їкта еколог≥чноњ експертизи зд≥йснюютьс¤ з
урахуванн¤м громадськоњ думки.


             – о з д ≥ л II

          ‘ќ–ћ» ≈ ќЋќ√≤„Ќќѓ ≈ —ѕ≈–“»«»

   —татт¤ 12. ‘орми еколог≥чноњ експертизи

   ¬ ”крањн≥ зд≥йснюютьс¤ державна, громадська  та  ≥нш≥
еколог≥чн≥ експертизи.
   ¬исновки державноњ еколог≥чноњ експертизи Ї обов'¤зковими дл¤
виконанн¤. ѕриймаючи р≥шенн¤ щодо подальшоњ реал≥зац≥њ об'Їкт≥в
еколог≥чноњ експертизи, висновки державноњ еколог≥чноњ експертизи
враховуютьс¤ нар≥вн≥ з ≥ншими видами державних експертиз.
   ¬исновки громадськоњ та ≥ншоњ еколог≥чноњ експертизи мають
рекомендац≥йний характер ≥ можуть бути врахован≥ при проведенн≥
державноњ еколог≥чноњ експертизи, а також при прийн¤тт≥ р≥шень
щодо подальшоњ реал≥зац≥њ об'Їкта еколог≥чноњ експертизи.

   —татт¤ 13. ƒержавна еколог≥чна експертиза

   ƒержавна еколог≥чна експертиза орган≥зуЇтьс¤ ≥ проводитьс¤
еколого-експертними п≥дрозд≥лами, спец≥ал≥зованими  установами,
орган≥зац≥¤ми або спец≥ально створюваними ком≥с≥¤ми спец≥ально
уповноваженого центрального органу виконавчоњ влади з питань
еколог≥њ  та природних ресурс≥в, його орган≥в на м≥сц¤х ≥з
залученн¤м ≥нших орган≥в державноњ виконавчоњ влади. ( „астина
перша статт≥ 13 ≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно ≥з «аконом N 1642-III
( 1642-14 ) в≥д 06.04.2000 )
   ƒо проведенн¤ державноњ еколог≥чноњ експертизи можуть у
встановленому пор¤дку залучатис¤  фах≥вц≥  ≥нших  установ,
орган≥зац≥й ≥ п≥дприЇмств, а  також  експерти  м≥жнародних
орган≥зац≥й.
   «д≥йсненн¤ державноњ еколог≥чноњ експертизи Ї обов'¤зковим
дл¤ вид≥в д≥¤льност≥ та об'Їкт≥в, що становл¤ть  п≥двищену
еколог≥чну небезпеку. ѕерел≥к вид≥в д≥¤льност≥ та об'Їкт≥в, що
становл¤ть п≥двищену  еколог≥чну  небезпеку,  встановлюЇтьс¤
 аб≥нетом   ћ≥н≥стр≥в  ”крањни  за  поданн¤м  спец≥ально
уповноваженого центрального органу виконавчоњ влади з питань
еколог≥њ  та  природних ресурс≥в ≥ спец≥ально уповноваженого
центрального органу виконавчоњ влади з питань охорони здоров'¤.
   ѕроведенн¤ додаткових державних  еколог≥чних  експертиз
зд≥йснюЇтьс¤ за ≥н≥ц≥ативою за≥нтересованих ос≥б на п≥дстав≥
договору про наданн¤ еколого-експертних послуг або за р≥шенн¤м
 аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни, ”р¤ду јвтономноњ –еспубл≥ки  рим,
м≥сцевих –ад чи њх виконавчих ком≥тет≥в.

   —татт¤ 14. ќб'Їкти державноњ еколог≥чноњ експертизи

   ƒержавн≥й еколог≥чн≥й експертиз≥ п≥дл¤гають:
   1) державн≥ ≥нвестиц≥йн≥ програми, проекти схем розвитку ≥
розм≥щенн¤ продуктивних сил, розвитку окремих галузей народного
господарства;
   2) проекти генеральних план≥в населених пункт≥в,  схем
районного плануванн¤, схем генеральних план≥в промислових вузл≥в,
схем розм≥щенн¤ п≥дприЇмств у промислових вузлах ≥ районах, схем
упор¤дкуванн¤ промисловоњ забудови,  ≥нша  передпланова  ≥
передпроектна документац≥¤;
   3) ≥нвестиц≥йн≥ проекти, техн≥ко-економ≥чн≥ обгрунтуванн¤ ≥
розрахунки, проекти ≥ робоч≥ проекти на буд≥вництво нових та
розширенн¤, реконструкц≥ю,  техн≥чне  переозброЇнн¤  д≥ючих
п≥дприЇмств; документац≥¤ по перепроф≥люванню, консервац≥њ та
л≥кв≥дац≥њ д≥ючих п≥дприЇмств, окремих цех≥в, виробництв та ≥нших
промислових ≥ господарських об'Їкт≥в, ¤к≥ можуть  негативно
впливати на стан навколишнього природного середовища, в тому числ≥
в≥йськового та оборонного призначенн¤;
   4) проекти законодавчих та ≥нших нормативно-правових акт≥в,
що регулюють в≥дносини в галуз≥ забезпеченн¤ еколог≥чноњ (в тому
числ≥ рад≥ац≥йноњ) безпеки, охорони навколишнього  природного
середовища ≥ використанн¤ природних ресурс≥в, д≥¤льност≥, що може
негативно впливати на стан навколишнього природного середовища;
( ѕункт 4 частини першоњ статт≥ 14 ≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно ≥з
«аконом N 1642-III ( 1642-14 ) в≥д 06.04.2000 )
   5) документац≥¤ по впровадженню новоњ техн≥ки, технолог≥й,
матер≥ал≥в ≥ речовин (у тому числ≥ тих, що закуповуютьс¤ за
кордоном), ¤к≥ можуть створити потенц≥йну загрозу навколишньому
природному середовищу. ( ѕункт 5 частини першоњ статт≥ 14 ≥з
зм≥нами, внесеними зг≥дно ≥з «аконом N 1642-III ( 1642-14 ) в≥д
06.04.2000 )
   ¬≥дпов≥дно до р≥шень  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни,  ”р¤ду
јвтономноњ  –еспубл≥ки   рим, м≥сцевих –ад чи њх виконавчих
ком≥тет≥в  державн≥й  еколог≥чн≥й експертиз≥ можуть п≥дл¤гати
еколог≥чн≥ ситуац≥њ, що склалис¤ в окремих населених пунктах ≥
рег≥онах, а також д≥юч≥ об'Їкти та комплекси, в тому числ≥
в≥йськового та оборонного призначенн¤, що мають значний негативний
вплив на стан навколишнього природного середовища. ( „астина друга
статт≥ 14 ≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно ≥з «аконом N 1642-III
( 1642-14 ) в≥д 06.04.2000 )

   —татт¤ 15. —пец≥альн≥ вимоги до документац≥њ на об'Їкти
         державноњ еколог≥чноњ експертизи

   ¬ документац≥њ на об'Їкти державноњ еколог≥чноњ експертизи
повинн≥ передбачатис¤:
   1) комплексна еколого-економ≥чна оц≥нка впливу запланованоњ
чи зд≥йснюваноњ д≥¤льност≥ на стан навколишнього  природного
середовища, використанн¤ ≥ в≥дтворенн¤  природних  ресурс≥в,
оформлена у вигл¤д≥ окремого тому (книги, розд≥лу) документац≥њ ≥
«а¤ви про еколог≥чн≥ насл≥дки д≥¤льност≥; ( ѕункт 1 частини першоњ
статт≥ 15 ≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно ≥з «аконом N 1642-III
( 1642-14 ) в≥д 06.04.2000 )
   2)  обгрунтуванн¤  впровадженн¤  сучасних,  досконалих
нематер≥ало- ≥ неенергоЇмних, мало- ≥ безв≥дх≥дних технолог≥чних
процес≥в;
   3) забезпеченн¤ комплексноњ  переробки,  утил≥зац≥њ  ≥
ефективного використанн¤ в≥дход≥в виробництва;
   4) заходи щодо економ≥њ водних ресурс≥в,  забезпеченн¤
ефективноњ очистки вс≥х вид≥в ст≥чних вод, а також њх використанн¤
дл¤ техн≥чних потреб без скиданн¤ цих вод у природн≥ водотоки ≥
водойми;
   5) д≥Їв≥сть ≥ досконал≥сть передбачуваних заход≥в  щодо
охорони атмосферного пов≥тр¤ в≥д забрудненн¤;
   6) забезпеченн¤ збереженн¤, охорони ≥ в≥дтворенн¤ об'Їкт≥в
рослинного ≥ тваринного св≥ту та природно-запов≥дного фонду;
   7) забезпеченн¤ захисту населенн¤ ≥ навколишнього природного
середовища в≥д шк≥дливого впливу антропогенних ф≥зичних, х≥м≥чних
та б≥олог≥чних фактор≥в.
   ƒокументац≥¤, що подаЇтьс¤ на об'Їкти державноњ еколог≥чноњ
експертизи, повинна бути у встановленому пор¤дку погоджена з
за≥нтересованими органами та м≥стити оц≥нку можливих соц≥альних
насл≥дк≥в.
   «амовники державноњ еколог≥чноњ  експертизи  зобов'¤зан≥
п≥дготувати «а¤ву про еколог≥чн≥ насл≥дки д≥¤льност≥ та матер≥али,
на ¤ких вона грунтуЇтьс¤.

   —татт¤ 16. √ромадська еколог≥чна експертиза

   √ромадська еколог≥чна експертиза може  зд≥йснюватис¤  в
будь-¤к≥й  сфер≥  д≥¤льност≥,  що  потребуЇ  еколог≥чного
обгрунтуванн¤, за ≥н≥ц≥ативою громадських орган≥зац≥й чи ≥нших
громадських формувань.
   √ромадська еколог≥чна експертиза може зд≥йснюватис¤ одночасно
з державною еколог≥чною експертизою  шл¤хом  створенн¤  на
добров≥льних засадах тимчасових або пост≥йних еколого-експертних
колектив≥в громадських орган≥зац≥й чи ≥нших громадських формувань.

   —татт¤ 17. ≤нш≥ еколог≥чн≥ експертизи

   ≤нш≥ еколог≥чн≥ експертизи  можуть  зд≥йснюватис¤  за
≥н≥ц≥ативою за≥нтересованих юридичних ≥ ф≥зичних  ос≥б  на
догов≥рн≥й основ≥ ≥з спец≥ал≥зованими еколого-експертними органами
≥ формуванн¤ми.
   ѕрим≥рний догов≥р про наданн¤ еколого-експертних  послуг
затверджуЇтьс¤  спец≥ально  уповноваженим  центральним органом
виконавчоњ влади з питань еколог≥њ та природних ресурс≥в.

             – о з д ≥ л III

       ƒ≈–∆ј¬Ќ≈ –≈√”Ћё¬јЌЌя “ј ”ѕ–ј¬Ћ≤ЌЌя ¬ √јЋ”«≤
             ≈ ќЋќ√≤„Ќќѓ ≈ —ѕ≈–“»«»

   —татт¤ 18.  омпетенц≥¤ ¬ерховноњ –ади ”крањни в галуз≥
         еколог≥чноњ експертизи

   ƒо в≥данн¤ ¬ерховноњ –ади ”крањни в галуз≥ еколог≥чноњ
експертизи належить:
   1) законодавче регулюванн¤ в≥дносин у галуз≥ еколог≥чноњ
експертизи;
   2) визначенн¤ основних принцип≥в ≥ пор¤дку  зд≥йсненн¤
державноњ, громадськоњ та ≥нших еколог≥чних експертиз;
   3) вир≥шенн¤ ≥нших питань у галуз≥ еколог≥чноњ експертизи.

   —татт¤ 19.  омпетенц≥¤ ¬ерховноњ –ади јвтономноњ –еспубл≥ки
         рим у галуз≥ еколог≥чноњ експертизи

   ƒо в≥данн¤ ¬ерховноњ –ади јвтономноњ –еспубл≥ки  рим у
пор¤дку, встановленому цим «аконом та ≥ншими актами законодавства,
належить:
   1) координац≥¤ д≥¤льност≥ суб'Їкт≥в еколог≥чноњ експертизи;
   2) зд≥йсненн¤ контролю за дотриманн¤м законодавства про
еколог≥чну експертизу;
   3) вир≥шенн¤ ≥нших питань у галуз≥ еколог≥чноњ експертизи у
межах своЇњ компетенц≥њ.

   —татт¤ 20. ќргани державного управл≥нн¤ в галуз≥ еколог≥чноњ
        експертизи

   ƒержавне управл≥нн¤  в  галуз≥  еколог≥чноњ  експертизи
зд≥йснюють  аб≥нет ћ≥н≥стр≥в ”крањни, ”р¤д јвтономноњ –еспубл≥ки
 рим, м≥сцев≥ –ади, органи виконавчоњ влади на м≥сц¤х, спец≥ально
уповноважений центральний орган виконавчоњ влади з питань еколог≥њ
та природних ресурс≥в ¤к спец≥ально уповноважений орган у ц≥й
галуз≥ ≥ його органи на м≥сц¤х та ≥нш≥ органи державноњ виконавчоњ
влади в≥дпов≥дно до законодавства ”крањни. ( —татт¤ 20 ≥з зм≥нами,
внесеними  зг≥дно  ≥з  «аконом  N  1642-III  (  1642-14  )
в≥д 06.04.2000 )

   —татт¤ 21.  омпетенц≥¤  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни в галуз≥
        еколог≥чноњ експертизи

    аб≥нет ћ≥н≥стр≥в ”крањни в галуз≥ еколог≥чноњ експертизи:
   1) призначаЇ проведенн¤ державноњ еколог≥чноњ експертизи
еколог≥чних ситуац≥й та д≥ючих об'Їкт≥в ≥ комплекс≥в, негативний
вплив ¤ких на стан навколишнього природного середовища поширюЇтьс¤
або може поширюватис¤ за меж≥ одн≥Їњ област≥ чи за меж≥ јвтономноњ
–еспубл≥ки  рим;
   2) призначаЇ проведенн¤ додатковоњ державноњ еколог≥чноњ
експертизи зазначених у пункт≥ 1 ц≥Їњ статт≥ об'Їкт≥в еколог≥чноњ
експертизи;
   3) визначаЇ пор¤док передач≥ документац≥њ на  державну
еколог≥чну експертизу;
   4) затверджуЇ перел≥к вид≥в д≥¤льност≥ та об'Їкт≥в, що
становл¤ть п≥двищену еколог≥чну небезпеку;
   5) зд≥йснюЇ й ≥нш≥ функц≥њ в галуз≥ еколог≥чноњ експертизи в
межах своЇњ компетенц≥њ.

   —татт¤ 22.  омпетенц≥¤ ”р¤ду јвтономноњ –еспубл≥ки  рим у
         галуз≥ еколог≥чноњ експертизи

   ”р¤д јвтономноњ –еспубл≥ки  рим у пор¤дку, встановленому цим
«аконом та ≥ншими законодавчими актами:
   1) приймаЇ р≥шенн¤ про проведенн¤ державноњ еколог≥чноњ
експертизи еколог≥чних ситуац≥й та д≥ючих об'Їкт≥в ≥ комплекс≥в,
негативний вплив ¤ких на стан навколишнього природного середовища
поширюЇтьс¤ за меж≥ одного району;
   2) призначаЇ проведенн¤ додатковоњ державноњ еколог≥чноњ
експертизи зазначених у пункт≥ 1 ц≥Їњ статт≥ об'Їкт≥в еколог≥чноњ
експертизи;
   3) вир≥шуЇ ≥нш≥ питанн¤ у галуз≥ еколог≥чноњ експертизи в
межах своЇњ компетенц≥њ.

   —татт¤ 23.  омпетенц≥¤ м≥сцевих –ад у
         галуз≥ еколог≥чноњ експертизи

   ћ≥сцев≥  –ади в межах в≥дпов≥дноњ територ≥њ у пор¤дку,
встановленому цим «аконом та ≥ншими законодавчими актами:
   1) приймають р≥шенн¤ ≥ орган≥зують у раз≥ необх≥дност≥
проведенн¤ еколог≥чноњ експертизи;
   2) визначають граничн≥ розм≥ри в≥драхувань на проведенн¤
еколог≥чних експертиз з в≥дпов≥дних позабюджетних фонд≥в охорони
навколишнього природного середовища;
   3) координують д≥¤льн≥сть суб'Їкт≥в еколог≥чноњ експертизи;
   4) спри¤ють ≥нформуванню населенн¤ про результати еколог≥чних
експертиз;
   5) зд≥йснюють контроль за дотриманн¤м вимог законодавства про
еколог≥чну експертизу;
   6) вир≥шують ≥нш≥ питанн¤ у галуз≥ еколог≥чноњ експертизи в
межах своЇњ компетенц≥њ.
   ќкрем≥ повноваженн¤ щодо регулюванн¤ в≥дносин у  галуз≥
еколог≥чноњ  експертизи м≥сцев≥ –ади можуть делегувати своњм
виконавчим ком≥тетам.

   —татт¤ 24.  омпетенц≥¤ спец≥ально уповноваженого 
        центрального органу виконавчоњ влади з питань 
        еколог≥њ та природних ресурс≥в
         в галуз≥ еколог≥чноњ експертизи

   ƒо в≥данн¤ спец≥ально уповноваженого центрального органу
виконавчоњ влади з питань еколог≥њ та природних ресурс≥в ≥ його
орган≥в на м≥сц¤х належить:
   1) зд≥йсненн¤ державноњ еколог≥чноњ експертизи, в тому числ≥
додатковоњ;
   2) затвердженн¤ у встановленому пор¤дку нормативно-техн≥чних
та ≥нструктивно-методичних документ≥в у  галуз≥  еколог≥чноњ
експертизи;
   3) формуванн¤ системи ≥ структури експертних п≥дрозд≥л≥в у
склад≥ ћ≥н≥стерства та його орган≥в на м≥сц¤х;
   4) створенн¤ у встановленому пор¤дку спец≥ал≥зованих установ
≥ орган≥зац≥й, необх≥дних дл¤ науково-техн≥чного забезпеченн¤
державноњ еколог≥чноњ експертизи;
   5) залученн¤ спец≥ал≥ст≥в ≥ науковц≥в до проведенн¤ державноњ
еколог≥чноњ експертизи;
   6) зд≥йсненн¤ заход≥в щодо забезпеченн¤ еколого-експертних
п≥дрозд≥л≥в, установ  ≥  орган≥зац≥й  висококвал≥ф≥кованими
фах≥вц¤ми, вдосконаленн¤ експертноњ д≥¤льност≥, форм ≥ метод≥в
еколого-експертного анал≥зу та оц≥нки  об'Їкт≥в  еколог≥чноњ
експертизи;
   7) координац≥¤ еколого-експертноњ д≥¤льност≥,  зд≥йсненн¤
методичного кер≥вництва з питань проведенн¤ еколог≥чноњ експертизи
незалежно в≥д њњ форм;
   8) узагальненн¤ практики проведенн¤ еколог≥чноњ експертизи,
застосуванн¤ нов≥тн≥х форм ≥ метод≥в еколого-експертного анал≥зу
та оц≥нки;
   9) зд≥йсненн¤ ≥нших функц≥й у галуз≥ еколог≥чноњ експертизи
в≥дпов≥дно до законодавства ”крањни.

   —татт¤ 25.  омпетенц≥¤ статутних орган≥в об'Їднань громад¤н
         та ≥нших громадських формувань у галуз≥
         еколог≥чноњ експертизи

    омпетенц≥¤ статутних орган≥в об'Їднань громад¤н та ≥нших
громадських формувань у галуз≥ еколог≥чноњ експертизи визначаЇтьс¤
њх статутними документами в≥дпов≥дно до законодавства ”крањни.

   —татт¤ 26. ≈кспертн≥ та консультативн≥ ради еколог≥чноњ
        експертизи

   ≈кспертн≥ та консультативн≥ ради еколог≥чноњ  експертизи
можуть утворюватис¤ на добров≥льних засадах  при  державних
еколого-експертних органах, об'Їднанн¤х громад¤н  та  ≥нших
формуванн¤х з прац≥вник≥в науково-досл≥дних установ,  вуз≥в,
висококвал≥ф≥кованих   спец≥ал≥ст≥в - практик≥в    народного
господарства, представник≥в громадськост≥ та засоб≥в  масовоњ
≥нформац≥њ.
   “ипове положенн¤ про експертн≥ та консультативн≥  ради
еколог≥чноњ експертизи затверджуЇтьс¤ спец≥ально уповноваженим
центральним  органом  виконавчоњ влади з питань еколог≥њ та
природних ресурс≥в.

             – о з д ≥ л IV

        —“ј“”— ≈ —ѕ≈–“ј ≈ ќЋќ√≤„Ќќѓ ≈ —ѕ≈–“»«»

   —татт¤ 27. ≈ксперт еколог≥чноњ експертизи

   ≈кспертом еколог≥чноњ експертизи може бути спец≥ал≥ст, ¤кий
маЇ вищу осв≥ту, в≥дпов≥дну спец≥альн≥сть,  квал≥ф≥кац≥ю  ≥
профес≥йн≥ знанн¤, волод≥Ї навичками анал≥зу експертноњ ≥нформац≥њ
≥ методикою еколого-експертноњ оц≥нки, а також маЇ практичний
досв≥д у в≥дпов≥дн≥й галуз≥ не менше трьох рок≥в.

   —татт¤ 28. ѕрава експерта державноњ еколог≥чноњ експертизи

   ≈ксперт державноњ еколог≥чноњ експертизи маЇ право:
   1) одержувати на свою вимогу в≥домост≥ та  матер≥али,
необх≥дн≥ дл¤ проведенн¤ еколог≥чноњ експертизи;
   2) ставити питанн¤ про в≥дхиленн¤ поданих на еколог≥чну
експертизу  матер≥ал≥в,  ¤к≥  не  в≥дпов≥дають   вимогам
природоохоронного законодавства,  еколог≥чним  стандартам  ≥
нормативам та врахуванн¤ ¤ких потребуЇ додаткових досл≥джень,
пошукових роб≥т чи вид≥ленн¤ додаткових кап≥таловкладень;
   3) вносити пропозиц≥њ про залученн¤ до проведенн¤ еколог≥чноњ
експертизи висококвал≥ф≥кованих спец≥ал≥ст≥в, науковц≥в, створенн¤
належноњ матер≥ально-техн≥чноњ та ≥нформац≥йноњ бази;
   4) на викладенн¤ особистоњ думки щодо висновк≥в проведеноњ
еколог≥чноњ експертизи.

   —татт¤ 29. ќбов'¤зки експерта еколог≥чноњ експертизи

   ≈ксперт еколог≥чноњ експертизи зобов'¤заний:
   1) дотримувати встановлених строк≥в та пор¤дку зд≥йсненн¤
еколог≥чноњ експертизи, норм ≥ вимог законодавства про охорону
навколишнього природного середовища, рац≥ональне використанн¤ ≥
в≥дтворенн¤ природних ресурс≥в, забезпеченн¤ еколог≥чноњ безпеки;
   2) забезпечувати всеб≥чне, комплексне, об'Їктивне, ¤к≥сне ≥
ефективне проведенн¤ еколог≥чноњ експертизи;
   3) своЇчасно готувати обгрунтован≥ та об'Їктивн≥ висновки;
   4) обгрунтовувати пропозиц≥њ про поверненн¤ документац≥њ на
об'Їкти еколог≥чноњ експертизи на доопрацюванн¤;
   5) вносити в≥дпов≥дн≥ пропозиц≥њ щодо вдосконаленн¤ форм ≥
метод≥в проведенн¤ еколог≥чноњ експертизи;
   6)  за¤вл¤ти  самов≥дв≥д  за  на¤вност≥   особистоњ
за≥нтересованост≥ щодо конкретного об'Їкта еколог≥чноњ експертизи.

   —татт¤ 30. √арант≥њ незалежност≥ експерта еколог≥чноњ
        експертизи

   Ќезалежн≥сть експерта еколог≥чноњ експертизи забезпечуЇтьс¤:
   1) проведенн¤м еколог≥чноњ експертизи  у  встановленому
законодавством пор¤дку;
   2) виконанн¤м еколого-експертних функц≥й в≥дпов≥дно до вимог
законодавства незалежно в≥д розпор¤джень посадових ос≥б державних
орган≥в, об'Їднань громад¤н та ≥нших формувань;
   3) свободою вибору форм ≥ метод≥в еколого-експертного анал≥зу
≥ оц≥нки та викладенн¤ особистоњ думки з питань проведеного
анал≥зу;
   4) забороною втручатис¤ будь-кому в проведенн¤ еколог≥чноњ
експертизи, за вин¤тком випадк≥в порушенн¤ експертом  вимог
законодавства;
   5) захистом порушених прав експерта  у  встановленому
законодавством пор¤дку.


             – о з д ≥ л V

    ѕ–ј¬ј “ј ќЅќ¬'я« » «јћќ¬Ќ» ≤¬ ≈ ќЋќ√≤„Ќќѓ ≈ —ѕ≈–“»«»

   —татт¤ 31. ѕрава замовник≥в еколог≥чноњ експертизи

   «амовники еколог≥чноњ експертизи мають право:
   1) порушувати  в≥дпов≥дн≥  клопотанн¤  та  одержувати
консультац≥њ;
   2) надавати суб'Їктам еколог≥чноњ експертизи письмов≥ чи усн≥
по¤сненн¤, зауваженн¤, пропозиц≥њ щодо об'Їкт≥в  еколог≥чноњ
експертизи чи з окремих њх р≥шень та обгрунтувань;
   3) знайомитис¤ з висновками еколог≥чноњ експертизи;
   4) клопотати про  проведенн¤  додатковоњ  еколог≥чноњ
експертизи;
   5) одержувати ≥нформац≥ю про х≥д проведенн¤ еколог≥чноњ
експертизи;
   6) зд≥йснювати й ≥нш≥ функц≥њ в галуз≥ еколог≥чноњ експертизи
в пор¤дку, встановленому законодавством.

   —татт¤ 32. ќбов'¤зки замовник≥в еколог≥чноњ експертизи

   «амовники еколог≥чноњ експертизи зобов'¤зан≥:
   1) подавати на еколог≥чну експертизу необх≥дн≥ матер≥али на
об'Їкти еколог≥чноњ експертизи ≥ висновки щодо попередньоњ оц≥нки
њх впливу на навколишнЇ природне середовище; ( ѕункт 1 статт≥ 32
≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно ≥з «аконом N 1642-III ( 1642-14 ) в≥д
06.04.2000 )
   2) спри¤ти суб'Їктам еколог≥чноњ експертизи в об'Їктивному ≥
комплексному розгл¤д≥ об'Їкт≥в еколог≥чноњ експертизи та  њх
науково обгрунтован≥й оц≥нц≥;
   3) надавати суб'Їктам еколог≥чноњ експертизи  необх≥дн≥
додатков≥ в≥домост≥ та матер≥али;
   4) своЇчасно вносити до документац≥њ на об'Їкти еколог≥чноњ
експертизи необх≥дн≥ корективи ≥ зм≥ни, що  не  потребують
конструктивних досл≥джень ≥ розрахунк≥в, оплачувати  виконан≥
еколого-експертн≥ роботи зг≥дно з договорами;
   5) виконувати вимоги висновк≥в еколог≥чноњ експертизи;
   6) вир≥шувати ≥нш≥ питанн¤ в≥дпов≥дно до  законодавства
”крањни.

             – о з д ≥ л VI

       ѕќ–яƒќ  ѕ–ќ¬≈ƒ≈ЌЌя ≈ ќЋќ√≤„Ќќѓ ≈ —ѕ≈–“»«»

   —татт¤ 33. ѕроцедура проведенн¤ еколог≥чноњ експертизи

   ѕроцедура проведенн¤ еколог≥чноњ  експертизи  передбачаЇ
вир≥шенн¤ еколого-експертними органами чи формуванн¤ми завдань
експертного досл≥дженн¤ ≥ оц≥нку об'Їкт≥в еколог≥чноњ експертизи,
п≥дготовку  обгрунтованого  об'Їктивного  еколого-експертного
висновку.
   ѕроцедура проведенн¤ еколог≥чноњ експертизи передбачаЇ:
   1) перев≥рку на¤вност≥ та повноти необх≥дних матер≥ал≥в ≥
рекв≥зит≥в на об'Їкти еколог≥чноњ експертизи  та  створенн¤
еколого-експертних ком≥с≥й  (груп)  в≥дпов≥дно  до  вимог
законодавства (п≥дготовча стад≥¤);
   2) анал≥тичне опрацюванн¤ матер≥ал≥в еколог≥чноњ експертизи,
в раз≥ необх≥дност≥ натурн≥ обстеженн¤ ≥ проведенн¤ на њх основ≥
пор≥вн¤льного анал≥зу ≥ часткових оц≥нок ступен¤ еколог≥чноњ
безпеки, достатност≥ та ефективност≥ еколог≥чних обгрунтувань
д≥¤льност≥ об'Їкт≥в еколог≥чноњ експертизи (основна стад≥¤);
   3) узагальненн¤ окремих експертних досл≥джень  одержаноњ
≥нформац≥њ та насл≥дк≥в д≥¤льност≥ об'Їкт≥в експертизи, п≥дготовку
висновку еколог≥чноњ експертизи та поданн¤ його за≥нтересованим
органам ≥ особам (заключна стад≥¤).

   —татт¤ 34. ”мови ≥ п≥дстави проведенн¤ державноњ
        еколог≥чноњ експертизи

   ƒержавна еколог≥чна експертиза проводитьс¤ у раз≥:
   1) на¤вноњ або можливоњ потенц≥йноњ небезпеки  об'Їкт≥в
еколог≥чноњ експертизи дл¤ навколишнього природного середовища;
( ѕункт 1 частини першоњ статт≥ 34 ≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно ≥з
«аконом N 1642-III ( 1642-14 ) в≥д 06.04.2000 )
   2) прийн¤тт¤ в≥дпов≥дного р≥шенн¤   аб≥нетом  ћ≥н≥стр≥в
”крањни, ”р¤дом јвтономноњ –еспубл≥ки  рим, м≥сцевими –адами
чи њх виконавчими ком≥тетами, судом та правоохоронними органами
в≥дпов≥дно до законодавства;
   3) обумовленост≥ загальнодержавними еколог≥чними ≥нтересами.
   ƒержавна еколог≥чна експертиза вид≥в д≥¤льност≥ та об'Їкт≥в,
що становл¤ть п≥двищену еколог≥чну небезпеку, проводитьс¤ п≥сл¤
оголошенн¤ замовником через засоби масовоњ ≥нформац≥њ «а¤ви про
еколог≥чн≥ насл≥дки д≥¤льност≥ ≥ поданн¤  еколого-експертним
органам комплекту документ≥в з обгрунтуванн¤м оц≥нки впливу на
навколишнЇ природне середовище.
   ѕор¤док передач≥ документац≥њ на  державну  еколог≥чну
експертизу визначаЇтьс¤  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни.

   —татт¤ 35. «а¤ва про еколог≥чн≥ насл≥дки д≥¤льност≥

   «а¤ва про еколог≥чн≥ насл≥дки д≥¤льност≥ повинна м≥стити
в≥домост≥ про мету ≥ засоби зд≥йсненн¤ д≥¤льност≥,  суттЇв≥
фактори, що впливають чи можуть впливати на стан навколишнього
природного середовища з урахуванн¤м  можливих  екстремальних
ситуац≥й, к≥льк≥сн≥ та ¤к≥сн≥ показники оц≥нки р≥вн≥в еколог≥чного
ризику такоњ д≥¤льност≥, заходи, що  гарантують  зд≥йсненн¤
д≥¤льност≥ в≥дпов≥дно до еколог≥чних стандарт≥в ≥ норматив≥в, та
зобов'¤занн¤ замовника еколог≥чноњ експертизи щодо забезпеченн¤
вимог еколог≥чноњ безпеки при зд≥йсненн≥ д≥¤льност≥.

   —татт¤ 36. ¬имоги до матер≥ал≥в оц≥нки впливу на
        навколишнЇ природне середовище

   ” матер≥алах оц≥нки впливу на навколишнЇ природне середовище
запланованоњ чи зд≥йснюваноњ д≥¤льност≥  обгрунтовуютьс¤  њњ
доц≥льн≥сть та способи реал≥зац≥њ, можлив≥ альтернативн≥ вар≥анти
р≥шень, характеристика стану навколишнього природного середовища
територ≥њ, види та р≥вн≥ впливу на нього в нормальних  ≥
екстремальних умовах, можлив≥ зм≥ни його  ¤к≥сного  стану,
еколого-економ≥чн≥ насл≥дки д≥¤льност≥, заходи щодо зменшенн¤
р≥вн¤ еколог≥чного ризику ≥ забезпеченн¤ вимог  еколог≥чноњ
безпеки.

   —татт¤ 37. Ўл¤хи проведенн¤ державноњ еколог≥чноњ експертизи

   ƒержавна еколог≥чна експертиза проводитьс¤ шл¤хом:
   1) анал≥зу ≥ оц≥нки об'Їкт≥в еколог≥чноњ експертизи - групами
спец≥ал≥ст≥в еколого-експертних п≥дрозд≥л≥в чи спец≥ал≥зованих
установ  ≥  орган≥зац≥й  орган≥в  спец≥ально  уповноваженого
центрального  органу  виконавчоњ влади з питань еколог≥њ та
природних ресурс≥в; ( ѕункт 1 статт≥ 37 ≥з зм≥нами, внесеними
зг≥дно ≥з «аконом N 1642-III ( 1642-14 ) в≥д 06.04.2000 )
   2) еколого-експертних досл≥джень  ≥  оц≥нки  об'Їкт≥в
еколог≥чноњ експертизи - спец≥ально створюваними ком≥с≥¤ми ≥з
залученн¤м фах≥вц≥в - практик≥в та науковц≥в ≥нших п≥дприЇмств,
установ ≥ орган≥зац≥й;
   3) створенн¤ спец≥ально уповноваженим центральним органом
виконавчоњ влади з питань еколог≥њ та природних ресурс≥в сп≥льно з
≥ншими органами державноњ виконавчоњ влади м≥жгалузевих експертних
ком≥с≥й;
   4) залученн¤ на догов≥рних засадах ≥нших спец≥ал≥зованих
орган≥зац≥й дл¤ попереднього експертного розгл¤ду та п≥дготовки
в≥дпов≥дних пропозиц≥й.

   —татт¤ 38. —троки проведенн¤ державноњ еколог≥чноњ
        експертизи

   √раничн≥ строки проведенн¤ державноњ еколог≥чноњ експертизи
об'Їкт≥в:
   1) групами спец≥ал≥ст≥в еколого-експертних  п≥дрозд≥л≥в,
установ чи орган≥зац≥й спец≥ально уповноваженого центрального
органу виконавчоњ влади з питань еколог≥њ та природних ресурс≥в -
до 45 календарних дн≥в з продовженн¤м у раз≥ потреби до 60 дн≥в, а
у вин¤ткових випадках, залежно в≥д складност≥ проблеми, - до 120
дн≥в;
   2) спец≥ально створеними м≥жгалузевими еколого-експертними
ком≥с≥¤ми чи ≥ншими спец≥ал≥зованими орган≥зац≥¤ми - до  90
календарних дн≥в;
   3) за доопрацьованими матер≥алами в≥дпов≥дно до висновк≥в
попередньоњ еколог≥чноњ експертизи - до 30 календарних дн≥в.
   ѕочатком державноњ еколог≥чноњ експертизи вважаЇтьс¤ день
поданн¤ еколого-експертному органу комплекту необх≥дних матер≥ал≥в
≥ документ≥в, а у раз≥  необх≥дност≥  -  ≥  додатковоњ
науково-досл≥дноњ ≥нформац≥њ з тих питань, що виникли п≥д час
проведенн¤ експертизи.

   —татт¤ 39. ¬исновки державноњ еколог≥чноњ експертизи

   ¬исновки державноњ еколог≥чноњ експертизи повинн≥ м≥стити
оц≥нку еколог≥чноњ допустимост≥ ≥ можливост≥ прийн¤тт¤ р≥шень щодо
об'Їкта еколог≥чноњ експертизи та враховувати соц≥ально-економ≥чн≥
насл≥дки.
   ѕозитивн≥ висновки державноњ еколог≥чноњ експертизи п≥сл¤
затвердженн¤  њх спец≥ально уповноваженим центральним органом
виконавчоњ влади з питань еколог≥њ та природних ресурс≥в чи його
органами на м≥сц¤х Ї п≥дставою дл¤ в≥дкритт¤ ф≥нансуванн¤ проект≥в
≥ програм чи д≥¤льност≥.
   –еал≥зац≥¤ проект≥в ≥ програм чи д≥¤льност≥ без позитивних
висновк≥в державноњ еколог≥чноњ експертизи заборон¤Їтьс¤.
   ¬ раз≥ негативноњ оц≥нки об'Їкт≥в державноњ еколог≥чноњ
експертизи замовник зобов'¤заний забезпечити њх доопрацюванн¤
в≥дпов≥дно до вимог еколого-експертного висновку ≥ своЇчасну
передачу матер≥ал≥в на додаткову державну еколог≥чну експертизу.

   —татт¤ 40. —трок д≥њ висновк≥в державноњ еколог≥чноњ
         експертизи

   ѕозитивний висновок державноњ еколог≥чноњ експертизи  Ї
д≥йсним прот¤гом трьох рок≥в в≥д дн¤ його видач≥.
   якщо за цей час не розпочато реал≥зац≥ю р≥шенн¤ щодо об'Їкта
державноњ еколог≥чноњ експертизи, то в≥н п≥дл¤гаЇ нов≥й державн≥й
еколог≥чн≥й експертиз≥.

   —татт¤ 41. ќголошенн¤ «а¤ви про проведенн¤ громадськоњ
         еколог≥чноњ експертизи

   « метою ≥нформуванн¤ населенн¤ та погодженн¤ д≥й з ≥ншими
об'Їднанн¤ми громад¤н суб'Їкти громадськоњ еколог≥чноњ експертизи
оголошують через засоби масовоњ ≥нформац≥њ «а¤ву про проведенн¤
громадськоњ еколог≥чноњ експертизи, в ¤к≥й зазначаютьс¤ в≥домост≥
про склад громадського еколого-експертного формуванн¤, перел≥к
спец≥ал≥ст≥в, залучених до участ≥ в експертиз≥, об'Їкт еколог≥чноњ
експертизи, строки њњ проведенн¤.
   «а¤ва про проведенн¤ громадськоњ еколог≥чноњ  експертизи
подаЇтьс¤  до  в≥дпов≥дних  м≥сцевих  –ад, орган≥в державноњ
виконавчоњ влади та державноњ еколог≥чноњ експертизи.

   —татт¤ 42. ¬исновки громадськоњ еколог≥чноњ експертизи

   ¬исновки громадськоњ еколог≥чноњ експертизи можуть  бути
висв≥тлен≥ у засобах масовоњ ≥нформац≥њ ≥ над≥слан≥ в≥дпов≥дним
–адам, органам виконавчоњ влади на м≥сц¤х, органам державноњ
еколог≥чноњ експертизи, ≥ншим за≥нтересованим органам ≥ особам та
замовникам об'Їкт≥в еколог≥чноњ експертизи, стосовно ¤ких вона
проводилас¤.
   ¬исновки  громадськоњ  еколог≥чноњ  експертизи  можуть
враховуватис¤ при проведенн≥ державноњ еколог≥чноњ експертизи, а
також органами, що приймають р≥шенн¤ про реал≥зац≥ю об'Їкта
експертизи.

   —татт¤ 43. «м≥ст висновк≥в еколог≥чноњ експертизи

   ¬исновки еколог≥чноњ експертизи складаютьс¤ з  вступноњ
(протокольноњ),  констатуючоњ  (описовоњ)  та   заключноњ
(оц≥ночно-узагальнюючоњ) частин.
   ” вступн≥й частин≥ м≥ст¤тьс¤ дан≥ про орган, що проводив
еколог≥чну експертизу, склад  експерт≥в,  час  проведенн¤,
найменуванн¤ об'Їкта еколог≥чноњ експертизи, його к≥льк≥сн≥ та
¤к≥сн≥ показники, в≥домост≥ про  виконавц≥в  ≥  замовник≥в
еколог≥чноњ експертизи та про орган, ¤кий приймаЇ р≥шенн¤ щодо
реал≥зац≥њ об'Їкта еколог≥чноњ експертизи.
   ” констатуюч≥й частин≥ подаЇтьс¤ коротка характеристика вид≥в
запланованоњ чи зд≥йснюваноњ д≥¤льност≥, њњ впливу на  стан
навколишнього природного середовища, ступен¤ еколог≥чного ризику
в≥дпов≥дних заход≥в, спр¤мованих на нейтрал≥зац≥ю ≥ запоб≥ганн¤
цьому впливов≥, забезпеченн¤ вимог еколог≥чноњ безпеки, охорону
навколишнього природного середовища, рац≥ональне використанн¤ ≥
в≥дтворенн¤ природних ресурс≥в. ( „астина трет¤ статт≥ 43 ≥з
зм≥нами, внесеними зг≥дно ≥з «аконом N 1642-III ( 1642-14 ) в≥д
06.04.2000 )
   ” заключн≥й частин≥ м≥ст¤тьс¤ узагальнена оц≥нка об'Їкта
еколог≥чноњ експертизи, зауваженн¤ ≥ пропозиц≥њ щодо вдосконаленн¤
обгрунтуванн¤ його еколог≥чного впливу, висновки щодо схваленн¤,
поверненн¤ на доопрацюванн¤ чи в≥дхиленн¤ його в≥д подальшого
еколого-експертного розгл¤ду з посиланн¤м на в≥дпов≥дн≥ нормативн≥
документи та щодо можливост≥ прийн¤тт¤ р≥шенн¤ про подальшу
реал≥зац≥ю об'Їкта еколог≥чноњ експертизи.

   —татт¤ 44. ќскарженн¤ висновк≥в державноњ еколог≥чноњ
        експертизи

   ёридичн≥ особи, за≥нтересован≥ в спростуванн≥  висновк≥в
державноњ еколог≥чноњ експертизи або њх окремих положень, подають
обгрунтовану  за¤ву  до  в≥дпов≥дних  –ад, орган≥в державноњ
виконавчоњ  влади, державноњ еколог≥чноњ експертизи та ≥нших
орган≥в, ¤к≥ приймали р≥шенн¤ про проведенн¤ такоњ експертизи. ¬
раз≥ в≥дмови у розгл¤д≥ за¤ви вони мають право звернутис¤ до суду.
   ¬≥дпов≥дн≥ –ади, органи державноњ еколог≥чноњ експертизи,
≥нш≥  органи, ¤к≥ приймали р≥шенн¤ про проведенн¤ державноњ
еколог≥чноњ експертизи, зобов'¤зан≥ в м≥с¤чний строк розгл¤нути
подану  за¤ву  ≥ за на¤вност≥ п≥дстав призначити проведенн¤
додатковоњ  державноњ  еколог≥чноњ  експертизи  ≥з залученн¤м
незалежних експерт≥в. ќскарженн¤ висновк≥в державноњ еколог≥чноњ
експертизи не припин¤Ї њх д≥њ.
   ¬исновки додатковоњ державноњ еколог≥чноњ експертизи  Ї
остаточними дл¤ прийн¤тт¤ в≥дпов≥дним органом р≥шенн¤  щодо
подальшоњ реал≥зац≥њ об'Їкта еколог≥чноњ експертизи.

   —татт¤ 45. ¬изнанн¤ висновк≥в державноњ еколог≥чноњ
         експертизи нед≥йсними

   ¬исновки державноњ еколог≥чноњ експертизи можуть бути визнан≥
нед≥йсними в судовому пор¤дку в раз≥:
   1) порушенн¤ вимог законодавства про проведенн¤ державноњ
еколог≥чноњ експертизи;
   2) недотриманн¤ державних  сан≥тарних  норм,  правил,
г≥г≥Їн≥чних норматив≥в, буд≥вельних норм ≥ правил, вимог щодо
охорони навколишнього  природного  середовища,  використанн¤
природних ресурс≥в та забезпеченн¤ еколог≥чноњ безпеки;
   3) неврахуванн¤ важливих достов≥рних в≥домостей про стан
еколог≥чноњ ситуац≥њ, що склалас¤ в район≥ (м≥сц≥) реал≥зац≥њ
об'Їкта еколог≥чноњ експертизи, ¤кий може негативно впливати на
стан навколишнього природного середовища, природних ресурс≥в,
здоров'¤ людей;
   4) порушенн¤ прав учасник≥в еколого-експертного процесу, ¤кщо
це призвело до неправдивого висновку еколог≥чноњ експертизи.

   —татт¤ 46. ќскарженн¤ р≥шень, прийн¤тих на п≥дстав≥
         висновк≥в державноњ еколог≥чноњ експертизи

   –≥шенн¤, прийн¤т≥ в≥дпов≥дними органами на п≥дстав≥ висновк≥в
державноњ еколог≥чноњ експертизи,  можуть  бути  оскаржен≥
за≥нтересованими юридичними особами до в≥дпов≥дних вищих орган≥в
прот¤гом м≥с¤ц¤ в≥д дн¤ њх прийн¤тт¤, а в раз≥ незгоди з р≥шенн¤ми
цих орган≥в - в судовому пор¤дку в≥дпов≥дно до законодавства
”крањни.

             – о з д ≥ л VII

        ‘≤ЌјЌ—”¬јЌЌя ≈ ќЋќ√≤„Ќќѓ ≈ —ѕ≈–“»«»

   —татт¤ 47. ‘≥нансуванн¤ державноњ еколог≥чноњ експертизи

   ‘≥нансуванн¤ державноњ еколог≥чноњ експертизи зд≥йснюЇтьс¤ њњ
замовником.
   ƒержавн≥ еколог≥чн≥ експертизи об'Їкт≥в, що реал≥зуютьс¤ за
рахунок державних кап≥таловкладень, ф≥нансуютьс¤ за  рахунок
державного бюджету.
   ‘≥нансуванн¤ державноњ еколог≥чноњ експертизи еколог≥чних
ситуац≥й та еколог≥чно небезпечних д≥ючих об'Їкт≥в ≥ комплекс≥в,
що проводитьс¤ за р≥шенн¤м  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни, ”р¤ду
јвтономноњ  –еспубл≥ки   рим, м≥сцевих –ад чи њх виконавчих
ком≥тет≥в, зд≥йснюЇтьс¤ в≥дпов≥дно за рахунок кошт≥в державного
бюджету, бюджету јвтономноњ –еспубл≥ки  рим, м≥сцевих бюджет≥в, а
також  в≥дпов≥дних позабюджетних фонд≥в охорони навколишнього
природного середовища.
    ошти на проведенн¤ державноњ  еколог≥чноњ  експертизи
об'Їкт≥в, ¤к≥ ф≥нансуютьс¤ за рахунок њњ замовник≥в чи державних
кап≥таловкладень, вид≥л¤ютьс¤ в межах л≥м≥т≥в проектно-кошторисноњ
документац≥њ зг≥дно з нормативами, що встановлюютьс¤  аб≥нетом
ћ≥н≥стр≥в ”крањни.

   —татт¤ 48. ‘≥нансуванн¤ ≥нших еколог≥чних експертиз

   «амовники ≥нших еколог≥чних експертиз, особи, за≥нтересован≥
в проведенн≥ додаткових експертиз, а також п≥дприЇмства, установи
та орган≥зац≥њ, що експлуатують еколог≥чно небезпечн≥ об'Їкти, ¤к≥
негативно впливають на стан навколишнього природного середовища ≥
здоров'¤ людей, провод¤ть еколог≥чн≥ експертизи за св≥й рахунок
зг≥дно з договорами.

   —татт¤ 49. ‘≥нансуванн¤ громадськоњ еколог≥чноњ експертизи

   ‘≥нансуванн¤ громадськоњ еколог≥чноњ експертизи зд≥йснюЇтьс¤
за рахунок кошт≥в об'Їднань громад¤н, громадських природоохоронних
та ≥нших фонд≥в, а також ц≥льових добров≥льних грошових внеск≥в
громад¤н, п≥дприЇмств, установ ≥ орган≥зац≥й.

             – о з д ≥ л VIII

       ¬≤ƒѕќ¬≤ƒјЋ№Ќ≤—“№ «ј ѕќ–”Ў≈ЌЌя «ј ќЌќƒј¬—“¬ј
            ѕ–ќ ≈ ќЋќ√≤„Ќ” ≈ —ѕ≈–“»«”

   —татт¤ 50. ѕравопорушенн¤ в галуз≥ еколог≥чноњ експертизи

   ѕравопорушенн¤ми в галуз≥ еколог≥чноњ експертизи Ї:
   1) порушенн¤ встановленого законодавством пор¤дку проведенн¤
еколог≥чноњ експертизи;
   2) наданн¤ св≥домо неправдивих в≥домостей про еколог≥чн≥
насл≥дки д≥¤льност≥ об'Їкта еколог≥чноњ експертизи;
   3) наданн¤ дозвол≥в на спец≥альне  природокористуванн¤;
ф≥нансуванн¤ та реал≥зац≥¤ проект≥в ≥ програм чи д≥¤льност≥, ¤к≥
можуть негативно впливати на стан навколишнього  природного
середовища  без  позитивного висновку еколог≥чноњ експертизи;
( ѕункт 3 частини першоњ статт≥ 50 ≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно ≥з
«аконом N 1642-III ( 1642-14 ) в≥д 06.04.2000 )
   4) зд≥йсненн¤  еколог≥чноњ  експертизи  неправоздатними
п≥дприЇмствами, установами, орган≥зац≥¤ми, об'Їднанн¤ми громад¤н
та ≥ншими формуванн¤ми;
   5) недотриманн¤ п≥д час реал≥зац≥њ об'Їкта експертизи вимог
щодо охорони навколишнього природного середовища, використанн¤
природних ресурс≥в та забезпеченн¤ еколог≥чноњ безпеки в≥дпов≥дно
до висновку державноњ еколог≥чноњ експертизи;
   6) незаконне втручанн¤ будь-кого у проведенн¤ еколог≥чноњ
експертизи;
   7) ухиленн¤ в≥д наданн¤ на законну  вимогу  державних
еколого-експертних орган≥в ≥ формувань необх≥дних в≥домостей ≥
матер≥ал≥в;
   8)  п≥дготовка  св≥домо  неправдивого висновку державноњ
еколог≥чноњ експертизи.
   ќсоби, винн≥ в порушенн≥ законодавства в галуз≥ еколог≥чноњ
експертизи,  прит¤гаютьс¤  в≥дпов≥дно  до  дисципл≥нарноњ,
адм≥н≥стративноњ, цив≥льноњ чи крим≥нальноњ в≥дпов≥дальност≥.
   «аконодавством ”крањни може бути встановлено в≥дпов≥дальн≥сть
≥ за ≥нш≥ правопорушенн¤ в галуз≥ еколог≥чноњ експертизи.

             – о з д ≥ л IX

      ћ≤∆Ќј–ќƒЌ≈ —ѕ≤¬–ќЅ≤“Ќ»÷“¬ќ ¬ √јЋ”«≤ ≈ ќЋќ√≤„Ќќѓ
              ≈ —ѕ≈–“»«»

   —татт¤ 51. ћ≥жнародне сп≥вроб≥тництво в галуз≥ еколог≥чноњ
        експертизи

   ћ≥жнародне сп≥вроб≥тництво в галуз≥ еколог≥чноњ експертизи
зд≥йснюЇтьс¤ в≥дпов≥дно до м≥жнародних договор≥в.
   якщо м≥жнародним договором, згода на обов'¤зков≥сть ¤кого
надана ¬ерховною –адою ”крањни, встановлено ≥нш≥ правила, н≥ж т≥,
що передбачен≥ законодавством ”крањни про охорону навколишнього
природного середовища, то застосовуютьс¤ правила м≥жнародного
договору ”крањни. ( „астина друга статт≥ 51 ≥з зм≥нами, внесеними
зг≥дно ≥з «аконом N 1642-III ( 1642-14 ) в≥д 06.04.2000 )
   ћ≥жнародн≥ еколог≥чн≥ експертизи регламентуютьс¤ м≥жнародними
договорами.


 ѕрезидент ”крањни                   Ћ. ”„ћј

 м.  ињв, 9 лютого 1995 року
   N 45/95-вр


[ назад ] [ вгору ]
 
Hosted by uCoz